VSEM EN > Research > Economic papers

Economic papers

 
Expert, scientific review of University of Economics and Management (VSEM) and Centre for Economics Studies of University of Economics and Management (CES VSEM). Economic papers are thematically linked to the previous issuance of the Bulletin CES VSEM.

Mission of Economic Papers VSEM

Economic papers are electronically distributed reviewed scientific journal whose aim is to bring articles and analytical study of economic theory, economic policy, business economics, management, marketing, human resources and regional and social development. Economic papers are historically linked to earlier, since 2002 CES VSEM issued, Bulletins. Magazine publishes original papers in czech and also in english language.
 • Redaction/Editorial board: Dr. Adam Drab, Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Prof. Ing. Christiana Kliková, CSc., Ing. Václav Klusoň, DrSc., Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., Ing. Renáta Madzinová, Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., Ph. D., Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., Doc. Ing. Ivo Straka, CSc., Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Bořek Vašíček, Ph.D., Ing. Josef Vlášek, Prof. Ing. Milan Žák, CSc., Doc. Ing. Norbert Žid, CSc.
 • Language corrections: Ing. Hana Rosická
 • Periodicity: 3 times a year
 • Publisher: University of Economics and Management, Centre for Economics Studies of University of Economics and Management (Nárožní 2600/9a, 158 00, Prague 5)

Publishing guidelines

2018

 • Issue 01/2018 Linhart, Z., Uxová, K.: Postoje v rozvojové komunikaci; Linhart, Z., Pexová, T.: Test obratu postoje diváka vlivem právě shlédnuté reklamy; Vondráček, O., Eibl, M.: Etiketa daňové transparentnosti a odpovědnosti jako nástroj boje proti korporátní daňové optimalizaci; Kubová, P., Smolová, H., Urbancová, H.: Preference studentů VŠEM v oblasti pohybových a sportovních aktivit; Linhart, Z., Uxová, K.: Maximalizace návratnosti investice pomocí reklamy; Coufal, J., Šmejkalová, J., Tobíšek, J.: Matematika VŠEM – Diferenciální počet.

2017

 • Issue 03/2017, Bohatá, M., Žák, M.: Ethics in Management of Universities and Colleges; Vlková, M., Urbancová, H.: Recruitment Process with Emphasis on External Personal Marketing: Case Study; Gruntová Kolingerová, H.: Employee Reward Systems in the Czech Organizations from the Perspective of Organizational Performance Measurement; Bock, M., Tichý, J.: Financial Derivates Traded on Prague Stock Exchange in the Interwar Period; Smolová, H., Kubová, P., Urbancová, H.: Academic Procrastination of Students at the University of Economics and Management Prague; Šnydrová, M., Šnydrová, I., Vnoučková, L.: Evaluation of Benefits of Study at University by Graduates of University of Economics and Management; Karelová, K.: Overview of the Current Macroeconomic Situation in Visegrad Group Countries with Emphasis on the Business Environment; Coufal, J., Šmejkalová, J., Tobíšek, J.: The "Mathematics for Everybody with UEM - Linear Algebra" Project; Mind Power: Flexible Network Structures to Research and Enhance the Efficiency of Higher Education;  Mind Power: Promoting Financial Literacy of the Population of the Czech Republic; Skill-port VŠEM: Your Lighthouse in the World of Knowledge, Skills and Personal Development
 • Issue 02/2017, Balážová, E.: Comparsion of Possibiliteis of financing Enterprise Property Using External Sources; Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H.: Development of Quality Evaluation of Econoic Subjects by University Students; Bohatá, M.: Ethical Codes of Universities and Colleges; Šnýdrová, M., Šnýdrová, I., Vnoučková, L.: Perception of Causes of Finding Employment of Graduates and Its Relations and Specifics Percieved by Partil Interest Groups; Zborková, J.: Enhancing the Competitive Advantage of VŠEM by Developing the Quality of Education and Competences of VŠEM Graduates Using ERP Software Tools
 • Issue 01/2017, Vondráček, O., Eibl, M.: Lessons form Taxleaks: Analysis of Causes of Global Tax Scandals; Vnoučková, L., Šmejkalová, J., Smolová, H., Urbancová, H.: Perception of Educational Quality Standards by University Students; Coufal, J., Tobíšek, J.: Cryptology with Matrix Product; Zborková, J.: Enhancing the Competitive Advantage of VŠEM by Developing the Quality of Education and Competences of VŠEM Graduates Using ERP Software Tools; Skill-port VŠEM - Your Lighthouse in the World of Knowledge, Skills and Personal Development; Flexible Network Structures for Research and Strengthening Higher Education Effectiveness (Mind Power); Generation Y - Education of the Millennium Children

2016

 • Issue 03/2016, Holečková, L.: The Contribution of hte Argumentatitve Essay Method in Teaching of Economic Subjects; Coufal, J., Šmejkalová, J., Tobíšek, J.: The "Mathematics for Everybody with UEM - Linear Algebra" Project; Šmejkalová, J.: Process of Evaluation of Strategic Trends in Providing Quality Higher Education - Analysis of External Environment of University of Economics and Management; Skill-port VŠEM – Your Lighthouse in the World of Knowledge, Skills and Personal Development; Competency Center „Smarter Workforce“
 • Issue 02/2016, Linhart, Z., Linhart, J.: Learning from Outstanding Values; Nedeliaková, E., Panák, M.: Innovative approaches of Dynamic Quality Models Application in Transport Service Management; Vnoučková, L., Smolová, H., Šmejkalová, J.: Partial Areas of Quality Evaluation of Study Subjects by University Students - Formative Evaluation of Selected Areas; Šmejkalová, J.: Why Care about Higher Education Quality?
 • Issue 01/2016, Kubová, P: Solving Environmental Risks through Insurance Markets; Linhart, Z., Linhart, J.: Learning from Identified Attitudes; Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H., Šmejkalová, J.: Quality Evaluation of Study Subjects by University Students according to Areas of Expertise; Skill-port VŠEM – Your Lighthouse in the World of Knowledge, Skills and Personal Development; Competency Center „Smarter Workforce“

2015

 • Issue 02/2015, Boháček, J.: Satisfaction of Czechs as participants in domestic tourism; Hudcová, Š.: Internal social networks as a tool for knowledge management; Coufal, J., Tobíšek, J.: Financial Mathematics VŠEM; Competence Center "Smarter Workforce"; Skill-port VŠEM - your lighthouse in the world of knowledge, skills and personal development
 • Issue 01/2015, Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H.: Rozvoj zaměstnanců v zemědělství a lesnictví, Tišlerová, K.: Segmentace kupujících podle vnímané hodnoty v podmínkách e-commerce, Kratinová, E., Vnoučková, L.: Prokrastinační chování v mezinárodních organizacích, Coufal, J., Tobíšek, J.: Matematika VŠEM a e–learning; Kompetenční centrum „Smarter Workforce“; Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje

2014

 • Issue 03/2014, Maialeh, R .: A Theory of Human Motivation and utility theories as a confrontation of particular and general, Šnýdrová, M .: The changes in the structure of the labor market in context of the input of generation Y and the impact of these changes to the recruitment, Smolová, H., Urbancová, H .: Human resource branding
 • Issue 02/2014, Čejka, R., Vnoučková, L.: Hlavní ekonomické faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti: Vývoj v České republice, Navrátilová, M., Urbancová, H., Čermáková, H.: Povědomost mladší generace o obchodním konceptu Fair Trade, Boháček, J.: Vliv produktových inovací na inovativní image značek piva v České republice.
 • Issue 01/2014, Tichý, J.: Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe, Stachová, K.: Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním zamestnancov, Venclová, K., Vostrá Vydrová, H.: Knowledge continuity ensuring of key employees in given sample of organizations in the Czech Republic, Urbanec, J. Přístupy k hodnocení bezpečnosti informací v organizacích v České republice.

2013

 • Issue 03/2013/31.12.2013, Šumná, P. Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice, Urbanec, J. Hodnocení bezpečnosti informací v informačních systémech a návratnost investic, Smolová, H., Vnoučková, L. Profily a postoje příjemců reklamního sdělení
 • Issue 02/2013/30.8.2013, Jindřichovská, I., Kocmanová, Š., Purcarea, I.: Recent Trends in CSR and Corporate Ethics, Urbancová, H.: Faktory ovlivňující vertikální přenos znalostí: Výsledky faktorové analýzy, Kubáňková, M.: Analýza podmínek vykazování dotací podle IAS 20
 • Issue 01/2013/2.4.2013, Spěváček, V.: Nová recese české ekonomiky, Strachotová, D.: Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity zdravotní péče, Coufal, J.: Matematický servis ekonomii

2012

 • Vydání 02/ročník 2012/30.8.2012, Spěváček, V.: Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi, Vintrová, R.: Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období recese, Špaček, M.: Využití metody scénářů při oceňování podniku, Koleňáková, L.: Je synergie cestou ke zvýšení hodnoty podniku?, Volkánová Z.: Možnosti určení hodnoty výrobních strojů a zařízení pro stanovení celkové hodnoty podniku, Zima P.: K některým problémům oceňování z pohledu právní praxe
 • Vydání 01/ročník 2012/30.4.2012, Wawrosz, P.: Institucionální versus neoklasická ekonomie, Pavelka, T., Vývoj cenové hladiny v České republice, Cícha, M.: Neparametrický odhad implikované RND funkce z tržních cen opčních instrumentů a jeho aplikace na český trh, Linhartová, L.: Řízení mobility a její vliv na efektivitu organizací

2011

 • Vydání 10/ročník 2011/31.12.2011, Vintrová, R.: Reálná konvergence zemí EU-5 v období recese, Speváček, V.: Hubená léta české ekonomiky, Rojíček, M.: Žebříček konkurenceschopnosti odvětví v české ekonomice, Žďárek, V.: Analýza MMF: reakce měnové politiky na změny mezinárodních cen a problém dvojího růstu
 • Vydání 09/ročník 2011/30.11.2011, Vološin, M., Vološinová, D.: Development of the Slovak Economy and its Competitiveness after the Euro Adoption, Filip, D.: The Analysis of Czech Investment Funds Performance, Mach, P.: Ústavní omezení zadlužování jako cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti
 • Vydání 08/ročník 2011/31.10.2011, Rojíček, M.: Rok 2011: nadějný začátek a udýchaný poločas, Šedivá, Z.: Mobilní zařízení podporují vzdělávací proces, Pavelka, T.: Dopad ekonomické recese na dlouhodobou nezaměstnanost v České republice, Gibarti, J., Jalochová, H.: Koncepce společenské odpovědnosti a dotazníkové šetření v Moravskoslezském kraji
 • Vydání 07/ročník 2011/30.9.2011, Kahoun, J.: Dopady krize na regionální trh práce v ČR, Králová, D.: Dynamická analýza portfolia investičních fondů, Pour, J.: Cloud computing - možnosti a problémy užití
 • Vydání 06/ročník 2011/30.6.2011, Spěváček, V.: Vývoj světové ekonomiky (křehké oživení po hluboké recesi), Vintrová, R.: Utlumené oživení ekonomiky EU (k předpovědi ECFIN na roky 2011-2012), Žďárek, V.: Vývoj na trhu s energetickými komoditami a pohyb mezinárodního kapitálu, Cícha, M.: Dynamika sentimentu českého trhu získaná z cen opčních instrumentů
 • Vydání 05/ročník 2011/ 31.5.2011, Kahoun, J.: Měření regionálního HDP: důchodový a produkční princip, Pavelka, T.: Dopad ekonomické recese na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice, Muller, K.: Inovační politika v postlisabonské situaci, Jindřichovská, I., Purcarea, I.: Sustainability Reporting in Romania and in the Czech Republic: a Comparative Study
 • Vydání 04/ročník 2011/ 30.4.2011, Rojíček, M.: Hlavní trendy v české ekonomice v roce 2010, Šedivá, Z.: ICT a e-learning ve firemním vzdělávání, Žďárek, V.: Mezinárodní pohyb kapitálu v roce 2010 a environmentální investice
 • Vydání 03/ročník 2011/31.3.2011, Spěváček, V.: Makroekonomická nerovnováha - vážný problém světové ekonomiky, Vintrová, R.: Směry užití HDP a veřejné rozpočty v mezinárodním srovnání, Laboutková, Š.: Transparentnost lobbingu v EU: mírný pokrok v mezích zájmů průmyslové lobby
 • Vydání 02/ročník 2011/28.2.2011, Bajzíková, A., Žák, M.: Finanční krize a její dopady na ekonomickou svobodu, Pour, J.: Podniková informatika pohledem uživatele, Žďárek, V.: Reakce EU na finanční krizi a problémy ekonomické koordinace, Klacek, J.: K otázkám měřením ekonomické výkonnosti a sociálního pokroku
 • Vydání 01/ročník 2011/31.1.2011, Vintrová, R.: Výhled vývoje ekonomiky EU v letech 2011-2012, Spěváček, V.: Česká ekonomika z pohledu institucionálních sektorů, Rojíček, M.: Globalizace hodnotových řetězců, Lhotan, P., Pour, J.: Podniková informatika v řízení dodavatelských řetězců

2010

 • Vydání 06/ročník 2010/31.12.2010, Žďárek, V.: Fiskální konsolidace a její vliv na ekonomiky, Cícha, M.: Practical Interest Rate Risk Management, Žák, M., Procházková, J.: Podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky v České republice, Kahoun, J.: Regiony ČR v době globální ekonomické recese, Müller, K.: 4. mezinárodní konference o indikátorech a koncepcích inovací (ICICI 2010)
 • Vydání 05/ročník 2010/30.11.2010, Vintrová, R.: Dopady recese na ekonomickou pozici a konkurenceschopnost zemí EU-5, Rojíček, M.: Makroekonomické souvislosti mezinárodního obchodu, Kahoun, J.: Analýza konkurenceschopnosti Zlínského kraje, Gibarti, J.: Inovační aktivity podniků v krajích
 • Vydání 04/ročník 2010/31.10.2010, Spěváček, V.: Pozvolné oživení české ekonomiky, Cícha, M.: Plně neparametrický odhad volatility a driftu úrokové sazby PRIBOR 3M, Pour, J.: Faktory ovlivňující řešení business intelligence, Luňáčková, P.: Politika na ochranu hospodářské soutěže
 • Vydání 03/ročník 2010/30.9.2010, Rojíček, M.: Dopady ekonomické krize na nabídkovou stranu ekonomiky, Kahoun, J.: Regionální disparity v ČR - HDP versus disponibilní důchod, Mizera, J., Pour, J.: Hodnocení investic do podnikové informatiky, Gibarti, J.: Kvalita života v krajích
 • Vydání 02/ročník 2010/30.6.2010, Spěváček, V.: Obtížná rekonvalescence světové ekonomiky, Vintrová, R.: Výhledy vývoje ekonomiky EU, Žďárek, V.: Dynamika trhu práce v době krize a obnova vnější rovnováhy pohledem MMF, Slaný, M.: Vývoj měnových podmínek v kontextu současné finanční krize
 • Vydání 01/ročník 2010/31.5.2010, Spěváček, V.: Recese české ekonomiky a její makroekonomické souvislosti, Vintrová, R.: Reálná konvergence a její faktory, Bajzíková, A., Žák, M.: Nově v boji proti korupci? Index globální integrity, Luňáčková, P., Müller, K.: Inovace a životní prostředí