Marketing Department

The Departmen of Marketing is a professional academic department, which provides lectures in their areas of bachelor's, master's and MBA studies.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Innovative strategies Media Communication
Intercultural marketing International Marketing
Communication Strategy New Media
Marketing Marketing II
Public Relations PR in Sports
Marketing and Marketing Communications Advertising
Marketing Human Resources Advertising and Marketing Communications
Marketing of sport events Advertising in Sport
Advertising and Marketing Communications Marketing companies' performance
Advertising Strategy and Planning Marketing mix
Consumer behavior Marketing research
Strategic Marketing Massmedia communication
Market and Consumption The international environment
Principles of Marketing Media and advertising environment

< zpět

Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

Marketing Communication, Advertisement and Marketing Communication, Consumer Behaviour, Market and Consumption

She graduated from the University of Chemical Technology in Prague (majoring in Economics and Management of Chemical and Food Enterprises), which defended the title Ing. (1996) and Ph.D. (2012). Since 1996 she worked in the marketing department of the joint stock company - specialized in communication and promotion, implemented research in customer satisfaction and sponsorship. In 1997-98 she took courses focusing on marketing, holds a diploma CIMA-A and CIMA-B. From 2005 to 2012 she worked as an assistant at ICT Prague in 2013 moved to the position of assistant professor. Areas of Interest: statistics, marketing research.

Publications

 • Botek-M; Kutnohorská-O; Úskalí strategického plánování, Veda, výskum, inovácie. 2005:26-33, PHF Košice, ISBN: 80-225-2146-9
 • Botek-M; Kutnohorská-O; Úskalí strategického plánování, Veda, výskum, inovácie. 2005:26-33, PHF Košice, ISBN: 80-225-2146-9
 • Grosová-S; Hloušková-P; Kutnohorská-O; Specifické metody distribuce a komunikace u malých potravinářských firem, Modern Approaches to Corporate Management. 2006;16:147-152, STU Bratislava, ISBN: 80-227-2284-7
 • Kutnohorská-O; Distribuční a komunikační strategie na českém trhu s biopotravinami., Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 2009:1-9, UTB Zlín, ISBN: 978-80-7318-812-2
 • Kutnohorská-O; Výuka marketingu na VŠCHT, Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2007:252-254, ROMA, ISBN: 978-80-903808-8-2
 • Kutnohorská-O; Testování koncepce nového výrobku, Finanční a logistické řízení 2007. 2007;5:463-468, VŠB - Technická univerzita Ostrava, ISBN: 978-80-248-1406-3
 • Kutnohorská-O; Communication, placement and assortment of branded and non-branded organic products in different sales points, Bioakademie 2009. 2009:97-100, Bioinstitut, ISBN: 978-80-904174-8-9
 • Kutnohorská-O; Specifika budování značky v segmentu biopotravin, Modern Approaches to the Corporate Management 2009. 2009:304-310, STU Bratislava, ISBN: 978-80-227-3169-0
 • Kutnohorská-O; Podmínky pro rozvoj trhu biopotravin, Modern Approaches to corporate management. 2007:388-392, STU Bratislava, ISBN: 978-80-227-2750-1
 • Kutnohorská-O; Grosová-S; Vytváření nové hodnoty pomocí Conjoint analýzy, Spolupráce firem a VŠ v oblasti marketingu. 2008, TU Liberec, ISBN: 978-80-7372-333-0
 • Kutnohorská-O; Grosová-S; Optimalizace designu sýra s využitím conjoint analýzy, Mléko a sýry . 2008:21-26, VŠCHT Praha, ISBN: 978-80-7080-695-1
 • Kutnohorská-O; Hradecky-P; Statistické zpracování dat pro vědecké a řídící pracovníky, Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2007:121-122, ROMA, ISBN:
 • Kutnohorská-O; Hradecky-P; Functional Food Soya Based Product Conception Testing, Modern Approaches to Corporate Management. 2006;16:249-254, STU Bratislava, ISBN: 80-227-2284-7
 • Kutnohorská-O; Hradecky-P; Nolčová-V; Získávání informací metodou dotazování, Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2007:248-251, ROMA, ISBN:
 • Botek-M; Kutnohorská-O; Aspects of Private Labels Development in the Segment of Organic Food in the Czech Republic, Vizja Press [&]IT, ISBN: 1897-9254