VSEM EN > About VŠEM > Structure and People > Educational Departments > Business Economics Department

Business Economics Department

The Business Economy Department is a special educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Study subjects

Civil Procedure Managerial Economics II
Taxation and Tax Policy Management Accounting
Tax Theory and Policy Management Controlling
Tax system and administration Measuring company performance
Tax system and administration II Nonprofits
Business Economics Business Law I
Business Economics II Business Valuation
Economics and organizations Business economy
Business Ethics Insurance and property taxes
Finance and Financial Markets Political Science and International Relations
Financial Analysis Labour Law
Financial management Legal Environment
Financial management and financial analysis Legal environment and society
Financial management and decision Contract law
Financial strategy of the company Accounting and Finance
Financial Accounting Fundamentals of Law
Managerial Economics Principles of Accounting

 

< zpět

doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

Taxes and Tax Policy

Graduated from University of Economics in Prague.

Publications

 • (s B. Slintákovou) Analýza fiskálního dopadu státního rozpočtu České republiky [online]. Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu. Praha: VŠE FFÚ, 2009. 48 s. URL: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2009/02/fiskalni_dopad.pdf.
 • (s B. Slintákovou)  Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice [online]. Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu. Praha: VŠE FFÚ, 2008. 43 s. URL: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2009/02/dopad_duchodu1.pdf.
 • (s M. Zeleným) Mikrosimulační model pro analýzu dopadu daní ze spotřeby. Český finanční a účetní časopis, 2008, roč. 3, č. 3, s. 56–68. ISSN 1802-2200.Progressiveness of the VAT and Excisess in the Czech Republic: Empirical Analysis. Cavtat 11.06.2008 – 14.06.2008. In: An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entreneurship [CD-ROM]. Zagreb: University of Zagreb, 2008, s. 87. 14 s. ISBN 978-953-6025-24-4.Redistribuční efekty zdanění spotřeby. Praha 11.04.2008 – 12.04.2008. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí – XIII. ročník mezinárodní konference [CD-ROM]. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2008, s. 14. ISBN 978-80-245-1378-2.
 • (s A. Vančurovou) Sociální a zdravotní pojištění. 2. aktual. a rozšíř. vyd. Praha: ASPI, 2008. 121 s. ISBN 978-80-7357-381-2.
 • (s A. Maaytovou, Hamerníkovou aj.) Veřejné finance [CD-ROM]. 3. vyd. Praha: ASPI, 2007. 364 s. ISBN 978-80-7357-301-0. (Další autoři: IZÁK, Vratislav, KLAZAR, Stanislav, KREBS, Vojtěch, KUBÁTOVÁ, Květa, NAHODIL, František, OCHRANA, František, PAVEL, Jan, PRŮŠA, Ladislav, SEDMIHRADSKÁ, Lucie, ŠIMÍKOVÁ, Ivana, VANČUROVÁ, Alena, WAWROSZ, Petr).
 • (s B. Slintákovou, M. Zeleným a S. Svátkovou) Dopad harmonizace sazeb DPH v ČR. Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 1, s. 45–55. ISSN 0572-3043.Harberger's Output Effect and Tax Incidence Analysis. Ostrava 04.09.2007 – 06.09.2007. In: HANČLOVÁ, Jana (ed.). Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development-New Challenges [CD-ROM]. Ostrava : VŠB TU, 2007, s. 350. ISBN 978-80-248-1458-2.(s B. Slintákovou, M. Zeleným a S. Svátkovou) Měření progresivity daní ze spotřeby v ČR před a po vstupu do EU. Praha 13.04.2007 – 14.04.2007. In: Theoretical and practical aspects of public finance [CD-ROM]. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, s. 68. ISBN 978-80-245-1188-7.
 • (s B. Slintákovou, M. Zeleným a S. Svátkovou) Zatížení spotřebního koše domácností daněmi ze spotřeby v České republice. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2007. 321 s. ISBN 80-7379-001-7.
 • (s A. Vančurovou) Cvičebnice Daňový systém ČR – 2.díl Pojistné sociálního pojištění. Praha: VOX, 2007. 54 s. ISBN 978-80-86324-65-4.
 • (s L. Sedmihradskou) Public Budgeting in the Czech Republic. In: ROSENBAUM, Allan, NEMEC, Juraj. Challenges and Responses for the XXI Century. Bratislava: NISPAcee, 2006, s. 353–366. ISBN 80-89013-25-2.Tax Revenue Prediction under Condition of Imperfect Control over Tax-Collecting Authority. Acta Oeconomica Pragensia, 2006, roč. 14, č. 3, s. 48–62. ISSN 0572-3043.
 • (s A. Vančurovou) Cvičebnice Daňový systém ČR – Pojistné sociálního pojištění – 2.díl. 2. aktual. vyd. Praha : VOX, 2006. 62 s. ISBN 80-86324-61-3.
 • (s I. Baštýřem, J. Charvátovou, T. Kozelským, L. Průšou, D. Prušvicem, J. Přibylem, A. Vančurovou, J. Vlachem a L. Vítkem) Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmu fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na včeobecné zdravotní pojištění. Praha: VŠE, 2006. 80 s.
 • (s I. Baštýřem, J. Charvátovou, T. Kozelským, V. Lázňovskou, D. Prušvicem, J. Přibylem, A. Vančurovou, J. Vlachem a L. Vítkem) Porovnání výběru pojistného s daní. Praha: VŠE, 2006. 150 s.(s S. Svátkovou, B. Slintákovou a M. Zeleným) Sběr dat pro klasifikaci CZ-COICOP – analytická studie [CD-ROM]. Praha: VŠE FFÚ, 2005. 50 s.
 • (s V. Urbánkem, E. Dufkovou, V. Izákem, F. Ochranou, L. Sedmihradskou a B. Slintákovou) Veřejné finance II. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2005. 179 s. ISBN 80-245-0931-8.
 • (s A. Vančurovou) Sociální a zdravotní pojištění. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. 94 s. Vzdělávání a certifikace účetních. ISBN 80-7357-102-1.(s A. Vančurovou, S. Svátkovou, L. Láchovou a B. Slintákovou) Daňový systém ČR. Cvičebnice a CD ROM [CD-ROM]. Praha: VOX, 2005. 312 s. ISBN 80-86324-56-7.
 • (s A. Vančurovou, K. Kubátovou, B. Hamerníkovou, O. Polákovou , L. Vítkem a J. Pavlem)  Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy. Projekt výzkumu a vývoje. Praha: VŠE, 2005. 110 s.
 • (s M. Šumpíkovou, J. Pavlem a O. Potlukou) EU Funds: Absorption of Structural Capacity and Effectiveness of Their Use, With Focus on Regional Level in the Czech Republic. In: JENEI, Gyorgy, BARABASHEV, Alexei, VAN DER BERG, Frits et al. Institutional Requirements and Problem Solving in the Public Administrations of the Enlarged European Union and its Neighbours. Bratislava: NISPAcee, 2005, s. 450–484. ISBN 80-89013-20-1.
 • (s B. Slintákovou) Vliv daní a sociálních transférů na rozdělení příjmů v České republice. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 7, s. 26–41. ISSN 0572-3043.Teoretické a praktické aspekty daňové politiky. (Rec.: ŠIROKÝ, Jan, Daňová teorie s praktickou aplikací. 1. vyd. Praha: C.H.Beck.) In: Politická ekonomie, 2004, roč. LII, č. 5, s. 709–711. ISSN 0032-3233.
 • (s K. Kubátovou, V. Vybíhalem aj.) Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického,sociálního a právního prostředí [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Sting, 2004. 220 s. ISBN 80-86342-45-X.
 • (s S. Svátkovou, B. Slintákovou a M. Zeleným) Teoreticko-metodologická a legislativní východiska pro analýzu zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby [CD-ROM]. Praha: VŠE FFÚ, 2004. 143 s.
 • (s A. Vančurovou aj.) Projekt výzkumu a vývoje – údaje pro centrální evidenci Souběh důchodu s výdělečnou činností a vliv výše příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, jeho výši a výplatu. Praha: VŠE, 2004. 120 s.
 • (s M. Sedmihradským) Minimální daň může odrazovat od podnikání. Ekonom, 2003, roč. XLVII, č. 2, s. 46–47. ISSN 1210-0714.Efektivnost predikcí daňových příjmů v ČR. Doktorská disertační práce. Praha: VŠE FFÚ, 2003. 123 s.
 • (s J. Pavlem a M. Šumpíkovou) Ekonometrická analýza regionální absorpce veřejných výdajových programů v České republice. In: MALACH, Antonín. Podpora podnikání v regionech ČR a EU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 129–133. ISBN 80-210-3259-6.
 • (s M. Sedmihradským) Are you ready for EU. Bulletin of the Netherlands Chamber of Commerce in Prague [online], 2003, č. 44–9. 10 s.
 • (s A. Vančurovou, S. Svátkovou, L. Láchovou a B. Slintákovou) Daňový systém ČR. Cvičebnice. 1. vyd. Praha: VOX, 2003. 272 s. Ekonomie. ISBN 80-86324-31-1.
 • (s A. Vančurovou aj.) Daňový systém ČR [CD-ROM]. Praha: VOX, 2003. ISBN 80-86324-32-X.
 • (s M. Sedmihradským) Tax Competition for FDI in Central-European Countries. 1. vyd. Mnichov: Center for Economic Studies, 2002. 8 s.