VSEM EN > Research > CES VŠEM Bulletins

CES VŠEM Bulletins

CES VSEM regularly publishes information bulletin (on-line version ISSN 1801-1578, printed version ISSN 1801-6871). Individual issues are available on this web page.

 • Editorial Board: Doc. Ing. Karel Müller, CSc., Prof. Ing. Vojtěch Spěváček, DrSc., Prof. Ing. Milan Žák, CSc.
 • Text Editor: Ing. Hana Rosická

2008

 • Vydání 24/ročník 2008/15.12.2008, Spěváček, V.: Makroekonomická rovnováha, Kahoun, J., Kadeřábková, A.: Regionální konkurenceschopnost (Praha), Kadeřábková, A., Lexa, J., Rojíček, M.: Textilní průmysl
 • Vydání 23/ročník 2008/5.12.2008, Šmejkal, V.: Ukončení podnikání, Kadeřábková, A., Lexa, J., Rojíček, M.: Elektrotechnický průmysl, Pour, J.: Informační společnost a podniková informatika
 • Vydání 22/ročník 2008/30.11.2008, Šmejkal, V.: Problémy zdanění firem, Kadeřábková, A., Lexa, J., Rojíček, M.: Výroba dopravních prostředků, Koubský, P.: Trh informačních a komunikačních technologií
 • Vydání 21/ročník 2008/11.11.2008, Spěváček, V.: Strukturální změny a zdroje ekonomického růstu, Šmejkal, V.: Vynutitelnost smluv ČR, Kadeřábková, A., Lexa, J., Rojíček, M.: Dobývání nerostných surovin
 • Vydání 20/ročník 2008/31.10.2008, Spěváček, V.: Růst a výkonnost české ekonomiky, Šmejkal, V., Hajný, F.: Ochrana práv investorů, Kadeřábková, A., Lexa, J., Rojíček, M.: Potravinářský a tabákový průmysl
 • Vydání 19/ročník 2008/15.10.2008, Vintrová, R.: Aktuální vyhlídky Eura v ČR, Šmejkal, V.: Podmínky podnikání v ČR, Kadeřábková, A., Lexa, J., Rojíček, M.: Hutní a kovodělní výroba
 • Vydání 18/ročník 2008/30.9.2008, Spěváček, V.: Vývoj poptávky a její vliv na růst HDP, Žák, M.: Kvalita správy, Kadeřábková, A.: Výroba a opravy strojů a zařízení
 • Vydání 17/ročník 2008/15.9.2008, Spěváček, V.: Růst a nabídková strana ekonomiky, Šmejkal, V.: Podmínky podnikání v EU, Kadeřábková, A., Lexa, J.: Zemědělství, lesnictví a rybolov
 • Vydání 16/ročník 2008/1.9.2008, Kadeřábková, A., Spěváček, V.: Trh práce a aktivní politika zaměstnanosti, Rojíček, M.: Technologická a znalostní náročnost odvětví, Kahoun, J.: Konkurenceschopnost Plzeňského kraje
 • Vydání 15/ročník 2008/15.8.2008, Vintrová, R.: Cenová konvergence a zhodnocování koruny, Kacvinský, P., Kadeřábková, A.: Energetické trhy v České republice, Vogl, M., Kadeřábková, A.: Regulace v telekomunikacích v ČR
 • Vydání 14/ročník 2008/31.7.2008, Spěváček, V.: Výzvy pro makroekonomickou stabilitu ČR, Šmejkal, V.: Spor o místo soutěže v primárním právu EU, Müller, K.: Sociální a kulturní kontext inovací
 • Vydání 13/ročník 2008/15.7.2008, Spěváček, V.: Makroekonomické politiky pro růst a pracovní místa, Kahoun, J.: Analýza konkurenceschopnosti regionu NUTS II Severozápad, Pour, J.: Vliv informatiky na výkonnost organizace
 • Vydání 12/ročník 2008/ 25.6.2008, Rojíček, M.: Měření efektů globalizace, Lexa, J.: Technologické platformy v EU a v České republice, Basl, J., Kadeřábková, A.: Rozvoj informační společnosti ČR
 • Vydání 11/ročník 2008/19.6.2008, Vintrová, R.: Ekonomická předpověď ECFIN (jaro 2008), Kahoun, J.: Faktory regionálních rozdílů v ekonomické výkonnosti na jednoho obyvatele, Pour, J., Basl, J.: Na závěr konference Systémová integrace 2008
 • Vydání 10/ročník 2008/28.5.2008, Kadeřábková, A., Beneš, M.: Produktivita znalostních sektorů, Pazour, M.: Inovační výkonnost ve službách, Basl, J.: Strategický přístup k ICT, Pour, J.: Řízení efektů podnikové informatiky
 • Vydání 9/ročník 2008/10.5.2008, Spěváček, V.: Světová ekonomika silně zpomaluje, Vintrová, R.: Jak rychle doháníme ekonomickou úroveň EU?, Basl, J., Pour, J.: Řízení výkonnosti podniků
 • Vydání 8/ročník 2008/24.4.2008, Žďárek, V.: Předpoklady a efekty zahraničních investic, Rojíček, M.: Měření vlivu vývozu na produkci ekonomiky, Zamrazilová, E.: Rentabilita firem pod zahraniční kontrolou
 • Vydání 7/ročník 2008/23.4.2008, Müller, K.: Rozvoj inovačního potenciálu podniků, Kadeřábková, A., Beneš, M.: Faktory inovační výkonnosti firem, Müller, K.: Internacionalizace inovačního systému
 • Vydání 6/ročník 2008/31.3.2008, Beneš, M.: Index důvěry investorů, Vintrová, R.: Vývoj české a slovenské ekonomiky 15 let po rozdělení, Lexa, J.: Konference na podporu rozvoje inovací
 • Vydání 5/ročník 2008/12.3.2008, Kahoun, J.: Regionální ekonomická výkonnost, Žížalová, P., Adámek, P., Csank, P.: Regionální inovační systémy, Beneš, M., Csank, P.: Mechanismy regionálního síťování
 • Vydání 4/ročník 2008/28.2.2008, Spěváček, V.: Mezinárodní srovnávací program 2005, Beneš, M.: Znalostně založené podnikání, Beneš, M.: Podpora inovačních schopností firem
 • Vydání 3/ročník 2008/7.2.2008, Hájek, M.: Strategie pro růst a zaměstnanost, Grácz, V., Zahradník, P.: Regionální politika EU a její aplikace v ČR, Aktuality - konference, semináře, workshopy
 • Vydání 2/ročník 2008/31.1.2008, Hájek, M.: Růst produktivity práce v nových zemích EU, Vintrová, R.: Omezení vypovídací schopnosti HDP, Spěváček, V.: Institucionální sektory v české ekonomice
 • Vydání 1/ročník 2008/19.1.2008, Zamrazilová, E.: Růst a nabídková strana české ekonomiky v roce 2007, Kadeřábková, A., Beneš, M.: Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR, Kolektiv autorů: Růst, stabilita, konkurenceschopnost IV

2007

 • Vydání 24/ročník 2007/31.12.2007, Beneš, M., Kadeřábková, A.: Partnerství na trhu práce, Žďárek, V.: Nominální konvergence a její vliv na měnový kurz, Hájek, M.: Ekonomický výhled zemí OECD
 • Vydání 23/ročník 2007/20.12.2007, Žďárek, V.: Světová ekonomika a aktuální problémy pohledem MMF, Vintrová, R.: Ekonomická předpověď Evropské komise, Hájek, M.: Prognóza vývoje ekonomiky ČR
 • Vydání 22/ročník 2007/30.11.2007, Spěváček, V., Žďárek, V.: Ekonomický vývoj v zemích Evropské unie, Spěváček, V.: Světová ekonomika zpomaluje, Žďárek, V.: Výroční konference EEA v Budapešti
 • Vydání 21/ročník 2007/26.11.2007, Kahoun, J.: Exportní výkonnost krajů České republiky, Basl, J., Pour, J.: Řízení kvality informatických služeb, Žďárek, V.: Měření ekonomického blahobytu
 • Vydání 20/ročník 2007/22.10.2007, Basl, J., Pour, J.: Podniková informatika v informační společnosti, Basl, J.: Očekávaný vývoj českého ICT trhu, Pour, J.: Hodnocení efektů podnikové informatiky, Basl, J., Pour, J.: Výzvy ke zvýšení kvality informatických služeb
 • Vydání 19/ročník 2007/22.10.2007, Kadeřábková, A., Beneš, M., Müller, K.: Vstupy a výstupy inovační výkonnosti, Beneš, M., Pazour, M.: Inovační výkonnost podniků, Kadeřábková, A.: Výzvy pro Českou republiku
 • Vydání 18/ročník 2007/17.10.2007, Kadeřábková, A., Beneš, M.: Komplexní hodnocení konkurenceschopnosti, Rojíček, M.: Konkurenceschopnost odvětví, Kahoun, J.: Regionální konkurenceschopnost, Kadeřábková, A., Beneš, M., Rojíček, M., Kahoun, J.: Výzvy pro českou republiku
 • Vydání 17/ročník 2007/17.10.2007, Spěváček, V., Hájek, M., Vintrová, R., Žďárek, V.: Růst a nabídková strana ekonomiky, Spěváček, V., Zamrazilová, E.: Poptávka a makroekonomická rovnováha, Vintrová, R., Žďárek, V.: Nominální konvergence, Spěváček, V.: Výzvy makroekonomické politiky
 • Vydání 16/ročník 2007/30.8.2007, Zamrazilová, E., Spěváček, V.: Aktuální vývoj české ekonomiky, Vintrová, R.: Vliv globalizace na zkreslování ekonomického růstu, Adámek, P.: Konkurenceschopnost a inovace v Pardubickém kraji, Beneš, M.: Zelená kniha - Evropský výzkumný prostor, Zahradník, P.: Jak zlepšit podmínky podnikání- hitparáda návrhů
 • Vydání 15/ročník 2007/24.8.2007, Zahradník, P.: Strukturální fondy a jejich efekty, Adámek, P., Žížalová, P.: Konkurenceschopnost a inovace v Karlovarském kraji, Grácz, V.: Rychle rostoucí malé a střední podniky, Beneš, M.: Budování inovačních schopností regionů
 • Vydání 14/ročník 2007/30.7.2007, Rojíček, M.: Souhrnný indikátor konkurenceschopnosti odvětví, Hájek, M.: Výzva zvýšení evropské produktivity, Kahoun, J.: Regionální přehled OECD, Basl, J., Pour, J.: Služby v informatice
 • Vydání 13/ročník 2007/14.7.2007, Vintrová, R.: Ekonomická předpověď Evropské komise (Jaro 2007), Beneš, M.: Fiskální stimulace podnikového výzkumu a vývoje, Hájek, M.: Zdroje ekonomického růstu v nových zemích EU-8 v období 2001–2006
 • Vydání 12/ročník 2007/30.6.2007, Žďárek, V.: Vybrané problémy světové ekonomiky pohledem MMF, Žák, M.: Unikátní průzkum vnímání korupce, Grácz, V.: Případová studie regionální inovační výkonnosti
 • Vydání 11/ročník 2007/13.6.2007, Spěváček, V.: Výhled světové ekonomiky, Kadeřábková, A.: Konkurenceschopnost ČR v hodnocení IMD, Pazour, M.: Financování inovačního rozvoje,
 • Vydání 10/ročník 2007/28.5.2007, Žďárek, V.: Strukturální reformy v zemích OECD, Kahoun, J.: Regionální rozdíly ekonomické výkonnosti ČR, Pazour, M.: Typologie inovací ve službách
 • Vydání 09/ročník 2007/21.5.2007, Beneš, M.: Strukturální ukazatele zemí Visegrádu, Zamrazilová, E.: Přímé zahraniční investice: makroekonomické souvislosti, Žák, M.: Jsme ekonomicky svobodní?, Pour, J., Basl, J.: Blíží se konference Systémová integrace, 2007
 • Vydání 08/ročník 2007/30.4.2007, Ždárek, V.: Vybrané aspekty nominální konvergence v ČR, Spěváček, V.: Makroekonomická rovnováha české ekonomiky, Vintrová, R.: Co uniká v analýzách reálné konvergence
 • Vydání 07/ročník 2007/20.4.2007, Basl, J., Pour, J.: Manifest znalostní společnosti 2006 / 2007,  Vintrová, R.: Vývoj jednotkových cen a směnných relací jako odraz kvalitativních změn, Šmejkal, V.: Nový stavební zákon - rychlejší územní řízení?, Kadeřábková, A.: Učící se ekonomika
 • Vydání 06/ročník 2007/29.3.2007, Žďárek, V.: Ekonomický seminář na téma konvergence a divergence, Kadeřábková, A.: Strukturální charakteristiky organizace práce, Rojíček, M.: Klíčová odvětví v České republice
 • Vydání 05/ročník 2007/15.3.2007, Šmejkal, V.: Podnikatelské prostředí ČR: různá hodnocení, stejné problémy, Kahoun, J.: Regionální konkurenceschopnost, Pazour, M.: Inovace ve službách a ve zpracovatelském průmyslu
 • Vydání 04/ročník 2007/28.2.2007, Shrnutí poznatků výzkumu CES VŠEM za rok 2006 v oblasti konkurenceschopnosti, inovační výkonnosti a informační společnosti
 • Vydání 03/ročník 2007/28.2.2007, Shrnutí poznatků výzkumu CES VŠEM za rok 2006 v oblasti konvergence, růstu a institucionální kvality
 • Vydání 02/ročník 2007/7.2.2007, Růst, stabilita a konkurenceschopnost III
 • Vydání 01/ročník 2007/23.1.2007, Žák, M., Gregorová, L.: Pět principů správné regulace, Basl, J., Pour, J.: Stav a vývojové tendence v business intelligence, Kadeřábková, A: Výzvy pro vzdělávací politiku v oblasti celoživotního učení, Müller, K.: Kreativní a inovativní Evropa

2006

 • Vydání 24/ročník 2006/31.12.2006, Vintrová, R.: Vývoj české ekonomiky a příprava na euro, Žák, M., Gregorová, L.: Kvalita byrokracie a její vztah ke kvalitě regulace, Basl, J., Pour, J.: Kvalita podnikové informatiky v kontextu informační společnosti
 • Vydání 23/ročník 2006/21.12.2006, Spěváček, V.: Domácnosti, disponibilní důchod a soukromá spotřeba, Rojíček, M.: Konkurenceschopnost odvětví v České republice, Žďárek, V.: Nominální konvergence v České republice, Šmejkal, V.: Největší slabiny podnikatelského prostředí ČR
 • Vydání 22/ročník 2006/7.12.2006, Vintrová, R.: Ekonomická předpověď Evropské komise, Spěváček, V.: Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, Gregorová, L., Žák, M.: Nové údaje o stavu korupce v ČR - zamračeno, Doucek, P., Pour, J.: OECD analýza informačních technologií pro rok 2006
 • Vydání 21/ročník 2006/29.11.2006, 4. výroční konference České společnosti ekonomické
 • Vydání 20/ročník 2006/7.11.2006, Spěváček, V., Žďárek, V.: Mezinárodní měnový fond - Výhled světové ekonomiky, Žďárek, V.: Zpráva o investicích (WIR), Kadeřábková, A.: Ekonomická migrace, J. Basl, J. Pour: Slovenská Systémová integrace 2006
 • Vydání 19/ročník 2006/24.10.2006, Gregorová, L, Žďárek, V.: OECD - Education at a Glance, Kadeřábková, A.: Zpráva o konkurenceschopnosti 2006-2007, Spěváček, V.: Alternativní ukazatele ekonomické výkonnosti, Rojíček, M.: EU KLEMS - nástroj kontroly Lisabonských cílů
 • Vydání 18/ročník 2006/05.10.2006, Šmejkal, V.: Konkurenceschopnost českého zákoníku práce v rámci EU, Kadeřábková, A.: Přímé zahraniční investice a inovační aktivity, Žák, M.: Opacity index - index průhlednosti, Gregorová, L., Žďárek, V.: Ročenka konkurenceschopnosti Polska
 • Vydání 17/ročník 2006/19.09.2006, Vintrová, R., Žďárek, V.: Nové členské země Evropské unie a příprava na přijetí společné měny, Gregorová, L., Šmejkal, V.: Veřejné zakázky a efektivita výdajů - srovnání ČR a SR, Doucek, P.: Veřejné elektronické služby - pokrok v roce 2005, Basl, J., Pour, J.: Světový počítačový kongres IFIP poprvé v Latinské Americe
 • Vydání 16/ročník 2006/29.08.2006, Kadeřábková, A.: Institucionální podmínky přímých zahraničních investic, Rojíček, M.: Strukturální aspekty zahraničního obchodu České republiky, Šmejkal, V.: Nový zákoník práce - možnost flexibilní organizace práce, Hájek, M.: Odvětvová analýza vývoje souhrnné produktivity faktorů v ČR v letech 1995-2005,
 • Vydání 15/ročník 2006/17.08.2006, Kadeřábková, A.: Globalizace ekonomických aktivit, Šmejkal, V.: Nový zákoník práce a ochota zaměstnavatelů zaměstnávat, Žák, M., Gregorová, L.: Znalostně založená ekonomika ve střední a východní Evropě
 • Vydání 14/ročník 2006/20.07.2006, Vintrová, R.: K přijetí eura - zafixování kurzu je předčasné, Zamrazilová, E.: Rizika předčasného vstupu do eurozóny, Žák, M., Hvozdíková, V.: Stav a perspektivy EU z pohledu nových členských zemí
 • Vydání 13/ročník 2006/13.07.2006, Gregorová, L.: Trh veřejných zakázek - situace v ČR, Žďárek, V.: Aktuální témata v ČR pohledem OECD a EK,  Basl, J., Pour, J.: Co přinesla konference Systémová integrace 2006
 • Vydání 12/ročník 2006/15.06.2006, Spěváček, V.: Výhled světové ekonomiky, Vintrová, R.: Co vedlo ke zrychlení ekonomického růstu, Müller,K.: Mezinárodní konference - Znalostní ekonomika
 • Vydání 11/ročník 2006/02.06.2006, Müller, K.: Národní inovační systémy - podnikové zdroje a podnikatelské prostředí, Vintrová, R., Mihola, J.: Regresní analýza pracovních nákladů v ČR ve srovnání se zeměmi EU-25, Basl, J., Pour, J.: Blíží se konference Systémová integrace 2006
 • Vydání 10/ročník 2006/19.05.2006, Hájek, M.: Jaký bude dopad plnění lisabonských cílů?, Gregorová, L.: Česká republika ve strukturálních ukazatelích, Žák, M., Ondráčková, M.: Faktory konkurenceschopnosti - klastry a podnikavost
 • Vydání 09/ročník 2006/10.05.2006, Kadeřábková, A.: Matice a diamant konkurenční výhody, Gregorová, L.: Fórum o znalostní ekonomice - Praha 2006, Kadeřábková, A., Müller, K.: Globalizující klastry - koncentrace znalostních zdrojů a špičkové inovační výstupy
 • Vydání 08/ročník 2006/21.04.2006, Ročenka konkurenceschopnosti ČR - Analýza
 • Vydání 07/ročník 2006/12.04.2006, Rojíček, M.: Strukturální analýza - příklad české ekonomiky, Žďárek, V.: Reálná a nominální konvergence - aktuální problémy
 • Vydání 06/ročník 2006/30.03.2006, Spěváček, V., Žďárek, V.: Vývoj české ekonomiky v roce 2005, Konkurenceschopnost české a slovenské ekonomiky, Kadeřábková, A., Müller, K.: Inovační tlak - konference o inovacích
 • Vydání 05/ročník 2006/17.03.2006, Žák, M., Kavalíř, P.: Seminář ČSE a CES VŠEM - institucionální kvalita, Basl, J., Pour, J.: Inovace informačních systémů
 • Vydání 04/ročník 2006/28.02.2006, Spěváček, V., Hájek, M., Vintrová, R.: Seminář ČSE a CES VŠEM k otázkám růstu, stability a konvergence české ekonomiky v letech 1996-2005, Kadeřábková, A.: Podmínky podnikání v ČR v mezinárodním srovnání
 • Vydání 03/ročník 2006/16.02.2006, Kadeřábková, A.: Znalostní ekonomika - výzvy pro měření, Vintrová, R.: Česko - nejrychleji konvergující ekonomika v rámci zemí EU-5, Žďárek, V.: Aktuální pohled ministerstva financí na vývoj ekonomiky ČR, Basl. J., Pour, J.: Šetření aktuální nabídky podnikových informačních systémů
 • Vydání 02/ročník 2006/31.01.2006, Kadeřábková, A.: Výzkumné aktivity CES VŠEM v roce 2005, Jiráková, E., Žák, M.: Barometr korupce ukazuje, Hlavsa, T.: Prezentace Národního rozvojového plánu ČR na roky 2007-2013, Basl, J., Pour, J.: SPIS vydal Manifest znalostní společnosti 2005
 • Vydání 01/ročník 2006/19.01.2006, Spěváček, V.: Jaký bude vývoj v zemích OECD, Vintrová, R.: Ekonomická predikce Evropské komise (podzim 2005)

2005

 • Vydání 12/ročník 2005/23.12.2005, Basl, J., Pour, J.: Problémy užití ICT na úrovni firmy, Hlavsa, T.: Vyhodnocování strategií místního rozvoje, Hlavsa, T.: Inovace 2005, Kadeřábková, A., Müller, K.: Struktura výzkumných a vývojových zdrojů
 • Vydání 11/ročník 2005/19.12.2005, Basl, J., Pour, J.: Informační společnost a rozvoj užití ICT, Kadeřábková, A.: Makro a mikro hlediska konkurenceschopnosti, Žďárek, V.: Přímé zahraniční investice
 • Vydání 10/ročník 2005/21.11.2005, Spěváček, V., Žďárek, V.: Zůstanou USA lokomotivou světové ekonomiky?, Vymětal, P., Žák, M.: Korupce v ČR a její formy, Müller, K.: Inovační kultury - výzva a strategie poučení
 • Vydání 09/ročník 2005/04.11.2005, Hájek, M., Spěváček, V., Vintrová, R., Žďárek, V.: Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004
 • Vydání 08/ročník 2005/21.10.2005, Žďárek, V.: Ekonomická výkonnost země (alternativní pohled), Vintrová, R., Žďárek, V.: HDP zrychluje - reálný důchod zpomaluje, Vymětal, P.: Náklady a důsledky korupce
 • Vydání 07/ročník 2005/07.10.2005, Hájek, M.: Ekonomický růst a souhrnná produktivita faktorů v ČR (1992-2004), Hrach, K., Mihola, J.: Souhrnné ukazatele - poznámky k jejich určování, Kliková, Ch.: Reformy hospodářské politiky - Going for Growth, Kadeřábková, A.: Ekonomie inovací a patentování - konference ZEW v Mannheimu
 • Vydání 06/ročník 2005/22.09.2005, Kadeřábková, A.: Konkurenční výhoda české ekonomiky v oblasti hi-tech aktivit, Basl, J., Pour, J.: Je ICT skutečnou konkurenční výhodou pro české firmy?, Müller, K.: Institucionální prostředí a inovace - situace v České reublice
 • Vydání 05/ročník 2005/01.09.2005, Basl, J.: Program rozvoje informační společnosti v EU - eEurope po roce 2005, Basl, J., Pour, J.: ČSSI, CACIO, SPIS a jejich aktivity na českém trhu informatiky, Basl, J., Pour, J.: Co přinesla konference Systémová integrace 2005, Pour, J.: Postavení firmy v informační společnosti
 • Vydání 04/ročník 2005/28.06.2005, Czesaná, V., Kadeřábková, A., Spěváček, V.: Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005, Spěváček, V.: Makroekonomická výkonnost a stabilita, Kadeřábková, A.: Institucionální kvalita, Kadeřábková, A.: Inovační výkonnost, Czesaná, V.: Kvalita lidských zdrojů, Czesaná, V., Kadeřábková, A., Spěváček, V.: Pozice České republiky v EU-25
 • Vydání 03/ročník 2005/05.05.2005, Kadeřábková, A.: Česká republika ve strukturálních ukazatelích, Müller, K.: Evropské forum o postavení vědy ve společnosti
 • Vydání 02/ročník 2005/28.04.2005, Spěváček, V.: K vývoji souhrnných ukazatelů reálného důchodu v ČR, Vintrová, R.: Co nezachycuje HDP při měření ekonomického růstu a reálné konvergence
 • Vydání 01/ročník 2005/15.03.2005, Hájek, M., Spěváček, V., Rojíček, M.: Makroekonomická rovnováha a ekonomický růst, Srholec, M., Vymětal, P., Žák, M.: Instituce a ekonomická výkonnost - teorie, měření a dopady, Müller, K.: Institucionální kontext inovačně založené ekonomiky