VSEM EN > About VŠEM > Structure and People > Educational Departments > Business Economics Department

Business Economics Department

The Business Economy Department is a special educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Study subjects

Civil Procedure Managerial Economics II
Taxation and Tax Policy Management Accounting
Tax Theory and Policy Management Controlling
Tax system and administration Measuring company performance
Tax system and administration II Nonprofits
Business Economics Business Law I
Business Economics II Business Valuation
Economics and organizations Business economy
Business Ethics Insurance and property taxes
Finance and Financial Markets Political Science and International Relations
Financial Analysis Labour Law
Financial management Legal Environment
Financial management and financial analysis Legal environment and society
Financial management and decision Contract law
Financial strategy of the company Accounting and Finance
Financial Accounting Fundamentals of Law
Managerial Economics Principles of Accounting

 

< zpět

Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.

Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.

Managerial controlling, Financial accounting, Accounting and finance

She has worked and continues to work at leading Czech universities, such as the University of Economics in Prague, the Czech Technical University and the University of Chemical Technology in Prague.

Her pedagogical, scientific research and publishing activities focus on corporate finance, the use of data for business management and business valuation. She is the author of dozens of articles published in renowned foreign scientific journals or published in international conferences, which are part of recognized citation indices (WoS, SCOPUS).

She graduated from the Faculty of Business Administration at the University of Economics in Prague with a bachelor's and master's degree (2010), majoring in Business Economics and Management. She also graduated from Charles University at the Faculty of Social Sciences with a degree in Economic Theory. As part of her postgraduate studies at the Department of Business Economics, Faculty of Business Administration, she focused on models for predicting the financial distress of companies, where she addressed the possibility of applying models constructed in transition economies.

She lectures in Czech and English in bachelor's and master's accredited study programs in the Czech Republic.

Publications

 • ČÁMSKÁ, D., Accuracy of Models Predicting Corporate Bankruptcy in a Selected Industry Branch, EKONOMICKÝ ČASOPIS, 2016, 64, 4, stránky 353-366, ISSN 0013-3035.
 • ČÁMSKÁ, D., Kalkulace a cenotvorba ve firemní praxi, 1. vyd., Praha, Nakladatelství FORUM, s. r. o., 2017, 160 stran, ISBN 978-80-87983-09-6.
 • KLEČKA, J., ČÁMSKÁ, D., Ukazatele hodnotové produktivity podniku, 1. vyd., Slaný, Melandrium, 2018, 281 stran, ISBN 978-80-87990-15-5.
 • SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar, ARLTOVÁ, Markéta, PLAČEK, Jan, Charakteristiky insolvenčních řízení společností s virtuálními sídly, Politická ekonomie, 2017, 65, 3, stránky 287–300, ISSN 0032-3233.
 • ČÁMSKÁ, D., Capital Structure of Insolvent Companies in the Czech Republic, INTERNATIONAL ADVANCES IN ECONOMIC RESEARCH, 2020, 26, 3, stránky 319-320, ISSN 1083-0898.
 • ČÁMSKÁ, D., KLEČKA, J., Comparison of Prediction Models Applied in Economic Recession and Expansion, JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, 2020, 13, 3, 16 stran, ISSN 1911-8074/ISSN 1911-8066 for printed edition.
 • ČÁMSKÁ, D., KLEČKA, J., COST DEVELOPMENT IN LOGISTICS DUE TO INDUSTRY 4.0, LogForum, 2020, 16, 2, Stránky 219-227, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X.
 • SMRČKA, L., D. ČÁMSKÁ, KUBÁLEK, J., Defaults of Extra-Large Enterprises in the Czech Republic, International Advances in Economic Research, 2017, 23, 4, 419-420, ISSN 1083-0898.
 • ČÁMSKÁ, D., KLEČKA, J., Specific financial sources of insolvent and healthy enterprises, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, 2020, 28, 2, 8 stran, ISSN 1804-8048.
 • SMRČKA, L., D. ČÁMSKÁ, PLAČEK, J., Possible Impacts of Distrainer's Agents Territoriality, Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2016, 7, 5, stránky 1170-1178, ISSN 2068-696X.
 • ČÁMSKÁ, D., SCHOLLEOVÁ, H., Valuation of Entities Operating in Creative Industries, International Advances in Economic Research, 2014, 20, 2, stránky 229–230, ISSN 1083-0898/ISSN 1573-966X (online).
 • ČÁMSKÁ, D., Financial Situation of Municipalities Supported by EU Funds, International Advances in Economic Research, 2013, 19, 3, stránky 315–316, ISSN 1083-0898.
 • a dalších několik desítek článků v odborných recenzovaných časopisech neindexovaných v databázích WoS a Scopus

Pedagogical activities

 • VŠCHT Praha – Business Economics, Enterprise Economics, Principles of Corporate Finance, Efficiency Assessment and Management Control Systems
 • ČVUT v Praze – Podniková ekonomika, Business Economics, Podnikové finance, Řízení podnikových financí, Corporate Finance, Controlling, Podniková krize, Finanční gramotnost
 • VŠE v Praze – Podniková ekonomika, Oceňování podniku

Conferences

 • 14th International Days of Statistics and Economics 2020
 • 19th International Scientific Conference on Business Logistics in Modern Management 2019
 • 8th International Logistics Scientific Conference WSL FORUM 2019
 • 6th International Conference on Time Series and Forecasting 2019
 • 13th International Days of Statistics and Economics 2019
 • 6th International Scientific Conference on IFRS - Global Rules and Local Use 2018
 • 12th International Days of Statistics and Economics 2018
 • a desítky dalších konferenčních vystoupení v předchozích letech, celkem 37 článků publikovaných ve sbornících indexovaných v databázi WoS