Economics Department

The Department of Economics is responsible for the following study modules/blocks: Managerial Economics (Bc.), Public Administration and EU (Bc.), Economic Policy (Ing.), Public Finance (Ing.), Introductory Module (MBA)

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Data analysis in economics Informatics I
Analysis and design of information system Informatics II
Applications Business Informatics Macroeconomic Analysis
ICT security Macroeconomics
Business intelligence Macroeconomics II
History of Modern Macroeconomics Macroeconomics and Analysis
History of Business Management Public Administration
Economic and social innovation Managerial Economics
Economic thinking and Company Management controlling
Economic and social systems of the EU Mathematics for Economists
Microeconomics Economic Environment
The European Union Microeconomics II
Exact thinking in economics Business informatics
Finance and Financial Markets Business Systems
Financial and Insurance Mathematics Resource Management
Economic Policy Statistics for Economists
Economic Policy and Public Finance Integration I
Economic Policy and Integration II Fundamentals of macroeconomic analysis
ICT Strategy  

 

< zpět

Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA

Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA

Economic and Social Innovation, Innovations and Entrepreneurship, Managerial Economics, Business and Organization Strategies

Graduate from the Faculty of Mechanical Engineering, Technical University in Košice (Slovak Republic), where he studied at the Department of productive innovation in the field of Engineering Technology, specializing in Nanotechnology. At the Technical University in Košice he also graduated Complementary pedagogical study. He obtained his MBA degree at VSEM in Prague specializing in Human Resources. Doctoral studies at the Faculty of Business Economics, University of Economics Prague. He has extensive experience with organization of training courses.

Publications

  • SCHOLLEOVÁ, Hana, KOTULIČ, Cyril. Trendy ve financování inovací. In: Trendy v podnikání - Business trends. Vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni.  Volume 4/12.  ISSN 1805-0603. Str. 65-71.
  • KOTULIČ, Cyril. Innovation classification and corporate recording system. Brno 20.01.2010 – 21.01.2010. In: 2nd International PhD Students Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 341–347. ISBN 978-80-210-5111-9.
  • KOTULIČ, Cyril. Konkurenční prostředí a konkurenceschopnost zubních ordinací v ČR. Jihlava 03.02.2010 – 04.02.2010. In: Konkurence – teoretické a praktické aspekty. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2010. 4 s. ISBN 978-80-87035-30-6 (Spoluautor: Erika Lenčová)
  • KOTULIČ, Cyril. Různé přístupy k definici inovace. Praha 16.09.2010. In: BECK, Jiří (ed.). Úloha inovací v hospodářském cyklu. Praha : VŠMIE, 2010, s. 167–172. ISBN 978-80-86847-48-1.
  • KOTULIČ, Cyril. COST SAVINGS IN THE MECHANICAL MACHINING (str. 96 -100.) In: Sborník příspěvků z XI. mezinárodní konference IMEA 2011 s. 457 ISBN 978-80-7372-720-8. (Spoluautor: ŘEHOŘ, Martin).
  • KOTULIČ, Cyril. Inovace jako řešení některých problémů spojených s prodlužováním ekonomicky aktivního života. In: BECK, Jiří (ed.). Úloha inovací v prodlužování ekonomicky aktivního života. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha 15.9.2011. ISBN 978-80-86847-57-3. (Spoluautor: ŘEHOŘ, Martin).
  • SCHOLLEOVÁ, Hana, KOTULIČ, Cyril. Innovation behaviour support of Czech firms. Riga 10.10.2012 – 12.10.2012. In: 53rd International Riga Technical University Conference „Scietific on Economics and Entrepreneurship” SCEE'2012 Proceedings [CD-ROM]. Riga : Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics and Management, 2012. 8 s. ISBN 978-9934-10-355-1.
  • KOTULIČ, Cyril. Evropské inovační centrum CSC. Inovační podnikání a transfer technologií [online], 2010, roč. 18, č. 2. 1 s. ISSN 1210-4612. URL: http://www.aipcr.cz/doc/IPTT-2010-2.pdf
  • KOTULIČ, Cyril. Mechanik elektronických elektrotechnických zařízení. 1. vyd. Praha : Námořní akademie ČR, 2007. 123 s. ISBN 978-80-87103-05-0. (Další autoři: ŘÍHA, Milan, DANĚK, Ivan)