Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

Prorektorka pro studium

Komunikační a prezentační dovednosti, Management lidských zdrojů, Prezentační a komunikační dovednosti, Studijní a prezentační dovednosti

Management, Rozvoj lidských zdrojů, Management lidských zdrojů, Ekonomické a sociální inovace, Management změny, Řízení lidských zdrojů

Absolventka FPH VŠE (doc.) a PEF (Ing., PhD.). Garantuje a vyučuje ve studijních programech v češtině i v angličtině. Ve své specializaci se zaměřuje na kvalitu ve vysokém školství, management lidské zdroje a inovace. Je řešitelkou a spoluřešitelkou řady projektů a grantů a pravidelně zveřejňuje své výsledky práce ve vědeckých periodicích. Je členkou vědeckých a redakčních rad, působí jako recenzent a spolupracuje s vědeckými časopisy v České republice i v zahraniční. Je autorkou a spoluautorkou více jak sto publikací s ohlasy v České republice i v zahraničí, autorka či spoluautorka monografií. Je členkou Rady vysokých škol, předsedkyní Regionu 8 (Europe, Africa, Central Asia) v Accreditation Council of Business Schools and Programs (ACBSP) a působí jako evaluátorka v akreditačních agenturách (ACBSP, ATHEA, Slovenská Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo).

Praxe

 • V současné době působí jako Prorektorka pro pedagogiku a výzkum. Řídí činnost v oblasti výukového procesu, pedagogiky, personálního zajištění a vědy a výzkumu na VŠEM. Vypracovává a předkládá programy činnosti a rozvoje, akreditační a evaluační materiály pro uvedené oblasti. Pracuje na výzkumných projektech zaměřených na primární výzkum v oblasti kvality vysokých škol, personálního managementu, fluktuace zaměstnanců, rozvoje znalostních pracovníků a talent managementu. Pracuje na projektech tvorby vzdělávacích programů, působí jako lektor v oblasti managementu, lidských zdrojů, inovací. Podílí se na vzdělávacích programech s podporou Evropské unie a ČR v oblasti výuky a vzdělávání. Aktivně pracuje na projektech grantů v EU. Mimo oblast vzdělávání má zkušenosti na manažerských pozicích a v oboru IT.

Pedagogická činnost

 • Vysoká škola ekonomie a managementu
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Výuka v rámci evropských programů (vzdělávání dospělých)

Publikace

 • SÁNCHEZ, R., FLEGL, M., DEPOO, L. Identification of employees’ preferences for health and wellness programs: An introductory study. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 2020, ISSN 1587-3803. SJR 0,27 Q2 (2017)
 • DEPOO, L., URBANCOVÁ, H., ŠNÝDROVÁ, M. Kariérní management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2020. ISBN 978-80-88330-06-6.
 • DEPOO, L., URBANCOVÁ, H. Závěrečná zpráva projektu Laboratoř Nadace Vodafone 2.0. Praha: MPSV: ESF, OPZ, 2020. 80 s.
 • VNOUČKOVÁ, L. Impact of COVID-19 on human resource management. Revista Latinoamericana de Investigación Social, 3 2020 (1). pp. 18-21.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Setting Organisational Culture to Develop Potential and Innovations. Quality Innovation Prosperity, 24, 2020 (1). pp. 54-68. ISSN 1335-1745 (print), ISSN 1338-984X (online). doi: 10.12776/QIP.V24I1.1346. SJR 0,17 Q4 (2017)
 • VNOUČKOVÁ, L., SMOLOVÁ, H., DEPOO, T. The Value of Business Education: A Survey of Business Students Perceptions. Aula, 27, 2019 (1-2). pp. 20-32. ISSN 2533-4433.  
 • VNOUČKOVÁ, L. Evaluation of social competency development during business university education by graduates. Social competences – the new dimension of the traditional mission of higher education. Warsaw, 28 February 2020, SGH/Warsaw School of Economics.
 • VNOUČKOVÁ, L. Development of social competencies within business oriented lectures with focus on entrepreneurship. [poster] Social competences – the new dimension of the traditional mission of higher education. Warsaw, 28 February 2020, SGH/Warsaw School of Economics.
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L., LINHART, Z., JEŽKOVÁ PETRŮ, G., ZUZÁK, R., HOLEČKOVÁ, L., PROSTĚJOVSKÁ, Z. Impact of Age Management on Sustainability in Czech Organisations. Sustainability, 12, 2020, 1064. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12031064. IF: 2.592 (2018); 5-Year IF: 2.801 (2018), Q2, SJR 2018 0.55, h index 53.
 • LINHART, Z., VNOUČKOVÁ, L. Indices Converting Resignation and Drop-offs of Business Students to Retention. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 13, 2020 (2). pp. 79-89, online ISSN 1803-1617, printed ISSN 2336-2375, doi: https://doi.org/10.7160/eriesj.2020.130203
 • HUDÁKOVÁ, M., URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Key Criteria and Competences Defining the Sustainability of Start-up Teams and Projects in the Incubation and Acceleration Phase. Sustainability, 11, 2019 (23). pp. 6720. ISSN 2071-1050. DOI: https://doi.org/10.3390/su11236720 IF: 2.592 (2018); 5-Year IF: 2.801 (2018), Q2, SJR 2018 0.55, h index 53. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6720 , https://www.mdpi.com/journal/sustainability
 • Rozhovor: Bakalářské studium nedokončí třetina posluchačů, 15 procent magisterské. E15, 2019. Dostupné z: https://www.e15.cz/tematicke-specialy/vzdelani/bakalarske-studium-nedokonci-tretina-posluchacu-15-procent-magisterske-1362682
 • VNOUČKOVÁ, L., ŠNÝDROVÁ, M., ŠNÝDROVÁ, I. Factors of business university student expectations affecting student-centered teaching. Accreditation Council for Business Schools and Programs Region 8 Conference on Teaching in a Student-centered World. Prague, 14-16 November, 2019.
 • LINHART, Z., VNOUČKOVÁ, L. Indices of Student Retention and Learning based on Entry Preferences and Attitudes towards Individualized Approach in Teaching. Accreditation Council for Business Schools and Programs Region 8 Conference on Teaching in a Student-centered World. Prague, 14-16 November, 2019.
 • VNOUČKOVÁ, L. Perception of Transparent Lobbying in Central European Countries. In: ŠIMRAL., V., LABOUTKOVÁ, Š. et al. Transparent Lobbying and Democracy. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillian, 2019.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Preferences of Business Student in Quality of Training and Development. Business Trends, 9, 2019 (1). pp. 44-54. ISSN 1805-0603. https://doi.org/10.24132/jbt.2019.9.1.44_54. ERIH PLUS
 • ŠNÝDROVÁ, M., VNOUČKOVÁ, L., ŠNÝDROVÁ, I. Factors affecting choice of employment by university graduates. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 46, 2019 (2). pp. 159-170. ISSN 1211-555X. SJR 0.25 Q2 (2017)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. The role of gender in management education and its development in past years in private business university. Acta Academica Karviniensia, 2019, 19(2). pp. 68-78. ISSN 1587-3803. DOI: 10.25142/aak.2019.015. SJR Q2 (2017), ERIH PLUS
 • VNOUČKOVÁ, L., DEPOO, T. Success Criteria of Start-up Management: Evidence from Accelerator Program. International Conference on Economics and Social Sciences: Collaborative Research for Excellence in Economics and Social Sciences. Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, Romania, April 4-5, 2019.
 • ŠNÝDROVÁ, M., VNOUČKOVÁ, L., ŠNÝDROVÁ, I. Practical training and its impact on employability post-graduation. Prague Economic Papers. 29, 2020 (1). pp. 67-84. ISSN 1210-0455. eISSN: 2336-730X. DOI: 10.18267/j.pep.723. SJR 0,28 Q3 (2017) IF 0.409 (2016), 5 - Year Impact factor 0.557
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Preferable Course of Study and Learning Support by Business University Students. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 67, 2019 (2). pp. 609-620. ISSN 1211-8516. DOI: https://doi.org/10.11118/actaun201967020609. SJR 0.22 Q3 (2017)
 • ŠNÝDROVÁ, M., VNOUČKOVÁ, L., ŠNÝDROVÁ, I. Impact of gender segregation of business university graduates on their position on the labour market. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 43, 2018 (2). pp. 246-255. ISSN 1211-555X.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Internal Quality Process Management Evaluation in Higher Education by Students. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review. 2018, 9 (2). pp. 63-80. ISSN 1804-8285. SJR Q2 (2017).
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Building Employer´s Image Thanks to Talent Programs in Czech Organizations. Engineering Economics, 2018, 29(3). pp. 319-331. Print ISSN 1392-2785 Online ISSN 2029-5839. SJR Q2 (2017).
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Factors Affecting Business & Management Higher Education Quality. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 2019, 27 (1). ISSN 1587-3803. SJR Q2 (2017).
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Impact of Employee Development in Agricultural Companies on Commitment, Loyalty and Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 66, 2018 (3). pp. 803-811. ISSN 1211-8516. DOI: https://doi.org/10.11118/actaun201866030803.
 • LINHART, Z., VNOUČKOVÁ, L. Kreativní destrukce enkulturací. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2018. 214 s. Edice monografie. ISBN 978-80-87839-94-2.
 • VNOUČKOVÁ, L. Criteria of Innovativeness in Start-Ups and Innovative Entrepreneurship. Quality Innovation Prosperity, 22, 2018 (1). pp. 27-43. ISSN 1335-1745 (print), ISSN 1338-984X (online).  doi: http://dx.doi.org/10.12776/qip.v1i1.1040.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Current success criteria of socially-oriented start-ups in incubation stage. 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018). May 31 - June 1, 2018, University of Economics, Praha, Oeconomica. pp. 1096-1104. ISBN 978-80-245-2274-6. DOI: 10.18267/pr.2018.dvo.2247.0.
 • ŠNÝDROVÁ, M., ŠNÝDROVÁ, I., VNOUČKOVÁ, L. Hodnocení přínosu studia na vysoké škole z pohledu absolventů Vysoké školy ekonomie a managementu. Ekonomické listy, 8, 2017 (3). pp. 77-88. ISSN 1804-4166.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Factors describing Students´ Perception on Education Quality Standards. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 10, 2017 (4). 109-115, online ISSN 1803-1617, printed ISSN 2336-2375, doi: 10.7160/eriesj.2017.100403.
 • VNOUČKOVÁ, L., ŽÁK, M. Transparency in Lobbying as Perceived by Organisational Representatives in the Czech Republic. Review of Economic Perspectives – Národohospodářský obzor, 2017, 17(4), pp. 381–397, ISSN 1804-1663. DOI: 10.1515/revecp-2017-0020.
 • VNOUČKOVÁ, L. Sustainable development of human resources: Innovativeness and creativity as a way to development and retention of staff. Social Innovations: Theoretical and Practical Insights (SOCIN 2017) – 6th International Interdisciplinary Conference. Mykolas Romeris University, 28 Sep. 2017. Vilnius, Lithuania, 2017.
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L., SMOLOVÁ, H. Je rozvoj zaměstnanců a talent management důležitý i v zemědělských podnicích? Práce a mzda. 65(7), 2017. ISSN 0032-6.
 • VNOUČKOVÁ, L. Mohou české vysoké školy obstát v mezinárodním prostředí? Respekt, 28(35), 2017. p. 43. ISSN 0862-6545.
 • ŠNÝDROVÁ, M., ŠNÝDROVÁ, I., VNOUČKOVÁ, L. Vnímání příčin uplatnitelnosti absolventů a jejich závislosti a specifika u dílčích skupin. Ekonomické listy, 8, 2017 (2). pp. 40-55. ISSN 1804-4166.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Vývoj a specifika hodnocení kvality ekonomických předmětů studenty vysoké školy. Ekonomické listy, 8, 2017 (2). pp. 13-26. ISSN 1804-4166.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Impact of types of rewards on efficiency of talent management and development programs. Proceedings of the 11th International Days of Statistics and Economics, Prague, University of Economics, 14.-16.9.2017. Slaný, Melandrium, 2017. pp. 1760-1769. ISBN 978-80-87990-12-4.
 • VNOUČKOVÁ, L., ŽÁK, M. Perception of Transparency of Lobbing: First empirical approach. Proceedings of the International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec, Technical University of Liberec, 11.-13.9.2017. pp. 466-473. ISBN 978-80-7494-349-2.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Students´ Behavior towards Education Quality Standards. Proceedings of the 14th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague, Czech University of Life Sciences, 2017. pp. 520-527. ISBN 978‐80‐213-2762-7. ISSN 2336-744X.
 • VNOUČKOVÁ, L. Metodika evaluace impaktu a výsledků projektu Laboratoř Nadace Vodafone 2.0. Praha: Laboratoř Nadace Vodafone, 2017. 19 s.
 • VNOUČKOVÁ, L. Design evaluace projektu Akcelerátor VŠEM. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2017. 12 s.
 • VNOUČKOVÁ, L., ŠMEJKALOVÁ, J., SMOLOVÁ, H., URBANCOVÁ, H. Vnímání standardů kvality výuky a vzdělávání studenty VŠ. Ekonomické listy, 8, 2017 (1). pp. 23-38. ISSN 1804-4166.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Rozvoj pracovníků a talent management v lesnictví. Lesnická práce, 2017, 95 (5). pp. 24-25 (320-321). ISSN 0322-9254.
 • VNOUČKOVÁ, L. Trvale udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost firem. In JANATKA, F. et al. Podnikání v globalizovaném světě. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 54-70. ISBN 978-80-7552-754-7.
 • HYRŠLOVÁ, J., TOMŠÍK, P., VNOUČKOVÁ, L. Relation between sustainability-related communication and competitiveness in the chemical industry. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 65, 2017 (1). pp. 283-292. ISSN 1211-8516. DOI: https://doi.org/10.11118/actaun201765010283.
 • VNOUČKOVÁ, L. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2017. 374 s. Edice monografie. ISBN 978-80-87839-76-8.
 • HYRŠLOVÁ, J., TOMŠÍK, P., VNOUČKOVÁ, L., HÁJEK, M. Sustainability-Related Communication and its Influence on Competitiveness of Companies in the Chemical Industry. 6th International Conference on Management (ICoM) - Trends of Management in the Contemporary Society. Brno, Czech Republic, JUN 09-10, 2016, pp. 138-141. ISBN 978-80-7509-451-3. WOS:000400581300032.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Quality Evaluation of Management Education in Private University in the Czech Republic: Case study. Proceedings of the 10th International Days of Statistics and Economics, Prague, University of Economics, 8.-10. 9. 2016. Slaný, Melandrium, 2016. pp. 1978–1986. ISBN 978-80-87990-10-0.
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Strategie řízení lidských zdrojů: nastavení personálních procesů: získávání zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, talent management, kontinuita znalostí. Výzkumná zpráva č. 1098/2016-1000. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), 2016, 26 s.
 • VNOUČKOVÁ, L. Personality attitudes affecting employee learning and development: Prerequisites of behaviour leading to learning and development. Quality Innovation Prosperity, 20, 2016 (2). ISSN 1335-1745 (print), ISSN 1338-984X (online).
 • SMOLOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Marketing lidských zdrojů. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2016. 123 s. Edice učební texty. ISBN 978-80-87839-74-4.
 • VNOUČKOVÁ, L., SMOLOVÁ, H., ŠMEJKALOVÁ, J. Dílčí oblasti hodnocení kvality vyučovaných předmětů studenty – Formativní hodnocení vybraných oblastí. Ekonomické listy, 7, 2015 (2). pp. 29-41. ISSN 1804-4166.
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Vyhodnocení výsledků současného nastavení vybraných personálních procesů. Výzkumná zpráva č. 782/2016-1000. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), 2016, 33 s.
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Strategie řízení lidských zdrojů: Nastavení vybraných personálních procesů: rozvoj zaměstnanců, zabezpečení kontinuity znalostí a rozšíření interní spolupráce.  Výzkumná zpráva č. 783/2016-1000. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), 2016, 11 s.
 • HYRŠLOVÁ, J., TOMŠÍK, P., VNOUČKOVÁ, L., HÁJEK, M. Sustainability-related Communication and Its Influence on Competitiveness of Companies in the Chemical Industry. International Conference on Management: Trends of Management in the Contemporary Society, Brno, Mendel University, 9.-10.6.2016.
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L., SMOLOVÁ, H. Identification and Development of Key Talents through Competency Modelling in Agriculture Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 64, 2016 (4). pp. 1409-1419. ISSN 1211-8516.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H., ŠMEJKALOVÁ, J. Students’ evaluation of education quality in human resource management area: case of private Czech university. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 9, 2016 (2). pp. 45-51. ISSN 1803-1617.
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L., SMOLOVÁ, H. Talent management v organizacích v České republice. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2016. 244 s. Edice monografie. ISBN 978-80-87839-64-5.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H., ŠMEJKALOVÁ, J. Hodnocení kvality vyučovaných předmětů studenty podle odborných oblastí. Ekonomické listy, 7, 2015 (1). pp. 26-44. ISSN 1804-4166.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H., ŠMEJKALOVÁ, J. Perception of Education Quality in Subjects Related to Human Resources by University Students. Proceedings of the 13th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague, Czech University of Life Sciences, 2016. pp. 658-665. ISBN 978‐80‐213‐2646‐0. ISSN 2336‐744X.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Strategic Talent Management in Agricultural and Forestry Companies. Agricultural Economics, 62, 2016, (x). ISSN 0139-570X (Print), ISSN 1805-9295 (On-line).
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Management lidských zdrojů. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2016. 232 s. Edice učební texty.
 • VNOUČKOVÁ, L. Practices of Talent Management in Organisations in the Czech Republic.
 • Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 64, 2016 (1). pp. ISSN 1211-8516.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Strategie získávání a řízení talentů v zemědělských podnicích. Ekonomické listy, 6, 2015 (3). ISSN 1804-4166.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Staff Turnover Costs in the Czech Republic. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues, 19, 2016 (1). pp. ISSN 1212-3951.
 • VNOUČKOVÁ, L., ZUZÁK, R. Management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2015. 184 s. Edice učební texty. ISBN 978-80-87839-49-2.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Talent management v lesnických podnicích. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2016 (1). pp. ISSN 0322-9688 (Print), ISSN 1805-9872 (Online).
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Rozvoj lidských zdrojů. 2. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2015. 114 s. Edice učební texty. ISBN 978-80-87839-55-3.
 • Kolektiv CES VŠEM, VSEM. Konkurenční schopnost České republiky 2013–2014. Praha: Odborné nakladatelství VŠEM, 2015. s. 108. ISBN 978-80-87839-50-8. Editor: VNOUČKOVÁ, L.
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L., LABOUTKOVÁ, Š. Knowledge Transfer in a Knowledge-Based Economy. E+M, 2016 (3). pp. ISSN 1212-3609.
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Investigating Talent Management Philosophies. Journal of Competitiveness, 7, 2015 (3). pp. 3-18. ISSN 1804-171X.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. The usage of methods for development of talents in Czech organisations. Proceedings of the 9th International Days of Statistics and Economics, Prague, University of Economics, 10.-12.9.2015. Slaný, Melandrium, 2015. pp. 1683-1691. ISBN 978-80-87990-06-3.
 • VNOUČKOVÁ, L., ZUZÁK, R. Management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2015. ISBN 978-80-87839-49-2.
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L.  Application of Talent and Knowledge Management in the Czech and Slovak Republics: First empirical approaches. Economic Annals, 60, 2015 (205). pp. 105-137. ISSN 0013-3264.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Rozvoj zaměstnanců v zemědělství a lesnictví. Ekonomické listy, 6, 2015 (1). ISSN 1804-4166.
 • KRATINOVÁ, E., VNOUČKOVÁ, L. Prokrastinační chování v mezinárodních organizacích. Ekonomické listy, 2015, 6, 1. ISSN 1804-4166.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Approaches to employee development in Czech organisations. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 8, 2015 (1). pp. 1-7. ISSN 1803-1617.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Employee turnover and knowledge management in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 63, 2015 (1). pp. 313-325. ISSN 1211-8516.
 • HYRŠLOVÁ, J., VNOUČKOVÁ, L., HÁJEK, M. Koncepce udržitelného rozvoje a konkurenceschopnost podniků chemického průmyslu. Chemické listy – Bulletin, 109, 2015 (4), pp. 317-336.  ISSN 1213-7103, 0009-2770.
 • VNOUČKOVÁ, L., HYRŠLOVÁ, J., TOMŠÍK, P. How does Implementation of Environmental Management System Contribute to Corporate Sustainability Management. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 62, 2014 (6). pp. 1499-1508. ISSN 1211-8516.
 • VNOUČKOVÁ, L., ČEJKA, R. Hlavní ekonomické faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti: Vývoj v České republice. Ekonomické listy, 5, 2014 (2). ISSN 1804-4166.
 • VNOUČKOVÁ, L. Motivace pracovního jednání. Videolearningová aplikace, VŠEM, 2014 (3,5 hod.).
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Rozvoj lidských zdrojů. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2014. ISBN 978-80-87839-31-7.
 • HYRŠLOVÁ, J., HÁJEK, M., VNOUČKOVÁ, L. Environmental reporting and sustainability reporting in chemical industry in the Czech Republic. Praha: EMAN, 2014.
 • VNOUČKOVÁ, L. Human resource management. Videolearningová aplikace, VŠEM, 2014 (2,5 hod.).
 • URBANCOVÁ, H. - VNOUČKOVÁ, L. Dopad demografického vývoje na kontinuitu znalostí v organizacích v České republice. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 30, 2014 (1). ISSN 1211-555X.
 • DIANOUX, C., LINHART, Z., VNOUČKOVÁ, L. Attitude toward Advertising in General and Attitude Toward a Specific Type of Advertising - A First Empirical Approach. Journal of Competitiveness, 5, 2014 (1). ISSN 1804-171X.
 • ČEJKA, R., VNOUČKOVÁ, L. Politika zaměstnanosti a náklady nezaměstnanosti v ČR. Scientia et Societas, 10, 2014 (3). ISSN 1801-7118.
 • VNOUČKOVÁ, L. Funkce benefitů v organizaci a jejich vnímání zaměstnanci. Acta academica  Karviniensia, 2014 (1). ISSN 1212-415X.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Rozvoj lidských zdrojů. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2014. ISBN 978-80-87839-31-7.
 • VNOUČKOVÁ, L. Human resource management. E-learningová aplikace, VŠEM, 2014 (2,5 hod.).
 • VNOUČKOVÁ, L. Employee development in human resource management. Proceedings of the 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, University of Economics, 2014.
 • VNOUČKOVÁ, L. Attributes of lifelong education concepts in Czech organisations. Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague, Czech University of Life Sciences, 2014. ISBN 978-80-213-2468-8.
 • URBANCOVÁ, H. - VNOUČKOVÁ, L. Dopad demografického vývoje na kontinuitu znalostí v organizacích v České republice. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 30, 2014 (1). ISSN 1211-555X.
 • DIANOUX, C., LINHART, Z., VNOUČKOVÁ, L. Attitude toward Advertising in General and Attitude Toward a Specific Type of Advertising - A First Empirical Approach. Journal of Competitiveness, 5, 2014 (1). ISSN 1804-171X.
 • VNOUČKOVÁ, L. - HYRŠLOVÁ, J. Corporate sustainability management and management systems in the Czech Republic. Enterprise and the Competitive Environment, Brno, Mendel University, Czech Republic, 2014.
 • ČEJKA, R., VNOUČKOVÁ, L. Politika zaměstnanosti a náklady nezaměstnanosti v ČR. Scientia et Societas, 10, 2014 (3). ISSN 1801-7118.
 • VNOUČKOVÁ, L. Funkce benefitů v organizaci a jejich vnímání zaměstnanci. Acta academica  Karviniensia, 2014 (1). ISSN 1212-415X.
 • VNOUČKOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. Aktuální vývoj fluktuace v českých organizacích. Scientia et Societas, 10, 2014 (1). ISSN 1801-7118.
 • SMOLOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Profily a postoje příjemců reklamního sdělení. Ekonomické listy, 4, 2013 (3). ISSN 1804-4166.
 • VNOUČKOVÁ, L. Fluktuace a retence zaměstnanců. 3. rozšířené vydání. Praha : Adart, 2013. ISBN 978-80-87829-06-6.
 • VNOUČKOVÁ, L. Change management. E-learningová aplikace, VŠEM, 2013 (2 hod.).
 • VNOUČKOVÁ, L. Inovativní formy managementu a marketingu lidských zdrojů. In ČICHOVSKÝ, L. et al. Inovace – generátor výkonnosti firmy. Praha : Adart, 2013. ISBN 978-80-87829-07-3.
 • VNOUČKOVÁ, L. Osobnostní faktory vedoucí k fluktuaci zaměstnanců. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, 16, 2013 (2). ISSN 1212-3285.
 • VNOUČKOVÁ, L. Employee learning and development in organisations. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 6, 2013 (3). ISSN 1803-1617.
 • VNOUČKOVÁ, L. Fluktuace a retence zaměstnanců. 2. rozšířené vydání. Praha : Adart, 2013. ISBN 978-80-87829-02-8.
 • VNOUČKOVÁ, L. - ČEJKA, R. Důsledky mobility zaměstnanců. Trendy ekonomiky a managementu, 7, 2013, (15). ISSN 1802-8527.
 • VNOUČKOVÁ, L. Fluktuace a retence zaměstnanců. Praha : Adart, 2013. ISBN 978-80-904645-9-9.
 • VNOUČKOVÁ, L. – SMOLOVÁ, H. Nudity in advertising: impact on AIDA model. International Journal of Marketing & Human Resource Management, Vol. 4, No. 1, 2013. ISSN 0976-6421 (Print), 0976- 643X (online).
 • VNOUČKOVÁ, L. Funkce benefitů v organizaci a jejich vnímání zaměstnanci. Acta academica  Karviniensia, 2013 (4). ISSN 1212-415X.
 • VNOUČKOVÁ, L. – KLUPÁKOVÁ, H. Impact of Motivation Principles on Employee Mobility, Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues, 16, 2013 (2). ISSN 1212-3951.
 • KLUPÁKOVÁ, H. – VNOUČKOVÁ, L. Proces plánování kariéry v podniku. Acta academica  Karviniensia, 2013 (3). ISSN 1212-415X.
 • URBANCOVÁ, H. – VNOUČKOVÁ, L. Labour mobility and its impact on knowledge transfer. Scientia et Societas, 9, 2013 (1). ISSN 1801-7118.
 • ČEJKA, R. – VNOUČKOVÁ, L. Trendy vývoje zabezpečení v nezaměstnanosti. Scientia et Societas, 9, 2013 (2). ISSN 1801-7118.
 • LINHARTOVÁ, L. Variability of Employees’ Behaviour during Disaffection. Ekonomický časopis, 60, 2012 (1). ISSN 0013-3035.
 • VNOUČKOVÁ, L. Interní příčiny mobility zaměstnanců: výsledky shlukové analýzy. Ekonomické listy. 3, 2012 (3). ISSN 1804-4166.
 • VNOUČKOVÁ, L. Monitoring of labour mobility as a way to competitiveness. Journal of Competitiveness, 3, 2012 (3). ISSN 1804-171X.
 • LINHARTOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. Results of analysis of employee mobility: factors affecting knowledge continuity. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 60, 2012 (4). ISSN 1211-8516.
 • LINHARTOVÁ, L. Transfer zaměstnanců jako možnost kariérního rozvoje. Trendy ekonomiky a managementu, 10, 2012 (1). ISSN 1802-8527.
 • LINHARTOVÁ, L. Využití činností ovlivňujících míru fluktuace zaměstnanců v organizacích. Scientia et Societas, 8, 2012 (4). ISSN 1801-7118.
 • LINHARTOVÁ, L. Řízení mobility a její vliv na efektivitu organizací. Ekonomické listy. 3, 2012 (1). ISSN 1804-4166.
 • URBANCOVÁ, H. - LINHARTOVÁ, L. Knowledge continuity ensuring and elimination of employee turnover in organisations in the Czech Republic. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues, 15, 2012 (2). ISSN 1212-3951.
 • LINHART, Z. – LINHARTOVÁ, L. Responses of Czech consumers towards SMS advertising, Journal of Economics and Management, Vol. 9, 2012, p. 61-68. ISSN is 1732-1948.
 • LINHARTOVÁ, L. Organisational perception of employee turnover. Scientific Papers of the University of Pardubice, 22, 2011 (4). ISSN 1211-555X.
 • LINHARTOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. The affection of the employees during the turnover and its impact on the knowledge continuity. Scientia agriculturae bohemica, 42, 2011 (3): 125-133. ISSN 1211-3174.
 • LINHARTOVÁ, L. Fluktuace pracovníků – organizační příčiny. Scientia et Societas, 7, 2011 (3). ISSN 1801-7118.
 • LINHARTOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. Employee turnover and knowledge continuity ensuring. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues, 14, 2011 (4). ISSN 1212-3951.
 • LINHARTOVÁ, L. Analýza příčin fluktuace pracovníků. Scientific Papers of the University of Pardubice, 20, 2011 (2). ISSN 1211-555X.
 • URBANCOVÁ, H. - LINHARTOVÁ, L. Staff Turnover as a Possible Threat of the Knowledge Loss. Journal of Competitiveness, 3, 2011 (3). ISSN 1804-171X.
 • LINHARTOVÁ, L. Mobility of Employees to Services of Non-profit Sector as a Way of Development. Trakia Journal of Sciences – Series Social Sciences, 9, 2011 (2). ISSN 1313-7069.
 • LINHARTOVÁ, L. Variabilita chování zaměstnanců během fluktuace. Právo, ekonomika, management, 3, 2011 (3). ISSN 1804-3550.

Konference

 • VNOUČKOVÁ, L. Practices of talent management in organisations in the Czech Republic. 79th International Atlantic Economic Conference, Milan, Italy, 11.-14.4.2015.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Responsibility of Czech employees and organisations in relation to development. Proceedings of the 12th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague, Czech University of Life Sciences, 2015. pp. 335-342. ISBN 978-80-213-2560-9.
 • VNOUČKOVÁ, L. Employee development in human resource management. Proceedings of the 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, University of Economics, 11.-13.9.2014. Slaný, Melandrium, 2014. pp. 1598-1605. ISBN 978-80-87990-02-5.
 • VNOUČKOVÁ, L. Attributes of lifelong education concepts in Czech organisations. Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague, Czech University of Life Sciences, 2014. ISBN 978-80-213-2468-8.
 • VNOUČKOVÁ, L., HYRŠLOVÁ, J. Corporate sustainability management and management systems in the Czech Republic. Enterprise and the Competitive Environment, Brno, Mendel University, Czech Republic, 2014.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Possibilities of Talent Development in the Czech Republic. Agrarian Perspectives. Praha : Czech University of Life Sciences, 2015. pp. 519-527. ISBN 978-80-213-2581-4. (16.-18.9.2015.)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Possibilities of Talent Development in the Czech Republic. Book of Abstracts – Global agribusiness and rural economy. Praha : Czech University of Life Sciences, 2015. ISBN 978-80-213-2580-7.
 • VNOUČKOVÁ, L. Employee development in human resource management. Proceedings of the 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, University of Economics, 2014.
 • HYRŠLOVÁ, J., HÁJEK, M., VNOUČKOVÁ, L. Environmental reporting and sustainability reporting in chemical industry in the Czech Republic. Praha: EMAN, 2014.
 • VNOUČKOVÁ, L. Attributes of lifelong education concepts in Czech organisations. Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague, Czech University of Life Sciences, 2014. ISBN 978-80-213-2468-8.
 • DIANOUX, C. – LINHART, Z. – VNOUČKOVÁ, L. Attitude toward Advertising in General and Attitude toward a specific type of advertising: what link with Aad? A cross-national study. Proceedings of the 12 th Vaasa Conference on International Business, Vaasa, University of Vaasa, Finland, 2013.
 • VNOUČKOVÁ, L. Efficiency of education and learning in Czech organisations. Proceedings of the 10th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague, Czech University of Life Sciences, 2013. pp. 650-657. ISBN 978-90-213-2378-0.
 • VNOUČKOVÁ, L. – ČEJKA, R. Impact of EU on Development of Unemployment in CEE. Proceedings of the 20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for CEE. Vienna, Austria : Vienna University of Economics and Business Administration, 2012. ISBN 978-3-9503290-1-8.
 • LINHARTOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. The comparison of the causes of employees' turnover and knowledge continuity ensuring in small and large organisations. Agrarian Perspectives. Praha : Czech University of Life Sciences, 2011. ISBN 978-80-213-2196-0.
 • KLUPÁKOVÁ, H. - LINHARTOVÁ, L. ASYMETRIE INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH KLIENTŮM POJIŠŤOVNY. Sborník z konference Asymetrie informací…teorie a praxe. ČVUT v Praze, 2012.
 • LINHARTOVÁ, L. Impact of Turnover on Employee Growth. UCOLIS 2011 - University Conference in Life Sciences - Proceedings. Praha : ČZU, 2011. ISBN 978-80-213-2226-4.
 • LINHARTOVÁ, L. Staff Turnover and Retention Issues in Czech Organisations. International PhD Students Conference – New Economic Challenges. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5674-9.
 • LINHARTOVÁ, L. Staff Turnover and Retention Issues in Czech Local and MNC Companies: Why Managers and Employees Leave. Strategic HR Network Europe. Praha : The William Davidson Institute, 2011.
 • LINHARTOVÁ, L. Employee Satisfaction in National and International Companies in CEE. Proceedings of the 18th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for CEE. 1st edition. Vienna, Austria : Vienna University of Economics and Business Administration, 2010. ISBN 978-3-9502045-9-9.
 • LINHARTOVÁ, L. – URBANCOVÁ, H. Řízení fluktuace a vertikálního přenosu znalostí v organizacích. Think Together 2012. Praha : ČZU, 2012. ISBN 978-80-213-2169-4.
 • LINHARTOVÁ, L. Organizační příčiny fluktuace zaměstnanců. Think Together 2011. Praha : ČZU, 2011. ISBN 978-80-213-2052-X.
 • LINHARTOVÁ, L. Factors Affecting Staff Turnover. UCOLIS 2010 - University Conference in Life Sciences - Proceedings. Praha : ČZU, 2010. ISBN 978-80-213-2141-0.
 • KLUPÁKOVÁ, H. – LINHARTOVÁ, L. Obsahová analýza a návrh motivačních zásad. Zborník príspevkov z 8. Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2011. ISBN 978-80-8075-493-8.
 • LINHARTOVÁ, L. Faktory ovlivňující fluktuaci zaměstnanců. Think Together 2010. Praha : ČZU, 2010. ISBN 978-80-213-2052-9.
 • LINHART, Z. - LINHARTOVÁ, L. - LINHART, J. Industrial Behaviour and Culture of Consumers on Internet. Proceedings of the 16th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for CEE. 1st edition. Vienna, Austria : Vienna University of Economics and Business Administration, 2008. ISBN 978-3-9502045.

Granty a členství

 • Členství ve vědecké radě odborného nakladatelství VŠEM
 • Hlavní řešitel grantového projektu Hodnocení a rozvoj kvality výuky a vzdělávání na VŠEM grantové agentury Centra ekonomických studií. Grant řešen v období 2015 – 2016.
 • Hlavní řešitel grantového projektu Aspekty efektivity talent managementu s důrazem na variabilitu přístupů zaměstnanců i organizací a jejich vlivu na performance management grantové agentury Vysoké školy ekonomie a managementu. Grant řešen v období 2014 – 2015.
 • Členství ve vědecké radě nakladatelství Adart
 • Členství ve vědecké radě časopisu Ekonomické listy
 • Hlavní řešitel grantového projektu Faktory ovlivňující fluktuaci zaměstnanců, projekt interní grantové agentury České zemědělské university, Provozně ekonomické fakulty. Grant řešen v období 2010 – 2012
 • Spoluřešitel grantového projektu Generátory výkonnosti firem, projekt interní grantové agentury Vysoké školy ekonomie a managementu. Grant řešen v období 2012 – 2013
 • Spoluřešitel projektu Výuka v inovovaném studijním programu Ekonomika a management se zaměřením na mezinárodní podnikání. OP Praha Adaptabilita. Grant řešen v období 2011 – 2012