Human Resources Department

Human Resources Management Department is a special  educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study Subjects

Communication Skills Psychology and Sociology
community Work Human Resources Development
Human Resource Management I Human Resource Management II
Management of Social Work Management Skills
Social Pathology Organizational culture
Social Education Human Resources
Sociology I Personal business management
Sociology management Corporate culture
Education of Adult Psychology
Psychology II  

< zpět

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Psychology, Psychology and Sociology

Graduate in psychology in 1971, PhD. 1983 doc. 1989 for the psychology of work and management, focusing on the psychology of work and management, social psychology and personality psychology, mental hygiene management and personal development, guidance, training of managerial skills, psycho and audits for individuals and businesses.

Publications

 • BEDRNOVÁ, E., Jarošová, E., NOVÝ, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0
 • BEDRNOVÁ, E. a kol.: Management osobního rozvoje. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-198-0
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení.  3. rozšíř. a přeprac. vyd. Praha : Management Press, 2007. 798 s. ISBN 978-80-7261-169-0.
 • JAROŠOVÁ, Eva, LORENCOVÁ, Hana, BEDRNOVÁ, Eva, HABRMANOVÁ, Blanka, KOŠŤÁLOVÁ, Hana, NOVÝ, Ivan, ŠUBRTA, Václav. Rozvoj sociálně psychologických a pedagogických dovedností. 1.vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 148 s. ISBN 978-80-245-1282-2
 • BEDRNOVÁ, Eva. Štýly riešenia konfliktov a ich použitie v praxiPočuvanie ako prostriedok úspešnej komunikácieNeuropsychická zátaž-jej zdroje a vplyvy na človeka [CD-ROM]. In: Personálna asistentka. Bratislava : Dr.Josef Raabe, 2007. 22 s.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Mladí a staří ve firmě – oříšek pro manažery. HR Tip, 2006, č. 6, s. 4–7. ISSN 1801-6669.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Kariérní změny – proč a kdy? Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty, 2006, č. 23, s. 10–11.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Pozitivní a negativní stránky moci v managementu. HR Tip, 2006, č. 4, s. 5–6. ISSN 1801-6669.
 • BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela. Tvořiví pracovníci – nadšení nebo zklamání. HR Tip, 2006, č. 8. 6 s. ISSN 1801-6669.
 • BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela. Rodinná firma, její výhody a handicapy. HR Tip, 2006, č. 7, s. 13–15. ISSN 1801-6669.
 • KISLINGEROVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2005. 422 s. ISBN 80-7179-847-9. (Další autoři: BEDRNOVÁ, Eva, ČEPELKA, Vítězslav, DOLÁK, Pavel, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HLAČINOVÁ, Petra, HNILICA, Jiří, CHVOJKA, Petr, JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, JAROŠOVÁ, Eva, JAVOR, Miroslav, KAFKA, Tomáš, KOPALOVÁ, Helena, KRAUSE, Josef, LECIÁNOVÁ, Gabriela, LUKEŠ, Martin, MALÝ, Milan, MAREŠ, David, RUDOLF, Filip, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SYNEK, Miloslav, UCHYTIL, Radek, VÁVROVÁ, Hana, VEBER, Jaromír).
 • BEDRNOVÁ, Eva. Osobnostní předpoklady controllerů. Praha 28.11.2007. In: Český den controllingu [CD-ROM]. Praha : Controller institut Praha, 2007. 8 s.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Co by firma mohla poskytnout svým zaměstnancům nebo čím by mohla zvýšit jejich spokojenost. Nymburk 06.11.2007 – 08.11.2007. In: Inovace a péče o kvalitu [CD-ROM]. Praha : Česká společnost pro jakost, 2007. 15 s. ISBN 978-80-02-01974-9.
 • BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela. Umění prezentace spočívá ve výběru informací. Marketing magazine, 2006, roč. 10, č. 7–8, s. 7–9.
 • NOVÝ, Ivan, BEDRNOVÁ, Eva. Psychologie a sociologie řízení. (Další autoři: FRANCOVÁ, Tereza, FRANKOVÁ, Emilie, HUBINKOVÁ, Zuzana, JAROŠOVÁ, Eva, KAŠPAROVÁ, Eva, KOČÍ, Ondřej, LORENCOVÁ, Hana, LUKEŠ, Martin, PAUKNEROVÁ, Daniela, SURYNEK, Alois).
 • BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela. Sociální audit. [Výzkumná zpráva]. Holoubkov : DCK Holoubkov Bohemia, 2004. 40 s.
 • BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela. Psychologie obchodní činnosti. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. 180 s. ISBN 80-7168-899-1.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Význam vzdělávání pro zabezpečování způsobilosti pracovníků. Praha 09.11.2004 – 10.11.2004. In: Rozmanitostí ke kvalitě. Praha : ČSJ, 2004. 10 s.
 • BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela. Sociální audit pro VÚB. [Výzkumná zpráva]. Praha : VÚB, 2004. 50 s.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Unie otevírá nové možnosti. Personální rádce, 2003, roč. XII, č. 10, s. 23. ISSN 1210-1117.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Pojetí a rozvoj kompetence manažerů v podnikové sféře. Praha 23.01.2003. In: NOVÝ, Ivan (ed.). Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Praha : VŠE FPH, 2003, s. 155–160. ISBN 80-245-0419-7.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I.:  Moc, vliv, autorita. Management Press:  Praha 2002. ISBN 80-721-053-8.
 • BEDRNOVÁ, E.: Člověk hledá člověka. 2. vydání. Management Press: Praha 2001.