VSEM EN > About VŠEM > Structure and People > Educational Departments > Business Economics Department

Business Economics Department

The Business Economy Department is a special educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Study subjects

Civil Procedure Managerial Economics II
Taxation and Tax Policy Management Accounting
Tax Theory and Policy Management Controlling
Tax system and administration Measuring company performance
Tax system and administration II Nonprofits
Business Economics Business Law I
Business Economics II Business Valuation
Economics and organizations Business economy
Business Ethics Insurance and property taxes
Finance and Financial Markets Political Science and International Relations
Financial Analysis Labour Law
Financial management Legal Environment
Financial management and financial analysis Legal environment and society
Financial management and decision Contract law
Financial strategy of the company Accounting and Finance
Financial Accounting Fundamentals of Law
Managerial Economics Principles of Accounting

 

< zpět

Ing. Radka Pešková, Ph.D.

Ing. Radka Pešková, Ph.D.

Practical Applications

Financial management in company practice

She currently holds the position of Branch Manager of LNaP, a.s. and Economic and Organizational Deputy. Her career includes more than 20 years of experience in economic and technical management, specializing in financial management, both within public and private entities. Simultaneously with this activity, she devotes herself to teaching and publishing activities.

Pedagogical activities

 • od 2019 - VŠEM - lektor, praktické aplikace
 • 2018 - Finanční řízení ve veřejné správě - Rozvoj systému řízení kvality a vzdělávání zaměstnanců MÚ Milovice
 • 2016 - dosud - Lektor Circle Education, s.r.o. Finanční analýza ve veřejné správě, Praha
 • 2010-2013 - VŠEM - lektor, skripta Finanční analýza

Grants and memberships

 • Nejsem na to sám - projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Projekt realizuje Královéhradecký kraj. www.kr-kralovehradecky.cz, http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz, www.socialniprojekty.cz. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.Text brožury zpracovala: Ing. Radka Pešková, Ph.D., Mgr. Jana Rotková, Ph.D. - "SCITUS, o.s.", 2012.
 • Revitalizace a modernizace LNaP, a.s. - Etapa I. - Restrukturalizace, Etapa II. - Bussines Plan. Zpracováno pro LNap, a.s. a zároveň předloženo do soutěže Bezpečná nemocnice, Jihlava, 7. únor 2019. Účast v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice, Kraj Vysočina ve spolupráci se SAK, o.p.s., Johnson&Johnson, s.r.o. a Českou asociací sester, z.s.

Conferences

 • Pešková, R.: Key performance Indicators of management in the Czech Health Care, VSERS, Konrad-Adenauer-Stiftung conference Udržitelný rozvoj IX - Evropa svobody, bezpečnosti a práva, České Budějovice 2018, ISBN 978-80-7556-038-4 /ISSN 2533-6223/.
 • Pešková, R.: Business Strategy as an Instrument of growing Efficiency, 9. Bienální konference ČSE, ČSE Praha 2016, Session 2 - Business.
 • Pešková, R.: Obchodní růst a CFO tak trochu jinak, CFO Forum, Praha 2014 (15. 5. - 16. 5. 2014), blok BUSINESS: OBCHODNÍ RŮST A CFO.
 • Pešková, R.: Accounting in the municipal non-profit organizations, conference IFRS: Global Rules & Local Use, Anglo-American University, Prague. Prague 2013. ISBN 978-80-87658-07-9. (CD-ROM)
 • Pešková, R.: Finanční strategie zdravotnictví v České republice, konference Sociální a vzdělanostní souvislosti finanční gramotnosti, BIVŠ a.s. Praha 2012. ISBN 978-80-7265-224-2.
 • Pešková, R., Švejdová, K.: Management výkonnosti zdravotnických zařízení v České republice, Sborník z mezinárodní vědecké konference Výkonnosť organizácie 2011 Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie, Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, Poprad 2011, ISBN 978-80-970458-3-8.
 • Pešková, R.: Výkonnost organizací jako garance jejich bezpečnosti. Sborník z 2. mezinárodní Slovensko-české konference "Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti" (Česká a Slovenská republika na počátku nového milénia)., Praha 2010, ISBN 978-80-86744-84-1.
 • Pešková, R.: Ekonomická predikce a příležitosti českých škol v době ekonomické krize. Sborník z konference "Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi", Zlín, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9.
 • Pešková, R.: Ekonomika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference "E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením", Praha, 2008. ISBN 978-80-86744-78-0.

Publications

 • Pešková, R.: Key performance Indicators of management in the Czech Health Care, VSERS, Konrad-Adenauer-Stiftung coference Udržitelný rozvoj IX - Evropa svobody, bezpečnosti a práva, České Budějovice 2018, ISBN 978-80-7556-038-4 /ISSN 2533-6223/.
 • Pešková, R.: Business Strategy as an Instrument of growing Efficiency, 9. Bienální konference ČSE, ČSE Praha 2016, Session 2 - Business.
 • Pešková, R.: Obchodní růst a CFO tak trochu jinak, CFO Forum, Praha 2014 (15. 5. - 16. 5. 2014), blok BUSINESS: OBCHODNÍ RŮST A CFO.
 • Pešková, R.: Accounting in the municipal non-profit organizations, conference IFRS: Global Rules & Local Use, Anglo-American University, Prague. Prague 2013. ISBN 978-80-87658-07-9. (CD-ROM)
 • Pešková, R.: Finanční strategie zdravotnictví v České republice, konference Sociální a vzdělanostní souvislosti finanční gramotnosti, BIVŠ a.s. Praha 2012. ISBN 978-80-7265-224-2.
 • Pešková, R., Švejdová, K.: Management výkonnosti zdravotnických zařízení v České republice, Sborník z mezinárodní vědecké konference Výkonnosť organizácie 2011 Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie, Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, Poprad 2011, ISBN 978-80-970458-3-8.
 • Pešková, R.: Výkonnost organizací jako garance jejich bezpečnosti. Sborník z 2. mezinárodní Slovensko-české konference "Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti" (Česká a Slovenská republika na počátku nového milénia)., Praha 2010, ISBN 978-80-86744-84-1.
 • Pešková, R.: Ekonomická predikce a příležitosti českých škol v době ekonomické krize. Sborník z konference "Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi", Zlín, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9.
 • Pešková, R.: Ekonomika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference "E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením", Praha, 2008. ISBN 978-80-86744-78-0.

Articles, publications, textbooks

 • Pešková, R.: Výkonnostní indikátory aplikované na lázeňské zařízení v ČR, Czech Hospitality and Tourism Papers, Hotelnictví, lázeňství, turismus 15/2012 ročník VIII, Vysoká škola hotelová v Praze, Praha 2012, ISSN 1801-1535.
 • Pešková, R., Benedikt, J.: Finanční a ekonomická stabilita jako garance kvality a bezpečí pacienta ve zdravotnickém zařízení, zdravotnické noviny, č. 51/52, vydáno 2011, ISSN 1214-7664.
 • Pešková, R., Jindřichovská, I., Funková, I., Nesládková, E.: Efficiency Management of the Czech Health Care, ACC Journal XVII, 3/2011, p. 64-75, Technická univerzita v Liberci 2011, ISSN 1803-9782.
 • PEšková, R., Jindřichovská, I.: Finanční analýza, VŠEM Praha, 2011. ISBN 978-8086730-80-6.
 • Pešková, R. Management výkonnosti škol, publikace PORADCE ŘEDITELE, část 2.1 Školský management, Dr. J. Raabe s.r.o., Praha 2010.
 • PEšková, R.: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, Modul C FINANCOVÁNÍ ŠKOLY. Národní institut pro další vzdělávání, 2009.
 • Pešková, R. Finanční management školy. Liberec: CDV TU v Liberci 2007. ISBN 978-80-7372-216-6.
 • Pešková, R. Podnikání jako strategie rozvoje škol v České republice. In: Zpravodaj ředitele školy, [online], Praha, Verlag Dashöfer 2005.