Marketing Department

The Departmen of Marketing is a professional academic department, which provides lectures in their areas of bachelor's, master's and MBA studies.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Innovative strategies Media Communication
Intercultural marketing International Marketing
Communication Strategy New Media
Marketing Marketing II
Public Relations PR in Sports
Marketing and Marketing Communications Advertising
Marketing Human Resources Advertising and Marketing Communications
Marketing of sport events Advertising in Sport
Advertising and Marketing Communications Marketing companies' performance
Advertising Strategy and Planning Marketing mix
Consumer behavior Marketing research
Strategic Marketing Massmedia communication
Market and Consumption The international environment
Principles of Marketing Media and advertising environment

< zpět

Mgr. Jiří Boháček, Dr.

Mgr. Jiří Boháček, Dr.

Marketing Research, International Marketing, Advertising and Marketing Communication, Sociology, Management Sociology, Consumer Behaviour

Graduate department of sociology at Charles University in Prague, focusing on strategic marketing, marketing research, sociological theory and text linguistics, in 1998 completed his doctoral studies at the Department of Sociology at Charles University in Prague.

Publications

  • Boháček, J. a kol. Výzvy marketingu v současné krizi. 1. vyd. Praha: Adart, 2013. 165 s. ISBN 978-80-904645-7-5.
  • Čichovský, L., Boháček, J., Urban, J. Moderní pojetí inovací a jejich typologií pro praxi. 1. vydání. Praha, Adart, 2012. 196 s. ISBN 978-80-904645-3-7.
  • Čichovský, L., Boháček, J. Nízkonákladová vícevrstevnatá marketingová komunikace – moderní trend v komunikaci. Sborník mezinárodní konference Ko-media. VŠFS Praha, s. 46-57. 
  • Čichovský, L., Boháček, J. Nízkonákladová virální komunikace s využitím Facebooku a Digest Newsletterů. Sborník mezinárodní konference Ko-media. VŠFS Praha, 2012. s. 84-94. ISBN 978-80-7408-067-8.
  • Čichovský, L., Boháček, J. Nové trendy využití inovačních modelů pro zvýšení konkurenceschopnosti a prosperity podniků. Sborník mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání 2012. Plzeň, 15.-16. 11. 2012, s. 46-56. ISBN 978-80-261-0100-0. 
  • Čichovský, L., Boháček, J. Innovative Types of Cooperation in Automotive Industry. International Conference “Trends in Economics and Management for the 21st Century”. Brno, 2012, s. 10. 
  • Čichovský, L., Boháček, J. Methodology of Calculation of Transaction and Relation Value of Innovation for Producer Value. Transactions of the Universities of Košice. Vol. 17, 1/2013. ISSN 1335-2334.
  • Boháček, J. Vliv produktových inovací na inovativní image značek piva v České republice Ekonomické listy. VŠEM. Praha 2/2014. s.37-47. ISSN 1804-4166.
  • Boháček, J. Spokojenost Čechů jako účastníků domácího cestovního ruchu. Ekonomické listy. VŠEM. Praha 2/2015. s.3-24. ISSN 1804-4166.