Management Department

The Department of Management is a specialized academic center, which provides lectures in relevant areas for bachelor's, master's and MBA studies.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Crisis management Law in sport
Management I Management II
Production and Operations Management Project Management
Quality Management Project Management II
Risk Management Management of change
Sport and Society Managerial Decision Making
Methodology for Quality Management Strategic Management
Business skills Strategic Analysis
Commercial transactions Management´s Systems
Operational programs Theory and Practice of Management
Organization and business management Principles of Management

< zpět

Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

Practical Applications

Graduate of the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University in Prague in the field of Informatics and CTU of the Faculty of Transport in the field of Management and Economics. In his work, he connects the worlds of IT and finance. He worked in projects for robotic management of financial portfolios and simulations of the company's and the market. In recent years, it has also dealt with autonomous data protection systems. He is a co-founder of two successful startups and has work experience from small businesses, banks and financial institutions. He works in academia and in science and research. He occasionally contributes his articles to Czech and foreign magazines and participates in professional conferences.

Pedagogical activities

 • České vysoké učení technické Praha – Informatika, Ekonomie, Management
 • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy – Informatika
 • Vysoká škola logistiky – Informatika
 • Vysoká škola ekonomická – Ekonomie

Publications

 • Web Application for Indexation of Costs in Freight Road Transport. Baroch,V.-Říha,Z. In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 677-682. ISSN 1822-296X.
 • Veřejná doprava v České republice. Tichý, J. - Baroch, V. - Faifrová, V. - Říha, Z., - Sliacky, M. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2015. ISBN 978-80-260-8734-2.
 • Assessing Participants in a Virtual Business Economic Simulation Game. Faifrová, V. - Baroch, V. In: Mathematics and Computers in Contemporary Science. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2013. pp. 84-88. ISBN 978-960-474-356-8.
 • New Approaches in the Use of Modern IT Technologies for Management Teaching. Faifrová, V. - Baroch, V. In: 4th International Conference on Education and Educational Technologies. New York: WSEAS, 2013. pp. 94-98. ISBN 978-1-61804-155-5.
 • Teaching Management at Technical Universities, Business Reality in the Academic Environment. Baroch, V. - Duchoň, B. - Faifrová, V., - Říha, Z. Acta Polytechnica. 2012, 52(2), 26-30. ISSN 1210-2709.
 • Virtuální praxe studentů v softwarové ekonomické simulaci. Faifrová, V. - Baroch, V., - Říha, Z. In: Mladá Veda 2012 - Veda a krízové situácie. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2012, pp. 66-73. ISBN 978-80-554-0575-9.
 • Electronic Strategic Interactive Management – Functional Application. Faifrová, V. - Baroch, V., - Říha, Z. In: TransComp, XVI medzynarodowa konferencja naukowa Komputerove systemy wspomagania nauki, przemyslu i transportu, XVI medzynarodowa konferencja naukowa. Radom: Uniwersytet technologiczno-humanystyczny im. Kazimierza Pulaskiego, 2012, pp. 2375-2380. Příloha časopisu Technika Transportu Szynowego. ISSN 1232-3829.
 • Business Software Simulation for Education of Future Engineers. Faifrová, V. - Baroch, V., - Říha, Z. In: Technology Innovations in Education. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 25-29. Educational Technologies Series. ISSN 2227-4618. ISBN 978-1-61804-104-3.
 • Financování městské hromadné dopravy v metropolích bývalého Rakouska-Uherska. Baroch, V. Silnice železnice. 2011, 6(5), P2-VIII-P2-XI. ISSN 1801-822X.
 • Public Transport Financing and Tariff Systém. Baroch, V. In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Praha: ČVTVS, 2011, pp. 1-5. Available from: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011
 • Klíčem k prosperitě města je i vyjasněné financování MHD. Baroch, V. Moderní obec. 2011, 2011(2), ISSN 1211-0507.
 • Tarifikace MHD v marketingu cestovního ruchu. Baroch, V. In: Nové trendy v marketingu - dosledky hospodárskej krízy. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, pp. 300. ISBN 978-80-8105-205-7, pp. 11-18. ISBN 978-80-8105-210-1.
 • Dotování MHD z veřejných financí. Baroch, V. In: Zborník príspevkov z XII. Ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom FINANCIE A RIZIKO. Bratislava: EKONÓM, 2010, pp. 25-33. ISBN 978-80-225-3089-7.
 • VYUŽITÍ STRUKTURNÍHO MODELOVÁNÍ PŘI OPTIMALIZACI FINANCOVÁNÍ MHD. Baroch, V. In: Sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava: Slezská univerzita, 2010, pp. 1130-1135. ISBN 978-80-7248-620-5.
 • Inovace systému financování MHD ve velkých městech. Baroch, V. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Nové trendy - Nové nápady 2010. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2010, pp. 52-59. ISBN 978-80-87314-12-8.
 • Financování MHD z veřejných zdrojů v Evropské unii a jinde - současná východiska, možné alternativy. Baroch, V. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2010. Hradec Králové: Magnanimitas, 2010, pp. 1053-1059. ISBN 978-80-86703-41-1.