Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

Ing. Dana Spejchalová, Ph.D.

Ing. Dana Spejchalová, Ph.D.

Management kvality, Systémy řízení, Metody a techniky managementu kvality

Inženýr ekonomie od roku 2001 – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku, vedlejší specializace Management kvality. Doktor ekonomie (Ph.D) od roku 2006 – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, obor Podniková ekonomika a management, specializace Management. Od roku 2000 působí v oblasti řízení jakosti jako zmocněnec pro jakost (a environment) nebo manažer jakosti v soukromé sféře – ve stavebnictví, automobilovém průmyslu, chemii a ve službách. Má rozsáhlé praktické zkušenosti v oboru řízení jakosti, které si rozšiřuje auditní a poradenskou činností. Působila také jako odborný asistent na Vysoké škole ekonomické.

Publikační činnost

 • Management kvality, VŠEM 2007, ISBN 978-80-86730-22-6.
 • Řízení jakosti v holdingu dodavatelů, příspěvek do sborníku mezinárodní konference "Nejlepší zkušenosti pro lepší kvalitu života", Česká společnost pro jakost, Praha 11/2006
 • Co přináší standard IIP – Investors in People in Moderní řízení, 10/2005
 • (s J. Veberem) Management jakosti - skripta, Praha: VŠE 2004.
 • (s J. Veberem, J. Srpovou aj.) Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 304 s. ISBN 80-247-1069-2.
 • Renesance hodnotové analýzy. (Rec.: VLČEK, Radim, Hodnota pro zákazníka. 1. vyd. Praha: Management Press.) In: Politická ekonomie, 2003, roč. LI, č. 4, s. 599–601. ISSN 0032-3233.

Pedagogická činnost

 • výuka VŠ kurzu Management kvality na Vysoké škole ekonomie a managementu

Granty a členství

 • členka České společnosti pro jakost

Konference

 • Nejlepší zkušenosti pro lepší kvalitu života – mezinárodní vědecká konference České společnosti pro jakost, Praha 13.-17.11.2006
 • Za hranicemi personalistiky. Praha 20.05.2004 – 21.05.2004. In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha: VŠE, 2004, s. 557–562. ISBN 80-245-0678-5.
 • Nutnost změn z pohledu globalizace. Praha 10.09.2003 – 12.09.2003. In: Ekonomika a management 2003. Praha: VŠE, 2003, s. 38. ISBN 80-239-1538-X.
 • Indikátory výkonnosti stavebních procesů z pohledu QMS a EMS. Mezinárodní vědecká konference Jakost 2003, Dům techniky Ostrava, květen 2003