Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

Ing. Kateřina Kuralová, Ph.D.

Ing. Kateřina Kuralová, Ph.D.

Management I a II

Absolventka České zemědělské univerzity v Praze. V červnu roku 2008 úspěšně dokončila magisterské studium v oboru Provoz a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě, poté následovalo doktorské studium na stejné fakultě v oboru Management, které bylo dokončeno v září roku 2013. Od roku 2009 působí jako odborná asistentka na katedře řízení. Mezi vyučované předměty patří Teorie řízení, Management, Marketing, Strategický management a Strategický marketing, na témata z daných oblastí vedu bakalářské a diplomové práce. Během svého působení v akademickém sektoru byla spoluřešitelkou několika projektů, publikovala výsledky svého výzkumu v odborných časopisech a na konferencích. Mezi hlavní oblasti výzkumu patří zejména znalostní management, zejména intelektuální kapitál a jeho vykazování. Disertační práce byla obhájena na téma Vykazování intelektuálního kapitálu v oblasti veřejného vysokého školství v České republice.

Pedagogická činnost

 • Vysoká škola ekonomie a managementu
 • Česká zemědělská univerzita

Publikační činnost

Článek neimpaktovaný:

 • KALA, L. – KURALOVÁ, K. – MARGARISOVÁ, K., VOKÁČOVÁ, L. Marketing anagement: monitoring the international environment factors using global maps. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 6, s. 1929 - 1936. ISSN: 1211-8516.
 • KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. Analysis of operating costs variability in selected sectors of the Czech Republic for the period 2007-2010. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 2, s. 157-164. ISSN: 1211-8516.

Článek recenzovaný:

 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Udržitelný cestovní ruch – srovnání zvolených mezinárodních program ekocertifikace. Auspicia, 2012, roč. 8, č. 1, s. 156-160. ISSN: 1214-4967.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Communities of practices and their integration in the organisational process. Auspicia, 2011, roč. 8, č. 2, s. 59-63. ISSN: 1214-4967.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Communities of practice in university: A preliminary study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č. 3, s. 154-161. ISSN: 1803-1617.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Communities of practice and their role in the field of higher education. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2010, roč. 3, č. 2, s. 86-96. ISSN: 1803-1617.
 • KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. International Standards of Corporate Social Responsibility. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. Volume II, č. 4-Special, s. 63-72. ISSN: 1804-1930.

Článek ve sborníku z akce (publikovaná přednáška – proceeding)

 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Game based learning: using of six thinking hats method reflection. In The Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility 2012 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2012. s. 364-373.
 • ŠŤASTNÁ, K. – MARGARISOVÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Komunikační význam zpráv o intelektuálním kapitálu v oblasti vysokého školství. In Think Together 2011 07.02.2011, Praha, PEF, ČZU. Praha: PEF ČZU, 2011. s. 127-139.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. Statistická analýza zvolených vstupů a výstupů výzkumu a vývoje v České republice. In "50 let managementu: vývoj a perspektivy" Sborník příspěvků ze setkání kateder a ústavů řízení a managementu 2010“ 16. 09. 2010, České Budějovice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, ISBN: 978-80-7394-225-0
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. Ukazatele vzdělávacích programů ve zprávách o intelektuálním kapitálu. 
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Intelektuální kapitál a jeho vykazování na veřejných vysokých školách v České republice. In VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta 03. 02. 2010, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. 
 • ŠŤASTNÁ, K. – STANISLAVSKÁ, L., MARGARISOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vykazování intelektuálního kapitálu v oblasti vysokého školství. 2009, ISBN: 978-80-87314-04-3; ISSN: N; Místo vydání: Znojmo; Název sborníku: Nové trendy – nové nápady 2009; Počet stran: 1; Název nakladatele: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.; Datum zahájení: 19. 11. 2009; Místo konání: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.; typ akce: EUR
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Praktické komunity: srovnání příkladů aplikací konceptu. 2009, ISBN: 978-80-7375-351-1; ISSN: N; Místo vydání: Brno; Název sborníku: MendelNet PEF 2009
 • KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – ŠŤASTNÁ, K. – MARGARISOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Společenská odpovědnost podniků. 2009, ISBN: 978-80-7248-553-6; ISSN: N; Místo vydání: Opava; Název sborníku: Sborník příspěvků II. Mezinárodní vědecké konference doktorandů; Počet stran: 1; Název nakladatele: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 
 • ŠŤASTNÁ, K. Podtyp: příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Měření intelektuálního kapitálu. 2009, ISBN: 978-80-213-1906-6; ISBN: 978-80-213-1906-6; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Mezinárodní vědecká doktorská konference Think Together 2009; Počet stran: 1; Název nakladatele: ČZU; Datum zahájení: 10. 2. 2009; Místo konání: Praha CZU.

Pedagogická činnost

Předměty vyučované v období 2009 – 2014, od 10/2014 - doposud mateřská a rodičovská dovolená.

Česká zemědělská univerzita v Praze:

 • Management
 • Management a marketing
 • Podniková ekonomika a řízení
 • Strategický marketing
 • Teorie řízení

Vysoká škola ekonomie a managementu:

 • bez výuky

Konference

 • Enterprise and Competitive Environment, Faculty of Business and Economics, Mendel University, Brno, Czech republic (2012)
 • Think Together, ČZU, PEF (2011)
 • 2nd European Conference on Intellectual Capital, ISCTE Lisbon University Institute, Lisbon, Portugal and Polytechnic Institute of Leiria, Portugal (2010).
 • European Conference on Intellectual Capital, InHolland, Haarlem, The Netherlands (2009)

Granty a členství

Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů, PEF, ČZU

 • Inovace předmětu: Marketing SYI
 • Rok řešení: červenec - říjen 2015
 • pozice: neoficiální člen týmu s aktivní účastí

Interní grantová agentura PEF ČZU

 • Název projektu: Mapování globálního marketingového prostředí
 • Rok řešení: duben - prosinec 2014
 • pozice: neoficiální člen týmu s aktivní účastí

Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů, PEF ČZU

 • Název projektu: Inovace předmětu Management OPT TF
 • Rok řešení: červen – říjen 2014
 • pozice: součást týmu řešitelů

Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů, PEF, ČZU

 • Inovace předmětu Globální marketing PaE 
 • Rok řešení: červen – říjen 2014
 • pozice: součást týmu řešitelů

Interní grantová agentura PEF ČZU

 • Název projektu: Zhodnocení současného stavu a vývoje certifikace ubytování v soukromí v České republice mapování využití 
 • Rok řešení: 2011
 • Pozice: Spoluřešitel

Celouniverzitní interní grantová agentura ČZU

 • Název projektu: Doprava a ČZU
 • Rok řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
 • Pozice: Spoluřešitel

Celouniverzitní interní grantová agentura ČZU

 • Název projektu: Optimalizace přenosu hnacích sil řetězovým převodem u sportovního vozidla Rok řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
 • Pozice: Spoluřešitel

Interní grantová agentura PEF ČZU

 • Název projektu: Aplikace moderních přístupů v řízení v oblasti vysokého školství v ČR
 • Rok řešení: 2010 – 2011
 • Pozice: Spoluřešitel

Interní grantová agentura PEF ČZU

 • Název projektu: Učící se organizace a přístupy k měření dopadu rozvojových a vzdělávacích programů 
 • Rok řešení: 2009
 • Pozice: Spoluřešitel

Interní grantová agentura PEF ČZU

 • Název projektu: Intelektuální kapitál a přístupy k jeho vykazování se zaměřením na oblast vysokého školství 
 • Rok řešení: 2009
 • Pozice: Hlavní řešitel