VSEM EN > About VŠEM > Structure and People > Educational Departments > Business Economics Department

Business Economics Department

The Business Economy Department is a special educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Study subjects

Civil Procedure Managerial Economics II
Taxation and Tax Policy Management Accounting
Tax Theory and Policy Management Controlling
Tax system and administration Measuring company performance
Tax system and administration II Nonprofits
Business Economics Business Law I
Business Economics II Business Valuation
Economics and organizations Business economy
Business Ethics Insurance and property taxes
Finance and Financial Markets Political Science and International Relations
Financial Analysis Labour Law
Financial management Legal Environment
Financial management and financial analysis Legal environment and society
Financial management and decision Contract law
Financial strategy of the company Accounting and Finance
Financial Accounting Fundamentals of Law
Managerial Economics Principles of Accounting

 

< zpět

Mgr. Bc. Libor Novák

Mgr. Bc. Libor Novák

Public International Law

Graduate of the Faculty of Law of Palacký University in Olomouc, majoring in law; and in addition, a bachelor's degree in business law. Currently a Ph.D. candidate at the same university. In his practice, he mainly deals with public law fields such as criminal liability of legal persons, white collar crimes, compliance, public procurement and administrative law. However, he also has experience with contract law. He worked as an in-house lawyer and later head of the legal department of a major organization in the field of transport, currently working in advocacy.

Publications

 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance (I.). Veřejné zakázky, č. 09/2019.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance (II.). Veřejné zakázky, č. 11/2019.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance (III.). Veřejné zakázky, č. 01/2020.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance – Shrnutí. Veřejné zakázky, č. 03/2020.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Polemika s rozsudkem Krajského soudu v Brně. Veřejné zakázky, č. 07/2020.
 • NOVÁK, Libor. SVOBODOVÁ, Ilona. Rozhovor se zástupci Správy železnic. Veřejné zakázky, č. 12/2020.
 • NOVÁK, Libor. Případová studie z oblasti trestněprávního compliance. Veřejné zakázky, č. 02/2021.
 • NOVÁK, Libor. LAŠMANSKÝ, Jan. Sektorové veřejné zakázky a výkon relevantní činnosti. Veřejné zakázky v praxi, č. 11/2017.
 • NOVÁK, Libor. Jak se může zadavatel bránit při zneužití práva podat námitky? Veřejné zakázky v praxi, č. 09/2018.
 • NOVÁK, Libor. Koncepce blokační lhůty v ZZVZ: Opravdu posun k lepšímu? (I.). Veřejné zakázky v praxi, č. 11/2018.
 • NOVÁK, Libor. Koncepce blokační lhůty v ZZVZ: Opravdu posun k lepšímu? (II.). Veřejné zakázky v praxi, č. 01/2019.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. K vybraným aspektům řízení před Úřadem. Veřejné zakázky v praxi, č. 03/2019.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. K vybraným přeshraničním aspektům prokazování kvalifikace. Veřejné zakázky v praxi, č. 05/2019.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Rámcové dohody se zaměřením na sektorový režim (I.). Veřejné zakázky v praxi, č. 09/2019.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Rámcové dohody se zaměřením na sektorový režim (II.). Veřejné zakázky v praxi, č. 11/2019.
 • NOVÁK, Libor. NEŠPŮREK, Robert. Ochrana oznamovatelů především z pohledu veřejných zadavatelů. Veřejné zakázky v praxi, č. 01/2022.
 • NOVÁK, Libor. STAŇKOVÁ, Kateřina. Přestupky dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Právní rádce, č. 10/2021.

Pedagogical activities

 • Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta (předmět Základy práva)

Grants and memberships

 • Česká advokátní komora