VSEM EN > About VŠEM > Structure and People > Educational Departments > Business Economics Department

Business Economics Department

The Business Economy Department is a special educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Study subjects

Civil Procedure Managerial Economics II
Taxation and Tax Policy Management Accounting
Tax Theory and Policy Management Controlling
Tax system and administration Measuring company performance
Tax system and administration II Nonprofits
Business Economics Business Law I
Business Economics II Business Valuation
Economics and organizations Business economy
Business Ethics Insurance and property taxes
Finance and Financial Markets Political Science and International Relations
Financial Analysis Labour Law
Financial management Legal Environment
Financial management and financial analysis Legal environment and society
Financial management and decision Contract law
Financial strategy of the company Accounting and Finance
Financial Accounting Fundamentals of Law
Managerial Economics Principles of Accounting

 

< zpět

PhDr. Radim Bureš

PhDr. Radim Bureš

Modern trends in public administration

Graduate of the Faculty of Arts of Charles University in Prague, majored in philosophy and economy, and St. Antony's College, Oxford University (6-months educational stay).

Pedagogical Institution of J.A. Komenského – deputy director (from 1991)
Bureau for Legislation and Public Administration – head of the department (from 1993)
Crime Prevention Department of the Ministry of the Interior of the Czech Republic – deputy director (from 1996)
Transparency International CR – program director (from 2008)
Probation and Mediation Service – deputy for professional activities (2016)
Ernst & Young Audit, s.r.o. – manager (from 2018)

Publications

 • Bureš, R., Základy etiky, S&M, Praha 1991, ISBN: 80-900096-5-4
 • Bureš, R., Jansa, P. a kol., Studie národní integrity, TI ČR Praha 2011, ISBN:978-80-87123-17-1
 • Bureš, R., Comeron, M., GOAL: Preventing Violence in Sport, A guidebook for cities, EFUS, Paris 2012, ISBN: 2-913181-40-6
 • Klimešová, M., Bureš, R., Bouda, P. a kol, Financování politických stran v ČR a potřebné změny regulace, SOÚ, Praha 2012, ISBN:978-80-7330-221-4
 • Bureš, R., Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících, TI ČR, Praha 2012, ISBN:978-80-87123-18-8
 • Doubet, Y-M., Bureš, R., Zběžková, T., Election cqampaign financing and the candidacy of individual candidates, Comparative Analysis, FAÚ- COE, 2015
 • Bureš, R., Fiala, J., Voda, M, Srovnávací studie opatření boje s korupcí sektorech obrany vybraných zemí, VHÚ, Praha 2015
 • Bureš, R., Korupce v České republice, Kriminalistika č. 2/2012

Pedagogical activities

 • Filozofická fakulta UK, katedra filozofie: dějiny filozofie, analytická etika (1983 – 1991)
 • Vysoká škola ekonomická, katedra politologie: Dobré vládnutí a veřejná správa (2015 – dosud)
 • Fakulta sociálních věd UK, katedra veřejné politiky: Dobré vládnutí a veřejná správa (2019-2020)

Grants and memberships

 • Předseda Stálého výboru Rady Evropy k diváckému násilí, Rada Evropy (2000–2008)
 • Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní justici, zástupce za ČR (1996–2007)
 • České kriminologická společnost (člen výboru 2012 – 2015)

Conferences

 • XI. Světový kongres k prevenci kriminality, Bangkok, 16. – 26. dubna 2005;
 • Counteraction Corruption: International Mechanisms and Tools, Astana/Borovoe, 23. – 25. červen 2010;
 • „Seminar on Anti-fraud and Anticorruption Measures in European Structural and Investment Funds“, Evropská komise, Praha, 20.3. 2014, key note speaker
 • Společnost bez korupce: Pohled ze severu, TI, velvyslanectví NO, SE, SF a DK, Senát, 12.9. 2014, Senát, Praha,
 • Security, Democracy and Cities, Barcelona, 16. listopadu 2017
 • Česko: Jak jsme na tom? Forbes konference, Ostrava, 23.10. 2019, - úvodní vystoupení k jedné ze tří sekcí