Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

Ing. Lucie Dostálová, Ph.D.

Ing. Lucie Dostálová, Ph.D.

Komunikace a komunikační dovednosti

Absolventka oboru mezinárodní obchod na VŠE v Praze; v roce 2008 úspěšně ukončila postgraduální studium na ČVUT, které studovala externě při zaměstnání. Od roku 1999 pracuje v oblasti řízení lidských zdrojů v soukromé sféře, pracovala pro mezinárodní korporace jako T-Systems (nyní T-Mobile), TV Prima, Tesco. Aktuálně od roku 2012 působí jako personální ředitelka v McDonald’s, kde má kromě personální oblasti na starosti též tréninkový systém pro restaurace v ČR a SR a oblast interní komunikace.

Granty a členství

  • Klub zaměstnavatelů ČR
  • American Chamber of Commerce in Prague

Konference

  • HR in Motion 2017
  • Retail Summit 2016