Čas čtení: 2 min.Partnerské univerzity

Seznam partnerských univerzit programu Erasmus, se kterými má Vysoká škola ekonomie a managementu podepsány bilaterální smlouvy opravňující studenty účastnit se studentských mobilit (nabídka partnerských universit v programu Erasmus je průběžně aktualizována a doplňována). Při výběru nejvhodnější univerzity je možné opřít se o zkušenosti studentů z předchozích studijních pobytů, které jsou zveřejněné v Databázi závěrečných zpráv.
ZeměPartnerská UniverzitaPoznámka
Belgie  
Bulharsko  
Francie Většina kurzů probíhá ve francouzštině.*
Island  
Itálie  
Kypr  
Litva  
Lotyšsko  
Makedonie  
Maďarsko  
Německo Výuka probíhá pouze v němčině.*

Norsko  
Polsko  
Portugalsko  
Rakousko Většina kurzů probíhá v němčině.*
Rumunsko  
Řecko  
Slovensko  
Španělsko