VSEM EN > About VŠEM > Structure and People > Educational Departments > Business Economics Department

Business Economics Department

The Business Economy Department is a special educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Study subjects

Civil Procedure Managerial Economics II
Taxation and Tax Policy Management Accounting
Tax Theory and Policy Management Controlling
Tax system and administration Measuring company performance
Tax system and administration II Nonprofits
Business Economics Business Law I
Business Economics II Business Valuation
Economics and organizations Business economy
Business Ethics Insurance and property taxes
Finance and Financial Markets Political Science and International Relations
Financial Analysis Labour Law
Financial management Legal Environment
Financial management and financial analysis Legal environment and society
Financial management and decision Contract law
Financial strategy of the company Accounting and Finance
Financial Accounting Fundamentals of Law
Managerial Economics Principles of Accounting

 

< zpět

Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

Managerial Economics

Graduated from University of Economics in Prague.

Publications

 • KLEČKA, J. Development of Private Labels in the Segment of Diary Products Sector in the Czech Republic. International Advances in Economic Research, August 2017, Volume 23, Issue 3, pp 355–356. Print ISSN 1083-0898, Online ISSN 1573-966X. Podíl 100 %.
 • KLEČKA, J., ČÁMSKÁ, D. The Value Productivity of Selected Enterprises During Recovering from the Crisis of Demand – Comparison of Selected Sectors in the Time Period 2010-2014. The 10th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 8-10, 2016. Podíl 50 %.
 • KLEČKA, J., ČÁMSKÁ, D. Development of Value Productivity in Czech Chemistry Industry. P. 1841-1849. Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference May 4-5, 2016. Milan, Italy. ISBN: 978-0-9860419-6-9. Podíl 50 %.
 • KLEČKA, J. Maloobchodní (privátní) značky vybraných výrobců mléčných potravin v ČR. P. 456-462. International Scientific Conference „Current Problems of the Corporate Sector 2016“ Bratislava Department of Business, Faculty of Business Management, EU in Bratislava, 5th – 6th May 2016. ISBN 978-80-225-4245-6. Podíl 100 %.
 • KLEČKA, J., ČÁMSKÁ, D. Corporate Value Productivity Based on International and National Accounting Standards. In: LÖSTER, T., PAVELKA, T. (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. [online] Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 781–789. ISBN 978-80-87990-06-3. URL: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/40-Klecka-Jiri-paper.pdf. Podíl 50 %.
 • DVOŘÁČEK, Jiří, BOUKAL, Petr, KLEČKA, Jiří, MIKAN, Pavel. Due diligence – podstata, postupy, použití. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 172 s. ISBN 978-80-7478-596-2. Podíl 12 %.
 • KLEČKA, Jiří. Indicators measuring the level and development of enterprise productivity. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. [online] Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014, s. 668–677. ISBN 978-80-87990-02-5. URL: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/293-Klecka-Jiri-paper.pdf. Podíl 100 %.
 • KLEČKA, Jiří. Development of Value Productivity in Selected Industry Branches. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 7th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings. [online] Praha, 19.09.2013 – 21.09.2013. Slaný : Melandrium, 2013, s. 611–620. ISBN 978-80-86175-87-4. URL: http://msed.vse.cz/files/2013/80-Klecka-Jiri-paper.pdf. Podíl 100 %.
 • KLEČKA, Jiří, ČÁMSKÁ, Dagmar. Development of Value Productivity in Metallurgical Industry. In: METAL 2013 Conference Proceedings: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials [CD-ROM]. Brno, 15.05.2013 – 17.05.2013. Ostrava : Tanger, 2013, s. 1795–1800. ISBN 978-80-87294-41-3. Podíl 50 %.
 • KLEČKA, Jiří, ČÁMSKÁ, Dagmar. Development of Value Productivity in Automotive Industry. World Academy of Science, Engineering and Technology [CD], 2013, č. 83, s. 1160–1165. ISSN 2010-376X. ISSN 2010-3778 (on-line). Podíl 50 %.
 • KLEČKA, Jiří. Inovace podnikových systémů při přechodu od tradičního operačního k novému procesnímu konceptu. In: KISLINGEROVÁ, Eva, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí [CD-ROM]. Praha, 26.10.2012. Praha : Oeconomica, 2012, s. 138–143. ISBN 978-80-245-1893-0. Podíl 100 %.