Economics Department

The Department of Economics is responsible for the following study modules/blocks: Managerial Economics (Bc.), Public Administration and EU (Bc.), Economic Policy (Ing.), Public Finance (Ing.), Introductory Module (MBA)

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Data analysis in economics Informatics I
Analysis and design of information system Informatics II
Applications Business Informatics Macroeconomic Analysis
ICT security Macroeconomics
Business intelligence Macroeconomics II
History of Modern Macroeconomics Macroeconomics and Analysis
History of Business Management Public Administration
Economic and social innovation Managerial Economics
Economic thinking and Company Management controlling
Economic and social systems of the EU Mathematics for Economists
Microeconomics Economic Environment
The European Union Microeconomics II
Exact thinking in economics Business informatics
Finance and Financial Markets Business Systems
Financial and Insurance Mathematics Resource Management
Economic Policy Statistics for Economists
Economic Policy and Public Finance Integration I
Economic Policy and Integration II Fundamentals of macroeconomic analysis
ICT Strategy  

 

< zpět

Doc. RNDr. Jan Coufal, CSc.

Doc. RNDr. Jan Coufal, CSc.

Data Analysis in Economics, Financial and Actuarial Mathematics

Graduate from the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Prague - Department of Theoretical Cybernetics. Currently works as an associate professor at the University of Economics, Prague.

Publications

 • COUFAL, J., ŠMEJKALOVÁ, J., TOBÍŠEK, J. Matematika VŠEM – Diferenciální počet. Ekonomické listy [online]. 2018, č. 1, pp. 80-87, ISSN 1804-4166. URL: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/ekonomicke_listy_01_2018.pdf.
 • COUFAL, J., ŠMEJKALOVÁ, J. O funkcích.  Mundus symbolicus 2017, roč. 25, pp. 23 – 28, ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, J., TOBÍŠEK, J. Cesta k infinitezimálnímu počtu. Mundus symbolicus 2017, roč. 25, pp. 35 – 44, ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, J., ŠMEJKALOVÁ, J., TOBÍŠEK, J. Závěrečná zpráva projektu Matematika VŠEM – Diferenciální počet. Ekonomické listy [online]. 2017, č. 3, pp. 107-115, ISSN 1804-4166. URL: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_3_2017.pdf.
 • Článek COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Šifrování s maticemi. Ekonomické listy [online]. 2017, č. 1, pp. 39-48, ISSN 1804-4166.  URL: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_1_2017.pdf.
 • COUFAL, Jan, ŠMEJKALOVÁ, Julie. Vrubovky, Systémová integrace [online]. (zařazen Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice) 2017, č.1-2, pp. 20 – 28, ISSN 1804-2716. URL: http://www.cssi.cz/cssi/systemova-integrace-1-2-2017.
 • COUFAL, Jan, ŠMEJKALOVÁ, Julie, TOBÍŠEK, Jiří. Linear Algebra for Everybody. Distance Learning, Simulation and Communication 2017 [CD]. Brno, 31.05.2017 – 01.06.2017. Brno : University of Defense, pp. 50 – 54, ISBN 978-80-7231-416-4.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. En Route for Infinity. The 11th International Days of Statistics and Economics (MSED 2017) [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. The Way to Infinity. Mundus symbolicus. 2016, roč. 24, s. 5–16. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, ŠMEJKALOVÁ, Julie. Prvopočátky vyjádření čísel. Mundus symbolicus. 2016, roč. 24, s. 33–40. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Jednoduché šifrování. Mundus symbolicus. 2016, roč. 24, s. 95–102. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, ŠMEJKALOVÁ, Julie, TOBÍŠEK, Jiří. Projekt Matematika VŠEM – Lineární algebra. Ekonomické listy [online]. 2016, č. 3, pp. 13-21, ISSN 1804-4166. URL: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_3_16.pdf.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Matematika VŠEM a e-learning. Ekonomické listy [online]. 2015, č. 1, s. 46–55. ISSN 1804-4166. Dostupné z: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_1_2015.pdf.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Mathematic and e-learning. In: The 9th International Days of Statistics and Economics (MSED 2015) [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Melandrium, 2015, s. 270–278. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/198-Coufal-Jan-paper.pdf.
 • COUFAL, Jan. Logika a logické myšlení. 1. vyd. Praha : VŠEM, 2014. 196 s. ISBN 978-80-87839-59-1.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. The „Financial Mathematic for Everybody with UEM” Project. Mundus symbolicus. 2015, roč. 23, s. 39–44. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Financial Mathematics and e-learning. Mundus symbolicus. 2015, roč. 23, s. 5–10. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. From Binomial to Black-Scholes Model. Ekonomické listy [online]. 2015, č. 3, s. 15–31. ISSN 1804-4166. Dostupné z: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_3_15.pdf.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Finanční matematika VŠEM. Ekonomické listy [online]. 2015, č. 2, s. 39-49, ISSN 1804-4166. Dostupné z: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_2_15.pdf.
 • TOBÍŠEK, Jiří, COUFAL, Jan. Komplexní čísla v matematice VŠEM. In: MITAV [CD]. Brno, 19.06.2014 – 20.06.2014. Brno : JČMF, 2014, s. 1–5.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Projekt matematika VŠEM. In: MITAV [CD]. Brno, 19.06.2014 – 20.06.2014. Brno : JČMF, 2014, s. 1–6.
 • COUFAL, Jan, LUKŠOVÁ, Hana, PEŠKOVÁ, Blanka, TOBÍŠEK, Jiří. Matematika VŠEM – Metodika pro učitele středních škol. 1. vyd. Praha : VŠEM, 2014. 94 s. ISBN 978-80-87839-27-0.
 • COUFAL, Jan, LUKŠOVÁ, Hana, PEŠKOVÁ, Blanka, TOBÍŠEK, Jiří. Matematika VŠEM – Manuál uživatele projektu. 1. vyd. Praha : VŠEM, 2014. 74 s. ISBN 978-80-87839-26-3.
 • COUFAL, Jan. Starting Point for the Calculus of Variations. In: The 8th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : Melandrium, 2014, s. 273–283. ISBN 978-80-87990-02-5. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/313-Coufal-Jan-paper.pdf.
 • TOBÍŠEK, Jiří, COUFAL, Jan. Complex Numbers in the Mathematics for Everybody. Mundus symbolicus. 2014, roč. 22, s. 73–78. ISSN 1210-809X
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. The „Mathematics for Everybody with UEM” Project. Mundus symbolicus. 2014, roč. 22, s. 5–12. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan. The Origination of the Calculus of Variations. Mundus symbolicus [CD]. 2013, roč. 21, č. 21, s. 5–12. ISSN 1210-809X
 • KLŮFA, Jindřich, COUFAL, Jan. Entrance Examinations in Mathematics. Mundus symbolicus [CD]. 2013, roč. 21, č. 21, s. 21–26. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan. An Application of Discrete Mathematical Model in Economics. In: Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha, 13.09.2012 – 15.09.2012. Praha : VŠE, 2012, s. 249–256. ISBN 978-80-86175-86-7.
 • COUFAL, Jan. A Stochastic Model for Simple Learning. Mundus Symbolicus [CD-ROM]. 2012, roč. 20, č. 20, s. 13–18. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan. A Probabilistic Model for Simple Learning. In: International Days of Statistics and Economics [online]. Prague, 19.09.2013 – 21.09.2013. Slaný : Melandrium, 2013, s. 234–241. 1624 s. ISBN 978-80-86175-87-4. Dostupné z: http://msed.vse.cz/files/2013/25-Coufal-Jan-paper.pdf.
 • COUFAL, Jan. An Inventory Analysis with Difference Equations. Mundus Symbolicus. 2011, roč. 19, č. 19, s. 23–30. ISSN 1210-809X
 • COUFAL, Jan. An Application of Difference Equations in Economics. In: 7. konference O matematice a fyzice na vysokých školách technických [CD-ROM]. Brno, 22.09.2011 – 22.09.2011. Brno : Univerzita obrany, 2011, s. 81–86. ISBN 978-80-7231-815-5. ISBN 978-80-7231-818-6 Print.
 • COUFAL, Jan. Charles Loewner. In: AMSE. Demänovská Dolina, 26.08.2010 – 29.08.2010. Banská Bystrica : Matej Bel University, 2010, s. 13. ISBN 978-80-89438-01-3.
 • COUFAL, Jan, LÍNEK, Vítězslav. Logika a matematika pro ekonomy. Praha : VŠEM, 2010. 337 s. ISBN 978-80-86730-58-5.
 • COUFAL, Jan. Malá úvaha o matematice a logice v ekonomii. In: Matematika, její úloha a miesto vo vzdelávání ekonómov [CD-ROM]. Bratislava, 07.10.2010 – 07.10.2010. Bratislava : EKONÓM, 2010, s. 19–34. ISBN 978-80-225-3051-4.
 • (kol.) Mundus Symbolicus, Praha: VŠE, 2010, roč. 18, s. 19 - 26, ISBN 1210-809X
 • (s M. Smrčkou) Emanuel Czuber. Mundus Symbolicus, 2007, roč. 15, č. 15, s. 47–52. ISSN 1210-809X. 
  Felix Hausdorff. Statystyka i ryzyko, 2007, roč. 6, č. 2, s. 29–35. ISSN 0324-8445.
 • (s J. Klůfou a M. Kaňkou) Učebnice matematiky. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 198 s. ISBN 978-80-86929-24-8.
 • (kol.) Mundus Symbolicus. Mundus Symbolicus, 2007, roč. 15, č. 1. Praha: Oeconomica, 2007. 215 s. ISSN 1210-809X.
 • Amand Borel's view of mathematics. Mundus Symbolicus, 2006, roč. 14, s. 86–91. ISSN 1210-809X.
 • Charles Loewner (Karel Löwner). Mundus Symbolicus, 2006, roč. 14, s. 78–82. ISSN 1210-809X.
 • (s J. henzlerem) Universum A-Ž – Encyclopedie pro 21. stoleti. In: Universum A-Ž. Praha: Euro Group, 2006. ISBN 80-242-1755-4. Hesla z oboru matematika a statistika.
 • (s M. Smrčkou) Harmonic functions and convolution. Mundus Symbolicus, 2005, roč. 13, s. 47–52. ISSN 1210-809X.
 • (s M. Smrčkou) Hausdorff's views on the nature mathematics. Mundus Symbolicus, 2005, roč. 13, s. 189–193. ISSN 1210-809X.
 • John von Neumann (Childhood, Education and Career). Mundus Symbolicus, 2004, roč. 12, s. 113–117. ISSN 1210-809X.
 • Von Neumann's views on the nature mathematics. Mundus Symbolicus, 2004, roč. 12, s. 37–41. ISSN 1210-809X.
 • (s V. Benešem) Sbírka úloh z matematiky. 1. vyd. Praha: SVŠES, 2003. 189 s. ISBN 80-86744-06-X.
 • (s M. Kaňkou) Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2003. 76 s. ISBN 80-86119-78-5.
 • (s J. Klůfou) Matematika 1. 1. vyd. Praha Ekopress, 2003. 222 s. ISBN 80-86119-76-9. 
  Charles Babbage and his Calculating Engines. Mundus Symbolicus, 2002, roč. 10, č. 1, s. 143–146. ISSN 1210-809X.
 • Charles Babbage, 1791-1871. Mundus Symbolicus, 2002, roč. 10, č. 1, s. 169–172. ISSN 1210-809X.
 • (s M. Kaňkou) Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 72 s. ISBN 80-86119-65-3.