Economics Department

The Department of Economics is responsible for the following study modules/blocks: Managerial Economics (Bc.), Public Administration and EU (Bc.), Economic Policy (Ing.), Public Finance (Ing.), Introductory Module (MBA)

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Data analysis in economics Informatics I
Analysis and design of information system Informatics II
Applications Business Informatics Macroeconomic Analysis
ICT security Macroeconomics
Business intelligence Macroeconomics II
History of Modern Macroeconomics Macroeconomics and Analysis
History of Business Management Public Administration
Economic and social innovation Managerial Economics
Economic thinking and Company Management controlling
Economic and social systems of the EU Mathematics for Economists
Microeconomics Economic Environment
The European Union Microeconomics II
Exact thinking in economics Business informatics
Finance and Financial Markets Business Systems
Financial and Insurance Mathematics Resource Management
Economic Policy Statistics for Economists
Economic Policy and Public Finance Integration I
Economic Policy and Integration II Fundamentals of macroeconomic analysis
ICT Strategy  

 

< zpět

Doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Managerial Economics, Economic Environment, Logistics

Education

 • 1993 - 1998: Faculty of Transportation, CTU in Prague
 • 2005: Faculty of Transportation, CTU in Prague, Defense of dissertation on the topic Externalities in transport from the point of view of economic theory, obtaining the degree of Ph.D., field of Technology and Management of Transport and Telecommunications
 • 2016: Appointed associate professor in the field of Technology and Management of Transport and Telecommunications at the Faculty of Transportation, CTU, habilitation lecture on the topic: Comparison of various approaches to solving externalities in transport

Publications

 • Gnap, J., Říha, Z., Semanová, S. Proposal of Methodology to Calculate Necessary Number of Autonomous Trucks for Trolleys and Efficiency Evaluation. Open Engineering, 2020, 10 (1). ISSN 2391-5439. online:  https://doi.org/10.1515/eng-2020-0013.
 • Říha, Z. Sdílená ekonomika. In Svítek, M., Postránecký, M. a kol. Města budoucnosti. NADATUR, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5. (kapitola v knize)
 • Baroch, V., Říha, Z. Web Application for Indexation of Costs in Freight Road Transport. Transport Means 2017 - Proceedings of the International Conference. Kaunas: Technical University, 2017, s. 677-682. ISSN 1822-296X.
 • Říha, Z., Tichý, J. The Measure for Costs Indexation in Road Freight Transport. Transport Means 2016 - Proceedings of the International Conference. Kaunas: Technical University, 2016, s. 778-783. ISSN 1822-296X.
 • Říha, Z., Tichý, J., Smíšek, O. Utilization of CNG and LNG in Transportation. 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, book 5: Ecology, Economics, Education and Legislation. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2016, s. 901-907. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-66-7.
 • Říha, Z., Tichý, J. The Costs Calculation and Modelling in Transport. Transport Means 2015 - Proceedings of the International Conference. Kaunas: Technical University, 2015, s. 388-391. ISSN 1822-296X.
 • Říha, Z. - Soušek, R.; Allocation of Work in Freight Transport, In: TRANSPORT MEANS 2014. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2014, p. 347-350. ISSN 1822-296X.
 • Říha, Z. - Skolilová, P.;Discriminatory Pricing in the Passenger Air Transport, In: TRANSPORT MEANS 2014. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2014, p. 296-299. ISSN 1822-296X.
 • Říha, Z. - Hornyák, P.; Railway Transport Means from the Marketing Viewpoint; In: Transport means. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2012, p. 263-266. ISSN 1822-296X.
 • Říha, Z. - Fojtík, P.; Jak se tvoří město: vývoj dopravního systému Prahy v období průmyslové revoluce; 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. 188 s. ISBN 978-80-01-05029-3. (kniha)

Pedagogical activities

 • ČVUT Fakulta dopravní: Ekonomie, Ekonomika dopravního podniku, management dopravních systémů, Historie dopravy,
 • ČVUT Fakulta architektury: Ekonomie a management
 • Vysoká škola logistiky: Mikroekonomie, Makroekonomie, Ekonomika podniku, Management a Marketing
 • kurz MBA: pro Český svaz ledního hokeje: Mikroekonomie, Makroekonomie

Grants and memberships

 • Ekonomika zavádění alternativních paliv v dopravě a možnosti internalizace externích nákladů dopravy v České republice, MDČR 2004 – 2006
 • Využití moderní vizualizační a simulační techniky v oblasti dopravních systémů, 2016 – 2019; v rámci česko-saské spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
 • H2AC4schools – Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem; 2017 – 2020; v rámci česko-saské spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020,
 • Popularizace vědy a výzkumu na ČVUT, 2012 – 2014, ESF, MŠMT ČR
 • Multimodální doprava v Ústeckém kraji se zaměřením na chemický průmysl, 2018, studie pro Ústecký kraj v rámci projektu ChemMultimodal
 • Studie dopravního zatížení vycházející z vybudování rozvojové zóny v oblasti kolejiště Východního nádraží v Děčíně, 2019, studie pro Magistrát města Děčína
 • Člen oborových rad na DFJP Univerzity Pardubice a FPEDAS Univerzity Žilina, člen Akademické rady Vysoké školy logistiky.

Conferences

 • Seminář Společenství autodopravců Čech a Moravy, 17. 6. 2020, přednáška: Ekonomická efektivnost dopravy a využití alternativních paliv
 • Konference Kamiony bez řidičů, doprava bez dopravců, pořadatel ČESMAD, 18. 10. 2018, přednáška: Aplikace aplikací, Sdílená ekonomika
 • konference CMDTUR 2018: pořadatel FPEDAS Univerzita Žilina, 4. a 5. 10. 2018, přednáška: Sharing Economy
 • konference Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě, pořadatel DFJP Univerzita Pardubice, 6. – 7. 9. 2018, přednáška: Historie ekonomického myšlení vzhledem k dopravě
 • Konference Transport Means 2016, pořadatel Technical University Kaunas, 5. – 7. 10. 2016, přednáška The Measure for Costs Indexation in Road Freight Transport
 • Konference Transport Means 2015, pořadatel Technical University Kaunas, 22. – 23. 10. 2015, přednáška The Costs Calculation and Modelling in Transport