Management Department

The Department of Management is a specialized academic center, which provides lectures in relevant areas for bachelor's, master's and MBA studies.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Crisis management Law in sport
Management I Management II
Production and Operations Management Project Management
Quality Management Project Management II
Risk Management Management of change
Sport and Society Managerial Decision Making
Methodology for Quality Management Strategic Management
Business skills Strategic Analysis
Commercial transactions Management´s Systems
Operational programs Theory and Practice of Management
Organization and business management Principles of Management

< zpět

PhDr. Ing. Petr Mašín, PhD., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, PhD., DBA

Process Management, Managerial Skills, Managerial Economy, Organization and Management of Business, Management, Industryl 4.0

Graduate of the Czech Technical University - Faculty of Mechanical Engineering and MBA studies at the University of Economics and Management. In his further studies, he focused mainly on psychology and sociology with a focus on human resource management and obtained a doctorate in philosophy. He dealt with strategic management at LIGS University, where he completed his studies in the DBA program. He defended his dissertation in the field of research of analytical tools for decision-making processes in 2019 and obtained a Ph.D. He is now enriching his theoretical knowledge with further studies in the field of business management and economics.

After many years of business experience, he worked for about 10 years in the TOP management of Czech and multinational companies in the positions of sales and marketing director.

He is the author of a number of e-learning courses for the Ministry of Labor and Social Affairs, co-author of a monograph on the digitization of society, and the author of a number of professional articles and contributions. He worked as a consultant for project management from the European Structural Funds for the Ministry of Agriculture.

At present, in addition to teaching at universities (CTU, VŠEM, VŠPP, Cambridge School, European School of Business and Management ...) and preparing MBA study programs, he also deals with advisory and consulting activities for the corporate sector and state administration, coaching managers and business management activities.

Pedagogical activities

 • Výuka a garant VŠ kurzu Strategie a strategická analýza na Vysoké škole ekonomie a managementu a výuka Strategického managementu v programu MBA
 • Výuka Procesního managementu, Projektového managementu, Organizace a řízení firmy, Kvantitativních metod a aplikované informatiky v podnikání, programu MBA na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky, nyní Vysoká škola podnikání a práva
 • Tutor studijních programů Obchod a Management pro Ph.D., MBA, DBA moduly na LIGS University, strategické řízení firem, procesy, analýzy...
 • Garant studijních modulů MBA Podnikové strategie, Procesní management a Global Business na European School of Business&Management
 • Lektor předmětu Základy managementu na ČVUT, strojní fakultě
 • Lektor předmětu Základy podnikového managementu a Managementu kvality na ČVUT Masarykův ústav
 • Výuka a vedení odborných kurzů pro soukromé vzdělávací společnosti obchodního a marketingového zaměření v oblasti managementu a PR aktivit

Grants and memberships

 • Příprava  a realizace projektových a grantových aktivit v oblasti využití Evropských a norských strukturálních fondů v oblasti rozvoje obchodu a průmyslu v rámci ČR
 • Absolvent certifikovaných vzdělávacích kurzů v rámci řízení lidských zdrojů a profesního růstu a vzdělávání manažerů a zaměstnanců
 • Aktivní účast na projektu TAČR: Výzkum potencionálu zavedení lokální měny pro podporu regionálního rozvoje

Conferences

 • Mašín, P., Návrh technického řešení modelu lokálních digitálních měn na open source platformě, Konference Vzdělání, které otevírá svět. Tradice a nové výzvy českého obchodního školství, 19. 9. 2019, Praha, Vysoká škola obchodní
 • Mašín, P. 2018, Blockchain system as instrument for Data storing in Industry, International scientific Blockchain & Bitcoin conference, 22. 3. 2018, Prague, s. 62-71, ISBN 78-86-74652-13-7
 • Mašín, P. 2017, The Role of Risk Management in Change management, 9.th Scientific International Conference Competition, 18. 5. 2017, College of Polytechnics Jihlava, s. 537-546, ISBN 78-80-88064-31-2
 • Mašín, P. 2017, Propojení studijního programu a podnikové praxe, 2. ročník konference Albína Bráfa, 5. 4. 2017, ČVUT Masarykův ústav Praha, s. 238-243, ISBN 978-80-835422-81-7
 • Konference Mekon, VŠB Ostrava 2/2012, Úloha risk managementu v moderním řízení firmy
 • Konference Úloha inovací v prodlužování ekonomicky aktivního života, Praha, VŠMIE, 9/2011, Role mentora v adaptačním procesu zaměstnance
 • Konference Hradecké ekonomické dny, H. Králové, 1/2011, Riziko, jeho role a praktické použití ve firmě

Publications

 • Veber, J., Švecová, L., Krajčík, V., Mašín, P.: Digitalizace ekonomiky a společnosti. Management Press, Praha, 2018. 200 s. ISBN 978-80-7261-000-00
 • Lobby 6/2011: O prosperitě rozhoduje efektivita řízení firmy
 • Andragogika 6/2011: Mentor v adaptačním procesu - ano či ne?
 • VŠEM 5/2011: Strategie a vize v moderní firmě
 • Lobby 1/2011: Analýza působení firmy na konkurenčním trhu
 • Realizace e-learningového kurzu 3/2010: VŠEM, Strategický management
 • Autor řady populárně naučných a odborných článků z oblasti managementu, marketingu a podnikové ekonomiky