Marketing Department

The Departmen of Marketing is a professional academic department, which provides lectures in their areas of bachelor's, master's and MBA studies.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Innovative strategies Media Communication
Intercultural marketing International Marketing
Communication Strategy New Media
Marketing Marketing II
Public Relations PR in Sports
Marketing and Marketing Communications Advertising
Marketing Human Resources Advertising and Marketing Communications
Marketing of sport events Advertising in Sport
Advertising and Marketing Communications Marketing companies' performance
Advertising Strategy and Planning Marketing mix
Consumer behavior Marketing research
Strategic Marketing Massmedia communication
Market and Consumption The international environment
Principles of Marketing Media and advertising environment

< zpět

Ing. Jitka Burešová, Ph.D.

Ing. Jitka Burešová, Ph.D.

Evaluation of written outputs

2013 Ing. - TUL Faculty of Economics
2017 Ph.D. - TUL Faculty of Economics
Since 2017 Assistant Professor at the Department of Marketing and Trade EF TUL

Publications

 • BUREŠOVÁ, J. Budování loajality zákazníků ke značkám oblečení na Facebooku 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019 ISBN: 978-80-210-9123-8.
 • BUREŠOVÁ, J. Analýza internetových komunikačních nástrojů ubytovacích kapacit v České republice Acta Academica Karviniensia 1. vyd. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2018 S. 50-61. ISSN: 1212-415X.
 • BUREŠOVÁ, J. Customers of Common Fashion Brands in the Czech Republic: Innovators and Opinion Leaders Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, roč. 25, č. 42. S. 165-176. ISSN: 1211-555X.
 • BUREŠOVÁ, J. Exploring Customer Loyalty to Fashion Brands on Facebook Fan Pages E M Ekonomie a Management 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2018, roč. 21, č. 1. S. 206-223. ISSN: 1212-3609.
 • BUREŠOVÁ, J. Attributes that define the category of consumer fashion brand from customer`s point of view Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017, roč. 7, č. 1. S. 125-132. ISSN: 1804-7890.
 • BUREŠOVÁ, J. a VAVREK, R. Využití metody vícekriteriálního rozhodování v rozhodovacím procesu zákazníka Trendy v podnikání 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017 S. 68-75. ISSN: 1805-0603.
 • BUREŠOVÁ, J. Determining the Categories of Fashion by Price and Quality from a Consumer Point of View Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016, roč. 6, č. 2. S. 70-77. ISSN: 1804-7890.
 • BUREŠOVÁ, J. Nástroje zpětné vazby a jejich používanost ubytovacími kapacitami v České republice Acta Academica Karviniensia 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2016 S. 83-94. ISSN: 1212-415X.
 • BUREŠOVÁ, J., SIMOVÁ, J. a VÁVROVÁ, J. Online communication about accommodation facilities during the collection of customer feedback Ekonomika a management 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. ISSN: 1802-8934.

Pedagogical activities

 • Ekonomická fakulta TUL – Online marketing a sociální sítě (garant, přednášející)
 • Ekonomická fakulta TUL – Marketing značky (garant, přednášející)
 • Ekonomická fakulta TUL – Marketingový výzkum a analýza dat (přednášející, cvičící)
 • Ekonomická fakulta TUL – Marketingový výzkum pro textilní marketing (přednášející, cvičící)
 • Ekonomická fakulta TUL – Podnikatelský projekt, pro studenty Textilní fakulty (přednášející, cvičící)
 • Fakulta přírodně-humanitní a pedagogická TUL – Marketing v neziskových organizacích (garant, přednášející, cvičící)
 • Fakulta přírodně-humanitní a pedagogická TUL – Management a marketing (přednášející, cvičící)

Grants and memberships

 • TAČR – TL03000236: Děti školního věku a jejich vnímání online marketingové komunikace, rok 2020–2023 (řešitel projektu)
 • Visegrag fund: Služby v cestovním ruchu v česko-polském pohraničí, 2021–2023 (člen týmu)
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329: Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0 – pozice (Poradce pro studenty na EF TUL)
 • 2017–2019 – Excelentní výzkumný projekt: Inovativní marketing jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku (člen týmu)
 • 2014–2016 – Fakultní výzkumný záměr: Strategické řízení výkonnosti podniku: Konkurenceschopnost podniku a hodnotu zákazníka (člen týmu)
 • 2016 – projekt SGS: Sociální síť Facebook a její vliv na loajalitu zákazníků značkového oblečení (řešitel projektu)
 • 2015 – projekt SGS: Faktory ovlivňující postoje zákazníků a hodnotu vnímanou zákazníky ve vztahu k luxusním módním značkám na českém trhu (řešitel projektu)
 • 2014 – projekt SGS: Model internetové komunikace se zákazníkem v odvětví hotelnických služeb (člen týmu)

Conferences

 • NOVOTOVÁ, J. a CINKÁNOVÁ, L. The economic benefit of fans of luxury fashion brand pages on Facebook. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference 1. vyd. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. ISBN: 978-0-9860419-9-0. – podíl 90 %
 • NOVOTOVÁ, J. Why people use Facebook: Analysis of factors influencing users in the Czech Republic. Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference – Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Seville, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, s. 470–481. ISBN 978-0-9860419-8-3.
 • NOVOTOVÁ, J. a Ľ. CINKÁNOVÁ. Analýza atributů luxusních módních značek v České republice, rozdíl mezi luxusní a prémiovou značkou. Sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015, s. 324–333. ISBN 978-80-87952-12-2. - podíl 90 %
 • NOVOTOVÁ, J. Facebook as a Tool of Technological and Non-Technological Marketing Innovation and Their practical Application on the Czech Market of Branded Goods. Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní věděcká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. 5. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015, s. neuvedeno. ISBN 978-80-87952-10-8.
 • SEMERÁDOVÁ, T., J. NĚMEČKOVÁ a J. NOVOTOVÁ. The use of online tools during the communication process with customer in the lodging industry: The case of Czech facilities in the North Bohemian region. Proceedings of the LCBR European Marketing Conference 2014. München: Lupcon Center for Business Research, 2014, s. 22–30. ISSN 2190-7935. - podíl 33 %
 • NOVOTOVÁ, J., J. NĚMEČKOVÁ a T. SEMERÁDOVÁ. Úroveň implementace a efektivnosti využívání internetových komunikačních nástrojů v oblasti marketingu ubytovacími zařízeními v severočeském kraji. Sborník příspěvků 14. mezinárodní konference IMEA 2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci – 2014, 2014, s. 62–69. ISBN 978-80-7494-106-1. – podíl 33 %