Read time: 3 min.Academic Staff VŠEM

Information about specialization of individual academics VŠEM and supervision of written outputs. To contact an academic, use Study Form/Contact the Lecturer or during the consultation hours.

Academic Staff VŠEM

Name
Specialization/Subject
SP/ZP/PPBPDPVideo
doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. makroekonomie NE ANO ANO NE
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. psychologie NE NE NE NE
Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. management ANO ANO NE ANO
Mgr. Jiří Boháček, Dr. marketing, sociologie ANO ANO ANO ANO
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. etika podnikání NE NE NE NE
Ing. Taťána Bohatová, MBA
hodnocení SP/PP NE NE NE NE
Ing. Bohuslav Bohuněk Public Relations NE NE NE NE
Ing. Michaela Bortlíková praktické aplikace NE NE NE NE
Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. řízení lidských zdrojů NE ANO ANO NE
JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. politologie, právo ANO ANO ANO ANO
Ing. Stanislav Burian, Ph.D. ekonomie ANO NE NE NE
doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. matematika, exaktní myšlení v ekonomii NE NE NE ANO
Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA management lidských zdrojů ANO ANO NE ANO
RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. ekonomie ANO ANO ANO ANO
Mgr. Petra Dolejšová praktické aplikace NE NE NE NE
Ing. Lucie Dostálová, Ph.D.
praktické aplikace NE NE NE NE
Mgr. Michaela Dvořáková psychologie NE NE NE NE
Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D. podniková kultura NE NE NE ANO
Ing. Adéla Fajčíková
praktické aplikace NE NE NE NE
doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. řízení projektů NE NE NE NE
prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH komunikační dovednosti, podniková kultura, sociální práce ANO ANO ANO ANO
Ing. Iveta Hlaváčová, MBA praktické aplikace NE NE NE NE
Mgr. Lenka Hlavsová (Janírková)
psychologie NE NE NE NE
Ing. Kamil Hofrichter, MBA ICT strategie NE NE NE ANO
Ing. Lenka Holečková, Ph.D.
komunikační dovednosti, podniková ekonomika ANO ANO NE NE
doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. praktické aplikace NE NE NE NE
JUDr. Věra Hrouzková právo ANO ANO NE NE
Ing. Helena Hrůzová, CSc. manažerské rozhodování NE NE NE NE
Ing. Václav Hýbler, MBA hodnocení SP/PP ANO ANO NE NE
Ing. Pavel Hýla finanční trhy NE NE NE NE
doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. podniková ekonomika NE NE NE ANO
Ing. František Janatka, CSc. krizové řízení, logistika, organizace a řízení obchodu NE ANO NE NE
Mgr. Adam Janek, MHA, MBA praktické aplikace NE NE NE NE
PhDr. Gabriela Ježková Petrů management lidských zdrojů ANO ANO NE NE
doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. ekonomické a sociální inovace NE NE NE NE
Ing. Dominika Kadeřábková management lidských zdrojů ANO ANO NE NE
Ing. Anna Kalinová, CSc. podniková ekonomika NE NE NE NE
Mgr. Ciaran Kelly HR, marketing (ENG) NE NE NE NE
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. daňová teorie a politika NE ANO ANO NE
Ing. Jiří Klečka, Ph.D. manažerská ekonomika ANO ANO ANO NE
Ing. Miroslav Klíma, CSc. podniková ekonomika NE NE NE NE
Thomas Koch, Dipl.-Volkswirt economics of money and banking NE NE NE NE
Mgr. Filip Koloros praktické aplikace NE NE NE NE
Ing. Petra Kopáčková praktické aplikace NE NE NE NE
RNDr. Alois Kopecký operační programy NE NE NE NE
Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA manažerská ekonomika, inovace, strategie podniku NE ANO ANO ANO
doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. marketing, spotřební chování a segmentace trhu,  trh a spotřeba ANO ANO ANO ANO
Ing. Pavel Kovařík manažerská ekonomika, systémy řízení, manažerský controlling ANO ANO NE ANO
PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA řízení lidských zdrojů NE NE NE NE
Mgr. Eliška Kratinová, MBA hodnocení SP/PP NE NE NE NE
Ing. Josef Krause, Ph.D. ekonomika podniku NE NE NE NE
Ing. Tomáš Kremr praktické aplikace NE NE NE NE
doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. management NE ANO ANO NE
Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.
neziskové organizace NE NE NE NE
Ing. Kateřina Kuralová, Ph.D. management NE NE NE NE
Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D. marketing NE ANO ANO NE
Mgr. Markéta Labajová, Ph.D. praktické aplikace NE NE NE NE
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. ekonomie, hospodářská politika NE NE NE NE
doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. strategický marketing, nová média NE ANO ANO NE
Ing. Martin Liška, MBA praktické aplikace ANO ANO NE NE
Ing. Aleš Marek, Ph. D. marketing NE NE NE NE
Ing. Klára Margarisová, Ph.D. marketing NE NE NE NE
Bc. Eva Marková praktické aplikace NE NE NE NE
Ing. Peter Matisko, Ph.D. marketing ANO ANO ANO ANO
Ing. Lenka Anna Moravec
praktické aplikace NE NE NE NE
Mgr. Klára Mouchová praktické aplikace NE NE NE NE
Mgr. Jan Musil praktické aplikace NE NE NE NE
PhDr. Jaroslav Nekola, CSc. management NE NE NE NE
Mgr. Hana Ovesleová praktické aplikace NE NE NE NE
PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D. lidské zdroje ANO NE NE NE
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA praktické aplikace NE NE NE NE
Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D. praktické aplikace NE NE NE NE
Ing. Ivan Pilip Evropská unie NE NE NE NE
doc. Ing. Jan Pour, CSc. podnikové systémy NE NE NE NE
Ing. Eva Procházková, MBA logistika NE NE NE NE
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. projektový management ANO ANO ANO ANO
Ing. Kateřina Půbalová praktické aplikace NE ANO NE NE
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. psychologie ANO ANO ANO NE
Ing. Marek Rojíček, Ph.D. ekonomie, základy makroekonomické analýzy NE NE NE NE
Ing. Marek Roll
praktické aplikace NE NE NE NE
Ing. Václav Rybáček, Ph.D. manažerská ekonomie NE NE NE NE
Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA ekonomika a inovace ANO ANO ANO NE
Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. veřejné finance, daně a daňová teorie NE NE NE NE
Mgr. Marie Součková praktické aplikace NE NE NE NE
Ing. Dana Spejchalová, Ph.D. management kvality NE NE ANO NE
Ing. Ján Stanko management NE NE NE NE
Ing. Dana Stará, Ph.D. manažerská ekonomie ANO ANO ANO NE
Ing. Radek Stavěl, Ph.D. praktické aplikace NE NE NE NE
Ing. Břetislav Stromko, MBA marketingová komunikace NE ANO NE ANO
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.
právo, politologie NE ANO NE ANO
Ing. Hana Svobodová, Ph.D. management NE NE NE NE
Mgr. Tereza Šimečková praktické aplikace NE NE NE NE
PhDr. Karel Škácha praktické aplikace NE NE NE NE
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. psychologie NE ANO ANO NE
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. řízení lidských zdrojů, personalistika ANO ANO ANO ANO
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA finance, management ANO ANO ANO ANO
Ing. Michal Špitálník obchodní dovednosti NE NE NE NE
Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. business economics I a II, business plán NE NE NE NE
Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. marketing ANO ANO ANO NE
Mgr. Ing. Jiří Tobíšek kvantitativní metody, informatika ANO ANO NE ANO
Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D. management, řízení projektů NE NE NE NE
Ing., Mgr. Anna Tůmová praktické aplikace NE NE NE NE
Mgr. Soňa Uhrová praktické aplikace NE NE NE NE
Ing. Hana Urbancová, Ph.D. management lidských zdrojů NE ANO ANO ANO
MSc. Martina Vitézová praktické aplikace NE NE NE NE
JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D.
právo NE ANO ANO NE
doc. Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. management, řízení lidských zdrojů NE ANO ANO ANO
Bc. Margareta Vojtková
masová a mediální komunikace NE NE NE NE
Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. systémy řízení, ekonomie, pojišťovnictví ANO ANO ANO NE
Ing. Jitka Zborková, Ph.D. účetnictví ANO ANO ANO NE
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. management ANO ANO ANO ANO
prof. Ing. Milan Žák, CSc. hospodářská politika NE ANO ANO ANO