Management Department

The Department of Management is a specialized academic center, which provides lectures in relevant areas for bachelor's, master's and MBA studies.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Crisis management Law in sport
Management I Management II
Production and Operations Management Project Management
Quality Management Project Management II
Risk Management Management of change
Sport and Society Managerial Decision Making
Methodology for Quality Management Strategic Management
Business skills Strategic Analysis
Commercial transactions Management´s Systems
Operational programs Theory and Practice of Management
Organization and business management Principles of Management

< zpět

Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Management, Business Economics I and II

 • University of Technology and Business in České Budějovice, Okružní 517/10, České Budějovice, Assistant Professor / Academic Staff at the Institute of Business Strategy / Department of Management, since 2013 - present
 • Bohemia Works, s.r.o., Human Resources, 1 year (2012–2013)
 • Broker Consulting, a.s., HR Broker, Business Consultant, 3 years (2010–2013)
 • Connect-EUROJOBS CZ, s.r.o., Human Resources, 1 year (2009–2010)
 • Manpower, s.r.o., Project Coordinator, 1/2 year (2008–2009)
 • MOTOR JIKOV Group a.s., HR Specialist, 3 years (2006–2008)
 • Jihočeská personalistická, s.r.o., Personnel Consultant, 1 year (2004–2005)

Education

 • 2021 European School of Business & Management, Prague, MBA - Innovation Management
 • 1999–2004 University of South Bohemia in Č. Budějovice, Faculty of Agriculture, field: Business Management and Economics, PhD. - Doctor
 • 1994–1999 University of South Bohemia in Č. Budějovice, Faculty of Agriculture, field: Management Consulting, Ing. - engineer
 • 1993–1994 Higher Vocational School, Prague, specialization: Business Management, certificate of discharge
 • 1989–1993 SZeŠ, Nový Bydžov, specialization: Agricultural Economics, high school diploma

Publications

 • SEKAR, M., KUNAR, TRP., KUNAR MSG., VANÍČKOVÁ, R. and J. MAROUŠEK, 2021. Techno-economic review on short term anthropogenic emissions of air pollutants and particulate matter. Fuel. 305. 121544.
 • VANÍČKOVÁ, R. and S. BÍLEK, 2021. Employee privacy protection versus interests and property employer. International Journal of Law and Management. 63 (6), 537-552. https://doi.org/10.1108/IJLMA-06-2016-0055.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2021. The Influence of the Human Factor on the Success of the Localization Project of the Automated Technological Line for Wood Production. TEM Journal. Novi Pazar, Srbsko: UIKTEN – Association for Information Communication Technology Education and Science. 10/2021, 1, 5-12. ISSN 2217-8309.
 • VÁCHAL, J., LAJČIN, D., VOCHOZKA, M., STRAKOVÁ, J., CAHA, Z., KMECOVÁ, I., VANÍČKOVÁ, R., PÁRTLOVÁ, P., URBAN, J., HORÁK, J., BÍLEK, S., RUSCHAK, M., a L. ŠVEHLOVÁ, 2021. Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021. 90 s. ISBN 978-80-7468-177-6.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2021. Psychology of health and mental hygiene: Psychosocial risks, consequences, and possibilities of work stress prevention. Problems and Perspectives in Management. LLC CPC Business Perspectives, 2021, 19 (1), 68-77. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.19(1).2021.06.
 • VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M., STRAKOVÁ, J., CAHA, Z., KMECOVÁ, I., VANÍČKOVÁ, R. a P. PÁRTLOVÁ, 2021. Certifikovaná metodika. TL 01000349 Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru.
 • VOCHOZKA, M., VÁCHAL, J., CAHA, Z., STRAKOVÁ, J., PÁRTLOVÁ, Petra, KMECOVÁ, I., VANÍČKOVÁ, R., RUSCHAK, M., a D. LAJČIN, 2020. Praktický workshop "Malé a střední podniky – současnost a vize 2020".
 • VOCHOZKA, M., VÁCHAL, J., CAHA, Z., STRAKOVÁ, J., PÁRTLOVÁ, P., KMECOVÁ, I., VANÍČKOVÁ, R., RUSCHAK, M., a D. LAJČIN, 2020. Praktická konference "Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru 2020".
 • VANÍČKOVÁ, R., 2020. Zásady, postup a implementace inovačního procesu v MSP v ČR. 2020. Účelová publikace.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2020. BUSINESS PLAN – CASE STUDIES. 1 st ed. České Budějovice, 2020. 116 pp. ISBN 978-80-7468-173-8.
 • MAROUŠEK, J., KOLÁŘ, L., STRUNECKÝ, O., KOPECKÝ, M., BARTOŠ, P., MAROUŠKOVÁ, A., CUDLÍNOVÁ, E., KONVALINA, P., ŠOCH, M., MOUDRÝ, J., VANÍČKOVÁ, R. a J. VRBKA, 2020. Modified biochar’s present an economic challenge to phosphate management in wastewater treatment plants. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. OXFORD, England, VB: ELSEVIER, 2020, 272/2020, 9 pp. ISSN 0959-6526. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.123015.
 • VANÍČKOVÁ, R. and S. WOSZCZYNA, 2020. Innovation of business and marketing plan of growth strategy, business success and competitive advantage in exhibition industry. Polish Journal of Management Studies. CZESTOCHOWA, Poland: CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF MANAGEMENT, Poland, 2020, 21/2020, 2, 425–445. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2020.21.2.30.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2020. Innovation Corporate Energy Management: Efficiency of Green Investment. Marketing and Management of Innovations. 2, 56-67. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-04.
 • STRAKOVÁ, J., VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M., CAHA, Z., PÁRTLOVÁ, P., VANÍČKOVÁ, R., KMECOVÁ, I., URBAN, J. a S. BÍLEK, 2020. Malé a střední podniky v ČR – současnost a vize. 1. vyd. Praha: Grada, 2020. 200 s. Edice Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1747-5.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2020. Human factors errors and identification of causes of successful/unsuccessful completion of business projects. SHS Web of Conferences 73, 01030, IES 2019. https://doi.org/10.1051/shsconf/202073010.
 • SHABALINA, S., SHABALIN, E., KURBANOVA, A., SHIGAPOVA, A. and R. VANÍČKOVÁ, 2019. Social Media Marketing as a Digital Economy Tool of the Services Market for the Population of the Republic of Tatarstan. In ASHMARINA, S., ANABELA MESQUITA, A. and M. VOCHOZKA, 2019. Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends and New Opportunities. 1st ed. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019. 356-367, 12 pp. ISBN 978-3-030-11366-7.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2019. New industrial revolution of the fourth generation: comparative changes and challenges in systems in the Czech Republic. In BEZPARTOCHNYI, M., 2019. "Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities (Mechanizm organizacyjno-ekonomiczny zarządzania innowacyjnym rozwojem podmiotów gospodarczych)". 1st ed., Przeworsk, Poland: Higher School of Social and Economic in Przeworsk (Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku), 2019. 99 - 123, 25 pp. ISBN 978-83-937354-6-4.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2019. New Functionality, Security and Protection of CCTV Systems: Technological Progress and Digital Society Development. In MANTULENKO, V., 2019. SHS Web Conferences 71, Eurasia: Sustainable Development, Security, Cooperation - 2019, October 25–26, 2019. 1st ed. Russia, 2019. 1-7, 7 pp. ISSN 2261-2424.
 • VANÍČKOVÁ, R. a G. GABRHELOVÁ, 2018. Outsourcing of Services: Case of the Czech Republic. In FRANCO, M., 2019. Positive and Negative Aspects of Outsourcing. 1st ed. Croatia: Intech, 69-90, 22 pp. ISBN 978-953-51-3934-8.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2017. Competencies of construction managers ‘personal development. In SUJOVÁ, A., 2017. Global Scientific Conference Management and Economics in Manufacturing. 1st ed. Zvolen: Technical University in Zvolen. 8-16, 9 pp. ISBN 978-80-228-2993-9.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2017. Employee Performance Assessment System. In KLIEŠTIK, T., 2017. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. 1st ed. Žilina: University of Zilina. 2801-2808, 8 pp. ISBN 978-80-8154-212-1.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2017. Application of PRINCE2 Project Management Methodology. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN. 10 (38), 227-238. ISSN 1337-7493.
 • PORUBČANOVÁ, D. a R. VANÍČKOVÁ, 2017. Financial literacy in the educational process. 1st ed. Deuts Land: Karlsruhe, 164 pp. ISBN 978-3-945862-21-6.
 • BÍLEK, S. a R. VANÍČKOVÁ, 2017. Dobrovolnictví v sociálních službách v evropském kontextu a ČR. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. XIV, 1, 170-179. ISSN 2464-7217.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2017. Ekonomická hodnota dobrovolnické práce. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. XIV, 1, 159-167. ISSN 2464-7217.
 • BÍLEK, S. a R. VANÍČKOVÁ, 2017. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, Brno. XXV, 3, 545-570. ISSN 1805-2789.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2017. Personnel Policy in Military Unit: Case Study of Czech Army. In PHAMI THI MINK LY, SOUKUP, J., PHAN DAO, PHUNG INK TUAN. Proceedings of the 4th International Conference on Finance and Economics. 1st. HoChi Minh City, Vietnam: Masáková, L. – Melandrium. 338-346, ISBN 978-80-87990-11-7.
 • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K., GABRHELOVÁ, G. and R. VANÍČKOVÁ, 2017. Risk management in Czech Manufacturing Company: Case Study. International Journal of Applied Business and Economic Research, Indie: Serials Publications. Ltd. 15 (17), 1-14. ISSN 0972-7302.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2017. Prediction of the needs of the labour market in the South Region 2015–2020. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje. 1, 52-61. ISSN 1805-3246.
 • BŘEZINOVÁ, M., HOLÁTOVÁ, D., MINÁROVÁ, M., PÁRTLOVÁ, P. and R. VANÍČKOVÁ, 2017. INFLUENCE OF SELECTED FACTORS of HRM ON LABOUR PRODUCTIVITY IN SMES IN SOUTH BOHEMIA. In NOVÁK, P., JURIGOVÁ, Z., KOZUBÍKOVÁ, L. a J. ZLÁMALOVÁ. FINANCE AND PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. 1st ed. Zlín, Czech Republic: Tomas Bata University in Zlín. 8, 121-128. ISBN 978-80-7454-653-2.
 • VANÍČKOVÁ, R. and K. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, 2017. Risk management – knowledge management in logistics manufacturing company. In JC SPENDER, G. S., GAVRILOVÁ, T., 2017. Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. 1st ed. St. Petersburg, Russia: Arts for Business Ltd. 10, 1628-1637. ISBN 978-88-96687-10-9.
 • VANÍČKOVÁ, R. and M. POLČÁKOVÁ, M., 2016. Introduction into problematic of project management. In BOČKOVÁ, K. et al., 2016. Present trends of contemporary project management. Ste-con: Karlsruhe. 1st ed. 21-26. 540 p. ISBN 978-3-945862-15-5.
 • VANÍČKOVÁ, R. 2016. Production material requirements in material ordering. Economic Annals-XXI, Kiev, Ukraine: Institute of Society Transformation. 156 (1-2), 105-108. ISSN 1728-6239.
 • STRAKOVÁ, J., VOKOUN, M., VÁCHAL, J., STELLNER, F. a R. VANÍČKOVÁ, 2016. Řízení lidských zdrojů. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ. 179-191. ISBN 978-80-86277-82-0.
 • VANÍČKOVÁ, R. and P. JAKÚBEK, 2016. Project culture of project-oriented companies. In PÁLKA, P., KNÁPKOVÁ, A., HANH, L. T. M. and H. C. TRANG. Proceedings of the 3rd International Conference on Finance and Economics. Zlín: Tomas Bata University in Zlin. 11, 705-715. ISBN 978-80-7454-598-6.
 • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K., DOHNANSKÁ, M., HILČÍKOVÁ, D. and VANÍČKOVÁ, R. 2016. Project Manager’s Competencies in Czech Lottery Industry Enterprise. Economics World, New York, USA: David Publishing Company. 4 (6), 274-283. ISSN 2328-7144.
 • MAROUŠEK, J., HAŠKOVÁ, S., ZEMAN, R., ŽÁK, J., VANÍČKOVÁ, R., MAROUŠKOVÁ, A., VÁCHAL, J. and K. MYŠKOVÁ, 2016. Polemics on Ethical Aspects in the Compost Business. Science and Engineering Ethics, NETHERLANDS: SPRINGER. 22 (2), 581-589. ISSN 1471-5546.
 • BEZPARTOCHNYI, M., ŽIVITERE, M., CHYCHUN, V., KRYVORUCHKO, O., VODOLAZHSKA, T., PONIKAROVSKA, S., MOMOT, T., CHEKH, N., SHIPLKO, V., SARDAK, S., SAMOLIENKO, A., DON, O., KUNOS, I., OLKIEWICZ, M., PANTELEYEV, V., BEZVERKHIY, K., SUSCHENKO, O., TOKARZ-KOCIK, A., MAKHNACHOVA, N., MAZUR, V., MITSENKO, N., GONCHAR, O., PETKOVA, E., POHREBNIAK, A., TULCHYNSKA, S., TYMOSHENKO, D., AKIMOVA, L., YAKIMCHUK, A., SEMENOVA, Y., BOGUSH, L., KOCZISZKY, G., VERESNÉ SOMOSI, M., KORDZAIA, N., YEMELIANOVA, Y., KOZMUK, O., ZAGIRNIAK, D., BUKOWSKA, U., LUKASIEWICZ, G., FINAGINA, O., BILAN, O., RUDENKO, O., MOROZ, O., VANÍČKOVÁ, R. and S. BÍLEK, 2016. Legal mechanisms for social and labour relations. Selected aspects of the rights and obligations arising from labour relations according to the European labour rights. 1st ed. Riga: ISMA University. 289 pp. ISSN 1862-7463.
 • VANÍČKOVÁ, R. and S. BÍLEK, 2016. European Union priorities for the conclusion of the international transatlantic trade and investment partnership and its possible implications for the EU. KLIESTIK, T., 2016. Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, pts i-v. (Part V.). Zilina: ZU-University of Žilina. 8, 2299-2306. ISBN 978-80-8154-191-9.
 • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K., VANÍČKOVÁ, R. and M. DOHNANSKÁ, 2016. Analysis of Managerial Competencies of Construction Projects through HPI and MBTI Questionnaire. In ŠTEFKO, R., FRANKOVSKÝ, M. and R. FEDORKO, 2016. MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITIES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. 1st ed. Prešov, SLOVAKIA: Bookman. 6, 72-77. ISBN 978-80-8165-155-7.
 • MAROUŠEK, J., HAŠKOVÁ, S., ZEMAN, R. and R. VANÍČKOVÁ, 2015. Managerial Preferences in Relation to Financial Indicators Regarding the Mitigation of Global Change. Science and Engineering Ethics, Dordrecht: Springer. 21 (1), 203-207. ISSN 1353-3452.
 • MAROUŠEK, J., HAŠKOVÁ, S., ZEMAN, R., VÁCHAL, J. and R. VANÍČKOVÁ, 2015. Assessing the implications of EU subsidy policy on renewable energy in Czech Republic. Clean Technologies and Environmental Policy, New York: Springer. 17 (2), 549-554. ISSN 1618954X.
 • MAROUŠEK, J., HAŠKOVÁ, S., ZEMAN, R., VÁCHAL, J. and R. VANÍČKOVÁ, 2015. Processing of residues from biogas plants for energy purposes. Clean Technologies and Environmental Policy, New York: Springer. 17 (3), 797-801. ISSN 1618954X.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2015. Projektový management: e-learningový modul. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 124 s.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2015. Procesní management: e-learningový modul. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 232 s.
 • MAROUŠEK, J., HAŠKOVÁ, S., ZEMAN, R., ŽÁK, J., VANÍČKOVÁ, R., MAROUŠKOVÁ, A., VÁCHAL, J. and K. MYŠKOVÁ, 2015. Techno-economic assessment of processing the cellulose casings waste. Clean Technologies and Environmental Policy, New York: Springer. 17 (8), 2441-2446. ISSN 1618954X.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2015. Evaluation of employee´s performance of business brokering company by personnel manager competencies. Ekonomické rozhľady, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. 44 (1), 107-114. ISSN 0323262X.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2015. Personální management. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 95 s.
 • VANĚK, J. and R. VANÍČKOVÁ, 2015. Management of the innovation in the company: knowledge sharing or autonomy? Human Resource Management & Ergonomics, Žilina: University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics. 9 (1), 97-107. ISSN 1337-0871.
 • MAROUŠEK, J., HAŠKOVÁ, S., MAROUŠKOVÁ, A., MYŠKOVÁ, K., VANÍČKOVÁ, R., VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M., ZEMAN, R., and J. ŽÁK, 2015. Financial and Biotechnological Assessment of New Oil Extraction Technology. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC. 37 (16), 1723-1728. ISSN 1556-7036.
 • STAŠÁK, J., VANÍČKOVÁ, R. and M. GRELL, 2015. Business Process Modelling Linguistic Approach – Problems of Business Strategy Design. Universal Journal of Management, USA: Horizon Research Publishing. 3 (7), 271-282. ISSN 2331950X.
 • BABULÁK, E., SLÁVIKOVÁ, G., SMOLIGOVÁ, J., KOSZEMBAR-WIKLIK, M., VANÍČKOVÁ, R. and I. ANDREJČÁK, 2015. The cooperation of Maharishi University of Management USA. Management of Companies, Prešov: VPS – SLOVAKIA. 1 (5), 3-8. ISSN 1338-4104.
 • VANÍČKOVÁ, R., ANDREJČÁK, I. and J. SMOLIGOVÁ, 2015. Manažérstvo kvality v tovaroznalectve. 1st ed. Prešov: COFIN. 150 pp. ISBN 978-80-972014-5-6.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2015. Projekt 2: Regionální individuální projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji". 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 124 s. ISBN 978-80-7468-092-2.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2015. Základní kurz psychosociální rehabilitace – podpora odborného vzdělávání v oblasti sociální péče. In Dušek, J. a kol., 2015. Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. STUDIE (kolektivní monografie). 155-159, 5 s. ISBN 978-80-87472-87-3.
 • VANÍČKOVÁ, R. a S. BÍLEK, 2015. Pracovní právo. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7468-093-9.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2015. Corporate Personnel Policy and Personnel Strategy. In 12th International Scientific Conference Human Potential Development. 1st ed. Lithuania: Klaipeda University. 189-199, 220 p. ISBN 978-9986-31-466-0.
  HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. and R. VANÍČKOVÁ, 2015. Creation of Educational Case Studies for Management Education at Dubnica Technology Institute. Open Online Journal of Research and Education, Hollabrunn: Pädagogische Hochschule Niederösterreich. 4 (1-9). ISSN 2313-1640.
 • VANÍČKOVÁ, R., 2015. Personální management: e-learningový modul. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 132 s.
 • VANÍČKOVÁ, R. and G. GABRHELOVÁ, 2015. Emergency – a crisis of separation. Economics and Management, Brno: University of Defence. 2, 86-94. ISSN 1802-3975.
 • VANÍČKOVÁ, R. a R. ZEMAN, 2014. Schopnost vést neboli leadership. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: "Tužka a papír, anebo počítač". ISBN 978-80-7394-446-9.
 • VANÍČKOVÁ, R., ZEMAN, R. a S. BÍLEK, 2014. Zákoník práce v personální praxi manažera. In Právní rozpravy 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas. 4 p., 146-149. ISBN 978-80-87952-02-3.
 • BÍLEK, S., VANÍČKOVÁ, R. a R. ZEMAN, 2014. Laesio enormis v novém občanském zákoníku. In Právní rozpravy 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas. 5 p., 141-145. ISBN 978-80-87952-02-3.
 • ZEMAN, R. and R. VANÍČKOVÁ, 2014. Coaching in the school practice. Economics and politics, Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita. 1 (2), 100-103. ISSN 2310-4570.
 • KMECOVÁ, I. A R. VANÍČKOVÁ, 2014. Motivace jako rozhodující determinant na zvýšení efektivnosti výučby. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus. 4. s., 46-49. ISBN 978-80-7435-384-0.
 • VANÍČKOVÁ, R., KMECOVÁ, I. a R. ZEMAN, 2014. Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus. 3 s. 80-82. ISBN 978-80-7435-384-0.
 • VANÍČKOVÁ, R. and R. ZEMAN, 2014. Outplacement – effective way of the employee optimalization. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov. 7. p, 336-342. ISBN 978-80-554-0856-9.
  ZEMAN, R. a R. VANÍČKOVÁ, 2014. Kontrolní činnost České národní banky. In Diagnostika podniku, controlling a logistika: zborník prednášok a príspevkov. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra spojov. 5. p., 343-347. ISBN 978-80-554-0856-9.

Pedagogical activities

 • 2021 – dosud, MBA program, specifikace: Projektové řízení a plánování: Proč až 70 % projektů nesplní očekávání? Business Institute EDU, Praha – senior lektor
 • 2021 – dosud, MBA program, specifikace: Řízení lidských zdrojů: Řízení pracovního výkonu, hodnocení a odměňování pracovníků. Business Institute EDU, Praha – senior lektor
 • 2020 – dosud, BBA program, specializace: Úvod do projektového managementu, European School of Business & Management, Praha – senior lektor/ vedoucí/oponent závěrečných prací
 • 2018 – dosud, MBA program, specializace: Procesy a strategické řízení lidských zdrojů, European School of Business & Management, Praha – senior lektor/ vedoucí/oponent závěrečných prací
 • 2017 – dosud, MBA program, specializace: Projektový management, European School of Business & Management, Praha – senior lektor/vedoucí/oponent závěrečných prací
 • 2020 – Řízení inovací, Případová studie – Podnikatelský plán, Manažerské dovednosti, Znalostní management – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Ústav podnikové strategie – garant/senior lektor
 • 2013–2019 Řízení lidských zdrojů, Personální management, Manažerské dovednosti, Případová studie – Podnikatelský plán, Metodika odborné práce – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Ústav podnikové strategie – garant/senior lektor
 • 2014 – Vzdělávací instituce Jintes, České Budějovice, specializace: Personální a mzdové účetnictví – lektor/odborník z praxe
 • 2013–2017 Business Management, Personální management, Strategický management, Projekt 1 – Podnikatelský plán, Projekt II. – Podniková ekonomika, Manažerské dovednosti – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Ústav podnikové strategie – garant/lektor
 • 2008 - Grafton Recruitment, České Budějovice, specializace: Outplacement – lektor
 • 1999–2003 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta – Management I., Řízení lidských zdrojů – lektor

Grants

 • IGS 05IRP2104 Příprava vyučovacích materiálů pro podporu blended learning. 06/2021–11/2021 (spoluřešitel)
 • SK-PL-21-0049 Analýza finanční situace nefinančních korporací sektoru služeb na Slovensku a Polsku s akcentem k marketingu a účinnosti. Agentura pro podporu výzkumu a rozvoje (APVV). 10/2021 (hodnotitel)
 • TL01000071 Redukce plýtvání odpadu ve veřejném stravování. 06/2021 (hodnotitel)
 • TL04000191. TA CZ, Éta. Restart MSP: Specifikace dopadů pandemie CPVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP. 10/2020–09/2022 (spoluřešitel)
 • Přeshraniční spolupráce, ČR – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (INTERREG V) – Cíl 2014-2020 - Project 261 Podpora moderních trendů ve vyučování s ohledem k Best practice. 03/2020–01/2022 (realizátor aktivity Řízení inovací a Řízení změn)
 • VEGA MŠVVaŠ SR Identifikácia faktorov motivácie k výkonu certifikovaných projektových manažérov pracujúcich v home office v období pandémie ochorením COVID 19. 01/2021–12/2022 (spoluřešitel)
 • IGS 8110 – 005 Tvorba případových studií: Inovace výukového materiálu předmětu Podnikatelský záměr - Případová studie. 11/2019–11/2020 (řešitel)
 • IGA 004DTI/2019 Preferencie farieb členov projektových tímov v didaktických souvislosťech vzdelávania na vysokých školách vo štátoch EU. 09/2019 – 09/2020 (spoluřešitel)
 • VEGA, 1/0003/20. Determinácia korelácie tímových rolí podľa Belbina a päťfaktorového modelu osobnosti v kontexte identifikácie motivačných faktoroch výkonnosti projektových manažérov certifikovaných podľa IPMA. 01/2020 – 12/2021 (přijat/nefinancován)
 • CZ.02.2.69/0.0/ 0.0/18_056/0013339. MŠMT. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. ESF II – VŠTE v Č. Budějovicích. 10/2019–04/2020 (realizátor aktivity Business Analytik)
 • TL 01000349. TA CZ, Éta. Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru. Inovace rozvoje a udržitelnosti MSP v ČR. 02/2018–01/2021 (spoluřešitel)
 • 463-03_02/2018. Grantový program Jihočeského kraje. Podpora nových studijních programů na univerzitách v Jihočeském kraji. Příprava akreditace bakalářského studijního programu Řízení lidských zdrojů (spoluřešitel)
 • 20151CZ01-KA202-014013. Erasmus +. The PERsonal facilitator: a challenge for VET. ProEduca, Dobrá Voda u Č. Budějovic, ČR 28. 06. 2017 - 30. 09. 2017 (realizátor aktivity)
 • CZ 03.1.48/0.0/0.0/15_123/0007008. PROKOP. Zvýšení kompetencí uchazečů o zaměstnání na volném trhu práce. Finanční a občanská gramotnost. Manažerské dovednosti. 26. 04. 2017 - 30. 06. 2019 (lektor – odborník z praxe)
 • CZ.1.07/1.1.00/44.0007. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. 30. 04. 2015 - 30. 04. 2015 (lektor)
 • CZ.1.07/1.1.00/54.0049 - položka 1.1.1.3.7. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústí n. Labem. 01. 12. 2014 - 31. 07. 2015 (odborník z praxe – konzultant)
 • CZ.1.07/2.2.00/29.0019: Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na technických a ekonomických univerzitách v jihočeském kraji. 01. 09. 2013 - 31. 3. 2015 (lektor multimediálních materiálů Personální management)
 • CZ. 1.07/1.3.00/14.0038. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. IQ průmysl – Inovace – Vzdělávání. Vzdělávací agentura Kroměříž. 1. 6. 2010 - 31. 12. 2012 (spoluřešitel)
 • CZ. 1.07/1.1.08/ 01.0016. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Enersol. Vzdělávací agentura Kroměříž. 1. 1. 2007 - 30. 6. 2009 (realizátor aktivity)
 • CZ. 04.1.03/4.1.03.1. /0008. OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců MOTOR JIKOV Group, a.s. prostřednictvím vzdělávání. 1. 1. 2007 - 30. 06. 2009 (spoluřešitel)
 • CZ. 04.1.03/1.1.00.1/0003. OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Najdi si práci v Jihočeském kraji. 01. 02. 2005 - 31. 12. 2007 (odborník z praxe – personálním konzultant)
 • CZ. 04.1.03/1.1.00.1/0029. OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Návrat do práce v Jihočeském kraji. 25. 4. 2006 - 31. 10. 2008 (odborník z praxe – personální konzultant)

Memberships

 • 2021 – dosud, členka ediční rady časopisu Journal Problems and Perspectives in Management, Sumy, Ukrajina
 • 2021 - dosud, členka ediční rady časopisu Journal of Risk and Financial Management, Basilej, Švýcarsko
 • 2020 - dosud, členka ediční rady časopisu Journal Virtual Economics, Londýn, Velká Británie
 • 2018 - dosud, členka ediční rady časopisu Journal of Business Theory and Practice, Los Angeles, USA
 • 2016 – SVOČ, vedoucí sekce Ekonomika podniku a management, 1. a 4. místo, VŠTE v Č. Budějovicích
 • 2015 – SVOČ, členka sekce Ekonomika podniku a management, 2. a 3. místo, VŠTE v č. Budějovicích
 • 2014 – SVOČ, vedoucí sekce Ekonomika podniku a management, 1. místo, VŠTE v Č. Budějovicích
 • 2014 – členka ediční rady časopisu Journal Inter medical journal, Prešov, Slovensko
 • 2014 – dosud, členka ediční rady časopisu Business Management, Prešov, Slovensko