Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

Ing. Radek Stavěl, Ph.D.

Ing. Radek Stavěl, Ph.D.

Praktické aplikace

Absolvent inženýrského studia Národohospodářské fakulty VŠE (1995) a doktorského studia na FAMU ve studijním programu Film, TV, fotografie a nová média (2007). V roce 1997 nastoupil do TV Nova jako copywriter, kde následně pracoval i jako dramaturg self-promotion. V letech 1999-2003 pracoval v komunikačních agenturách, naposledy v mezinárodní síti Burson-Marsteller jako Key Account Manager. Od roku 2003 do roku 2011 působil v energetické skupině Czech Coal, kde zaujímal různém manažerské pozice, od vedoucího PR, přes ředitele lidských zdrojů až po ředitele pro strategické vztahy. Od roku 2012 je zaměstnán v mezinárodní investiční skupině PPF jako Group Spokesperson.

Publikační činnost

 • Telekomunikace ve filmu (a film v telekomunikacích?), in Film a doba 4/ 2002
 • Avantgarda jako software, in Film a doba 2/ 2004
 • Médium kultury virtuality, in Film a doba 3/ 2005
 • Pravda v nových médiích, in Film a doba 4/ 2006

Pedagogická činnost v ČR

 • VŠE, kurzy makroekonomie, 1995-1996
 • FAMU, jednorázové přednášky na téma tvorby a produkce v digitálních sítích, 2002-2007

Konference

 • „Reporting udržitelného rozvoje“, MPO, MŽP, Týden udržitelného rozvoje, Praha 5/2006
 • „Energy Scenarios from the Business Point of View“, Prague Security Studies Institute, Praha, 10/ 2006
 • „Sustainability Reporting: Who is reading the report?“, Ethical Corporation, The Global CR Reporting Summit 2008, Berlín, 3/2008
 • „Reporting – a tool to face controversial issues”, Ethical Corporation, The Global CR Reporting Summit 2009, Brussels, 6/2009
 • „Local stakeholders: how to engage them“, How to manage social&environmental risk and opportunity, EthicalCorp., London, 3/2010