Management Department

The Department of Management is a specialized academic center, which provides lectures in relevant areas for bachelor's, master's and MBA studies.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Crisis management Law in sport
Management I Management II
Production and Operations Management Project Management
Quality Management Project Management II
Risk Management Management of change
Sport and Society Managerial Decision Making
Methodology for Quality Management Strategic Management
Business skills Strategic Analysis
Commercial transactions Management´s Systems
Operational programs Theory and Practice of Management
Organization and business management Principles of Management

< zpět

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Crisis Management, Strategic Management

Graduated from the Faculty of Business and Economics University in Prague in 1970, four-semester postgraduate studies at the Faculty of Management University of Economics in Prague (1978), doctoral studies at the Faculty of Economics of the Czech Agricultural University in Prague (2003), habilitation (2005). He has served 28 years mainly in managerial positions and in business consulting since 1998, and other universities and colleges, from 2011 at VŠEM. Focus on strategic and critical business management and managerial skills.

Publlications

 • Aspekty strategického managementu policie. Bezpečnostní teorie a praxe/Security Theory and Practice, 2/2017 (s D. Junkovou).
 • Strategický management. Praha: Policejní akademie, 2016. 162 s., ISBN 978-80-7251-460-1.
 • Krizový management. 2. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2015. 147 s. ISBN 978-80-87839-52-2.
 • Management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2015. 184 s. ISBN 978-80-87839-49-2 (podíl 40 % s L. Vnoučkovou).
 • Paradigma bezpečnostního managementu a další směry rozvoje jeho funkcí. In Reflexe funkcí bezpečnostního managementu. Požár, J., Kný, M. a kol. Praha: PA ČR, 2015. ISBN 978-80-7251-445-8.
 • Paradigma bezpečnostního managementu a jeho změna. Bezpečnostní teorie a praxe. 1, 2014. s. 139-144.
 • Krizový management. 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2014. 147 s. ISBN 978-80-87839-25-6.
 • Strategický management. 2. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2012. 195 s.
 • Strategické řízení podniku. Praha: Grada Publishing, 2011, 176 stran, 11 AA, ISBN 978-80-247-4008-9.
 • Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2011, 164 stran, 9 AA, ISBN 978-80-86730-71-4.
 • Strategické řízení pro PAA, Praha: PEF ČZU,2010, ISBN 978-80-213-1811-3.
 • Transfer znalostí v odlišných organizačních strukturách (s M. Königovou, H. Urbancovou, M. Bačovským). In: Bezpečnostní teorie a praxe, 1/2010.
 • Vývojové aspekty bezpečnostního managementu v prostředí rizik (kolektiv autorů). Praha: Tribun EU, 2010, ISBN 978-80-7399-942-1.
 • Krizové řízení podniku /aktualizované a rozšířené vydání/, (s M. Königovou). Praha: Grada Publishing, 2009, 256 stran, 15 AA, ISBN 978-80-247-3156-8.
 • Řízení administrativních procesů v organizacích (s R. Krninskou, J. Křížem). Praha: Alfa Nakladatelství, 2009, 160 stran, ISBN 978-80-87197-22-6, 9 AA.
 • Strategické řízení pro PAA, 2. upravené vydání. Praha: PEF ČZU 2009, ISBN 978-80-213-1968-4.
 • Může se podnik připravit na krizi? (s M. Königovou). In: Controller News, 4/2009.
 • Managerial competencies in tackling an acute company (s P. Rymešovou), In Agricultural economics, 3/2008.
 • Z podnikových krizí k vítězství (kdy je krize příležitostí). Praha: Alfa nakladatelství, 2008, 166 stran, 8,9 AA, ISBN 978-80-87197-01-1.
 • Competence, knowledge and power. In: Scientia Agriculturae Bohemica (s L. Kolmanem, P. Rymešovou, Special Issue 2/2008.
 • Management competences in crisis communication (s L. Kolmanem). In: Scientia Agriculturae Bohemica, Special Issue 2/2008.
 • Management competences in the process of strategic management (s P. Rymešovou, M. Horalíkovou). In: Scientia Agriculturae Bohemica, Special Issue 2/2008.
 • Females and males from the perspective of management competencies (s P. Rymešovou, L. Kolmanem). In: Scientia Agriculturae Bohemica, Special Issue 2/2008.
 • Comparative analysis of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic (s E. Jirovskou), In Agricultural economics, 10/2007.
 • Analýza pozitivních a negativních faktorů působících na zakladatelskou aktivitu v ČR a jejich krajské odlišnosti (s E. Jirovskou, A. Kesslerem, R. Wernerem). Praha: PEF ČZU, 112 stran, ISBN 80-213-1068-5.
 • Talenty v podnikové praxi (s M. Horalíkovou). Praha: PEF ČZU, 88 stran, ISBN 80-213-1292-0.
 • Krize podniku a její kreativní řešení. Praha: PEF ČZU, 106 stran, ISBN 80-213-1393-5.
 • Marketing – inovace zemědělských a potravinářských výrobků, ochranné známky, schvalovací procesy dle podmínek EU, zásady propagace (kolektiv autorů). Praha: ČZU, 2006, ISBN 80-213-1495-8.
 • Analysis in the Process of Strategic Management. In: management (Serbia) June 2006.
 • Company crisis as opportunity. In: Agricultural economics 12/2006.
 • Současnosti a trendy vysokoškolského vzdělávání, In: Moderní řízení, 6/2006.
 • Manažerské talenty (s M. Horalíkovou), In: Moderní řízení, 3/2006.
 • Základy podnikového managementu, (s R. Wernerem). UJEP Ústí nad Labem, 2006, ISBN 80-704-809-1.
 • Role of talents in the development of agribusiness organisations (s M. Horalíkovou). In Agricultural economics 6/2005.
 • Krizová výbava manažera. In: Moderní řízení, 6/2005.
 • Administrativní technika (s J. Křížem). Praha: Credit, 2004, ISBN 80-213-1158-4.
 • Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi). Praha: Professional Publishing, 2004, 180 stran, 10,1 AA, ISBN 80-86419-74-6.
 • Administrativní technika, druhé vydání (s J. Křížem). Praha: Credit, 2004, ISBN 80-213-1158-4.
 • Příprava manažerů zemědělských podniků na optimalizaci hospodaření v podmínkách společné zemědělské politiky (kolektiv autorů). Praha: ČZU, 2004, ISBN 80-213-1258-0.
 • Posibilities of agri-tourism in the Integro Micro-region (s. P. Hořejší). In Agricultural economics 5/2004.
 • Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Pardubickém kraji (s E. Jirovskou, R. Wernerem). Praha: PEF ČZU, 2003, ISBN 80-213-1071-5.
 • Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Libereckém kraji (s E. Jirovskou, R. Wernerem). Praha: PEF ČZU, 2003, ISBN 80-213-1073-1.
 • Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Karlovarském kraji (s E. Jirovskou, R. Wernerem). Praha: PEF ČZU, 2003, ISBN 80-213-1074-X.
 • Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji (s E. Jirovskou, R. Wernerem). Praha: PEF ČZU, 2003, ISBN 80-213-1070-7.
 • Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji (s E. Jirovskou, R. Wernerem). Praha: PEF ČZU, 2003, ISBN 80-213-1069-3.
 • Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Plzeňském kraji (s E. Jirovskou, R. Wernerem). Praha: PEF ČZU, 2003, ISBN 80-213-1072-3.
 • Management pro obor podnikání a administrativa (druhé, přepracované vydání). Praha: Credit, 2003, ISBN 80-213-0989-X.
 • Favourable and unfavourable aspects in the process of small enterprise establishment in the Czech Republic (s R. Wernerem). In Agricultural economics 11/2002.
 • Megatrendy v řízení a role manažerů v nich, In: Moderní řízení, 2/2002.
 • Je řízení věda nebo umění,  In: Moderní řízení, 4/2002.
 • Profesionální vedení sekretariátu. Praha: RAABE, 2002, ISBN 80-86307-08-5.
 • Projekt EVYNA (elearning) – studijní text Strategické řízení.
 • Projekt EVYNA (elearning) – studijní text Administrativní technika.
 • Management pro obor podnikání a administrativa, 1. vydání. Praha: Credit, 2001, ISBN 80-213—0709-9.
 • Corporate culture as a source of crisis in companies. In Agricultural economics 4/2001.
 • Company early warning system conception. In Agricultural economics 10/2001.
 • Vybrané kapitoly z managementu, Studijní text pro pracovníky Ministerstva vnitra České republiky.
 • Podnikové krize v evolučním cyklu vývoje, jejich předvídání a řešení. In Zemědělská ekonomika 6/2000.
 • Management v pojmech: benchmarking, reengineering, just in time, kroužky kvality.  In: Sekretářka a asistentka, 6/2000.
 • Management v pojmech: outdoortraining, assesment center, learning by doing, action learning. In: Sekretářka a asistentka, 5/2000.
 • Management v pojmech: job design, job enlargement, job enrichment, job rotation. In: Sekretářka a asistentka, 4/2000.
 • Management v pojmech: coaching, downsizing, management by objectives. In: Sekretářka a asistentka, 3/2000.
 • Virtuální struktury a nová úloha sekretariátu. In: Sekretářka a asistentka, 1/2000.
 • Vliv sekretářky na kvalitu. In: Moderní sekretariát, 2/2000.