Management Department

The Department of Management is a specialized academic center, which provides lectures in relevant areas for bachelor's, master's and MBA studies.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Crisis management Law in sport
Management I Management II
Production and Operations Management Project Management
Quality Management Project Management II
Risk Management Management of change
Sport and Society Managerial Decision Making
Methodology for Quality Management Strategic Management
Business skills Strategic Analysis
Commercial transactions Management´s Systems
Operational programs Theory and Practice of Management
Organization and business management Principles of Management

< zpět

Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

Project Management

A graduate of the Faculty of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, where she also received a scientific degree in Economics and Management in Civil Engineering and Associate Professor in Management and Economics Building. Certified Project Manager IPMA Level C Certified Project Manager.

Publications

  • Kalčev, P., Prostějovká, Z., a BERAN, V. Regionální vývoj cen nemovitostí 1920 - 1944, komparace k hospodářskému vývoji [online]. Business & IT. 2017, 2017(2), s. 44-56. ISSN 2570-7434. Dostupné z: http://bit.fsv.cvut.cz/issue.html
  • Prostějovská, Z., Tománková, J. Project Management: How to Assess a Project’s Success [online]. Business & IT. 2017, 2017(1), s. 2-7. ISSN 2570-7434. Dostupné z: http://bit.fsv.cvut.cz/archive.html
  • Kalčev, P., et al. SeniorCalc. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015, Dostupné z: http://seniorskebydleni.sfrb.cz/
  • Kalčev, P., et al. Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry. Dlouhá 741/13, Praha 1: Státní fond rozvoje bydlení. 2015, Dostupné z: http://seniorskebydleni.sfrb.cz/
  • Prostějovská, Z., Hačkajlová, L., Tománková, J. Projektový management. Praha: VŠEM, 2013. 176 s. ISBN 978-80-87839-00-3.
  • Prostějovská, Z. Management rizik. Praha: VŠEM, 2013. 96 s. ISBN 978-80-87839-06-5.
  • Prostějovská, Z., Řezáčová, I., Schneiderová, Š. Life Cycle Energy Analysis of Buildings. In: Proceedings of the Creative Construction Conference 2014. Budapest: Diamond Congress Kft., 2014, p. 485-488. ISBN 978-963-269-434-4.
  • Prostějovská, Z. Trendy developerských bytových projektů v hl. m. Praze. In: Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení. Ostrava: VŠB-TUO, 2010, s. 153-164. ISBN 978-80-248-2184-9.
  • Prostějovská, Z. Databáze developerských projektů. ČVUT 2006-2011 (sledování a analýza dat developerských projektů na území hl. m. Prahy)
  • Prostějovská, Z., Hačkajlová, L., Tománková, J. a kol.: Management výstavbových projektů. ČVUT  Praze. 2008. ISBN 978-80-01-04142-0.