Human Resources Department

Human Resources Management Department is a special  educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study Subjects

Communication Skills Psychology and Sociology
community Work Human Resources Development
Human Resource Management I Human Resource Management II
Management of Social Work Management Skills
Social Pathology Organizational culture
Social Education Human Resources
Sociology I Personal business management
Sociology management Corporate culture
Education of Adult Psychology
Psychology II  

< zpět

Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Managerial Skills

Graduate from the Faculty of Economics and Management of Chemical and Food Industry, University of Chemistry and Technology Prague. In 2001 he graduated doctoral studies at the Institute of Chemical Technology Prague, Faculty of Chemical Engineering, Department of Management and Economics. Is a board member for state final exams in undergraduate studies at the Institute of Chemical Technology Prague, where also works as a lecturer, an opponent of development projects and project evaluators FRVŠ ESF. He is also a member of the Czech-Moravian Psychological Society. He is the author of several scientific publications.

Publications

 • Anticipace výsledku testu u vysokoškolských studentů. Littera Scripta 1/2012, ročník 5, str. 15- 29. ISSN 1802-503X.
 • (s I. Krátkým a H. Hrůzovou) Manažerské dovednosti, VŠEM Praha 2011. ISBN 978-80-86730-73-8.
 • (s E. Pecháčovou) Využití BSC pro motivaci zaměstnanců a jejich spravedlivé odměňování. Littera Scripta 2/2011, ročník 4, str. 289-300. ISSN 1802-503X.
 • Profesionální příprava farmaceutických reprezentantů. In Vybrané studie z českého farmaceutického průmyslu (kolektiv autorů). FinEco Praha 2011 ISBN 978-80-86590-09-7.
 • Od PDCA k DMAIC. Moderní řízení 2/2009, ročník 44, str. 68-69. ISSN 0026-8720.
 • Cope with stress in managerial life. Contemporary Economics 1/2009, p. 105-111. ISSN 1897-9254.
 • Manažerský bedekr, Tribun EU 2008, ISBN 978-80-7399-542-3.
 • Manažerská komunikace, VŠCHT Praha 2007 ISBN 978-80-7080-657-9.
 • Co a jak řeší IV. generace time managementu. Moderní řízení 10/2007, ročník 42, str. 65-67. ISSN 0026-8720.
 • (s P. Vegnerovou) Utilization of Lean Management and Simulation for Effective Supply Chain. Prace Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej M8/2007, pp. 304-312. ISSN 1428-1600.
 • (s S. Strachotou) Zásady využívání týmové práce. Ekonomika a manažment podniku 2/2007 ročník 5, str. 36-46. ISSN 1336-4103.
 • Stimulative Tools in Firm´s Management. Manažment v teórii a praxi, 1/2005, ročník I. ISSN 1336-7137
 • (s S. Grosovou) Inženýrská ekonomika a management, VŠCHT Praha 2003 ISBN 80-7080-430-0.
 • Posilňování komunikačních dovedností ve výuce vysokých škol. Marketingová panoráma, I, 3/2003, str. 33-34, Slovenská marketingová společnost, Bratislava. ISSN 1336-1864.
 • (s D. Dvořákovou) Požadavky na personální pracovníky z pohledu inzerce. Psychologie v ekonomické praxi, Karolinum 1-2/2007, ročník 37, str. 27-36, ISSN 0033-300X