Human Resources Department

Human Resources Management Department is a special  educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study Subjects

Communication Skills Psychology and Sociology
community Work Human Resources Development
Human Resource Management I Human Resource Management II
Management of Social Work Management Skills
Social Pathology Organizational culture
Social Education Human Resources
Sociology I Personal business management
Sociology management Corporate culture
Education of Adult Psychology
Psychology II  

< zpět

Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Practical Applications

Graduate of the Construction and Operation of Automotive Engineering (Ing.), graduate of the Faculty of Law, Charles University in Prague - Labor Law, Social Policy and Personnel Management (postgraduate studies) and a graduate of doctoral studies in Human Resource Management (Ph.D.).

 • Ministry of Defense of the Czech Republic, Prague - Head of the Personnel Department, Deputy Director and Director of the Office
 • FPD a.s., Prague - HR Manager
 • ČD - Telematika, a.s., Prague - Personnel Director
 • Linet, a.s., Slaný - Personnel Director
 • CRAMO (Finland, Helsinki) for the Czech Republic, Slovakia and Croatia - Interim HR Manager
 • ABA, a.s., ÚAMK Praha (+5 other companies) - Personnel Director
 • lecturer and consultant in advisory and consulting companies
 • external academic staff

Publications

 • EISEL, Juraj. Systém a procesy řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 226 s. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-215-3.
 • Barták, J., Vacínová, M., Eisel, J. a kol. Rozvíjení osobnostního potenciálu. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2017. celkem 140 str., vlastní příspěvek v rozsahu 19 str., ISBN 978-80-7452-127-0,
 • EISEL, Juraj. Řízení rozmanitosti jako konkurenční výhoda. pro ČR a SR. Praha: People Management Forum, 2021. s. 8-11. HR forum 5/2021. ISSN 1212-690X.
 • EISEL, Juraj. Budoucnost světa práce a HR. HR forum: časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: People Management Forum, 2021, roč. 22, č. 2, s. 30-31. ISSN 1212-690X.
 • EISEL, Juraj. Řízení rozmanitosti jako konkurenční výhoda. pro ČR a SR. Praha: People Management Forum, 2021. s. 8-11. HR forum 5/2021. ISSN 1212-690X.
 • EISEL, Juraj. Firemní kultura a komunikace jsou spojité nádoby. In HR forum. pro ČR a SR. Praha: People Management Forum, 2021. s. 8-9. HR forum. ISSN 1212-690X.
 • EISEL, Juraj a FARKAČOVÁ, Lenka. Specifika nároků práce recruitera dle velikosti organizace v mezinárodním kontextu. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, Volume XVI, č. 2, s. 33-44. ISSN 1801-7118.
 • Časopis: HR Forum, číslo 12/2020, Talent management na pozadí pandemie Covidu 19, str- 18-19, ISSN 1212-690X
 • EISEL, Juraj. Časopis: Horizonty lidských zdrojů. Příspěvek v rozsahu 5 stran na téma: Talent Management na pozadí ekonomické krize. ISSN: 2336-176X, Ev.č: MK ČR E 21421, str. 17-21, 2014, Recenzoval doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.
 • EISEL, Juraj. Zásady firemního vzdělávání a virtuální svět (Principles of corporate education and virtual world). Příspěvek do sborníku z konference VŠMIE, březen 2014, ISBN 978-80-86847-71-9
 • EISEL, Juraj Medias res – odborný internetový magazín – článek – Talent Management, 18.3.2014, Recenzoval doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.
 • EISEL, Juraj. Modernizace bakalářského studijního programu MS-ŘLZ", předmět Personalistika (MS-ŘLZ, II. ročník, 4.semestr). - Praha, UJAK, 93 str., velká opora, reg. č. CZ.2/17/3.1.00/36130

Pedagogical activities

 • Univerzita Jana Amose Komenského, Praha – 2008 až 2018
  - Personalistika
  - Personální poradenství
  - Psychologie práce
  - Knowledge management
  - Etika podnikání
  - Motivace k výkonu
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha – 2018 až doposud
  - Řízení lidských zdrojů
  - Strategické řízení lidských zdrojů
  - Řízení týmů

Conferences

 • Specifické aspekty problematiky řízení (aktivní účast s příspěvkem na téma: Talent Management). Včetně moderace konference, Praha, 11.12.2013, AMAK.
 • Zkušenosti s virtuálními měnami – Bitcoin měna budoucnosti? Příspěvek do publikace - „Zásady firemního vzdělávání a virtuální svět“ VŠMI, Praha 2014, ISBN 978-80-86847-71-9
 • Inovace a řízení neformálního vzdělávání v oblasti umění a vědy, (aktivní účast s příspěvkem na téma: Talent management v oblasti umění a vědy, Praha, 27.-28.10.2014, projekt podpořen MF ČR v rámci švýcarsko-české spolupráce, ev. č. 139/OV, dotace č. CH003-139-MFČR
 • Psychosociální stres – psychický nátlak a násilí jako projev vztahové (ne)kultury, Praha, 7.12.2016. Moderace včetně závěrečného shrnutí zajímavých a podstatných myšlenek z jednotlivých vystoupení.  Moderátor a účastník konference se zahraniční účastí.
 • Diagnostika psychického násilí na pracovišti a možnosti ochrany (obrany) zaměstnance (Mezinárodní konference – Praha, 3.5. 2018, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1). Moderace včetně závěrečného shrnutí zajímavých a podstatných myšlenek z jednotlivých vystoupení.
 • PETRŮ, Naděžda, Andrea TOMÁŠKOVÁ, Juraj EISEL a Lenka FARKAČOVÁ. Mezinárodní vědecká konference, Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. 2021. ISBN 978-80-7408-232-0.
 • Příspěvek do publikace z mezinárodní vědecké konference Andragogika 2013: Celoživotní učení pro všechny – výzva 21. století, Praha, UJAK, 12.11.2013, Název příspěvku: Stručné zásady firemního vzdělávání (Brief principles of corporate education.)