Economics Department

The Department of Economics is responsible for the following study modules/blocks: Managerial Economics (Bc.), Public Administration and EU (Bc.), Economic Policy (Ing.), Public Finance (Ing.), Introductory Module (MBA)

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Data analysis in economics Informatics I
Analysis and design of information system Informatics II
Applications Business Informatics Macroeconomic Analysis
ICT security Macroeconomics
Business intelligence Macroeconomics II
History of Modern Macroeconomics Macroeconomics and Analysis
History of Business Management Public Administration
Economic and social innovation Managerial Economics
Economic thinking and Company Management controlling
Economic and social systems of the EU Mathematics for Economists
Microeconomics Economic Environment
The European Union Microeconomics II
Exact thinking in economics Business informatics
Finance and Financial Markets Business Systems
Financial and Insurance Mathematics Resource Management
Economic Policy Statistics for Economists
Economic Policy and Public Finance Integration I
Economic Policy and Integration II Fundamentals of macroeconomic analysis
ICT Strategy  

 

< zpět

Doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D.

Doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D.

Innovations and Entrepreneurship, Economic and Social Innovation

Graduate of the University of Economics in Prague, Faculty of Economics, field of Economic Policy. The director of Centre for Innovation Studies VŠEM.

Publications

 • (se S. Samanem), Theoretical investigation on economic underpinnings of social innovation in the New Member States of EU. Výzkumná zpráva pro SIMPACT projekt (Boosting the impact of social innovation in Europe through economic underpinnings) v FP. Brussels, European Commission 2014.
 • Financing Innovative Entrepreneurs, In: Innovation Performance Review of Armenia. Geneva, United Nations 2014, ss. 81-97. ISBN 978-92-1-117079-5.
 • (se S. Samanem), Proveditelnost klastrování center kompetence: analýza a doporučení, Praha, Technologická agentura 2013.
 • Social Enterprise as an Example of Social Innovation. United Nations, Knowledge Based Development Newsletter, Issue 2, 2013, ss. 4-8.
 • Industry-science linkages and collaboration in the innovation proces. In: Innovation Performance Review of Ukraine. Geneva, United Nations 2013, ss. 59-74. ISBN 978-92-1-056170-9.
 • (se S. Samanem), Evaluation of social innovations – their characteristics and impacts, cross-country comparison and implications for policy support. London, NESTA, 2013.
 • (se S. Samanem), Tvorba a realizace inovačních projektů. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí 2013.
 • (se S. Samanem), Sociální inovace v České republice – OP LZZ: analýza, evaluace a mezinárodní srovnání, politická doporučení. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí 2012 (výzkumné zprávy).
 • National and sectoral innovation systems in the Czech Republic. Brussels, European Commission 2011-2012 (výzkumné zprávy).
 • Intellectual Property Rights and Public-Private Partnership in Kazakhstan Innovation System. Innovation Performance Review of Kazakhstan. Geneva, UNECE 2012.
 • (se S. Radosevicem, eds.), Challenges for European Innovation Policy, Cohesion and Excellence from a Schumpeterian Perspective. London, Edward Elgar 2011. ISBN 978-1-84980-309-0.
 • Intellectual Property Rights and Public-Private Partnership in Belarus Innovation System. Innovation Performance Review of Belarus. Geneva, UNECE 2011.
 • SMEs and Business Dynamics in the CR. Brussels, European Commission 2010-2011 (výzkumná zpráva).
  Economic Studies in support of SME policy. Brussels, European Commission 2010-2011 (výzkumná zpráva).
 • National and sectoral innovation systems in the Czech Republic in international comparison: market, technology and institutional opportunities. Brussels, European Commission 2011 (výzkumná zpráva).
 • Industry-science linkages and collaboration in the innovation proces. In: Innovation Performance Review of Belarus. Geneva, United Nations 2011, ss. 79-94. ISBN 978-92-1-117041-2.
 • Růst, stabilita a konkurenceschopnost V. Praha, Linde 2010. ISBN 978-80-86131-78-8.
 • Analýza konkurenceschopnosti české ekonomiky a vybraných odvětví. Praha, Svaz průmyslu a dopravy 2010 (výzkumná zpráva): Makroekonomická analýza, Konkurenceschopnost zpracovatelského průmyslu, Odvětvové analýzy.
 • ICT RTD Audit in the Czech Republic. Brussels, European Commission 2009-2010 (výzkumná zpráva).
 • Innovation Based Competitiveness – Prague. Brussels, European Commission 2009 (výzkumná zpráva).
 • Regionální rozvojová a inovační strategie: Moravskoslezský kraj. Ostrava, RRA 2009 (výzkumná zpráva).
 • The Role of FDI in Quality Based Competitiveness, In: LO. Kowalewski, M. Weresa (eds.). The Role of FDI in the Economy. Munchen und Mering, Rainer Hampl Vlg.2008, s. 172-191. ISBN 978-3-86618-307-0.  
 • (s J. Kahounem), Regionální konkurenceschopnost (Praha). Bulletin, 2008, č. 24., s. 6-9. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Textilní průmysl. Bulletin, 2008, č. 24., s. 10-13. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Elektrotechnický průmysl. Bulletin, 2008, č. 23., s. 4-8. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Výroba dopravních prostředků. Bulletin, 2008, č. 22., s. 4-7. ISSN 1801-2728.
 • The Czech Republic in the global knowledge-based economy,  Innovation as a key of economic growth in the enlarged EU, Lipsko, 20.-21.11.2008.
 • Supporting Industry-Science Relations in European Regions - The Case of the Czech Republic.  In: W. L. Filho, M. Weresa (eds.), Fostering Innovation and Knowledge Transfer in European Regions. Frankfurt a.M., P. Lang 2008, s. 133-171.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Dobývání nerostných surovin. Bulletin, 2008, č. 21., s. 8-11. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Potravinářský a tabákový průmysl. Bulletin, 2008, č. 20., s. 8-10. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Hutní a kovodělní výroba. Bulletin, 2008, č. 19., s. 8-11. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Výroba a opravy strojů a zařízení. Bulletin, 2008, č. 18., s. 8-11. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Zemědělství, lesnictví a rybolov. Bulletin, 2008, č. 17, s. 9-12. ISSN 1801-2728.
 • (s V. Spěváčkem), Trh práce a aktivní politika zaměstnanostibu. Bulletin, 2008, č. 16, s. 1–3. ISSN 1801-1578.
 • Hi-Tech segment NIS v České republice, Invex Hi-Tech Summit 2008, Brno, 6.10.2008.
 • Podpora inovační výkonnosti (ano, ale ...), Inovace, vzdělání a výzkum - státní vs. komerční sféra, Liberec, 19.9.2008.
 • (s M. Cíchou) Význam forem učení pro inovační výkonnost. Politická ekonomie, 2008, č. 4, s. 520-535. ISSN 0032-3233.
 • (s M. Voge), Regulace v telekomunikacích v ČR. Bulletin, 2008, č. 15, s. 8–11. ISSN 1801-1578.
 • (s P. Kacvinským), Energetické trhy v České republice. Bulletin, 2008, č. 15, s. 3–7. ISSN 1801-1578.
 • Competitiveness of Visegrad countries. Productivity and Performance Management, 2008, č. 6, s. 474 - 487. ISSN 1741-0401.
 • (s M. Rojíčkem), The Role of FDI in Quality-based Competitiveness: the Case of Czech Republic. Ekonomický časopis, 2008, č. 4, s. 333 - 352. ISSN 0013-3035.
 • (s J. Baslem), Rozvoj informační společnosti v ČR. Bulletin, 2008, č. 12, s. 9–13. ISSN 1801-1578.
 • (s M. Benešem), Produktivita znalostních sektorů. Bulletin, 2008, č. 10, s. 1–2. ISSN 1801-1578.
 • (s M. Benešem), Faktory inovační výkonnosti firem. Bulletin, 2008, č. 7, s. 3–4. ISSN 1801-1578.
 • Challenges for innovationbased competitiveness of the Czech republic, Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies, Ženeva, 14.-15.2.2008.
 • Výzvy pro inovačně založenou konkurenceschopnost české ekonomiky. Seminář Regionální inovační fórum 2008, Praha, 5.2.2008.
 • (s M. Benešem), Faktory inovační výkonnosti firem. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost IV. Praha, Linde 2008, s. 183–204. ISBN 978-80-86131-79-5.
 • (s M. Benešem), Produktivita znalostních sektorů. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost IV. Praha, Linde 2008, s. 232–254. ISBN 978-80-86131-79-5.
 • (s M. Benešem), Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR. Bulletin, 2008, č. 1, s. 5–8. ISSN 1801-1578.
 • Výzvy pro inovačně založenou konkurenceschopnost české ekonomiky, Pracovní síla budoucnosti, Praha, 16.1.2008.
 • (s M. Benešem, K. Müllerem), Inputs and outputs of innovation performance. Working Paper, 2007, No. V. ISSN 1801-2728.
 • (s M. Benešem), Comprehensive assessment of competitiveness. Working Paper, 2007, No. V. ISSN 1801-2728.
 • (s M. Benešem), Význam znalostního sektoru pro konkurenceschopnost. Working Paper, 2007, č. 9, ISSN 1801-2728.
 • (s M. Benešem), Partnerství na trhu práce. Bulletin CES Praha, 2007, č. 24, s. 1-5. ISSN 1801-1578.
 • Přístupy podniků k rozvoji kvality lidských zdrojů, Európska konferencia produktivity EPC 2007 - 10. národné fórum produktivity, Žilina, 23.-25.10.2007.
 • (s M. Benešem, K. Müllerem a M. Pazourem), Innovation performance. In: Kadeřábková, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 73–82. ISBN  978-80-86131-78-8.
 • (s M. Benešem, M. Rojíčkem a J. Kahounem), Structural competitiveness. In: Kadeřábková, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 63–72. ISBN  978-80-86131-78-8.
 • (s M. Benešem, K. Müllerem, M. Pazourem a J. Baslem), Inovační výkonnost. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 459–517. ISBN  80-86131-64-5.
 • (s M. Benešem a K. Müllerem), Vstupy a výstupy inovační výkonnosti. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 210–232. ISBN  80-86131-64-5.
 • (s M. Benešem), Komplexní hodnocení konkurenceschopnosti. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 101–117. ISBN  80-86131-64-5.
 • (s M. Benešem a V. Žďárkem), Faktory lokalizace zahraničních investic. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 78–92. ISBN  80-86131-64-5.
 • (s M. Rojíčkem a E. Zamrazilovou), Globalizace obchodu a investic. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 59–77. ISBN  80-86131-64-5.
 • (s M. Benešem), Competitiveness of Visegrad Countries. In: Európská konferencia produktivity EPC 2007 a 10. národné fórum produktivity. Žilina, 23.-25.10.2007, s. 12-20. ISBN 978-80-969391-7-6.
 • Výzvy pro Českou republiku. Bulletin CES Praha, 2007, č. 19, s. 9-10. ISSN 1801-1578.
 • (s M. Benešem a K. Müllerem), Vstupy a výstupy inovační výkonnosti. Bulletin CES Praha, 2007, č. 19, s. 1-6. ISSN 1801-1578.
 • (s M. Benešem, M. Rojíčkem a J. Kahounem), Výzvy pro Českou republiku. Bulletin CES Praha, 2007, č. 18, s. 9-10. ISSN 1801-1578.
 • (s M. Benešem), Komplexní hodnocení konkurenceschopnosti. Bulletin CES Praha, 2007, č. 18, s. 1-2. ISSN 1801-1578.
 • (s M. Rojíčkem), Internationalization of production, trade and innovation. In: K. Piech (ed.), Knowledge and innovation processes in Central and East European economies. Cracow, EIKON Plus 2007, s. 293-312. ISBN 978-83-60653-03-6.
 • (s M. Cíchou), Innovative performance in a learning economy. In: K. Piech (ed.), Knowledge and innovation processes in Central and East European economies. Cracow, EIKON Plus 2007, s. 249-269. ISBN 978-83-60653-03-6.
 • The Role of FDI in Quality-based Competitiveness, The Role of Foreign Direct Investment In Shaping Competitive Advantages, Varšava, 22.6.2007.
 • (s M. Benešem), Knowledge-based Competitiveness. In: K. Piech (ed.), Knowledge and innovation processes in Central and East European economies. Cracow, EIKON Plus 2007, s. 177-196. ISBN 978-83-60653-03-6.
 • (s M. Benešem, M. Cíchou a M. Rojíčkem), Quality-based Competitiveness. Working Paper, 2007, No. II. ISSN 1801-2728.
 • (a kol.), Proces konvergence v nových členských zemích EU. Working Paper, 2007, č. 6. ISSN 1801-2728
 • Technologická náročnost a zahraniční investice v konkurenční výhodě České republiky. Politická ekonomie, č. 3, 2007, s. 354-372. ISSN 0032-3233.
 • (s V. Šmejkalem): Podmínky podnikání v České republice při hodnocení institucionální kvality. Politická ekonomie, 2007, č. 2, s. 164-182. ISSN 0032-3233.
 • Konkurenceschopnost ČR v hodnocení IMD. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 11, s. 4-7. ISSN 1801-1578.
 • Pokles o čtyři příčky. Ekonom, 2007, č. 22, ISSN 1210-0714.
 • Česká republika v globalizované a znalostně založené ekonomice Working Paper CES VŠEM, 2006, č.11, ISSN 1801-2728.
 • Strukturální charakteristiky konkurenceschopnosti české ekonomiky. Working Paper CES VŠEM, 2007, č. 4, ISSN 1801-2728.
 • Supporting Industry-Science Relations in European Regions; Good Practices - The Case of the Czech Republic, příspěvek z varšavské konference Transfer of Knowledge
 • (s V. Šmejkalem) Podmínky podnikání v České republice při hodnocení institucionální kvality. Politická ekonomie 2007, č. 2, s. 164-182, ISSN 0032-3233.
 • Učící se ekonomika. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 7, s. 7-8. ISSN 1801-1578.
 • Strukturální charakteristiky organizace práce. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 6, s. 3-5. ISSN 1801-1578.
 • Inovační výkonnost v učící se ekonomice. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost III. Praha, Linde 2007, s. 327-344. ISBN 978-80-86131-71-9.
 • (s V. Šmejkalem), Podmínky rozvoje podnikatelského prostředí. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost III. Praha, Linde 2007, s. 231-250. ISBN 978-80-86131-71-9.
 • (s M. Rojíčkem, J. Kahounem), Strukturální charakteristiky konkurenceschopnosti. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost III. Praha, Linde 2007, s. 119-142. ISBN 978-80-86131-71-9.
 • (s L. Gregorovou), Kvalitativní konkurenceschopnost. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost III. Praha, Linde 2007, s. 33-56. ISBN 978-80-86131-71-9.
 • Výzvy pro vzdělávací politiku v oblasti celoživotního učení. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 1, s. 6-7. ISSN 1801-1578.
 • Quality-based competitive advantage - challenges for new EU members. In: Okón-Horodyńska, E., Piech, K. (eds.), Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce. Varšava, Instytut Wiedzy i Innowacji 2006, s. 209-221. ISBN 978-83-60653-00-5.
 • Competitiveness of the Czech Republic in Globalized and Knowledge-based Economy. Konference Regional and National Drivers of Business Location and Competitiveness, Fribourg, 7.-9.12.2006.
 • Ekonomická migrace. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 20, s. 12-15. ISSN 1801-1578.
 • Zpráva o konkurenceschopnosti 2006-2007. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 19, s. 6-7. ISSN 1801-1578.
 • (s K. Müllerem), Inputs and outputs of innovation performance. In: Kaderabkova, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2005. Praha, Linde 2006, s. 89-101. ISBN 80-86131-69-6.
 • Competitive advantage. In: Kaderabkova, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2005. Praha, Linde 2006, s. 77-88. ISBN 80-86131-69-6.
 • (s V. Šmejkalem), Doing Business. In: Kaderabkova, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2005. Praha, Linde 2006, s. 61-74. ISBN 80-86131-69-6.
 • (et al.) The Competitiveness Report - Czech Republic 2005. Praha, Linde 2006, 153 s.  ISBN 80-86131-69-6.
 • (s M. Žákem), Institucionální kvalita pro znalostní ekonomiku - výzvy pro Českou a Slovenskou republiku. Konference Znalostná ekonomika - Nové výzvy pre národohospodársku vedu, Bratislava, 19.-20.2006.
 • Přímé zahraniční investice a inovační aktivity. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 18, s. 6-9. ISSN 1801-1578.
 • Setrvalý stav příliš netěší. Ekonom, 2006, č. 40, s. 70. ISSN 1210-0714.
 • (s V. Žďárkem), Makroekonomická analýza. Praha, VŠEM 2006, 293 s., ISBN 80-86730-05-0.
 • Institucionální podmínky přímých zahraničních investic. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 16, s. 1-4. ISSN 1801-1578.
 • Globalizace ekonomických aktivit. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 15, s. 1-4. ISSN 1801-1578.
 • (s K. Müllerem), Inovační tlak. Ekonom, 2006, č. 31, s. 56-57. ISSN 1210-0714.
 • Innovation-Based Competitiveness for Long-Term Growth Performances. Workshop INFER, Potential Growth and Potentials for Growth in Europe: Measurement, Determinants and Implications, Leuven, 2.-3.6.2006. Leuven, INFER 2006 (v tisku).
 • Challenges for the Competitiveness of the Czech Republic within the EU. Konference Stav a perspektívy EÚ z pohladu nových členských krajín. Bratislava, 30.5.2006. Bratislava, Předsednictvo vlády SR 2006, s. 26-34. ISBN 80-7144-151-1.
 • Skills for Knowledge-based Economy in Central European Countries. In: Piech, K., Radosevic, S. (eds.), The Knowledge-Based Economy in Central and Eastern Europe: Countries and Industries in a Process of Change. London, Palgrave Macmillan 2006, s. 145-163. ISBN 1-4039-3657-9.
 • Knowledge-based competitiveness in the EU-25 and its policy implications. Konference European Labour Markets, Trade & Financial Flows and Economic Growth, Heraklion, 18.-21.5.2006. Heraklion, EEFS 2006.
 • Matice a diamant konkurenční výhody. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 9, s. 1-4. ISSN 1801-1578.
 • (s K. Müllerem), Globalizující klastry - koncentrace znalostních zdrojů a špičkové inovační výstupy. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 9, s. 7. ISSN 1801-1578.
 • Analysis of Knowledge-based Competitiveness and its Policy Implications. Konference Legal Political and Economical Initiatives Towards Europe of Knowledge, Kaunas, 28.4.2006. Kaunas, Kaunas University of Technology 2006, s. 111-122. ISBN 9955-25-077-1.  
 • (s V. Šmejkalem), Podmínky podnikání. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 - analýza. Praha, Linde 2006, s. 121-147. ISBN 80-86131-66-1.
 • Konkurenční výhoda. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 - analýza. Praha, Linde 2006, s. 155-181. ISBN 80-86131-66-1.
 • (s K. Müllerem), Vstupy a výstupy inovační výkonnosti. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 - analýza. Praha, Linde 2006, s. 182-207. ISBN 80-86131-66-1.
 • Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. Konference Globalizace versus regionalismus, Liberec, 10.-11.4.2006. Liberec, TUL, s. 135-146. ISBN 80-7372-088-4.
 • (s K. Müllerem), Inovační tlak - konference o inovacích. Bulletin CES VŠEM, 2006, 6, s. 7. ISSN 1801-1578.
 • Kvalitativně založená konkurenční výhoda ČR v mezinárodním srovnání. Working Paper CES VŠEM, 2006, č. 2. ISSN 1801-2728.
 • Challenges for the Czech Republic´s Competitive Performance in the Enlarged EU. Prague Economic Papers, 2006, č. 1, s. 63-77. ISSN 1210-0455.
 • The Road of EU-25 to Innovation-based Competitiveness in Matrix and Diamond of Competitive Advantage. Konference Innovation Pressure, Tampere, 15.-17.3.2006. Tampere, ProAct 2006, s. 73 (abstrakt).
 • (s M. Rojíčkem), Konkurenční výhoda ve znalostně založené ekonomice. In: Konference Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy (sborník), Bratislava, EÚ SAV 2006, s. 31-61. ISBN 80-7144-148-1.
 • (s M. Žákem, P. Kavalířem), Kvalita institucionálního prostředí. In: Konference Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy (sborník), Bratislava, EÚ SAV 2006, s. 62-86. ISBN 80-7144-148-1.
 • Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání. Konference Firma a konkurenční prostředí 2006, Brno, 2.-3.3.2006.
 • Podmínky podnikání v ČR v mezinárodním srovnání. Bulletin CES VŠEM, 2006, 4, s. 3-7. ISSN 1801-1578.
 • Znalostní ekonomika - výzvy pro měření. Bulletin CES VŠEM, 2006, 3, s. 1-3. ISSN 1801-1578.
 • Výzkumné aktivity CES VŠEM v roce 2005. Bulletin CES VŠEM, 2006, 2, s. 1. ISSN 1801-1578.
 • (s V. Šmejkalem), Podmínky podnikání v České republice v mezinárodním srovnání 2005. Working Paper CES VŠEM, 2005, č. 15. ISSN 1801-2728.
 • (s K. Müllerem), Národní inovační systémy - výzkumné a vývojové zdroje, infrastrukturní předpoklady. Working Paper CES VŠEM, 2005, č. 12. ISSN 1801-2728.
 • (a kol.), Metodologické hodnocení národní konkurenceschopnosti. Working Paper CES VŠEM, 2005, č. 8. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Miholou), Metodologie podnikového šetření. Pracovní sešity CES VŠEM, 2005, č. 20. ISSN 1801-5956.
 • The Czech Republic human resources quality. Pracovní sešity CES VŠEM, 2005, č. 11. ISSN 1801-5956.
 • (s M. Žákem, H. Steigerovou), Institucionální kvalita. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. Praha, Linde 2005, s. 55-77. ISBN 80-86131-64-5.
 • (s K. Müllerem, J. Baslem, J. Pourem), Inovační výkonnost. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. Praha, Linde 2005, s. 79-125. ISBN 80-86131-64-5.
 • Kvalitativní náročnost české ekonomiky. Working Paper CES VŠEM, 2005, č. 7. ISSN 1801-2728.
 • (s K. Müllerem), Struktura výzkumných a vývojových zdrojů. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 12, s. 5-7. ISSN 1801-1578.
 • Kvalitativní náročnost české ekonomiky v mezinárodním srovnání. Working Paper NOZV-NVF, 2005, č. 2. ISSN 1801-5476.
 • Makro a mikro hlediska konkurenceschopnosti. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 11, s. 3-5. ISSN 1801-1578.
 • Competitiveness of New Entrants in the Enlarged EU - Sources and Policy Implications. Konference Managing the Process of Globalisation in New and Upcoming EU Members, Koper, 24.-26.11.2005, s. 173-182.
 • Competitive Capacity and Competitive Performance - Challenges for Technology and Skill Catch-Up in the Enlarged EU. Konference Countries in transition: Experience and Challenges of European Union Membership, Sofia, 17.-18.11.2005. Sofia, University St. Kliment Ohridksi, Bordeaux, LAREefi University Montesquieu 2005, s. 48-62.
 • Ekonomie inovací a patentování - konference ZEW v Mannheimu. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 7, s. 7. ISSN 1801-1578.
 • Innovation Performance in the EU-25 - Methodology, Measurement, Effects. Konference The Channels of European Integration, Varšava, 7.-8.10.2005. Varšava,  Warsaw School of Economics 2005, s. 337-350.
 • Konkurenční výhoda české ekonomiky v oblasti hi-tech aktivit. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 6, s. 1-5. ISSN 1801-1578.
 • Efekty inovační výkonnosti a jejich hospodářskopolitické implikace - pozice nových členských zemí v rámci EU-25. Konference Hospodářská politika nových členských EU, Ostrava, 22.-23.9.2005. Ostrava, VŠB-TUO 2005, s. 193-201. (Knižně vydaný abstrakt: Hospodářská politika nových členských zemí EU, Ostrava, VŠB-TUO 2005, s. 19-20. ISBN 80-248-0943-5.)