Management Department

The Department of Management is a specialized academic center, which provides lectures in relevant areas for bachelor's, master's and MBA studies.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Crisis management Law in sport
Management I Management II
Production and Operations Management Project Management
Quality Management Project Management II
Risk Management Management of change
Sport and Society Managerial Decision Making
Methodology for Quality Management Strategic Management
Business skills Strategic Analysis
Commercial transactions Management´s Systems
Operational programs Theory and Practice of Management
Organization and business management Principles of Management

< zpět

Ing. Dana Spejchalová, Ph.D.

Ing. Dana Spejchalová, Ph.D.

Quality Management, Management Systems, Quality Management Methodology

In Economics since 2001 - University of Economics, Faculty of Finance and Accounting, the main specialization Accounting and Financial Management, minor Quality Management. Doctorate (Ph.D) since 2006 - University of Economics, Faculty of Business Administration, majoring in Business Administration and Management, specializing in Management. Since 2000 she works in the field of quality management as a proxy for quality (and the environment) or quality manager in the private sector - in the construction, automotive, chemicals and services. She has extensive experience in the field of quality management, which extends audit and consulting services. She has also worked as a lecturer at the University of Economics.

Publications

 • Management kvality, VŠEM 2007, ISBN 978-80-86730-22-6.
 • Řízení jakosti v holdingu dodavatelů, příspěvek do sborníku mezinárodní konference "Nejlepší zkušenosti pro lepší kvalitu života", Česká společnost pro jakost, Praha 11/2006
 • Co přináší standard IIP – Investors in People in Moderní řízení, 10/2005
 • (s J. Veberem) Management jakosti - skripta, Praha: VŠE 2004.
 • (s J. Veberem, J. Srpovou aj.) Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 304 s. ISBN 80-247-1069-2.
 • Renesance hodnotové analýzy. (Rec.: VLČEK, Radim, Hodnota pro zákazníka. 1. vyd. Praha: Management Press.) In: Politická ekonomie, 2003, roč. LI, č. 4, s. 599–601. ISSN 0032-3233.

Pedagogical activities

 • výuka VŠ kurzu Management kvality na Vysoké škole ekonomie a managementu

Grants and membership

 • členka České společnosti pro jakost

Conference

 • Nejlepší zkušenosti pro lepší kvalitu života – mezinárodní vědecká konference České společnosti pro jakost, Praha 13.-17.11.2006
 • Za hranicemi personalistiky. Praha 20.05.2004 – 21.05.2004. In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha: VŠE, 2004, s. 557–562. ISBN 80-245-0678-5.
 • Nutnost změn z pohledu globalizace. Praha 10.09.2003 – 12.09.2003. In: Ekonomika a management 2003. Praha: VŠE, 2003, s. 38. ISBN 80-239-1538-X.
 • Indikátory výkonnosti stavebních procesů z pohledu QMS a EMS. Mezinárodní vědecká konference Jakost 2003, Dům techniky Ostrava, květen 2003