Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

PhDr. Karel Škácha

PhDr. Karel Škácha

Praktické aplikace

Absolvent politologie a mezinárodních vztahů na FSS MUNI Brno a FSV UK v Praze. Bývalý redaktor zahraniční redakce TV Nova a analytik v Evropském parlamentu. Následně přešel do soukromé sféry jako analytik poradenské a výzkumné agentury. Aktuálně je ředitelem Nadačního fondu proti korupci.

Publikační činnost

  • David Kolman, Karolína Řípová, Karel Škácha: Analýza příležitostí lobbyingu v Evropském výzkumném prostoru: rámcové programy pro výzkum a vývoj a. -- Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN: 978-80-7080-737-8
  • Karel Škácha a kol.: Evropská unie - návod k použití,  1. vyd. — Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2003 - ISBN 80-86345-39-4

Pedagogická činnost

  • CEVRO Institut – Lobbing a zájmové skupiny
  • FSS MUNI - Volební kampaň v teorii a praxi

Konference

  • Europinion.cz
  • Kulaté stoly – Zastoupení Evropské komise v ČR