Economics Department

The Department of Economics is responsible for the following study modules/blocks: Managerial Economics (Bc.), Public Administration and EU (Bc.), Economic Policy (Ing.), Public Finance (Ing.), Introductory Module (MBA)

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Data analysis in economics Informatics I
Analysis and design of information system Informatics II
Applications Business Informatics Macroeconomic Analysis
ICT security Macroeconomics
Business intelligence Macroeconomics II
History of Modern Macroeconomics Macroeconomics and Analysis
History of Business Management Public Administration
Economic and social innovation Managerial Economics
Economic thinking and Company Management controlling
Economic and social systems of the EU Mathematics for Economists
Microeconomics Economic Environment
The European Union Microeconomics II
Exact thinking in economics Business informatics
Finance and Financial Markets Business Systems
Financial and Insurance Mathematics Resource Management
Economic Policy Statistics for Economists
Economic Policy and Public Finance Integration I
Economic Policy and Integration II Fundamentals of macroeconomic analysis
ICT Strategy  

 

< zpět

Mgr. Ing. Jiří Tobíšek

Mgr. Ing. Jiří Tobíšek

Data Analysis in Economics, Informatics, Commercial Law, Computer Skills, Business Management Systems, International Transaction

Graduate from Czech Technical University. Educational activity focuses on the areas of mathematics, and related disciplines foundations of European law. In addition, he is primarily interested in IT technology and the history of early modern period.

Publications

 • COUFAL, J., ŠMEJKALOVÁ, J., TOBÍŠEK, J. Matematika VŠEM – Diferenciální počet. Ekonomické listy [online]. 2018, č. 1, pp. 80-87, ISSN 1804-4166. URL: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/ekonomicke_listy_01_2018.pdf.
 • COUFAL, J., TOBÍŠEK, J. Cesta k infinitezimálnímu počtu. Mundus symbolicus 2017, roč. 25, pp. 35 – 44, ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, J., ŠMEJKALOVÁ, J., TOBÍŠEK, J. Závěrečná zpráva projektu Matematika VŠEM – Diferenciální počet. Ekonomické listy [online]. 2017, č. 3, pp. 107-115, ISSN 1804-4166. URL: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_3_2017.pdf.
 • Článek COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Šifrování s maticemi. Ekonomické listy [online]. 2017, č. 1, pp. 39-48, ISSN 1804-4166.  URL: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_1_2017.pdf.
 • COUFAL, Jan, ŠMEJKALOVÁ, Julie, TOBÍŠEK, Jiří. Linear Algebra for Everybody. Distance Learning, Simulation and Communication 2017 [CD]. Brno, 31.05.2017 – 01.06.2017. Brno : University of Defense, pp. 50 – 54, ISBN 978-80-7231-416-4.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. En Route for Infinity. The 11th International Days of Statistics and Economics (MSED 2017) [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. The Way to Infinity. Mundus symbolicus. 2016, roč. 24, s. 5–16. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Jednoduché šifrování. Mundus symbolicus. 2016, roč. 24, s. 95–102. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, ŠMEJKALOVÁ, Julie, TOBÍŠEK, Jiří. Projekt Matematika VŠEM – Lineární algebra. Ekonomické listy [online]. 2016, č. 3, pp. 13-21, ISSN 1804-4166. URL: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_3_16.pdf.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Matematika VŠEM a e-learning. Ekonomické listy [online]. 2015, č. 1, s. 46–55. ISSN 1804-4166. Dostupné z: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_1_2015.pdf.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Mathematic and e-learning. In: The 9th International Days of Statistics and Economics (MSED 2015) [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Melandrium, 2015, s. 270–278. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/198-Coufal-Jan-paper.pdf.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. The „Financial Mathematic for Everybody with UEM” Project. Mundus symbolicus. 2015, roč. 23, s. 39–44. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Financial Mathematics and e-learning. Mundus symbolicus. 2015, roč. 23, s. 5–10. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. From Binomial to Black-Scholes Model. Ekonomické listy [online]. 2015, č. 3, s. 15–31. ISSN 1804-4166. Dostupné z: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_3_15.pdf.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Finanční matematika VŠEM. Ekonomické listy [online]. 2015, č. 2, s. 39-49, ISSN 1804-4166. Dostupné z: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_2_15.pdf.
 • TOBÍŠEK, Jiří, COUFAL, Jan. Komplexní čísla v matematice VŠEM. In: MITAV [CD]. Brno, 19.06.2014 – 20.06.2014. Brno : JČMF, 2014, s. 1–5.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Projekt matematika VŠEM. In: MITAV [CD]. Brno, 19.06.2014 – 20.06.2014. Brno : JČMF, 2014, s. 1–6.
 • COUFAL, Jan, LUKŠOVÁ, Hana, PEŠKOVÁ, Blanka, TOBÍŠEK, Jiří. Matematika VŠEM – Metodika pro učitele středních škol. 1. vyd. Praha : VŠEM, 2014. 94 s. ISBN 978-80-87839-27-0.
 • COUFAL, Jan, LUKŠOVÁ, Hana, PEŠKOVÁ, Blanka, TOBÍŠEK, Jiří. Matematika VŠEM – Manuál uživatele projektu. 1. vyd. Praha : VŠEM, 2014. 74 s. ISBN 978-80-87839-26-3.
 • TOBÍŠEK, Jiří, COUFAL, Jan. Complex Numbers in the Mathematics for Everybody. Mundus symbolicus. 2014, roč. 22, s. 73–78. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. The „Mathematics for Everybody with UEM” Project. Mundus symbolicus. 2014, roč. 22, s. 5–12. ISSN 1210-809X.
 • LOJEK, Antonín, TOBÍŠEK, Jiří. K otázce poskytování azylu a ochrany židům, Praha, Právník 7/2011, 680-696 s. ISSN 0231-6625.
 • Skripta pro VOŠEP Živnostenské právo,
 • Skripta pro VOŠEP Základy práva EU