Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

Praktické aplikace

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA je absolventem FF UK (magistr) a Champan University (MBA), studoval také na Leuphana University Lüneburg (jeden semestr Ph.D.). Působí na VŠE v Praze na pozici asistenta a přednáší management a management udržitelnosti. Jaroslav se věnuje především managementu udržitelnosti v organizacích. Začínal v České radě pro šetrné budovy jako ředitel pro komunikaci a rozvoj, kde spolupracoval především s velkými firmami z oblasti stavebnictví,  komerčního developmentu a IT. Poslední čtyři roky působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde založil a vede Centrum managementu udržitelnosti. V rámci výuky spolupracuje s největšími korporacemi jako jsou ČEZ, ČSOB, Skanska, Vodafone nebo IKEA, ale také s menšími firmami jako například Nanoenergies. Dále je Jaroslav předsedou správní rady institutu T2S2, který se zabývá možnostmi transformace trhu k vyšší udržitelnosti. Zároveň je také členem dozorčí rady institutu Bezobalu, který řeší problematiku přebytečných obalů v retailu a provozuje síť bezobalových obchodů v Praze. V rámci výzkumu spolupracuje Jaroslav Pašmik na projektech s prestižní Leuphana University Lüneburg (Německo), kde nyní pracuje na Barometru korporátní udržitelnosti, ale také na projektu zkoumající bariéry pro více udržitelnou univerzitu.

Publikační činnost

 • Pašmik, J. (2018). University Campus Sustainability Management: Seeking a Breakthrough in Germany. International Days of Statistics and Economics, Prague.
 • Pašmik, J. (2017). Problém slečny Nely, aneb co s textilním odpadem?, Odpadové forum.
 • Pašmik, J. (2016). Dissemination Of Sustainbility In Multinational Construction Companies: Evidence From The Czech Republic.  In: Proceedings of the 4th International Conference IMECS, 26–27 May, 2016, Prague, University of Economics, Oeconomica Publishing House, 550- 556.

Pedagogická činnost

 • FPH VŠE 3MA101 Management
 • FPH VŠE 3MA103 Principy managementu
 • FPH VŠE 3MA114 Management pro informatiky a statistiky
 • FPH VŠE 3MA345 Management udržitelnosti
 • FPH VŠE 3MA192 Management (pro studenty Arts Managementu)

Granty a členství

 • Interní grant FPH VŠE na projekt Barometru korporátní udržitelnosti, od 2016
 • Předseda správní rady institutu T2S2 z.ú. od 2018
 • Vedoucí Centra managementu udržitelnosti při FPH VŠE od 2017
 • Členem dozorčí rady institutu Bezobalu z.ú. od 2015
 • Člen „International Organisational and Programme Committee“ mezinárodní vědecké konference Innovation management, entrepreneurship and sustainability od 2017. 

Konference

 • IMES 2018
 • IMES 2016
 • MSEAD 2018
 • Zero Waste 2018
 • EVVO 2018
 • EVVO 2017