Human Resources Department

Human Resources Management Department is a special  educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study Subjects

Communication Skills Psychology and Sociology
community Work Human Resources Development
Human Resource Management I Human Resource Management II
Management of Social Work Management Skills
Social Pathology Organizational culture
Social Education Human Resources
Sociology I Personal business management
Sociology management Corporate culture
Education of Adult Psychology
Psychology II  

< zpět

PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA

PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA

Lecturing in the programme ERASMUS

In 2004 he finished master studies at the Faculty of Education at Charles University in Prague in the French-Czech, here she passed the rigorous exam (2004) and completed a postgraduate degree in pedagogy - didactics of foreign languages (2008). In 2005 successfully graduated from the French-Czech Institute of Management (Institut franco-tchèque de gestion) at the University of Economics in Prague and obtained a French diploma Masteur en administration des Affaires, mention Administration des Entreprises (MBA) issued by Université Jean Moulin in Lyon.

Publications

  • Interkulturalita ve výuce odbornému jazyku, in: Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II, Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre. Nitra: 2011, s.144-152. ISBN 978-80-552-0713-1. – článek ve sborníku z mezinárodní konference v zahraničí
  • Simulace ve výuce odbornému jazyku, in: Jazykové vzdělávání v ekonomických oborech a jeho cílové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, Brno 2011. s. 52-57. ISBN 978-80-210-5495-0. – článek ve sborníku z mezinárodní konference
  • Communication non verbale dans le monde francophone, in: Fenclová, M., Koláříková, D.: La francophonie en Europe centrale et pour l´Europe centrale, 1. vyd., Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s.61-67, 176s. ISBN 978-80-7043-996-8. – část monografie
  • Gestika a její podoby ve výuce cizího jazyka, in: Acta FF ZČU. Plzeň: ZČU 2010, s.41-59. ISSN 1802-0364 – české recenzované periodikum
  • L´expression orale en classe de langue sur objectifs spécifques, in: Lingua Terminologica - soubor vědeckých statí, Praha: Metropolitní univerzita v Praze 2010, s. 161-173. ISBN 978-80-86855-58-5. – článek ve sborníku z mezinárodní konference (Web of Science)
  • Les gestes en français de spécialité, in: Janua linguarum reserata, Lingvistické, lingvodidaktické a literární reflexe pro nové milénium. Plzeň: ZČU 2009. ISBN 978-80-7043-886-2. – článek ve sborníku z mezinárodní konference
  • Teorie neverbální komunikace a edukační proces. Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi : časopis pro učitele všech stupňů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. 2009. sv. 53, č. 2, s. 39--42. ISSN 1210-0811. – článek v recenzovaném periodiku
  • Notion de stéréotype et son apport à la didactique des langues étrangères, in: Francophonie et interculturalité. Lask: Oficyna Wydawnicza Leksem 2008. ISBN 978-83-60178-53-9. – článek ve sborníku z mezinárodní konference v zahraničí
  • FLORI, J. Rytíři a rytířství ve středověku. Překlad: KOVÁŘOVÁ, D.. Praha: Vyšehrad, 2008. 253 s. Edice kulturní historie. ISBN 978-80-7021-897-6. – překlad z francouzštiny
  • Kol. Collections - kolekce barev jaro/léto 2007 - nahé barvy. Překlad: KOVÁŘOVÁ, D.. Turin: 2007. 73 s. – překlad z francouzštiny