Struktura studia Ph.D.

Doktorský studijní program Ekonomie a management (prezenční forma P/kombinovaná forma K) se specializacemi (Ekonomické a sociální inovace, Finanční management, Management lidských zdrojů, Marketing, Mezinárodní ekonomie, Projektový management, Prognostika a plánování, Sociální pedagogika/sociální patologie, Statistická analýza, Udržitelné podnikání).

I. - III. ročník / Základní a specializační blok

Základní a specializační blok obsahuje 14 studijních předmětů, rozdělených do základní (4 povinné studijní předměty) a specializační (10 volitelných studijních předmětů) části studijního oboru.

ZÁKLADNÍ BLOK
SPECIALIZAČNÍ BLOK*
Úvod do studia / ZP
Praktické aplikace (výuka, semináře) / ZP
Cizí jazyk (AJ/NJ) / ZK
Finanční management / ZK
Management lidských zdrojů / ZK
Marketing / ZK
Mezinárodní ekonomie / ZK
Projektový management / ZK
Ekonomické a sociální inovace / ZK
Prognostika a plánování / ZK
Sociální pedagogika/sociální patologie / ZK
Statistická analýza / ZK
Udržitelné podnikání / ZK
Ekonomie / ZK
Aplikovaná hospodářská politika / ZK
Strategický management / ZK

Organizace a podmínky studia

Školiteli jsou výhradně docenti a profesoři. Témata disertačních prací vycházejí z okruhů specifikovaných nabízenými specializačními předměty. Konkrétní téma disertační práce studenta je upřesněno po dohodě se školitelem.

Výuka a výzkum na VŠEM

  • Studenti doktorandského studia jsou aktivně zapojeni do pedagogického procesu na VŠEM, kde vedou výuku studijních předmětů ve studijních programech (Bc., Ing., MBA), které se obsahově týkají jejich disertační práce, kdy student vyučuje v průběhu svého Ph.D. studia minimálně 1 studijní předmět na VŠEM.
  • Doktorandi jsou zapojováni do vědecko-výzkumných aktivit VŠEM a do spolupráce s praxí s možností absolvovat studijní pobyt v zahraničí.