Human Resources Department

Human Resources Management Department is a special  educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study Subjects

Communication Skills Psychology and Sociology
community Work Human Resources Development
Human Resource Management I Human Resource Management II
Management of Social Work Management Skills
Social Pathology Organizational culture
Social Education Human Resources
Sociology I Personal business management
Sociology management Corporate culture
Education of Adult Psychology
Psychology II  

< zpět

PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

Labour Behaviour Motivation

Graduate from Fraculty of Arts at Charles Univeristy in Prague and University of Economics, Prague.

Publications

  • PALÍŠKOVÁ, Marcela, LEGNEROVÁ, Kateřina, STŘÍTESKÝ, Marek, ŠMÍD, David: Personální řízení. Úvod do moderní personalistiky. Praha: C. H. Beck. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-702-6. – vyjde jaro 2019
  • PALÍŠKOVÁ, Marcela. Personalistika v digitálním věku. In: ŠTĚDROŇ, Bohumír a kol. Prognostika. Praha, C. H. Beck. Beckova edice ekonomie. ISBN zatím nepřiděleno – vyjde jaro 2019
  • PALÍŠKOVÁ, Marcela.Vliv změn vnějšího prostředí na rozhodování personálního managementu. In: ŠTĚDROŇ, Bohumír, MOOS, Petr, PALÍŠKOVÁ, Marcela, PASTOR, Oto, SVÍTEK, Miroslav, SVOBODA, Libor a kol. Manažerské rozhodování v praxi. Praha, C. H. Beck, 2015, s. 199–214. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-587-9.
  • PALÍŠKOVÁ, Marcela.Dopad ekonomické recese na zaměstnanost v zemích Evropské unie. In: SOUKUP, J. a kol. Zdroje a perspektivy rozvoje evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace.Praha: Managemet Press, 2015, kap. 4.1. ISBN 978-80-7261-281-9.
  • PALÍŠKOVÁ, Marcela.Trh práce v Evropské unii. Historický vývoj, aktuální trendy a perspektivy. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2014. 240 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-270-0.