VSEM EN > About VŠEM > Structure and People > Educational Departments > Business Economics Department

Business Economics Department

The Business Economy Department is a special educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Study subjects

Civil Procedure Managerial Economics II
Taxation and Tax Policy Management Accounting
Tax Theory and Policy Management Controlling
Tax system and administration Measuring company performance
Tax system and administration II Nonprofits
Business Economics Business Law I
Business Economics II Business Valuation
Economics and organizations Business economy
Business Ethics Insurance and property taxes
Finance and Financial Markets Political Science and International Relations
Financial Analysis Labour Law
Financial management Legal Environment
Financial management and financial analysis Legal environment and society
Financial management and decision Contract law
Financial strategy of the company Accounting and Finance
Financial Accounting Fundamentals of Law
Managerial Economics Principles of Accounting

 

< zpět

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Financial Analysis, Financial Management

Graduated from University of Chemistry and Technology in Prague, Prague International Business School, University of Economics in Prague.

Publications

 • Souček I., Špaček M., Novák L., Vývoj chemického a rafinérského průmyslu ČR v roce 2010. Chemagazín 4, str. 53-55, 2011. ISSN 1210-7409
 • ŠPAČEK, M., SOUČEK I., HYRŠLOVÁ J. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (1). Manažerské metody a nástroje uplatňované při řízení podniků v chemickém průmyslu.  Chemagazín 4, str. 33, 2011. ISSN 1210-7409
 • SOUČEK I., ŠPAČEK M., HYRŠLOVÁ J. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (2). Inovace a inovační cykly. Chemagazín 5, str. 56, 2011. ISSN 1210-7409
 • HYRŠLOVÁ J., ŠPAČEK M., SOUČEK I. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (3). Systémy managementu kvality jako součást podnikového managementu. Chemagazín 6, str. 20, 2011. ISSN 1210-7409
 • HYRŠLOVÁ J., SOUČEK I., ŠPAČEK M. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (4). Systémy environmentálního managementu jako nástroj řízení environmentálních aspektů a dopadů podniku na životní prostředí. Chemagazín 6, str. 23, 2011. ISSN 1210-7409
 • ŠPAČEK M., SOUČEK I., HYRŠLOVÁ J. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (5). Benchmarkingové hodnocení-Nástroj řízení chemických a rafinérských společností. Chemagazín 1, str. 24, 2012. ISSN 1210-7409
 • SOUČEK I., ŠPAČEK M., HYRŠLOVÁ J. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (6). Business a Competitive Intelligence jako nástroje podpory strategického rozhodování. Chemagazín 2, str. 50, 2012. ISSN 1210-7409
 • ŠPAČEK M., HYRŠLOVÁ J, SOUČEK I. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (7). Strukturální analýza odvětví chemického průmyslu. Chemagazín 3, str. 39, 2012. ISSN 1210-7409
 • ŠPAČEK M. Investiční rozhodování a řízení projektů (autoři J. Fotr, I. Souček). Recenze. Uveřejněno v Acta Oeconomica Pragensia: 1, 2012. ISSN 0572-3043
 • SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HYRŠLOVÁ, J. Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (8) – Řízení investičního procesu v chemickém průmyslu. Chemagazín 4, str. 48-51, 2012. ISSN 1210-7409
 • NOVÁK L., SOUČEK I., ŠPAČEK M. Vývoj chemického a rafinérského průmyslu ČR v roce 2011. Chemagazín 4, str. 51-53, 2012. ISSN 1210-7409
 • ŠPAČEK, M. Využití metody scénářů při oceňování podniku. Ekonomické listy, 2, str. 37-49, 2012. ISSN 1804-4166
 • ŠPAČEK, M. Advanced Tools of Investment Decision Making Process. In: Sborník konference International Conference “Trends in Economics and Management for the 21st Century, Brno, 20.-22.9. 2012, str. 75,  ISBN: 978-80-214-4581- 9.
 • FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S. Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe. 2012, 384 stran. Grada Publishing a.s. ISBN: 978-80-247-3985-4