VSEM EN > Research > CES VŠEM > CES VSEM Outputs

CES VSEM Outputs

Publications created by staff of the Centre for Economic studies VŠEM (CES VŠEM). 

2016

 • Holečková, L.: The Contribution of hte Argumentatitve Essay Method in Teaching of Economic Subjects; Issue 03/2016
 • Coufal, J., Šmejkalová, J., Tobíšek, J.: The "Mathematics for Everybody with VŠEM - Linear Algebra" Project; Issue 03/2016
 • Šmejkalová, J.: Process of Evaluation of Strategic Trends in Providing Quality Higher Education - Analysis of External Environment of University of Economics and Management; Issue 03/2016
 • Skill-port VŠEM – Your Lighthouse in the World of Knowledge, Skills and Personal Development; Competency Center „Smarter Workforce“
 • Linhart, Z., Linhart, J.: Learning from Outstanding Values; Nedeliaková, E., Panák, M.: Innovative approaches of Dynamic Quality Models Application in Transport Service Management; Issue 02/2016
 • Vnoučková, L., Smolová, H., Šmejkalová, J.: Partial Areas of Quality Evaluation of Study Subjects by University Students - Formative Evaluation of Selected Areas;
 • Šmejkalová, J.: Why Care about Higher Education Quality?; Issue 02/2016
 • Kubová, P: Solving Environmental Risks through Insurance Markets; Issue 01/2016
 • Linhart, Z., Linhart, J.: Learning from Identified Attitudes; Issue 01/2016
 • Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H., Šmejkalová, J.: Quality Evaluation of Study Subjects by University Students according to Areas of Expertise; Issue 01/2016
 • Skill-port VŠEM – Your Lighthouse in the World of Knowledge, Skills and Personal Development; Competency Center „Smarter Workforce.“; Issue 01/2016

2015

 • Boháček, J.: Satisfaction of Czechs as participants in domestic tourism; Issue 02/2015
 • Hudcová, Š.: Internal social networks as a tool for knowledge management; Issue 02/2015
 • Coufal, J., Tobíšek, J.: Financial Mathematics VŠEM; Competence Center "Smarter Workforce"; Issue 02/2015
 • Skill-port VŠEM - your lighthouse in the world of knowledge, skills and personal development; Issue 02/2015
 • Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H.: Rozvoj zaměstnanců v zemědělství a lesnictví; Issue 01/2015
 • Tišlerová, K.: Segmentace kupujících podle vnímané hodnoty v podmínkách e-commerce; Issue 01/2015
 • Kratinová, E., Vnoučková, L.: Prokrastinační chování v mezinárodních organizacích; Issue 01/2015
 • Coufal, J., Tobíšek, J.: Matematika VŠEM a e–learning; Kompetenční centrum „Smarter Workforce“; Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje; Issue 01/2015

2014

 • Maialeh, R .: A Theory of Human Motivation and utility theories as a confrontation of particular and general, Issue 03/2014
 • Šnýdrová, M .: The changes in the structure of the labor market in context of the input of generation Y and the impact of these changes to the recruitment; Issue 03/2015
 • Smolová, H., Urbancová, H .: Human resource branding; Issue 03/2015
 • Čejka, R., Vnoučková, L.: Hlavní ekonomické faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti: Vývoj v České republice; Issue 02/2015
 • Navrátilová, M., Urbancová, H., Čermáková, H.: Povědomost mladší generace o obchodním konceptu Fair Trade; Issue 02/2015
 • Boháček, J.: Vliv produktových inovací na inovativní image značek piva v České republice; Issue 02/2015
 • Tichý, J.: Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe; Issue 01/2015
 • Stachová, K.: Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním zamestnancov; Issue 01/2015
 • Venclová, K., Vostrá Vydrová, H.: Knowledge continuity ensuring of key employees in given sample of organizations in the Czech Republic, Urbanec, J. Přístupy k hodnocení bezpečnosti informací v organizacích v České republice; Issue 01/2015

2013

 • Recent Trends in CSR and Corporate Ethics, Ekonomické listy, CES VŠEM, VŠEM, 2013, č. 2, s. 3-18 (I. Jindřichovská, Š. Kocmanová, I. Purcarea)
 • Matematický servis ekonomii, Ekonomické listy, CES VŠEM, VŠEM, 2013, č. 1, s. 41-49. (J. Coufal)
 • Nová recese české ekonomiky, Ekonomické listy, CES VŠEM, VŠEM, 2013, č. 1, s. 3-25. (V. Spěváček)

2012

 • Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi, Ekonomické listy, CES VŠEM, VŠEM, 2012, č. 2, s. 3-19. (V. Spěváček)
 • Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období recese, Ekonomické listy, CES VŠEM, VŠEM, 2012, č. 2, s. 20-36. (R. Vintrová)
 • Využití metody scénářů při oceňování podniku, Ekonomické listy, CES VŠEM, VŠEM, 2012, č. 2, s. 37-49. (M. Špaček)
 • Je synergie cestou ke zvýšení hodnoty podniku?, Ekonomické listy, CES VŠEM, VŠEM, 2012, č. 2, s. 50-61. (L. Koleňáková)
 • Možnosti určení hodnoty výrobních strojů a zařízení pro stanovení celkové hodnoty podniku, Ekonomické listy, CES VŠEM, VŠEM, 2012, č. 2, s. 62-72. (Z. Volkánová)
 • K některým problémům oceňování z pohledu právní praxe, Ekonomické listy, CES VŠEM, VŠEM, 2012, č. 2, s. 73-80. (P. Zima)
 • Institucionální versus neoklasická ekonomie, Ekonomické listy, CES VŠEM, VŠEM, 2012, č. 1, s. 3-20. (P. Wawrosz)
 • Vývoj cenové hladiny v České republice, Ekonomické listy, CES VŠEM, VŠEM, 2012, č. 1, s. 21-38. (T. Pavelka)
 • Neparametrický odhad implikované RND funkce z tržních cen opčních instrumentů a jeho aplikace na český trh, Ekonomické listy, CES VŠEM, VŠEM, 2012, č. 1, s. 39-60. (M. Cícha)
 • Řízení mobility a její vliv na efektivitu organizací, Ekonomické listy, CES VŠEM, VŠEM, 2012, č. 1, s. 61-76. (L. Linhartová)

2011

 • Reálná konvergence zemí EU-5 v období recese. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 10, s. 3-18.
 • Hubená léta české ekonomiky. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 10, s. 19-36 (V. Spěváček)
 • Žebříček konkurenceschopnosti odvětví v české ekonomice. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 10, s. 37-485 (M. Rojíček)
 • Analýza MMF: reakce měnové politiky na změny mezinárodních cen a problém dvojího deficitu. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 10, s. 49-67 (V. Žďárek)
 • Ústavní omezení zadlužování jako cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 9, s. 40-53 (P. Mach)
 • The Analysis of Czech Investment Funds Performance. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 9, s. 22-39 (D. Filip)
 • Development of the Slovak Economy and its Competitiveness after the Euro Adoption. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 9, s. 4-21 (M. Vološin, D. Vološinová)
 • Koncepce společenské odpovědnosti a dotazníkové šetření v Moravskoslezském kraji. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 8, s. 39-51 (J. Gibarti, H. Jalochová)
 • Dopad ekonomické recese na dlouhodobou nezaměstnanost v České republice. Ekonomické listy, CES VŠEM, č. 8, s. 26-38 (T. Pavelka)
 • Mobilní zařízení podporují vzdělávací proces. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 8, s. 14-25 (Z. Šedivá)
 • Rok 2011: nadějný začátek a udýchaný poločas. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 8, s. 3-13 (M. Rojíček)
 • Cloud computing - možnosti a problémy užití. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 7, s. 31-45 (J. Pour)
 • Dynamická analýza portfolia investičních fondů. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 7, s. 17-30 (M. Králová)
 • Dopady krize na regionální trh práce v ČR. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 7, s. 3-16 (J. Kahoun)
 • Transparentnost a regulace v lobbingu. Scientia et Societas, 2011, č. 3, s. 79-94 (Š. Laboutková, P. Vymětal)
 • Spotřeba a investice, míra úspor a zadluženost v mezinárodním srovnání. Scientia et Societas, 2011, č. 2, s. 26-41 (R. Vintrová)
 • O lobbingu - jen dobře? (On Lobbyismu - Good News Only?) (recenze). Politická ekonomie, 2011, č. 5, s. 710-714 (E. Kotlánová, M. Žák)
 • Regionální hrubý domácí produkt: produkční a důchodový přístup. WP CES VŠEM, 03/2011 (J. Kahoun)
 • Strategické řízení podnikové informatiky. WP CES VŠEM, 02/2011, s. 30. ISSN 1801-4496 (J. Pour)
 • Empirická analýza průběhu cenové konvergence ČR a nových členských zemí k eurozóně. Politická ekonomie, 2011, č. 4, s. 454-474 (V. Žďárek)
 • Vývoj světové ekonomiky (křehké oživení po hluboké recesi). Ekonomické listy, 2011, č. 6, s. 3-21 (V. Spěváček)
 • Utlumené oživení ekonomiky EU (k předpovědi ECFIN na roky 2011-2012). Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 6, s. 22-38 (R. Vintrová)
 • Vývoj na trhu s energetickými komoditami a pohyb mezinárodního kapitálu. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 6, s. 39-58 (V. Žďárek)
 • Nezbožňujme zlato! (recenze). Politická ekonomie, 2011, č. 2, s. 277-280 (R. Madzinová, M. Žák)
 • Dynamika sentimentu českého trhu získaná z cen opčních instrumentů. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 6, s. 59-80 (M. Cícha)
 • Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 5, s. 3-13 (J. Kahoun)
 • Dopad ekonomické recese na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 5, s. 14-25 (T. Pavelka)
 • Inovační politika v postlisabonské situaci. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 5, s. 26-44 (K. Muller)
 • Sustainability Reporting in Romania and in the Czech Republic: A Comparative Study. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 5, s. 45-61 (I. Jindřichovská, I. Purcarea)
 • Hlavní trendy v české ekonomice v roce 2010. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 4, s. 3-16 (M. Rojíček)
 • ICT a e-learning ve firemním vzdělávání. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 4, s. 17-31 (Z. Šedivá)
 • Mezinárodní pohyb kapitálu v roce 2010 a environmentální investice. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 4, s. 32-52 (V. Žďárek)
 • Princip subsidiarity jako jeden z faktorů ekonomického růstu - role regionálních zastoupení. WP CES VŠEM, 01/2010 (Š. Laboutková)
 • Makroekonomická nerovnováha - vážný problém světové ekonomiky. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 3, s. 3-19 (V. Spěváček)
 • Směry užití HDP a veřejné rozpočty v mezinárodním srovnání. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 3, s. 20-30 (R. Vintrová)
 • Transparentnost lobbingu v EU: mírný pokrok v mezích zájmů průmyslové lobby. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 3, s. 31-44 (Š. Laboutková)
 • Finanční krize a její dopady na ekonomickou svobodu. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 2, s. 3-13 (A. Bajzíková, M. žák)
 • Podniková informatika pohledem uživatele. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 2, s. 14-32 (J. Pour)
 • Reakce EU na finanční krizi a problémy ekonomické koordinace. Ekonomické listy, 2011, č. 2, s. 33-49 (V. Žďárek)
 • K otázkám měření ekonomické výkonnosti a sociálního pokroku. Ekonomické listy, 2011, č. 2, s. 50-58 (J. Klacek)
 • Výhled vývoje ekonomiky EU v letech 2011-2012. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 1, s. 3-17 (R. Vintrová)
 • Česká ekonomika z pohledu institucionálních sektorů. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 1, s. 18-33 (V. Spěváček)
 • Globalizace hodnotových řetězců. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 1, s. 34-43 (M. Rojíček) Podniková ekonomika v řízení dodavatelských řetězců. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2011, č. 1, s. 44-58 (J. Pour, P. Lhotan)

2010

 • Vývoj měnových podmínek v kontextu současné finanční krize. Ekonomické listy 02/2010 (M. Slaný)
 • Dynamika trhu práce v době krize a obnova vnější rovnováhy pohledem MMF. Ekonomické listy 02/210 (V. Žďárek)
 • Výhledy vývoje ekonomiky EU. Ekonomické listy 02/2010 (R. Vintrová)
 • Obtížná rekonvalescence světové ekonomiky. Ekonomické listy 02/2010 (V. Spěváček)
 • Předpoklady vyrovnávání ekonomické úrovně s vyspělými zeměmi. ČMKOS - Sondy. Pohledy, 2010, č. 1, s. 45-62. ISBN 978-80-86846-37-8 (R. Vintrová).
 • Mezinárodní pozice české ekonomiky v dlouhodobém vývoji a změny vyvolané krizí. Scientia et Societas 02/2010 (R.Vintrová)
 • Česká ekonomika v roce 2009. Scientia et Societas 02/2010 (M. Hájek, V. Spěváček)
 • Inovace a životní prostředí. Ekonomické listy 01/2010 (Luňáčková, P., Müller, K.)
 • Nově v boji proti korupci? Index globální integrity. Ekonomické listy 01/2010 (Bajzíková, A., Žák, M.)
 • Reálná konvergence a její faktory. Ekonomické listy 01/2010. (Vintrová, R.)
 • Recese české ekonomiky a její makroekonomické souvislosti. Ekonomické listy 01/2010 (Spěváček, V.)
 • Teorie a praxe lobbování - EU a ČR. Working Paper CVKS No. 1/2010 (Laboutková, Š., Žák, M.)
 • Vybrané problémy fungování České republiky v Evropské unii. Praha, VŠEM 2010 (Žák, M. ed.)
 • Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009. Praha, Linde 2010 (Kolektiv CES VŠEM, NOZV NVF).
 • Prezentace makroekonomických ukazatelů v médiích. Bulletin CES VŠEM 03/2010 (Gibarti, J., Kalus, Č.)
 • Řízení podnikového obsahu - jeho současnost i budoucnost. Bulletin CES VŠEM 03/2010 (Pour, J.)
 • Možnosti využií modelů úrokových měr v podmínkách ČR. Bulletin CES VŠEM 03/2010 (Cícha, M.)
 • Příspěvek k institucionální analýze inovačního prostředí. Bulletin CES VŠEM 03/2010 (Müller, K.)
 • Cenová konvergence nových členských zemí EU - strukturální pohled. Bulletin CES VŠEM (Žďárek, V.)
 • Hodnocení konkurenceschopnosti odvětví. Bulletin CES VŠEM 02/2010 (Rojíček, M.)
 • Konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje. Bulletin CES VŠEM 02/2010 (Kahoun, J.)
 • Mobilní aplikace podnikové ekonomiky. Bulletin CES VŠEM 02/2010 (Křižka, R., Pour, J.)
 • Aktuální vývoj české ekonomiky. Bulletin CES VŠEM 01/2010 (Spěváček, V.)
 • Cenová a mzdová konvergence nových členských zemí EU. Bulletin CES VŠEM 01/2010 (Vintrová, R.)
 • Ukazatel jakosti životního prostředí. Bulletin CES VŠEM 01/2010 (Bajzíková, A.)

 

2009

 • Risk-neutral Option Pricing and Information Embedded in CEZ Warrant Prices: Implied Volatitily Smile, Implied Density Function (Cícha, M.)
 • Cenová konvergence České republiky a nových členských zemí EU k eurozóně. Working Paper CVKS No. 4/2009 (Ždárek, V.)
 • Strukturální dopady recese v České republice, Bulletin CES VŠEM 11/2009 (Rojíček, M.)
 • Konkurenceschopnost Středočeského kraje, Bulletin CES VŠEM 11/2009 (Kahoun, J.)
 • Efektivita lobbování v Evropské unii, Bulletin CES VŠEM 11/2009 (Laboutková, Š.)
 • Vědeckotechnické parky v Moravskoslezském kraji, Bulletin CES VŠEM 11/2009 (Gibarti, J.)
 • Finanční krize a vybrané aspekty pohledem Mezinárodního měnového fondu, Bulletin CES VŠEM 10/2009 (Žďárek, V.)
 • Vliv decentralizace na ekonomický růst, Bulletin CES VŠEM 10/2009 (Laboutková, Š.)
 • Technické, ekonomické a sociální zdroje inovací, Bulletin CES VŠEM 10/2009 (Müller, K.)
 • Zlepšený výhled světové ekonomiky, Bulletin CES VŠEM 9/2009 (Spěváček, V.)
 • Vliv světové recese na reálnou konvergenci nových členských zemí EU, Bulletin CES VŠEM 9/2009 (Vintrová, R.)
 • Ekonomický výhled Mezinárodního měnového fondu pro Evropu do roku 2010, Bulletin CES VŠEM 9/2009 (Hájek, M.)
 • The Global Competitiveness Report 2009-2010 - metodologické a poznávací podněty, Bulletin CES VŠEM 8/2009 (Müller, K., Nguyen Tien, C.)
 • Vypovídací schopnost měkkých dat - index vnímání korupce, Bulletin CES VŠEM 8/2009 (Vymětal, P.)
 • Podnikatelské prostředí  v ČR v hodnocení mezinárodních institucí, Bulletin CES VŠEM 8/2009 (Šmejkal, V.)
 • Zpráva z mezinárodních statisticko-ekonomických dnů, Bulletin CES VŠEM 8/2009 (Bajzíková, A., Žák, M.)
 • Sociální dimenze novací, Bulletin CES VŠEM 7/2009 (Müller, K.)
 • Demografický pohled na Moravskoslezský kraj, Bulletin CES VŠEM 7/2009 (Gibarti, J., Vargová, A.)
 • Index lidského rozvoje, Bulletin CES VŠEM 7/2009 (Žák, M., Bajzíková, A.)
 • Index demokracie, Bulletin CES VŠEM 7/2009 (Žák, M., Bajzíková, A.)
 • Index globální integrity, Bulletin CES VŠEM 7/2009 (Žák, M., Bajzíková, A.)
 • Ekonomický výhled OECD, Bulletin CES VŠEM 6/2009 (Spěváček, V.)
 • Česká ekonomika ve výhledu OECD a dalších institucí, Bulletin CES VŠEM 6/2009 (Vintrová, R.)
 • Ekonomický výhled OECD pro Maďarsko, Polsko a Slovensko (červen 2009), Bulletin CES VŠEM 6/2009 (Hájek, M.)
 • Německá ekonomika - relativně dobrá kondice a prozatím nepříliš povzbudivé vyhlídky, Bulletin CES VŠEM 6/2009 (Žďárek, V.)
 • Konference Systémová integrace 2009, Bulletin CES VŠEM 5/2009 (Pour, J.)
 • Řízení procesů a výkonnost podniku, Bulletin CES VŠEM 5/2009 (Pour, J.)
 • Analýza konkurenceschopnosti Libereckého kraje, Bulletin CES VŠEM 5/2009 (Kahoun, J.)
 • Současná krize a soutěžní politika EU, Working Paper CVKS No. 3/2009 (Šmejkal, V.)
 • Chmurný výhled světové ekonomiky, Bulletin CES VŠEM 4/2009 (Spěváček, V.)
 • Finanční krize a vybrané implikace pohledem Mezinárodního měnového fondu, Bulletin CES VŠEM 4/2009 (Žďárek, V.)
 • Ekonomický výhled zemí EU v globální recesi (předpověď ECFIN, jaro 2009), Bulletin CES VŠEM 4/2009 (Vintrová, R.)
 • Předpověď ekonomické komise pro nové země EU-10 (jaro 2009), Bulletin CES VŠEM 4/2009 (Hájek, M.)
 • K teorii správy a řízení korporací, Working Paper CVKS No. 2/2009 (Klusoň, V.)
 • Sustainability Accounting and Reporting (at macroeconomic and microeconomic level). Prague: Linde, 2009. ISBN 978-80-86131-83-2. (Žák, M. - ed.)
 • Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje (na mikroekonomické a makroekonomické úrovni). Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-86131-82-5. (Žák, M. - ed.)
 • Znalosti a dovednosti patnáctiletých. Bulletin CES VŠEM 3/2009 (Kofroňová, O., Šímová, Z.)
 • Vzdělanostní struktura a mobilita. Bulletin CES VŠEM 3/2009 (Žáčková, H.)
 • Postavení mladé populace na trhu práce a vybrané faktory, které toto postavení ovlivňují Bulletin CES VŠEM 3/2009 (Žáčková, H., Matoušková, Z.)
 • Lessons from the Czech and Slovak Economies Split. Prague Economic Papers, No. 1, p. 3-25 (Vintrová, R.)
 • Česká ekonomika v roce 2008. Bulletin CES VŠEM, 2/2009 (Spěváček, V.)
 • Finanční analýza odvětví zpracovatelského průmyslu v České republice, Bulletin CES VŠEM, 2/2009 (Rojíček, M., Kermiet, V.)
 • Vliv dovozní náročnosti a vývozní otevřenosti na ekonomiku v období krize, Bulletin CES VŠEM, 2/2009 (Vintrová, R.)
 • Vliv globální krize na nové země EU-10, Bulletin CES VŠEM, 2/2009 (Hájek, M.)
 • Zpráva o investicích (WIR 2008) a role infrastruktury, Bulletin CES VŠEM, 2/2009 (Žďárek, V.)
 • Světová ekonomika je v recesi. Bulletin CES VŠEM, 1/2009 (Spěváček, V.)
 • Konvergence ekonomické úrovně podle aktuálních ukazatelů. Bulletin CES VŠEM, 1/2009 (Vintrová, R.)
 • Konvergence spotřeby obyvatelstva. Bulletin CES VŠEM, 1/2009 (Vintrová, R.)
 • Zpráva o investicích (WIR 2008) - hlavní trendy a problémy, Bulletin CES VŠEM, 1/2009  (Žďárek, V.)

2008

 • Makroekonomická rovnováha. Bulletin CES VŠEM, 24/2008 (Spěváček V.)
 • Regionální konkurenceschopnost (Praha). Bulletin CES VŠEM, 24/2008 (Kahoun J.,Kadeřábková A.)
 • Textilní průmysl. Bulletin CES VŠEM, 24/2008 (Kadeřábková A., Lexa J., Rojíček M.)
 • Ukončení podnikání. Bulletin CES VŠEM, 23/2008 (Šmejkal V.)
 • Elektrotechnický průmysl. Bulletin CES VŠEM, 23/2008 (Kadeřábková A., Lexa J., Rojíček M.)
 • Informační společnost a podniková informatika. Bulletin CES VŠEM, 23/2008 (Pour J.)
 • Problémy zdanění firem. Bulletin CES VŠEM, 22/2008 (Šmejkal V.)
 • Výroba dopravních prostředků. Bulletin CES VŠEM, 22/2008 (Kadeřábková A., Lexa J., Rojíček M.)
 • Trh informačních a komunikačních technologií. Bulletin CES VŠEM, 22/2008 (Koubský P.)
 • Supporting Industry-Science Relations in European Regions - The Case of the Czech Republic.  In: W. L. Filho, M. Weresa (eds.), Fostering Innovation and Knowledge Transfer in European Regions. Frankfurt a.M., P. Lang 2008, s. 133-171.
 • Strukturální změny a zdroje ekonomického růstu. Bulletin CES VŠEM, 21/2008 (Spěváček V.)
 • Vynutitelnost smluv v ČR. Bulletin CES VŠEM, 21/2008 (Šmejkal V.)
 • Dobývání nerostných surovin. Bulletin CES VŠEM, 21/2008 (Kadeřábková A., Lexa J., Rojíček M.)
 • Růst a výkonnost české ekonomiky. Bulletin CES VŠEM, 20/2008 (Spěváček V.)
 • Ochrana práv investorů. Bulletin CES VŠEM, 20/2008 (Šmejkal V., Hajný F.)
 • Potravinářský a tabákový průmysl. Bulletin CES VŠEM, 20/2008 (Kadeřábková A., Lexa J., Rojíček M.)
 • Aktuální vyhlídky Eura v ČR. Bulletin CES VŠEM, 19/2008 (Vintrová R.)
 • Podmínky podnikání v ČR. Bulletin CES VŠEM, 19/2008 (Šmejkal V.)
 • Hutní a kovodělní výroba. Bulletin CES VŠEM, 19/2008 (Kadeřábková A., Lexa J., Rojíček M.)
 • Vývoj poptávky a její vliv na růst HDP. Bulletin CES VŠEM, 18/2008 (Spěváček V.)
 • Kvalita správy. Bulletin CES VŠEM, 18/2008 (Žák M.)
 • Výroba a opravy strojů a zařízení. Bulletin CES VŠEM, 18/2008 (Kadeřábková A., Lexa J., Rojíček M.)
 • Růst a nabídková strana ekonomiky. Bulletin CES VŠEM, 17/2008 (Spěváček V.)
 • Podmínky podnikání v EU. Bulletin CES VŠEM, 17/2008 (Šmejkal V.)
 • Zemědělství, lesnictví a rybolov. Bulletin CES VŠEM, 17/2008 (Kadeřábková A., Lexa J., Rojíček M.)
 • Trh práce a aktivní politika zaměstnanosti. Bulletin CES VŠEM, 16/2008 (Kadeřábková A., Spěváček V.)
 • Technologická a znalostní náročnost odvětví. Bulletin CES VŠEM, 16/2008 (Rojíček M.)
 • Konkurenceschopnost Plzeňského kraje. Bulletin CES VŠEM, 16/2008 (Kahoun J.)
 • Inovační aktéři a inovační prostředí v modernizační perspektivě. Sociologický časopis, 2008, č. 4, s. 627-651. (Karel Müller)
 • Význam forem učení pro inovační výkonnost. Politická ekonomie, 2008, č. 4, s. 520 - 535. (A. Kadeřábková, M. Cícha)
 • Česká a slovenská ekonomika 15 let po rozdělení. Politická ekonomie, 2008, č. 4, s. 449 - 466. (R. Vintrová)
 • Ekonomický růst v ČR a nových členských zemích Evropské unie v období 1995-2006. Politická ekonomie, 2008, č. 4, s. 435 - 448. (M. Hájek)
 • Competitiveness of Visegrad countries. Productivity and Performance Management, 2008, č. 6, s. 474 - 487. (A. Kadeřábková)
 • Regulace v telekomunikacích v ČR. Bulletin CES VŠEM, 15/2008 (Vogl, M., Kadeřábková, A.)
 • Energetické trhy v České republice. Bulletin CES VŠEM, 15/2008 (Kacvinský, P., Kadeřábková, A.)
 • Cenová konvergence a zhodnocování koruny. Bulletin CES VŠEM, 15/2008 (R. Vintrová)
 • The Role of  FDI in Quality-based Competitiveness: the Case of Czech Republic. Ekonomický časopis, 2008, č. 4, s. 333 - 352. (A. Kadeřábková, M. Rojíček)
 • Sociální a kulturní koncept inovací. Bulletin CES VŠEM, 14/2008 (K. Müller)
 • Spor o místo soutěže v primárním právu EU. Bulletin CES VŠEM, 14/2008 (V. Šmejkal)
 • Výzvy pro makroekonomickou stabilitu ČR. Bulletin CES VŠEM, 14/2008 (V. Spěváček)
 • Vliv informatiky na výkonnost organizace. Bulletin CES VŠEM, 13/2008 (J. Pour)
 • Analýza konkurenceschopnosti regionu NUTS II Severozápad. Bulletin CES VŠEM, 13/2008 (J. Kahoun)
 • Makroekonomické politiky pro růst a pracovní místa. Bulletin CES VŠEM, 13/2008 (V. Spěváček)
 • Rozvoj informační společnosti ČR. Bulletin CES VŠEM, 12/2008 (J. Basl, A. Kadeřábková)
 • Technologické platformy v EU a v České republice. Bulletin CES VŠEM, 12/2008 (J. Lexa)
 • Měření efektů globalizace. Bulletin CES VŠEM, 12/2008 (M. Rojíček)
 • Na závěr konference Systémová integrace 2008. Bulletin CES VŠEM, 11/2008 (J. Pour, J. Basl)
 • Faktory regionálních rozdílů v ekonomické výkonnosti na jednoho obyvatele. Bulletin CES VŠEM, 11/2008 (J. Kahoun)
 • Ekonomická předpověď ECFIN (jaro 2008). Bulletin CES VŠEM, 11/2008 (R. Vintrová).
 • Česká ekonomika po vstupu do Evropské Unie. Politická ekonomie, 2008, č. 3, s. 291–317. (V. Spěváček, R. Vintrová, E. Zamrazilová, M. Hájek, V. Žďárek)
 • Produktivita znalostních sektorů. Bulletin CES VŠEM, 10/2008 (A. Kadeřábková, M. Beneš)
 • Inovační výkonnost ve službách. Bulletin CES VŠEM, 10/2008 (M. Pazour)
 • Strategický přístup k ICT. Bulletin CES VŠEM, 10/2008 (J. Basl)
 • Řízení efektů podnikové informatiky. Bulletin CES VŠEM, 10/2008 (J. Pour)
 • Světová ekonomika silně zpomaluje. Bulletin CES VŠEM, 9/2008 (V. Spěváček)
 • Jak rychle doháníme ekonomickou úroveň EU? Bulletin CES VŠEM, 9/2008 (R. Vintrová)
 • Řízení výkonnosti podniků. Bulletin CES VŠEM, 9/2008 (J. Basl, J. Pour)
 • Competitiveness Yearbook - A New Trend of an Approach to the Country's Economy? (review). Praque Economic Papers, 2008, No.1, s. 87–94. (V. Žďárek, L. Gregorová)
 • Rentabilita firem pod zahraniční kontrolou. Bulletin CES VŠEM, 8/2008 (E. Zamrazilová)
 • Měření vlivu vývozu na produkci ekonomiky. Bulletin CES VŠEM, 8/2008 (M. Rojíček)
 • Předpoklady a efekty zahraničních investic. Bulletin CES VŠEM, 8/2008 (V. Žďárek)
 • Byrokratická bariéra kvality regulace. Politická ekonomie, 2008, č. 2, s. 196–228. (M. Žák, L. Gregorová)
 • Internacionalizace inovačního systému. Bulletin CES VŠEM, 7/2008 (K. Müller)
 • Faktory inovační výkonnosti firem. Bulletin CES VŠEM, 7/2008 (A. Kadeřábková, M. Beneš)
 • Rozvoj inovačního potenciálu podniků. Bulletin CES VŠEM, 7/2008 (K. Müller)
 • Index důvěry investorů. Bulletin CES VŠEM, 6/2008 (M. Beneš)
 • Vývoj české a slovenské ekonomiky 15 let po rozdělení. Bulletin CES VŠEM, 6/2008 (R. Vintrová)
 • Konference na podporu rozvoje inovací. Bulletin CES VŠEM, 6/2008 (J. Lexa)
 • Znalostně založené podnikání. In: Firma a konkurenční prostředí 2008 (2. část). Brno, MSD 2008, s. 13–19. (M. Beneš)
 • Regionální ekonomická výkonnost. Bulletin CES VŠEM, 5/2008 (J. Kahoun)
 • Regionální inovační systémy. Bulletin CES VŠEM, 5/2008 (P. Žížalová)
 • Mechanismy regionálního síťování. Bulletin CES VŠEM, 5/2008 (M. Beneš)
 • Odvětvová znalostní náročnost a konkurenceschopnost české ekonomiky. WP CES VŠEM, 10/2007 (J. Lexa, M. Rojíček)
 • Mezinárodní srovnávací program 2005. Bulletin CES VŠEM, 4/2008 (V. Spěváček)
 • Znalostně založené podnikání. Bulletin CES VŠEM, 4/2008 (M. Beneš)
 • Podpora inovačních schopností firem. Bulletin CES VŠEM, 4/2008 (M. Beneš)
 • Strategie pro růst a zaměstnanost. Bulletin CES VŠEM, 3/2008 (M. Hájek)
 • Regionální politika EU a její aplikace v ČR. Bulletin CES VŠEM, 3/2008 (V. Grácz, P. Zahradník)
 • Aktuality - konference, semináře, workshopy. Bulletin CES VŠEM, 3/2008
 • Odvětvová znalostní náročnost a konkurenceschopnost české ekonomiky. WP CES VŠEM, 10/2007 (J. Lexa, M. Rojíček)
 • Institucionální sektory v české ekonomice. Bulletin CES VŠEM, 2/2008 (V. Spěváček)
 • Omezení vypovídací schopnosti HDP. Bulletin CES VŠEM, 2/2008 (R. Vintrová)
 • Růst produktivity práce v nových zemích EU. Bulletin CES VŠEM, 2/2008 (M. Hájek)
 • Růst, stabilita a konkurenceschopnost IV. Linde, 2008. (A. Kadeřábková a kol.)
 • Výzva otevřené inovace pro konkurenceschopnost firem. In: Konkurenceschopnost podniků - Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno, MU 2008, s. 45–57. (M. Beneš)
 • Růst a nabídková strana české ekonomiky v roce 2007. Bulletin CES VŠEM, 1/2008 (E. Zamrazilová)
 • Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR. Bulletin CES VŠEM, 1/2008 (A. Kadeřábková, M. Beneš)
 • Růst, stabilita, konkurenceschopnost IV. Bulletin CES VŠEM, 1/2008 (Kolektiv autorů)

2007

 • Význam znalostního sektoru pro konkurenceschopnost. WP CES VŠEM, 9/2007 (A. Kadeřábková, M. Beneš)
 • Vztah reálné a nominální konvergence v ČR a nových členských zemích EU. WP CES VŠEM, 8/2007 (R. Vintrová, V. Žďárek)
 • Development of the Czech and World Economy and Importance of raw materials. In: Mineral Commodity Summaries of the Czech Republic (state to  2006). Praha, Ministry of the Environment, Czech Geological Survey - Geofond 2007, s. 24–40. (V. Spěváček, V. Žďárek)
 • Vývoj české a světové ekonomiky a význam nerostných surovin. In: Surovinové zdroje České republiky - Nerostné suroviny (stav 2006). Praha, Ministerstvo životního prostředí, České geologická služba - Geofond 2007, s. 24–39. (V. Spěváček, V. Žďárek)
 • Can We Control a Risk? (review). Prague Economic Papers, 2007, No. 4, s. 381-384. (V. Žďárek)
 • Partnerství na trhu práce. Bulletin CES VŠEM, 24/2007 (M. Beneš, A. Kadeřábková)
 • Nominální konvergence a její vliv na měnový kurz. Bulletin CES VŠEM, 24/2007 (V. Žďárek)
 • Ekonomický výhled zemí OECD. Bulletin CES VŠEM, 24/2007 (M. Hájek)
 • Innovative Europe - Constraints and Challenges. In: Kuklinski, A., Lusinski, C., Pawlowski, K. (eds.), Towards a New Creative and Innovative Europe. Recifer Eurofutures Publication Series, Vol. 5, Nowy Sacz, National-Louis University 2007, s. 98-111. (K. Müller)
 • Světová ekonomika a aktuální problémy pohledem MMF. Bulletin CES VŠEM, 23/2007 (V. Žďárek)
 • Ekonomická předpověď Evropské komise. Bulletin CES VŠEM, 23/2007 (R. Vintrová)
 • Prognóza vývoje ekonomiky ČR. Bulletin CES VŠEM, 23/2007 (M. Hájek)
 • The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2006–2007. Praha, Linde 2007. (A. Kadeřábková et al.)
 • Ekonomický vývoj v zemích Evropské unie. Bulletin CES VŠEM, 22/2007 (V. Spěváček, V. Žďárek)
 • Světová ekonomika zpomaluje. Bulletin CES VŠEM, 22/2007 (V. Spěváček)
 • Výroční konference EEA v Budapešti. Bulletin CES VŠEM, 22/2007 (V. Žďárek)
 • Exportní výkonnost krajů České republiky. Bulletin CES VŠEM, 21/2007 (J. Kahoun)
 • Řízení kvality informatických služeb. Bulletin CES VŠEM, 21/2007 (J. Basl, J. Pour)
 • Měření ekonomického blahobytu. Bulletin CES VŠEM, 21/2007 (V. Žďárek)
 • Česká ekonomika ve světle alternativních ukazatelů ekonomické výkonnosti a blahobytu. Ekonomický časopis, 2007, č. 7, s. 676–696. (V. Spěváček)
 • Přímé zahraniční investice v české ekonomice: rizika duality a role trhu práce. Politická ekonomie, 2007, č. 5, s. 579–602. (E. Zamrazilová)
 • Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007. (A. Kadeřábková a kol.)
 • Podniková informatika v informační společnosti. Bulletin CES VŠEM, č. 20 2007 (J. Basl, J. Pour)
 • Očekávaný vývoj českého ICT trhu. Bulletin CES VŠEM, č. 20 2007 (J. Basl)
 • Hodnocení efektů podnikové informatiky. Bulletin CES VŠEM, č. 20 2007 (J. Pour)
 • Výzvy ke zvýšení kvality informatických služeb. Bulletin CES VŠEM, č. 20 2007 (J. Basl, J. Pour)
 • Vstupy a výstupy inovační výkonnosti. Bulletin CES VŠEM, č. 19 2007 (A. Kadeřábková, M. Beneš, K. Müller)
 • Inovační výkonnost podniků. Bulletin CES VŠEM, č. 19 2007 (M. Beneš, M. Pazour)
 • Výzvy pro Českou republiku. Bulletin CES VŠEM, č. 19 2007 (A. Kadeřábková)
 • Komplexní hodnocení konkurenceschopnosti. Bulletin CES VŠEM, č. 18 2007 (A. Kadeřábková, M. Beneš)
 • Konkurenceschopnost odvětví. Bulletin CES VŠEM, č. 18 2007 (M. Rojíček)
 • Regionální konkurenceschopnost. Bulletin CES VŠEM, č. 18 2007 (J. Kahoun)
 • Výzvy pro českou republiku. Bulletin CES VŠEM, č. 18 2007 (A. Kadeřábková, M. Beneš, M. Rojíček, J. Kahoun)
 • Růst a nabídková strana ekonomiky. Bulletin CES VŠEM, č. 17 2007 (V. Spěváček, M. Hájek, R. Vintrová, V. Žďárek)
 • Poptávka a makroekonomická rovnováha. Bulletin CES VŠEM, č. 17 2007 (V. Spěváček, E. Zamrazilová)
 • Nominální konvergence. Bulletin CES VŠEM, č. 17 2007 (R. Vintrová, V. Žďárek)
 • Výzvy makroekonomické politiky. Bulletin CES VŠEM, č. 17 2007 (V. Spěváček)
 • Nástroje fiskální stimulace podnikového výzkumu a vývoje a možnosti jejich evaluace. In: Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů. Ostrava, VŠB - TU 2007, s. 156–163. (M. Beneš)
 • Nominální konvergence v České republice a její vliv na měnový kurz. In: Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů. Ostrava, VŠB - TU 2007, s. 223–237. (V. Žďárek)
 • Vliv regulace na institucionální kvalitu (na příkladu zemí EU-25). In: Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů. Ostrava, VŠB - TU 2007, s. 205–211. (M. Žák)
 • Teoretická východiska hodnocení institucionální kvality zemí. In: Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů. Ostrava, VŠB - TU 2007, s. 180–187. (M. Žák)
 • Reforma a postavení české ekonomiky v EU. CEVRO Revue, 2007, č. 8, s. 6. (M. Beneš, V. Žďárek)
 • Remarkable and Interesting Book about Knowledge Economy (review). Prague economic Papers, 2007, No. 3, s. 274–278. (M. Žák, L. Gregorová)
 • Real and Nominal Convergence and the new EU Member States – actual state and implication. Prague Economic Papers, 2007, No. 3, s. 195–219. (V. Ždárek, J. Šindel)
 • An Interesting Book for the Teaching of History of Economic Thought (review). Prague economic Papers, 2007, No. 3,  s. 282–287. (V. Ždárek)
 • Ročenka konkurenceschopnosti – nový trend v pohledu na ekonomiku dané země? (recenze) Politická ekonomie, 2007, č. 5, s. 711–717. (V. Ždárek,  L. Gregorová)
 • Aktuální vývoj české ekonomiky. Bulletin CES VŠEM, č. 16 2007 (E. Zamrazilová, V. Spěváček)
 • Vliv globalizace na zkreslování ekonomického růstu. Bulletin CES VŠEM, č. 16 2007 (R. Vintrová)
 • Konkurenceschopnost a inovace v Pardubickém kraji. Bulletin CES VŠEM, č. 16 2007 (P. Adámek)
 • Zelená kniha – Evropský výzkumný prostor. Bulletin CES VŠEM, č. 16 2007 (M. Beneš)
 • Jak zlepšit podmínky podnikání- hitparáda návrhů. Bulletin CES VŠEM, č. 16 2007 (P. Zahradník)
 • Knowledge-based Competitiveness. In: K. Piech (ed.), Knowledge and innovation processes in Central and East European economies. Cracow, EIKON Plus 2007, s. 177–196. (A. Kadeřábková, M. Beneš)
 • Innovative performance in a learning economy. In: K. Piech (ed.), Knowledge and innovation processes in Central and East European economies. Cracow, EIKON Plus 2007, s. 249–269. (A. Kadeřábková, M. Cícha)
 • Internationalization of production, trade and innovation. In: K. Piech (ed.), Knowledge and innovation processes in Central and East European economies. Cracow, EIKON Plus 2007, s. 293–312. (A. Kadeřábková, M. Rojíček)
 • Strukturální fondy a jejich efekty. Bulletin CES VŠEM, č. 15 2007 (P. Zahradník)
 • Konkurenceschopnost a inovace v Karlovarském kraji. Bulletin CES VŠEM, č. 15 2007 (P. Adámek, P. Žížalová)
 • Rychle rostoucí malé a střední podniky. Bulletin CES VŠEM, č. 15 2007 (V. Grácz)
 • Budování inovačních schopností regionů. Bulletin CES VŠEM, č. 15 2007 (M. Beneš)
 • Souhrnný indikátor konkurenceschopnosti odvětví. Bulletin CES VŠEM, č. 14 2007 (M. Rojíček)
 • Výzva zvýšení evropské produktivity. Bulletin CES VŠEM, č. 14 2007 (M. Hájek)
 • Regionální přehled OECD. Bulletin CES VŠEM, č. 14 2007 (J. Kahoun)
 • Služby v informatice. Bulletin CES VŠEM, č. 14 2007 (J. Pour, J. Basl)
 • Ekonomická předpověď Evropské komise (Jaro 2007). Bulletin CES VŠEM, č. 13 2007 (R. Vintrová)
 • Fiskální stimulace podnikového výzkumu a vývoje. Bulletin CES VŠEM, č. 13 2007 (M. Beneš)
 • Zdroje ekonomického růstu v nových zemích EU-8 v období 2001–2006. Bulletin CES VŠEM, č. 13 2007 (M. Hájek)
 • Dovezená produktivita (Je ukazatel HDP ve vyspělých ekonomikách významně zkreslován?). Ekonom, 2007, č. 27. (R. Vintrová)
 • Ukazatele regionální konkurenceschopnosti v České republice. WP CES VŠEM, 6/2007 (J. Kahoun)
 • Vybrané problémy světové ekonomiky pohledem MMF. Bulletin CES VŠEM, č. 12 2007 (V. Žďárek)
 • Unikátní průzkum vnímání korupce. Bulletin CES VŠEM, č. 12 2007 (M. Žák)
 • Případová studie regionální inovační výkonnosti. Bulletin CES VŠEM, č. 12 2007 (V. Grácz)
 • Technologická náročnost a zahraniční investice v konkurenční výhodě ČR. Politická ekonomie 2007, č. 3, s. 354-373 (A. Kadeřábková)
 • Konkurenceschopnost ČR v hodnocení IMD. Bulletin CES VŠEM, č. 11 2007 (A. Kadeřábková)
 • Výhled světové ekonomiky. Bulletin CES VŠEM, č. 11 2007 (V. Spěváček)
 • Financování inovačního rozvoje. Bulletin CES VŠEM, č. 11 2007 (M. Pazour)
 • Pokles o čtyři příčky. Ekonom, 2007, č. 22. (A. Kadeřábková)
 • Strukturální reformy v zemích OECD Bulletin CES VŠEM, č. 10 2007 (V. Žďárek)
 • Regionální rozdíly ekonomické výkonnosti ČR Bulletin CES VŠEM, č. 10 2007 (J. Kahoun)
 • Typologie inovací ve službách Bulletin CES VŠEM, č. 10 2007 (M. Pazour)
 • Strukturální ukazatele zemí Visegrádu Bulletin CES VŠEM, č. 9 2007 (M. Beneš)
 • Přímé zahraniční investice: makroekonomické souvislosti Bulletin CES VŠEM, č. 9 2007 (E. Zamrazilová)
 • Jsme ekonomicky svobodní? Bulletin CES VŠEM, č. 9 2007 (M. Žák)
 • Blíží se konference Systémová integrace, 2007 Bulletin CES VŠEM, č. 9 2007 (J. Pour, J. Basl)
 • Klíčová odvětví v české ekonomice z pohledu input-output analýzy. Statistika, 2007, č. 2, s. 133-145. ISSN 0322-788x (M. Rojíček)
 • Inovující podnik a podnikatelské prostředí - situace ČR v komparativní perspektivě. In: Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, konference Zlín, 26.-27.4.2007. (K. Müller)
 • Vybrané aspekty nominální konvergence v ČR Bulletin CES VŠEM, č. 8 2007 (V. Žďárek)
 • Makroekonomická rovnováha české ekonomiky Bulletin CES VŠEM, č. 8 2007 (V. Spěváček)
 • Co uniká v analýzách reálné konvergence Bulletin CES VŠEM, č. 8 2007 (R. Vintrová)
 • Příspěvek na zlínské konferenci Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi 26.-27.4.2007 (M. Beneš)
 • Příspěvek z konference ve Varšavě Transfer of Knowledge 21.-22.4.2007 (A. Kadeřábková)
 • Podmínky podnikání v České republice při hodnocení institucionální kvality. Politická ekonomie 2007, č. 2, s. 164-182 (A. Kadeřábková, V. Šmejkal)
 • Reálná a nominální konvergence v zemích středoevropské pětky. Politická ekonomie 2007, č. 2, s. 206-225 (R. Vintrová)
 • Manifest znalostní společnosti 2006 / 2007 Bulletin CES VŠEM, č. 7 2007 (J. Basl, J. Pour)
 • Klíčová odvětví v České republice. Bulletin CES VŠEM, č. 6 2007 (M. Rojíček)
 • Strukturální charakteristiky organizace práce. Bulletin CES VŠEM, č. 6 2007 (A. Kadeřábková)
 • Ekonomický seminář na téma konvergence a divergence. Bulletin CES VŠEM, č. 6 2007 (V. Žďárek)
 • Podmínky podnikání v ČR v mezinárodním srovnání. WP CES VŠEM, 9/2006 (V. Šmejkal)
 • Institucionální kvalita, regulace a byrokracie. WP CES VŠEM, 8/2006 (M. Žák)
 • Přímé zahraniční investice v ČR: makroekonomické souvislosti. WP CES VŠEM, 7/2006 (E. Zamrazilová)
 • Národohospodářská poptávka a makroekonomická rovnováha. WP CES VŠEM, 4/2006 (V. Spěváček)
 • Slabiny regulace podnikání v ČR v mezinárodním srovnání. Firma a konkurenční prostředí 2007 (V. Šmejkal)
 • Cenová konvergence české ekonomiky - současný stav a implikace. Firma a konkurenční prostředí 2007 (V. Žďárek)
 • Byrokratická bariéra kvality regulace. Firma a konkurenční prostředí 2007 (M. Žák)
 • Podnikatelské prostředí ČR: různá hodnocení, stejné problémy. Bulletin CES VŠEM, č. 5 2007 (V. Šmejkal)
 • Regionální konkurenceschopnost Bulletin CES VŠEM, č. 5 2007 (J. Kahoun)
 • Inovace ve službách a ve zpracovatelském průmyslu Bulletin CES VŠEM, č. 5 2007 (M. Pazour)
 • Nominální konvergence v České republice - vybrané aspekty a implikace. WP CES VŠEM, 6/2006 (V. Žďárek)
 • Reálná a nominální konvergence české ekonomiky k Evropské unii. WP CES VŠEM, 5/2006 (R. Vintrová)
 • Pozoruhodná a podnětná kniha o znalostní ekonomice. (recenze) Politická ekonomie, 2007, č. 2 (M. Žák, L. Gregorová)
 • Růst, stabilita a konkurenceschopnost III. Linde, 2007. (A. Kadeřábková a kol.)
 • Kompendium ekonomických teorií. (recenze) Politická ekonomie, 2007, č. 1. (V. Žďárek)
 • Vývoj české a světové ekonomiky a význam nerostných surovin. In: Surovinové zdroje České republiky: nerostné suroviny (stav k 2005), 2006. (V. Spěváček, V. Žďárek)
 • Kde nás bota víc než tlačí? Komora.cz, 2007, č. 1. (V. Šmejkal)
 • Pět principů správné regulace. Bulletin CES VŠEM, č. 1 2007 (M. Žák, L. Gregorová)
 • Stav a vývojové tendence v business intelligence. Bulletin CES VŠEM, č. 1 2007 (J. Basl, J. Pour)
 • Výzvy pro vzdělávací politiku v oblasti celoživotního učení. Bulletin CES VŠEM, č. 1 2007 (A. Kadeřábková)
 • Kreativní a inovativní Evropa. Bulletin CES VŠEM, č. 1 2007 (K. Müller)
 • Za daně beze změn! Ekonom, 2007, č. 2. (V. Šmejkal)
 • Rychlejší růst a lepší ceny. Ekonom, 2007, č. 2. (R. Vintrová)

2006

 • Vývoj české ekonomiky a příprava na euro. Bulletin CES VŠEM, č. 24 2006 (R. Vintrová)
 • Kvalita byrokracie a její vztah ke kvalitě regulace. Bulletin CES VŠEM, č. 24 2006 (M. Žák, L. Gregorová)
 • Kvalita podnikové informatiky v kontextu informační společnosti. Bulletin CES VŠEM, č. 24 2006 (J. Basl, J. Pour)
 • Minimální mzda v evropských souvislostech. Komora.cz, 2006, č. 12. (V. Šmejkal)
 • Domácnosti, disponibilní důchod a soukromá spotřeba. Bulletin CES VŠEM, č. 23 2006 (V. Spěváček)
 • Konkurenceschopnost odvětví v České republice. Bulletin CES VŠEM, č. 23 2006 (M. Rojíček)
 • Nominální konvergence v České republice. Bulletin CES VŠEM, č. 23 2006 (V. Žďárek)
 • Největší slabiny podnikatelského prostředí ČR. Bulletin CES VŠEM, č. 23 2006 (V. Šmejkal)
 • Makroekonomická rovnováha české ekonomiky v letech 1995 - 2005. Politická ekonomie, 2006, č. 6. (V. Spěváček)
 • Inovační výkonnost nových členských zemí EU - situace ČR. Politická ekonomie, 2006, č. 6. (K. Müller)
 • Competitiveness of the Czech Republic in Globalized and Knowledge-based Economy. Příspěvek na konferenci Regional and National Drivers of Business Location and Competitiveness - Fribourg, 7.-9.12.2006. (A. Kadeřábková)
 • Nový Zákoník práce v evropské konkurenci. Komora.cz, 2006, č. 11. (V. Šmejkal)
 • Čtyřka dnes, trojka zítra? Ekonom, 2006, č. 49. (V. Šmejkal)
 • Ekonomická předpověď Evropské komise. Bulletin CES VŠEM, č. 22 2006 (R. Vintrová)
 • Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí. Bulletin CES VŠEM, č. 22 2006 (V. Spěváček)
 • Nové údaje o stavu korupce v ČR - zamračeno. Bulletin CES VŠEM, č. 22 2006 (L. Gregorová, M. Žák)
 • OECD analýza informačních technologií pro rok 2006. Bulletin CES VŠEM, č. 22 2006 (P. Doucek, J. Pour)
 • Zpráva o investicích (WIR). Bulletin CES VŠEM, č. 20. 2006 (V. Žďárek)
 • Mezinárodní měnový fond - Výhled světové ekonomiky. Bulletin CES VŠEM, č. 20. 2006 (V. Spěváček, V. Žďárek)
 • Ekonomická migrace. Bulletin CES VŠEM, č. 20. 2006 (A. Kadeřábková)
 • Slovenská Systémová integrace 2006. Bulletin CES VŠEM, č. 20. 2006 (J. Basl, J. Pour)
 • Metodické přístupy ke konstrukci souhrnných ukazatelů. Statistika, 2006, č. 5. (J. Mihola)
 • OECD - Education at a Glance. Bulletin CES VŠEM, č. 19. 2006 (L. Gregorová, V. Žďárek)
 • Zpráva o konkurenceschopnosti 2006-2007. Bulletin CES VŠEM, č. 19. 2006 (A. Kadeřábková)
 • Alternativní ukazatele ekonomické výkonnosti. Bulletin CES VŠEM, č. 19. 2006 (V. Spěváček)
 • EU KLEMS - nástroj kontroly Lisabonských cílů. Bulletin CES VŠEM, č. 19. 2006 (M. Rojíček)
 • Institucionální aspekty nové komparativní ekonomie: ČR a EU. Politická ekonomie, 2006, č. 5. (M. Žák)
 • Je zkoumání ekonomického cyklu stále ještě relevantní? (recenze) Politická ekonomie, 2006, č. 5. (M. Žák, V. Žďárek)
 • Nové členské země a příprava na přijetí společné měny. Příspěvek na konferenci Znalostná ekonomika - Nové výzvy pre národohospodársku vedu - Bratislava, 19.-20.2006. (R. Vintrová, V. Žďárek)
 • Institucionální kvalita pro znalostní ekonomiku - výzvy pro Českou a Slovenskou republiku. Příspěvek na konferenci Znalostná ekonomika - Nové výzvy pre národohospodársku vedu - Bratislava, 19.-20.2006. (A. Kadeřábková, M. Žák)
 • Veřejné zakázky a efektivita vládních výdajů. Příspěvek na konferenci Znalostná ekonomika - Nové výzvy pre národohospodársku vedu - Bratislava, 19.-20.2006. (L. Gregorová, V. Šmejkal)
 • Riziko stěžovatele. Ekonom, 2006, č. 41. (V. Šmejkal)
 • Veřejné zakázky (příloha). Ekonom, 2006, č. 41. (V. Šmejkal)
 • Konkurenceschopnost českého zákoníku práce v rámci EU. Bulletin CES VŠEM, č. 18. 2006 (V. Šmejkal)
 • Přímé zahraniční investice a inovační aktivity. Bulletin CES VŠEM, č. 18. 2006 (A. Kadeřábková)
 • Opacity index - index průhlednosti. Bulletin CES VŠEM, č. 18. 2006 (M. Žák)
 • Ročenka konkurenceschopnosti Polska. Bulletin CES VŠEM, č. 18. 2006 (L. Gregorová, V. Žďárek)
 • Setrvalý stav příliš netěší. Ekonom, 2006, č. 40. (A. Kadeřábková)
 • Strategic Delegation and Complement Public Goods. Příspěvek na 8. výroční konferenci INFER Public Economics - Cork, 22.-24.9.2006. (L. Gregorová)
 • Nové členské země Evropské unie a příprava na přijetí společné měny. Bulletin CES VŠEM, č. 17. 2006 (R. Vintrová, V. Žďárek)
 • Veřejné zakázky a efektivita výdajů - srovnání ČR a SR. Bulletin CES VŠEM, č. 17. 2006 (L. Gregorová, V. Šmejkal)
 • Veřejné elektronické služby - pokrok v roce 2005. Bulletin CES VŠEM, č. 17. 2006 (P. Doucek)
 • Světový počítačový kongres IFIP poprvé v Latinské Americe. Bulletin CES VŠEM, č. 17. 2006 (J. Basl, J. Pour)
 • Institucionální podmínky přímých zahraničních investic. Bulletin CES VŠEM, č. 16. 2006 (A. Kadeřábková)
 • Strukturální aspekty zahraničního obchodu České republiky. Bulletin CES VŠEM, č. 16. 2006 (M. Rojíček)
 • Nový zákoník práce - možnost flexibilní organizace práce. Bulletin CES VŠEM, č. 16. 2006  (V. Šmejkal)
 • Odvětvová analýza vývoje souhrnné produktivity faktorů. Bulletin CES VŠEM, č. 16. 2006  (M. Hájek)
 • Výnosné mezery. Ekonom, 2006, č. 34. (V. Šmejkal)
 • Globalizace ekonomických aktivit. Bulletin CES VŠEM, č. 15. 2006 (A. Kadeřábková)
 • Nový zákoník práce a ochota zaměstnavatelů zaměstnávat. Bulletin CES VŠEM, č. 15. 2006 (V. Šmejkal)
 • Znalostně založená ekonomika ve střední a východní Evropě. Bulletin CES VŠEM, č. 15. 2006 (M. Žák, L. Gregorová)
 • Inovační tlak. Ekonom, 2006, č. 31. (A. Kadeřábková, K. Müller)
 • Veřejná soutěž bez korupce. Ekonom, 2006, č. 31. (L. Gregorová)
 • Konvergence České republiky a Slovenské republiky - současný stav a vybrané problémy. Ekonomický časopis, č. 5. 2006.
 • K přijetí eura: Zafixování kurzu koruny je předčasné. Bulletin CES VŠEM, č. 14. 2006 (R. Vintrová)
 • Rizika předčasného vstupu do eurozóny. Bulletin CES VŠEM, č. 14. 2006 (E. Zamrazilová)
 • Stav a perspektivy EU z pohledu nových členských zemí. Bulletin CES VŠEM, č. 14. 2006 (M. Žák, V. Hvozdíková)
 • Selected Issues Related to Real and Nominal Convergence on New EU Member States. Příspěvek na 5. workshopu INFER Trade, Factor Movement and Convergence in Transition Economies - Londýn, 14.-16.6.2006. (V. Žďárek)
 • Trh veřejných zakázek - situace v ČR. Bulletin CES VŠEM, č. 13. 2006. (L. Gregorová)
 • Aktuální témata v ČR pohledem OECD a EK. Bulletin CES VŠEM, č. 13. 2006. (V. Žďárek)
 • Co přinesla konference Systémová integrace 2006. Bulletin CES VŠEM, č. 13. 2006. (J. Basl, J. Pour)
 • Rizika předčasného přijetí eura. Ekonom, 2006, č. 27. (R. Vintrová)
 • Výhled světové ekonomiky. Bulletin CES VŠEM, č. 12. 2006.  (V. Spěváček)
 • Co vedlo ke zrychlení ekonomického růstu? Bulletin CES VŠEM, č. 12. 2006.  (R. Vintrová)
 • Mezinárodní konference - Znalostní ekonomika. Bulletin CES VŠEM, č. 12. 2006.  (K. Müller)
 • Odkud se vzal český boom? (Podcenění ekonomického růstu a alternativní ukazatele). Ekonom,  2006, č. 22. (R. Vintrová)
 • Národní inovační systémy - podnikové zdroje a podnikatelské prostředí. Bulletin CES VŠEM, č. 11. 2006.  (K. Müller)
 • Regresní analýza pracovních nákladů v ČR ve srovnání se zeměmi EU-25. Bulletin CES VŠEM, č. 11. 2006.  (R. Vintrová, J. Mihola)
 • Business value of IT. Příspěvek na konferenci Systémová integrace 2006. Praha, 11.-13.6.2006. Praha, VŠE 2006 (J. Basl)
 • Řízení bezpečnostních incidentů a monitorování bezpečnosti. Příspěvek na konferenci Systémová integrace 2006. Praha, 11.-13.6.2006. Praha, VŠE 2006 (P. Doucek)
 • Informatika a konkurenceschopnost - téma standardní, ale stále aktuální. Příspěvek na konferenci Systémová integrace 2006. Praha, 11.-13.6.2006. Praha, VŠE 2006 (J. Pour)
 • Blíží se konference Systémová integrace 2006. Bulletin CES VŠEM, č. 11. 2006.  (J. Basl, J. Pour)
 • Innovation-Based Competitiveness for Long-Term Growth Performances. Příspěvek na 9. workshopu INFER Potential Growth and Potentials for Growth in Europe - Leuven, 2.-3.6.2006 (A. Kadeřábková)
 • Challenges for the Competitiveness of the Czech Republic within the EU. Příspěvek na konferenci Stav a perspektívy EÚ z pohladu nových členských krajín. Bratislava, 30.5.2006. Bratislava, Předsednictvo vlády SR 2006. (A. Kadeřábková)
 • Zdroje ekonomiky založené na vědění v pohledu výzkumu konkurenceschopnosti ekonomiky ČR. Příspěvek na konferenci Znalostní ekonomika - Praha, 23.5.2006 (K. Müller)
 • Jaký bude dopad plnění lisabonských cílů? Bulletin CES VŠEM, č. 10, 2006. (M. Hájek)
 • Česká republika ve strukturálních ukazatelích. Bulletin CES VŠEM, č. 10, 2006. (L. Gregorová)
 • Faktory konkurenceschopnosti - klastry a podnikavost. Bulletin CES VŠEM, č. 10, 2006.  (M. Žák, M. Ondráčková)
 • Knowledge-based competitiveness in the EU-25 and its policy implications. Příspěvek na konferenci European Labour Markets, Trade & Financial Flows and Economic Growth - Heraklion, 18.-21.5.2006 (A. Kadeřábková)
 • Strukturální analýza české ekonomiky. Příspěvek na konferenci IMEA 2006 - Hradec Králové, 15.-16.5.2006 (M. Rojíček)
 • Matice a diamant konkurenční výhody. Bulletin CES VŠEM, č. 9, 2006. (A. Kadeřábková)
 • Fórum o znalostní ekonomice - Praha 2006. Bulletin CES VŠEM, č. 9, 2006. (L. Gregorová)
 • Globalizující klastry - koncentrace znalostních zdrojů a špičkové inovační výstupy. Bulletin CES VŠEM, č. 9, 2006. (A. Kadeřábková, K. Müller)
 • Proměny institucionálního prostředí ČR ve srovnání s ostatními zeměmi EU. Příspěvek na konferenci Hledání nové Evropy - Praha, 4.-5.5.2006. (M. Žák)
 • Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004. Politická ekonomie, 2006, č. 2. (V. Spěváček, R. Vintrová, M. Hájek, V. Žďárek)
 • Zdroje růstu, souhrnná produktivita faktorů a struktura v České republice. Politická ekonomie, 2006, č. 2 (M. Hájek)
 • Analysis of Knowledge-based Competitiveness and its Policy Implications. Příspěvek na konferenci Legal Political and Economical Initiatives Towards Europe of Knowledge - Kaunas, 28.4.2006. (A. Kadeřábková)
 • Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 - analýza. (A. Kadeřábková a kol.)
 • Ročenka konkurenceschopnosti ČR - Analýza. Bulletin CES VŠEM, č. 8, 2006.
 • Strukturální analýza - příklad české ekonomiky. Bulletin CES VŠEM, č. 7, 2006. (M. Rojíček)
 • Reálná a nominální konvergence - aktuální problémy. Bulletin CES VŠEM, č. 7, 2006. (V. Žďárek)
 • Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. Příspěvek na konferenci Globalizace versus regionalismus - Liberec, 10.-11.4.2006. (A. Kadeřábková)
 • Vývoj české ekonomiky v roce 2005. Bulletin CES VŠEM, č. 6, 2006. (V. Spěváček, V. Žďárek)
 • Konkurenceschopnost české a slovenské ekonomiky. Bulletin CES VŠEM, č. 6, 2006.
 • Inovační tlak - konference o inovacích. Bulletin CES VŠEM, č. 6, 2006. (A. Kadeřábková, K. Müller)
 • 2005: Zhoršení cenových relací. Ekonom, 2006, č. 12 (V. Spěváček, V. Žďárek)
 • Národní inovační systémy - podnikové zdroje a podnikatelské prostředí. Working Paper CES VŠEM, č. 3, 2006. (K. Müller, M. Srholec)
 • Kvalitativně založená konkurenční výhoda ČR v mezinárodním srovnání. Working Paper CES VŠEM, č. 2, 2006. (A. Kadeřábková)
 • Seminář ČSE a CES VŠEM - institucionální kvalita. Bulletin CES VŠEM, č. 5, 2006. (M. Žák, P. Kavalíř)
 • Inovace informačních systémů. Bulletin CES VŠEM, č. 5, 2006. (J. Basl, J. Pour)
 • Challenges for the Czech Republic´s Competitive Performance in the Enlarged EU. Prague Economic Papers, 2006, č. 1 (A. Kadeřábková)
 • Umírněný běh. Ekonom, 2006, č. 11 (R. Vintrová)
 • The Road of EU-25 to Innovation-based Competitiveness in Matrix and Diamond of Competitive Advantage. Příspěvek na konferenci Innovation Pressure - Tampere, 15.-17.3.2006. (A. Kadeřábková)
 • Transition from R&D Policy to Innovation Policy: Constrains and Challenges. Příspěvek na konferenci Innovation Pressure - Tampere, 15.-17.3.2006. (K. Müller)
 • Strukturální analýza české ekonomiky. Working Paper CES VŠEM, č. 1, 2006. (M. Rojíček)
 • Konkurenční výhoda ve znalostně založené ekonomice. Příspěvek na konferenci Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy - Bratislava, 14.3.2006 (A. Kadeřábková, M. Rojíček)
 • Kvalita institucionálního prostředí. Příspěvek na konferenci Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy - Bratislava, 14.3.2006 (M. Žák, A. Kadeřábková, P. Kavalíř)
 • Růstová výkonnost a makroekonomická stabilita české ekonomiky. Příspěvek na konferenci Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy - Bratislava, 14.3.2006 (V. Spěváček, M. Hájek)
 • Konvergence ekonomik středoevropských nových členských zemí. Příspěvek na konferenci Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy - Bratislava, 14.3.2006 (R. Vintrová)
 • Inovační výkonnost nových členských zemí EU. Příspěvek na konferenci Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy - Bratislava, 14.3.2006 (K. Müller)
 • Tendence rozvoje informační společnosti. Příspěvek na konferenci Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy - Bratislava, 14.3.2006 (J. Basl, J. Pour)
 • Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání. Příspěvek na konferenci Firma a konkurenční prostředí 2006 - Brno, 2.-3.3.2006  (A. Kadeřábková)
 • Vybrané problémy reálné a nominální konvergence. Příspěvek na konferenci Firma a konkurenční prostředí 2006 - Brno, 2.-3.3.2006 (V. Žďárek)
 • Institucionální kvalita a konkurenceschopnost (postavení ČR v EU). Příspěvek na konferenci Firma a konkurenční prostředí 2006 - Brno, 2.-3.3.2006 (M. Žák)
 • Inovace podnikových informačních systémů. Příspěvek na konferenci Firma a konkurenční prostředí 2006 - Brno, 2.-3.3.2006 (J. Basl, J. Pour)
 • Seminář ČSE a CES VŠEM k otázkám růstu, stability a konvergence české ekonomiky v letech 1996-2005. Bulletin CES VŠEM, č. 4, 2006. (V. Spěváček, M. Hájek, R. Vintrová)
 • Podmínky podnikání v ČR v mezinárodním srovnání. Bulletin CES VŠEM, č. 4, 2006. (A. Kadeřábková)
 • Alternative Indicators of Economic Growth and Real Convergence in the Transition Countries. The Vienna Institute Monthly Report, 2006, 2. (R. Vintrová)
 • Znalostní ekonomika - výzvy pro měření. Bulletin CES VŠEM, č. 3, 2006. (A. Kadeřábková)
 • Česko - nejrychleji konvergující ekonomika v rámci zemí EU-5. Bulletin CES VŠEM, č. 3, 2006. (R. Vintrová)
 • Aktuální pohled ministerstva financí na vývoj ekonomiky ČR. Bulletin CES VŠEM, č. 3, 2006. (V. Žďárek)
 • Šetření aktuální nabídky podnikových informačních systémů. Bulletin CES VŠEM, č. 3, 2006. (J. Basl, J. Pour)
 • Jsme dál, než jsme čekali. Ekonom, 2006, č. 5. (R. Vintrová)
 • Výzkumné aktivity CES VŠEM v roce 2005. Bulletin CES VŠEM, č. 2, 2006. (A. Kadeřábková)
 • Barometr korupce ukazuje: Nad Českou republikou zataženo. Bulletin CES VŠEM, č. 2, 2006. (E. Jiráková, M. Žák)
 • Prezentace Národního rozvojového plánu ČR na roky 2007-2013. Bulletin CES VŠEM, č. 2, 2006. (T. Hlavsa)
 • SPIS vydal Manifest znalostní společnosti 2005. Bulletin CES VŠEM, č. 2, 2006. (J. Basl, J. Pour)
 • Ekonomická predikce Evropské komise (podzim 2005). Bulletin CES VŠEM, č. 1, 2006. (R. Vintrová)
 • Jaký bude vývoj v zemích OECD? Bulletin CES VŠEM, č. 1, 2006. (V. Spěváček)

2005

 • Kvalitativní náročnost české ekonomiky v mezinárodním srovnání. Working Paper NOZV-NVF č. 2. 2005. (A. Kadeřábková)
 • Podmínky podnikání v České republice v mezinárodním srovnání 2005. Working Paper CES VŠEM, č. 15, 2005. (A. Kadeřábková, V. Šmejkal)
 • Hodnocení corporate governance v České republice. Working Paper CES VŠEM, č. 14, 2005. (P. Kavalíř)
 • Kvalita správy: hodnocení a měření. Working Paper CES VŠEM, č. 13, 2005. (M. Žák)
 • Národní inovační systémy - výzkumné a vývojové zdroje, infrastrukturní předpoklady. Working Paper CES VŠEM, č. 12, 2005. (A. Kadeřábková, K. Müller)
 • Růst, stabilita a konvergence české ekonomiky v letech 1996-2004. Working Paper CES VŠEM, č. 11, 2005. (M. Hájek, V. Spěváček, R. Vintrová, V. Žďárek)
 • Institutional Analysis of Innovation Systems: an attempt at interdisciplinary approach. Working Paper CES VŠEM, č. 10, 2005. (K. Müller)
 • Informační společnost a ICT. Working Paper CES VŠEM, č. 9, 2005. (J. Basl, J. Pour)
 • Metodologické hodnocení národní konkurenceschopnosti. Working Paper CES VŠEM, č. 8, 2005. (A. Kadeřábková a kol.)
 • Kvalitativní náročnost české ekonomiky. Working Paper CES VŠEM, č. 7, 2005. (A. Kadeřábková)
 • Problémy užití ICT na úrovni firem. Bulletin CES VŠEM, č. 12, 2005. (J. Basl, J. Pour)
 • Vyhodnocování strategií místního rozvoje. Bulletin CES VŠEM, č. 12, 2005. (T. Hlavsa)
 • Inovace 2005. Bulletin CES VŠEM, č. 12, 2005. (T. Hlavsa)
 • Struktura výzkumných a vývojových zdrojů. Bulletin CES VŠEM, č. 12, 2005. (A. Kadeřábková, K. Müller)
 • Souhrnné ukazatele - poznámky k jejich určování. Working Paper CES VŠEM, č. 6, 2005. (K. Hrach, J. Mihola)
 • Informační společnost a rozvoj užití ICT. Bulletin CES VŠEM, č. 11, 2005. (J. Basl, J. Pour)
 • Makro a mikro hlediska konkurenceschopnosti. Bulletin CES VŠEM, č. 11, 2005. (A. Kadeřábková)    
 • Přímé zahraniční investice. Bulletin CES VŠEM, č. 11, 2005. (V. Žďárek)
 • Institucionální aspekty nové komparativní ekonomie (postavení ČR a SR v rámci EU). Příspěvek na konferenci Medzinárodné vzťahy 2005 - Mojmírovce, 1.-2.12.2005 (M. Žák)
 • Přímé zahraniční investice a problém vzniku duální ekonomiky (na příkladu ČR a SR). Příspěvek na konferenci Medzinárodné vzťahy 2005 - Mojmírovce, 1.-2.12.2005 (V. Žďárek)
 • Když bují korupce. Ekonom, č. 48, 2005. (P. Vymětal, M. Žák)
 • Zůstanou USA lokomotivou světové ekonomiky? Bulletin CES VŠEM, č. 10, 2005. (V. Spěváček, V. Žďárek)
 • Korupce v ČR a její formy. Bulletin CES VŠEM, č. 10, 2005. (P. Vymětal, M. Žák)
 • Inovační kultury - výzva a strategie poučení. Bulletin CES VŠEM, č. 10, 2005. (K. Müller)
 • Centrum ekonomických studií na VŠEM. Bulletin CES VŠEM, č. 10, 2005.
 • Competitiveness of New Entrants in the Enlarged EU - Sources and Policy Implications. Příspěvek na konferenci Managing the Process of Globalisation in New and Upcoming EU Members - Koper, 24.-26.11.2005  (A. Kadeřábková)
 • Competitive Capacity and Competitive Performance - Challenges for Technology and Skill Catch-Up in the Enlarged EU. Příspěvek na konferenci Countries in transition: Experience and Challenges of European Union Membership - Sofia, 17.-18.11.2005 (A. Kadeřábková)
 • What GDP indicators do not tell you: Alternative indicators of economic growth and real convergence. Finance a úvěr, 2005, č. 11-12. (R. Vintrová)
 • Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004. Bulletin CES VŠEM, č. 9, 2005. (M. Hájek, V. Spěváček, R. Vintrová, V. Žďárek)
 • Zůstanou USA lokomotivou? Ekonom, č. 44, 2005. (V. Spěváček, V. Žďárek)
 • Ekonomická výkonnost země (alternativní pohled). Bulletin CES VŠEM, č. 8, 2005. (V. Žďárek)
 • HDP zrychluje - reálný důchod zpomaluje (negativní šok zvýšených cen ropy). Bulletin CES VŠEM, č. 8, 2005. (R. Vintrová, V. Žďárek)
 • Náklady a důsledky korupce (ekonomické a neekonomické). Bulletin CES VŠEM, č. 8, 2005. (P. Vymětal)
 • Ekonomický růst a souhrnná produktivita faktorů v České republice v letech 1992-2004. Working Paper CES VŠEM, č. 5, 2005. (M. Hájek)
 • Je české prostředí příznivé pro inovace? Ekonom, č. 41, 2005. (Karel Müller)
 • Ekonomický růst a souhrnná produktivita faktorů v ČR (1992-2004). Bulletin CES VŠEM, č. 7, 2005. (M. Hájek)
 • Souhrnné ukazatele - poznámky k jejich určování. Bulletin CES VŠEM, č. 7, 2005. (K. Hrach, J. Mihola)
 • Reformy hospodářské politiky - Going for Growth. Bulletin CES VŠEM, č. 7, 2005. (Ch. Kliková)
 • Ekonomie inovací a patentování -konference ZEW v Mannheimu. Bulletin CES VŠEM, č. 7, 2005. (A. Kadeřábková)
 • Innovation Performance in the EU-25 - Methodology, Measurement, Effects. Příspěvek na konferenci The Channels of European Integration, Varšava, 7.-8.10.2005 (A. Kadeřábková)
 • HDP zrychluje, ale reálný důchod zpomaluje. Ekonom, č. 40, 2005. (R. Vintrová, V. Žďárek)
 • Institucionální kontext inovačně založené ekonomiky. Working Paper CES VŠEM, č. 4, 2005. (K. Müller)
 • Konkurenční výhoda české ekonomiky v oblasti hi-tech aktivit. Bulletin CES VŠEM, č. 6, 2005. (A. Kadeřábková)
 • Je ICT skutečnou konkurenční výhodou pro české firmy? Bulletin CES VŠEM, č. 6, 2005. (J. Basl, J. Pour)
 • Institucionální prostředí a inovace - situace v České republice. Bulletin CES VŠEM, č. 6, 2005. (K. Müller)
 • Alternativní pohledy na ekonomickou výkonnost ekonomiky. Příspěvek na konferenci Hospodářská politika nových členských zemí EU - Ostrava, 22.-23.9.2005 (V Žďárek)
 • Náklady a důsledky korupce. Příspěvek na konferenci Hospodářská politika nových členských zemí EU - Ostrava, 22.-23.9.2005 (P. Vymětal)
 • Efekty inovační výkonnosti a jejich hospodářskopolitické implikace - pozice nových členských zemí v rámci EU-25. Příspěvek na konferenci Hospodářská politika nových členských zemí EU - Ostrava, 22.-23.9.2005 (A. Kadeřábková)
 • Vývoj institucí a ekonomická výkonnost. Working Paper CES VŠEM, č. 3, 2005. (P. Vymětal, M. Žák)
 • On civilizing science - public relationship: institutional consequences. Příspěvek na konferenci Rethinking Inequalities - Toruň, 9.-12.9.2005 (K. Müller)
 • Je české hi-tech opravdu hi-tech? Ekonom, č. 35, 2005 (A. Kadeřábková)
 • Program rozvoje informační společnosti v EU - eEurope po roce 2005. Bulletin CES VŠEM č. 5, 2005. (J. Basl).
 • ČSSI, CACIO, SPIS a jejich aktivity na českém trhu informatiky. Bulletin CES VŠEM č. 5, 2005 (J. Basl, J. Pour)
 • Co přinesla konference Systémová integrace 2005. Bulletin CES VŠEM č. 5, 2005 (J. Basl, J. Pour)
 • Postavení firmy v informační společnosti. Bulletin CES VŠEM č. 5, 2005 (J. Pour)
 • Instituce a výkonnost. Politická ekonomie, č. 4, 2005 (P. Vymětal, M. Žák)
 • The Lisbon Strategy Challenges to the Czech Republic Human Resources. European Journal of Education, 2005, č. 3. (A. Kadeřábková)
 • Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. (A. Kadeřábková a kol.)
 • Bulletin CES VŠEM č. 4, 2005. (V. Czesaná, A. Kadeřábková, V. Spěváček a kol.)
 • Ekonomický růst a souhrnná produktivita faktorů v České republice. Příspěvek na workshopu CES VŠEM Ekonomický růst a souhrnná produktivita faktorů v České republice - Praha, 28.6.2005 (M. Hájek)
 • Ekonomický růst České republiky ve světle ukazatelů reálného důchodu. Working Paper CES VŠEM, č. 2, 2005 (V. Spěváček)
 • Co neodhaluje HDP při analýze ekonomického růstu a reálné konvergence. Working Paper CES VŠEM, č. 1, 2005 (R. Vintrová)
 • K vývoji souhrnných ukazatelů reálného důchodu v České republice. Statistika, č. 3, 2005. (V. Spěváček)
 • Institutional changes of national innovaton systems: an indicator of innovation culture? Příspěvek na konferenci Innovation Cultures - Challenge and learning strategy - Praha,  2.-4.6.2005 (K. Müller)
 • Competitiveness and innovation performance - interrelations and their policy implications in the new EU-entrants. Příspěvek na konferenci Innovation Cultures - Challenge and learning strategy - Praha,  2.-4.6.2005 (A. Kadeřábková)
 • Process of the symmetric input-output table compilation. Příspěvek na konferenci IMEA 2005 - Liberec 19.-21.5.2005 (M. Rojíček)
 • Změny v hospodářské politice 90. let. Příspěvek na konferenci Hospodárska a sociálna politika po vstupe SR do EU - Bratislava, 19.-20.5.2005 (Ch. Kliková)
 • Česká republika ve strukturálních ukazatelích. Pozice ČR v rámci EU-25 při plnění Lisabonské strategie. Bulletin CES VŠEM, č. 3, 2005 (A. Kadeřábková)
 • Evropské forum o postavení vědy ve společnosti (Science in Society Forum 2005). Bulletin CES VŠEM, č. 3, 2005 (K. Müller)
 • Sources of Competitive Advantage of New Entrants to the EU. Příspěvek na konferenci Enterpreneurship and Macroeconomic Management - Pula, 28.-30.4.2005 (A. Kadeřábková)
 • K vývoji souhrnných ukazatelů reálného důchodu v České republice. Bulletin CES VŠEM, č. 2, 2005 (V. Spěváček)
 • Co nezachycuje HDP při měření ekonomického růstu a reálné konvergence. Bulletin CES VŠEM, č. 2, 2005 (R. Vintrová)
 • Jak rychle rostla česká ekonomika? Ekonom, č. 16, 2005 (V. Spěváček, R. Vintrová)
 • K vývoji souhrnných ukazatelů reálného důchodu v České republice. Příspěvek na workshopu CES VŠEM K některým směrům prohloubení makroekonomické analýzy - Praha, 23.3.2005 (V. Spěváček)
 • Co nezachycuje HDP při měření ekonomického růstu a reálné konvergence. Příspěvek na workshopu CES VŠEM K některým směrům prohloubení makroekonomické analýzy - Praha, 23.3.2005 (R. Vintrová)
 • Přístupy podniků k rozvoji kvality lidských zdrojů. Příspěvek na konferenci Manažment ludského potenciálu v podniku - Žilina, 16.-17.3.2005 (A. Kadeřábková)
 • Makroekonomická rovnováha a ekonomický růst. Bulletin CES VŠEM, č. 1, 2005 (M. Hájek, V. Spěváček, M. Rojíček)
 • Instituce a ekonomická výkonnost - teorie, měření a dopady. Bulletin CES VŠEM, č. 1, 2005 (M. Srholec, P. Vymětal, M. Žák)
 • Institucionální kontext inovačně založené ekonomiky. Bulletin CES VŠEM, č. 1, 2005 (K. Müller)
 • Politická rizika a podnikání (mezinárodní srovnání). In: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. (M. Žák)
 • Znalostně založená konkurenceschopnost. Příspěvek na konferenci Konkurenceschopnost firem - Čeladná, 8.-10.2.2005 (A. Kadeřábková)
 • Politická rizika a podnikání (mezinárodní srovnání). Příspěvek na konferenci Konkurenceschopnost firem - Čeladná, 8.-10.2.2005 (M. Žák)
 • Institucionální kontext inovačně založené ekonomiky. Příspěvek na workshopu CES VŠEM Institucionální kontext inovačně založené ekonomiky - Praha, 2.2.2005 (K. Müller)
 • Politické riziko v tranzitivních ekonomikách a v Evropské unii. Politická ekonomie, č. 1, 2005 (M. Žák)

2004

 • Quality-based competitive advanatage - Lisbon challenges for Poland. Příspěvek na konferenci Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - Krakow, 17.12.2004 (A. Kadeřábková)
 • The Competitiveness of Nations. Příspěvek na workshopu Instituce a ekonomická výkonnost - teorie, měření a dopady - Praha, 15.12.2004 (M. Srholec)
 • Instituce a výkonnost. Příspěvek na workshopu Instituce a ekonomická výkonnost - teorie, měření a dopady - Praha, 15.12.2004 (P. Vymětal, M. Žák)
 • Výkonnost nabídkové strany: růst, souhrnná produktivita a struktura v ČR, 1991-2003. Příspěvek na workshopu Makroekonomická rovnováha a ekonomický růst - Praha, 18.11.2004 (M. Hájek)
 • K otázce makroekonomické rovnováhy české ekonomiky. Příspěvek na workshopu Makroekonomická rovnováha a ekonomický růst - Praha, 18.11.2004 (V. Spěváček)
 • Odvětvová analýzy české ekonomiky v letech 1995-2003. Příspěvek na workshopu Makroekonomická rovnováha a ekonomický růst - Praha, 18.11.2004 (M. Rojíček)
 • Růst, stabilita, konkurenceschopnost II: aktuální problémy české ekonomiky při vstupu do EU. A. Kadeřábková, V. Spěváček, M. Žák (eds.)
 • Výzvy pro podnikání - inovace a vzdělání: Česká republika na cestě ke znalostně založené ekonomice. (A. Kadeřábková)
 • Přímé zahraniční investice v České republice: teorie a praxe v mezinárodním srovnání .(M. Srholec)
 • Strukturální změny české ekonomiky v období transformace. (A. Kadeřábková)