Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

Ing. Michal Špitálník

Ing. Michal Špitálník

Obchodní dovednosti

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací „Podniková ekonomika a management“. Praktické zkušenosti z marketingu a korporací získal na středních a vyšších manažerských postech technicky zaměřených firem. Přesto se v posledních letech více zabývá marketingovými konzultacemi i vedením a tvorbou kurzů pro efektivní zapojení techniky do každodenního života ve firmách i školách (od mateřských škol až po univerzity).
Ačkoliv má za sebou účast na mnoha kurzech, kde získal prezentační, manažerské i obchodní dovednosti, prosazuje ve svém přístupu „selský“ rozum a jednoduchost. Tvoří materiály pro uživatele i další lektory, prezentuje na webinářích a rád objevuje vše nové.

Publikační činnost

  • 2009, POP – In-store komunikace v praxi - Grada Publishing: spoluautor kapitoly:
    Nástup nových technologií – interaktivní média, multimediální POP prostředky,
    ISBN 978-80-247-2840-7
  • 2003 - 2009, cca 50 odborných článků - převážně v PC/IT a marketingových titulech: Marketing & Media, Strategie, In-store Marketing, M-Journal, Horeca, Kancelář, IT Systems, Sign atd. Články byly věnovány oblasti projekční a prezentační techniky ve všech segmentech a oblastech použití.
  • 2000 - 2002, cca 15 odborných článků - převážně v PC a IT titulech se zaměřením na software

Pedagogická činnost

  • certifikovaná školení interaktivních technologií a prezentačních dovedností, školení na míru a konzultace, certifikované školicí středisko MŠMT ČR, kurzy certifikované v systému DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Granty a členství

  • POPAI CENTRAL EUROPE (2005-2009)