Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Ing. Václav Hýbler, MBA

Ing. Václav Hýbler, MBA

Vedení BP

Absolvent Vysoké školy regionálního rozvoje v oboru management a regionální rozvoj. Absolvent Vysoké školy ekonomie a managementu v oboru Management firem (Ing.) a Řízení lidských zdrojů (MBA).

Působil na pozicích finančního a HR specialisty, konzultanta v oblasti pojišťovnictví a investování. Absolvoval rotaci práce ve společnosti Linet spol. s r.o. V současné době se věnuje vlastnímu podnikání zejména v oblasti školení a konzultace k novému Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Pedagogická činnost

  • Kurzy pro zaměstnance v oblasti účetnictví a time managementu
  • „Úvod do světa práce" – projekt pro základní školy, představení všech oddělení ve firmě
  • Didaktická praxe ekonomických předmětů na střední škole
  • Kurzy GDPR pro podnikatele