Read time: 3 min.Academic Staff VŠEM

Information about specialization of individual academics VŠEM and supervision of written outputs. To contact an academic, use Study Form/Contact the Lecturer or during the consultation hours.

Academic Staff VŠEM

Name
Specialization/Subject
SP/ZP/PP BP DP Video
doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. makroekonomie NE ANO ANO NE
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. psychologie NE NE NE NE
Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. management ANO ANO NE ANO
Mgr. Jiří Boháček, Dr. marketing, sociologie ANO ANO ANO ANO
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. etika podnikání NE NE NE NE
Ing. Bohuslav Bohuněk Public Relations NE NE NE NE
Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. řízení lidských zdrojů NE ANO ANO NE
JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. politologie, právo ANO ANO ANO ANO
doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. matematika, exaktní myšlení v ekonomii NE NE NE ANO
Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA management lidských zdrojů ANO ANO NE ANO
doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.
management, řízení lidských zdrojů NE ANO ANO ANO
RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. ekonomie ANO ANO ANO ANO
Ing. Adéla Fajčíková
praktické aplikace NE NE NE NE
doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. řízení projektů NE NE NE NE
prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH komunikační dovednosti, podniková kultura, sociální práce ANO ANO ANO ANO
Ing. Iveta Hlaváčová, MBA praktické aplikace NE NE NE NE
Ing. Kamil Hofrichter, MBA ICT strategie NE NE NE ANO
Ing. Lenka Holečková, Ph.D.
komunikační dovednosti, podniková ekonomika ANO ANO NE NE
doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. praktické aplikace NE NE NE NE
Ing. Václav Hýbler, MBA hodnocení SP/PP ANO ANO NE NE
Ing. Pavel Hýla finanční trhy NE NE NE NE
doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. podniková ekonomika NE NE NE ANO
PhDr. Gabriela Ježková Petrů, Ph.D. management lidských zdrojů ANO ANO NE NE
doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. ekonomické a sociální inovace NE NE NE NE
Ing. Dominika Kadeřábková management lidských zdrojů ANO ANO NE NE
Mgr. Ciaran Kelly HR, marketing (ENG) NE NE NE NE
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. daňová teorie a politika NE ANO ANO NE
Ing. Jiří Klečka, Ph.D. manažerská ekonomika ANO ANO ANO NE
Mgr. Filip Koloros praktické aplikace NE NE NE NE
Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA manažerská ekonomika, inovace, strategie podniku NE ANO ANO ANO
doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. marketing, spotřební chování a segmentace trhu,  trh a spotřeba ANO ANO ANO ANO
PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA řízení lidských zdrojů NE NE NE NE
doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. management NE ANO ANO NE
Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D. marketing NE ANO ANO NE
doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. strategický marketing, nová média NE ANO ANO NE
Ing. Martin Liška, MBA praktické aplikace ANO ANO NE NE
Ing. Aleš Marek, Ph. D. marketing NE NE NE NE
Ing. Peter Matisko, Ph.D. marketing ANO ANO ANO ANO
Ing. Lenka Anna Moravec
praktické aplikace NE NE NE NE
PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D. lidské zdroje ANO NE NE NE
doc. Ing. Jan Pour, CSc. podnikové systémy NE NE NE NE
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. projektový management ANO ANO ANO ANO
Ing. Kateřina Půbalová praktické aplikace NE ANO NE NE
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. psychologie ANO ANO ANO NE
doc. Ing. Václav Rybáček, Ph.D. manažerská ekonomie NE NE NE NE
Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA ekonomika a inovace ANO ANO ANO NE
Doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. manažerská ekonomie, ekonomické prostředí NE NE NE NE
Ing. Dana Spejchalová, Ph.D. management kvality NE NE ANO NE
Ing. Ján Stanko management NE NE NE NE
Ing. Dana Stará, Ph.D. manažerská ekonomie ANO ANO ANO NE
Ing. Břetislav Stromko, MBA marketingová komunikace NE ANO NE ANO
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.
právo, politologie NE ANO NE ANO
PhDr. Karel Škácha praktické aplikace NE NE NE NE
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. psychologie NE ANO ANO NE
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. řízení lidských zdrojů, personalistika ANO ANO ANO ANO
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA finance, management ANO ANO ANO ANO
doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. business economics I a II, business plán NE NE NE NE
Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. marketing ANO ANO ANO NE
Mgr. Ing. Jiří Tobíšek kvantitativní metody, informatika ANO ANO NE ANO
Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D. management, řízení projektů NE NE NE NE
Ing. Hana Urbancová, Ph.D. management lidských zdrojů NE ANO ANO ANO
JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D.
právo NE ANO ANO NE
Bc. Margareta Vojtková
masová a mediální komunikace NE NE NE NE
doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. systémy řízení, ekonomie, pojišťovnictví ANO ANO ANO NE
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. management ANO ANO ANO ANO
prof. Ing. Milan Žák, CSc. hospodářská politika NE ANO ANO ANO