Economics Department

The Department of Economics is responsible for the following study modules/blocks: Managerial Economics (Bc.), Public Administration and EU (Bc.), Economic Policy (Ing.), Public Finance (Ing.), Introductory Module (MBA)

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Data analysis in economics Informatics I
Analysis and design of information system Informatics II
Applications Business Informatics Macroeconomic Analysis
ICT security Macroeconomics
Business intelligence Macroeconomics II
History of Modern Macroeconomics Macroeconomics and Analysis
History of Business Management Public Administration
Economic and social innovation Managerial Economics
Economic thinking and Company Management controlling
Economic and social systems of the EU Mathematics for Economists
Microeconomics Economic Environment
The European Union Microeconomics II
Exact thinking in economics Business informatics
Finance and Financial Markets Business Systems
Financial and Insurance Mathematics Resource Management
Economic Policy Statistics for Economists
Economic Policy and Public Finance Integration I
Economic Policy and Integration II Fundamentals of macroeconomic analysis
ICT Strategy  

 

< zpět

doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

Economic Thinking and Society, Managerial Economics

Educational achievement:

 • 2017: doc., University of Economics in Prague, field Economics
 • 2003: Ph.D., Charles Univerzity in Prague, field Economics
 • 2003: PhDr., Charles Univerzity in Prague, field Economics
 • 1994: Ing., VŠST Liberec,Textile Faculty, field Economics and Management of Industry

Publications

 • Bednářová, P. (2015) Spatial Concept of Market Zones in the Czech Republic. In KOCOUREK, Aleš ed. Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 10-19. ISBN 978-80-7494-225-9.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a P. BEDNÁŘOVÁ (2015) Perpectives of Regional Price Index as a Potential Indicator of Spatial Social and Economic Status of the Residents: Experimental Stage. In Machová, Z., Tichá, M. (eds.). Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 12 s. ISBN 978-80-248-3796-3.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. Does Economic Freedom Depend on Degree of Globalization? In Conference Proceedings XII. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. S. 86-96. ISBN 978-80-7510-045-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. a LABOUTKOVÁ, Š. The Effect of Agglomeration on the Regional Price Levels in the Czech Republic. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. S. 41 – 47. ISBN 978-80-7509-139-0.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a BEDNÁŘOVÁ, P. Decentralization as a Factor Influencing Economic Imbalances in the European Countries. Ekonomický časopis. 1. vyd. Bratislava: Prognostický ústav SAV, Ekonomický ústav SAV, 2014, roč. 62, č. 10. S. 1052 – 1064. ISSN 0013-3035.
 • KOCOUREK, A. , BEDNÁŘOVÁ, P. a LABOUTKOVÁ, Š. Vazby lidského rozvoje na ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace. E+M Ekonomie a management. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, roč. 16, č. 2. S. 10 – 21. ISSN 1212-3609.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. a LABOUTKOVÁ, Š. Links Between Inequality of Human Development and Regional Imbalances. In Proceedings of the 10th International Economic Policy in the European Union Member Countries. 1. vyd. Karviná: Silesian University, 2013. S. 189 – 195. ISBN 9788072487882.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. a LABOUTKOVÁ, Š. Vliv institucionální kvality na inovační výkonnost. Acta Academica Karviniensia. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013, roč. 2013, č. 4. S. 135 – 145. ISSN 1212-415X.
 • LABOUTKOVÁ, Š. a BEDNÁŘOVÁ, P. Easy of Doing Business and Globalization – Linkages between Both in Developed Market Economies and Developing Countries. In The 7th International Days of Statistics and Economics. 1. vyd. Praha: University of Economics, 2013. S. 88 – 98. ISBN 9788086175874.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. Global Competitiveness of Developed Market Economies and its Relation to Dimensions of Globalization. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. S. 27 – 35. ISBN 9788073729530.
 • BEDNÁŘOVÁ, P., LABOUTKOVÁ, Š. a KOCOUREK, A. An Analytic Study on Internal Linkages Between Human Development and Globalization. Journal of Modern Accounting and Auditing. 1. vyd. El Monte, CA, USA: David Publishing, 2012, roč. 8, č. 12. S. 1823 – 1837. ISSN 1548-6583.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. The Hypothesis of Economic and Monetary Integration Process Endogeneity in Relation to the Global Economic Crisis. ACC Journal. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012, roč. 18, č. 3. S. 29 – 37. ISSN 1803-9782.
 • LABOUTKOVÁ Š., BEDNÁŘOVÁ P. 2012 Snižování regionálních nerovností prostřednictvím decentralizace, In: sborník příspěvků XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, Valtice, 20.-22. 6. 2012, Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. ISBN 978-80-210-5875-0. 91-100.
 • LABOUTKOVÁ Š., BEDNÁŘOVÁ P., KOCOUREK A. 2012 The Influence of Decentralization on the Economic Development Gap Between Regions, In:  Conference Proceedings International Days of Statistics and Economics, Praha, 13. – 15. 9. 2012. Melandrium.  ISBN 978-80-86175-79-9
 • BEDNÁŘOVÁ, P. Fiskální pozice zemí eurozóny pod vlivem světové hospodářské krize. Současná Evropa. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011, roč. 2011, č. 1. S. 17 – 31. ISSN 1804-1280.
 • BEDNÁŘOVÁ, P., KOCOUREK, A. a LABOUTKOVÁ, Š. On the Relationship between Globalization and Human Development. In Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. S. 61 – 71. ISBN 978-80-7372-755-0.
 • KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P. a KOCOUREK, A. Mikroekonomie II. 1. vyd. Praha: Technická univerzita v Liberci, 2011. 195 s. ISBN 978-80-7372-770-3.
 • Kraft, J., Bednářová, P., Lungová, M., Nedomlelová, I., Sojková, L.  Východiska z krize. Cesty zmírnění negativních efektů hospodářské krize v ČR. TU Liberec 2011, 133 stran, ISBN  978-80-7372-787-1.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. Japan's Public Financies from the Viewpoint of European Fiscal Rules. ACC Journal. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, roč. 16, č. 2. S. 13-23. ISSN 1803-9782.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. Adjustment Mechanism and their Influence on Economic Development of a Country in EMU. In Enlargement and European Neighbourhoud Policy. 1. vyd. Bruxelles: Bruylant, 2009. S. 329 – 339. ISBN 9782802726661.
 • BEDNÁŘOVÁ, P. The Roles of Currencies in the Process of World Economy Globalization. In Proceedings of the 9th International Conference Liberec Economic Forum 2009. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, 2009. S. 42 – 51. ISBN 9788073725235.