Economics Department

The Department of Economics is responsible for the following study modules/blocks: Managerial Economics (Bc.), Public Administration and EU (Bc.), Economic Policy (Ing.), Public Finance (Ing.), Introductory Module (MBA)

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Data analysis in economics Informatics I
Analysis and design of information system Informatics II
Applications Business Informatics Macroeconomic Analysis
ICT security Macroeconomics
Business intelligence Macroeconomics II
History of Modern Macroeconomics Macroeconomics and Analysis
History of Business Management Public Administration
Economic and social innovation Managerial Economics
Economic thinking and Company Management controlling
Economic and social systems of the EU Mathematics for Economists
Microeconomics Economic Environment
The European Union Microeconomics II
Exact thinking in economics Business informatics
Finance and Financial Markets Business Systems
Financial and Insurance Mathematics Resource Management
Economic Policy Statistics for Economists
Economic Policy and Public Finance Integration I
Economic Policy and Integration II Fundamentals of macroeconomic analysis
ICT Strategy  

 

< zpět

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Rektor VŠEM

Applied Business Politics, History of Modern Entrepreneurship, Economic and Social Systems in EU, Economic Policy and Integration

Author and co-author of a number of textbooks of economic policy used at all of universities of economics in the Czech Republic. Long-term deals with the political and economic aspects of economic development, in particular the influence of interest groups including decision-making, the issue of corruption, the quality of governance and institutional characteristics of growth performance and effectiveness of economic policy. It deals with the analysis of institutional factors in the economic environment in international comparison (with an emphasis on transition countries).

Publications

 • (s M. Bohatou) Etika v řízení vysokých škol. Andragogika: Čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých, 2017, XXI, 1 - 2, s. 2 - 3, ISSN 1211-6378.
 • Markets, Interests, Information and Lobby as the Issues of Economic Theory. Perspectives - Journal on Economic Issues, 2016, vol. 4, no. 2, pp. 5 - 19. ISSN 1339-8245.
 • (s Š. Laboutkovou) Transparency of Lobbying: A Theoretical Approach. Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná : Silesian Univeristy in Opava, School of Business Administation in Karviná, 2016, pp. 368 - 377. ISBN 978-80-7510-210-2.
 • Krize adaptace a svoboda (Institucionální pohled). SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA, 14(2)/2014, s. 111 - 126. Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM, ISSN: 1898-0171.
 • (s Ch. Klikovou), Trochu jiná kniha o nadnárodních společnostech. Politická ekonomie, 5/2014, str. 720 - 722.
 • Veřejný zájem a obecný prospěch. Hodnoty, stát a společnost, 2014, str. 106 - 120. ISBN 978-80-7414-735-7
 • (s M. Sojkou) Instituce v ekonomii. Hodnoty, stát a společnost, 2014, str. 121 - 135. ISBN 978-80-7414-735-7
 • (s J. Votápkovou), Institutional Efficiency of Selected EU & OECD Countries Using the DEA-like Approach. Prague Economic Papers, 2/2013, str. 206
 • (s T. Pavelkou), Osobnost, na kterou by se opravdu nemělo zapomenout. Politická ekonomie, 1/2013, str. 142 - 146.
 • (s J. Geršlová) Dějiny podnikání. Praha: VŠEM, 2012. ISBN: 978-80-86730-95-0.
 • (s J. Madzinová) Potřebuje teoretická ekonomie Alenku za zrcadlem? Ekonomický časopis 60/2012, č.10, str. 1084-1087. Ekonomický ústav slovenskej akademie vied, ISSN 0013-3035.
 • (s P. Vymětal) Lidský kapitál očima statistiků – chvályhodný počin. Politická ekonomie, 2012, č. 3, s. 194. (50%, VŠEM)
 • (s A. Bajzíkovou a Š. Laboutkovou) Kvalita života. NOZV NVF: Konkurenční schopnost České republiky 2010–2011. Praha: Linde 2011, s. 468., ISBN 978-80-7201-871-0, (33%, CES VŠEM)
 • (s J. Votapkovou) Podmínky podnikání. NOZV NVF: Konkurenční schopnost České republiky 2010–2011. Praha: Linde 2011, s. 468., ISBN 978-80-7201-871-0 (50%, CES VŠEM)
 • s R. Madzinovou), Nezbožňujme zlato! (recenze). Politická ekonomie, 2011, č. 25, str. 277-280. ISSN 0032-3233. (50%, VŠEM)
 • (s A. Bajzíkovou), Finanční krize a její dopady na ekonomickou svobodu. Ekonomické listy CES VŠEM, 2010, č. 2, s. 3-13. ISSN 1804-4166.(50%, CES VŠEM)
 • (s A. Bajzíkovou, J. Procházkovou), Institucionální kvalita. In: Konkurenční schopnost České republiky 2010: Vývoj hlavních indikátorů. Praha: Linde 2010. ISBN 978-80-7201-826-0. (33%, CES VŠEM)
 • (se Š. Laboutkovou), Lobování - prosazování zájmů nebo korupce? In: CES VŠEM o aktuálních ekonomických problémech (Vybrané WP). Praha: Linde 2011 (v tisku). ISBN 978-80-7201-841-3. (50%, CES VŠEM)
 • (s Š. Laboutkovou), Užitečná kniha o Evropské unii (A Useful Book on the European Union). Politická ekonomie, 2010, č. 6, s. 838-842. ISSN 0032-3233. (50%, CES VŠEM)
 • (s A. Bajzíkovou), Současná krize a ekonomická svoboda. In: Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť (zborník príspevkov z medzinárodného workshopu). Bratislava: Ekonomický ústav SAV 2010, s. 31-46. ISBN 978-80-7144-181-6. (50%, CES VŠEM)
 • (s J. Procházkovou), Podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky v České republice. Ekonomické listy CES VŠEM, 2010, č. 6, s. 26-47. ISSN 1801-4166. (50%, CES VŠEM)
 • (se Š. Laboutkovou), Lobování v Evropské unii a České republice. Politická ekonomie, 2010, č. 5, s. 579-595. ISSN 0032-3233.
 • (s A. Bajzíkovou), Nově v boji proti korupci? Index globální integrity. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2010, č. 1, s. 28-37. ISSN 1804-4166. (50%, CES VŠEM)
 • (ed. se S. Rothem, K. Mullerem), Social Dimension of Innovation. CES VŠEM, 2010, s. 248. ISBN 978-80-86131-90-0. (33% CES VŠEM)
 • (s A. Bajzíkovou, J. Procházkovou, P. Vymětalem), Institucionální kvalita. In Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009. Praha, Linde 2010, s. 99-152. ISBN 978-80-86131-87-0. (33%, CES VŠEM)
 • Vybrané problémy fungování ČR v Evropské unii. Praha, CES VŠEM 2010. ISBN 978-80-86730-53-0. (100%, CES VŠEM)
 • Současná krize a její řešení (institucionální pohled). In: Skutočnost a hodnoty (pat pohľadov na ekonomickú krízu). Prešov, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. ISBN 978-80-89372-21-8. (100%CES VŠEM)
 • (s P. Vymětalem), Mimo hlavní proud (Out of the Mainstream). Politická ekonomie, 2009, č. 6, s. 851-857. (50%, CES VŠEM)
 • (S A. Bajzíkovou), Zpráva z mezinárodních statisticko-ekonomických dnů. Bulletin CES VŠEM, 2009, č. 8, s. 13-15. ISSN 1801-1578. (50%, CES VŠEM)
 • (s A. Bajzíkovou): Hodnocení institucionální kvality České Republiky v kontextu zemí EU-27 (Vybrané ukazatele). Praha, 17.-18.9.2009.
 • (s L. Gregorovou): Byrokratická bariéra kvality regulace. Politická ekonomie, 2008, č. 2, s. 196-228. ISSN 0032-3233.