Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

Ing. Hana Svobodová, Ph.D.

Ing. Hana Svobodová, Ph.D.

Produkční a operační management

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu výrobně-ekonomickou, obor Ekonomika průmyslu. V roce 2005 dokončila doktorské studium v oboru Podniková ekonomika a management na VŠE. Pedagogické a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na řízení výrobních procesů s aspektem na moderní přístupy (lean production, Six Sigma). Je autorka a spoluautorka několika publikací týkající se provozního managementu. Jako lektorka působí na VŠE a na řadě dalších vysokých škol. Spolupracuje s praxí především v oblasti organizování výrobních procesů a normování práce.

Publikační činnost

 • SVOBODOVÁ, Hana, Využívání ukazatele celkové efektivnosti zařízení v podnicích v České republice. In Ekonomika v pohybu. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 226--233. ISBN 978-80-245-1943-2
 • SVOBODOVÁ, Hana, MEJDRECH, Vlastimil. Provozní management – příklady. 2. přepracované vyd. Praha: Oeconomica, 2012. 96 s. ISBN 978-80-245-16845-9.
 • NOVÁK, Milan, SVOBODOVÁ, Hana. Produktový a provozní management. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 71 s. ISBN 978-80-245-1358-4.
 • Svobodová, H.: Produkční a operační management, VŠEM 2008, ISBN 978-80-86730-35-6
 • Svobodová, Veber a kol.: Produktový a provozní management.Praha, Oeconomica 2003, ISBN 80-245-0611-4
 • Svobodová , H:   Organizace a plánování výroby – příklady.Praha,VŠE 2 000, ISBN 80-245-0018-3
 • Žák, M:   Velká ekonomická encyklopedie . Linde Praha, 1999, ISBN 80-7201-172-3
 • Žák, M:   Velká ekonomická encyklopedie - doplněné vydání. Linde Praha, 2002, ISBN 80-7201-172-3

Pedagogická činnost

VŠE:

 • Provozní management
 • Lean Production
 • Six Sigma 

Unicorn College:

 • Provozní management

Konference

 • Mezinárodní konference: Ekonomika v pohybu (2013)
 • Mezinárodní konference: Jak dál po krizi (2010)
 • SVOBODOVÁ, Hana: Režijní náklady ve výrobě. Praha 15.06.2010 – 16.06.2010. In: Jak dál po krizi. Praha: Oeconomica, 2010, s. 126–131. ISBN978-80-245-1702-5.
 • SVOBODOVÁ, H.:Výrobní zakázka Praha, Oeconomica   2004. Mezinárodní vědecký seminář Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. ISBN 80-245-0678-5