Management Department

The Department of Management is a specialized academic center, which provides lectures in relevant areas for bachelor's, master's and MBA studies.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Crisis management Law in sport
Management I Management II
Production and Operations Management Project Management
Quality Management Project Management II
Risk Management Management of change
Sport and Society Managerial Decision Making
Methodology for Quality Management Strategic Management
Business skills Strategic Analysis
Commercial transactions Management´s Systems
Operational programs Theory and Practice of Management
Organization and business management Principles of Management

< zpět

Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Project Management I and II

She graduated in 1965 Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering - Majored in Structural Engineering and Construction. After 4 years experience in enterprise Armabeton, Prague (dept. Review of the projects, application methods CPM) worked five years at the Institute of Consultancy in Prague (then Czechoslovak Institute. Committee of Scientific Management). It is now 37 years on the Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering as a university lecturer in the Department of Economics and Management in Civil Engineering. Since 1990 he is Associate Professor in Economics and Management in Civil Engineering. Professionally engaged in construction economics, management, construction and project management. In 2007 I gained the internationally valid certification "Certified Senior Project Manager (IPMA Level B)." Currently I am working at the department of economics and management in building a part-time teaching in the doctoral program.

Publications

  • Prostějovská, Z. - Hačkajlová, L. - Tománková, J. - Hromada, E. - Tatýrek, V.:Management výstavbových projektů,Praha: ČVUT v Praze, 2008. 200 s. ISBN 978-80-01-04142-0.
  • Hačkajlová, L. - Hromada, E.:Oceňování nákladů životního cyklu stavebního díla při znalecké činnosti, In: Cena a životní cyklus stavebního díla.Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006, díl 1, s. 47-50. ISBN 80-214-3189-X.
  • Hačkajlová, L.:Stavební ekonomika a management, 3. vyd.Praha: Sobotáles, 2006. 265 s. ISBN 80-85920-79-4.
  • Hačkajlová, L.:Poptávka po bytech a modelový přístup k její simulaci, In: Ekonomická rizika životního cyklu staveb.Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2006, s. 39-40. ISBN 80-01-03569-7.
  • Hačkajlová, L.:Cenový a nákladový dozor In: Stavební, autorský a technický dozor investora.Praha: Verlag Dashöfer, 2003, díl 5, s. 1-6. ISBN 80-86229-61-0.
  • Hačkajlová, L.:Inženýrská činnost In: Stavební, autorský a technický dozor investora.Praha: Verlag Dashöfer, 2003, díl 1, s. 1-12. ISBN 80-86229-61-0.
  • Hačkajlová, L.Přehled o využití projektového řízení ve výstavbě In: Stavební, autorský a technický dozor investora.Praha: Verlag Dashöfer, 2003, s. 1-20. ISBN 80-86229-61-0.
  • Hačkajlová, L.:Projektové řízení a veřejné stavby In: PROMA 02 - "Projektové řízení".Plzeň: Sdružení Evida, 2002, díl 1, s. 75-81. ISBN 80-86596-13-3.
  • Hačkajlová, L.:Zavádění projektového řízení veřejných staveb In: Udržitelný růst stavebních kapacit vzhledem k přípravě firem české republiky ke vstupu na stavební trh EU.Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2002, s. 3-6. ISBN 80-01-02682-5.