Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.

Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.

Analýza dat v ekonomii, Systémy řízení

Absolventka magisterského studijního oboru Pojišťovnictví a stejnojmenného doktorského studijního oboru na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci.  V roce 2015 úspěšně dokončila Kurz vysokoškolské pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání. Věnuje se problematice v oboru pojišťovnictví, peněžnictví, bankovnictví a ekonomie. Je členkou Finanční akademie Zlaté koruny, České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a také členkou odborné sekce Rady kvality pro Společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Publikační činnost

 • KUBOVÁ, P., HÁJEK, M., TŘEBICKÝ, V. Carbon Footprint Measurement and Management: Case Study of the School Forest Enterprise. BioResources, 2018, 13(2), 4521-4535.
 • SMOLOVÁ, H., KUBOVÁ, P., URBANCOVÁ, H. Success Factors for Start-ups Related to Agriculture, Food and Nutrition and Their Relevance to Education. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, 66.3: 791-801.
 • KUBOVÁ, P., SMOLOVÁ, H., URBANCOVÁ, H. Preference studentů VŠEM v oblasti pohybových a sportovních aktivit. Ekonomické Listy, 2018, 9(1).
 • KUBOVÁ, P., SMOLOVÁ, H., URBANCOVÁ, H. Adherence to Healthy Lifestyle Principles Among College Students: A Case Study. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, 66.2: 521-530.
 • CHITECULO, V., HÁJEK, M., KUBOVÁ, P. Production and commercialization of timber in Angola after the declaration of independence. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, 49, 38–45.
 • SMOLOVÁ, H., KUBOVÁ, P., URBANCOVÁ, H. Akademická prokrastinace studentů VŠEM. Ekonomické listy. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s., 3/2017, s. 63–76.
 • ŠTĚPÁNKOVA, M., HÁJEK, M., KUBOVÁ, P. Evaluation of Subsidies in Recovery of Landscape within the Operational Programme Environment. STATISTIKA-STATISTICS AND ECONOMY JOURNAL, 2017, 97.3: 49–62.
 • KUBOVÁ, P., HÁJEK, M. Effect of the Continual Annual Increase in Environment Protection Expenditure on Some Components of the Environment. XXII. International conference – THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF PUBLIC FINANCE. 2017.
 • TŘEBICKÝ, V., KUBOVÁ, P. Uhlíková stopa jako indikátor udržitelného rozvoje pro podniky a veřejnou správu: Příklad školního lesního podniku ČZÚ. XIII. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“. 2017.
 • LÍPA, J., HÁJEK, M., KUBOVÁ, P. Governance in Smart Cities – Example of the Capital City of Prague. 21th Conference of the Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN), Liège, 2017.
 • HÁJEK, M., KUBOVÁ, P. Theoretical and Practical Issues of Material Flow Cost Accounting in Forestry and Wood Production. 20th Conference of the Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN): Lüneburg, 2016, 95-97.
 • KUBOVÁ, P. Řešení environmentálních rizik prostřednictvím pojistných trhů. Ekonomické listy. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s., 2016, 7.(1), 3-12.
 • HÁJEK, M., KUBOVÁ, P. Identification of Basic Trends in Public Expenditures of Environmental Protection in the Czech Republic. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016 - Proceedings of the 21th International Conference [online]. University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House, 2016, s. 146–155. ISBN 9788024521558.
 • KUBOVÁ, P. Compulsory Insurance of Liability for Environmental Damage – Arguments and Consequences. In 12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS“ 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7153-7.
 • MUŽÁKOVÁ, Karina a Pavla KUBOVÁ. Solvency II Regime and the Financial Health of Insurance Companies. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2014. 160 s. 1. ISBN 978-3-659-54069-1.
 • KUBOVÁ, P. Optimization Measures Models Covering Catastrophic Risks. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015 Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-547-9.
 • KUBOVÁ, P. Economic Connections of Negative Externalities in the Context of the Fundamental Principles of Environmental Protection. In Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. 5. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. S. neuvedeny (0 stránka). ISBN 978-80-87952-10-8.
 • KUBOVÁ, P. , MACHALOVÁ, G. a ŠTIBRÁNYIOVÁ, L. Dopady legislativních změn EU na český pojistný trh. In Mezinárodní Masarykova konference. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. S. 50-60. ISBN 978-80-87952-07-8.
 • KUBOVÁ, P. a BENETTI, K. Financial Solutions of Natural Disasters in the Czech Republic for Maintaining the Financial Health of Municipalities and Regions in the Czech Republic. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. S. 587-595. ISBN 978-80-7509-139-0.
 • KUBOVÁ, P. Main Trends in Insurance Markets. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2014. 4. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. S. 120-126. ISBN 978-80-87952-04-7.
 • BENETTI, K. a KUBOVÁ, P. Environmentální pojištění: ekonomický nástroj ochrany životního prostředí. In IMEA. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. S. 27 – 36. ISBN 978-80-7494106-1.
 • KUBOVÁ, P. a BENETTI, K. Environmental Liability: Applying the Polluter Pays Principle. In Hradec Economic Days 2014. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2014. S. 66 – 75. ISBN 978-80-7435-370-3.
 • BENETTI, K. a KUBOVÁ, P. Polluter Pays Principle: Principles Guiding Idea of Legislative Regulation of Environmental Policy. Journal of Economy, Business and Financing. 2. vyd. Žilina: Publishing society Ltd, 2014, roč. 2014, č. 1. S. 2 – 11. ISSN 1339-3723.
 • BENETTI, K. a KUBOVÁ, P. Analysis of Development of Public Environmental Protection Expenditures in the Czech Republic. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. 4. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. S. 1674 – 1682. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • BENETTI, K. a KUBOVÁ, P. Polluter Pays Principle in the Czech Republic in the Context of Public Environmental Protection Expenditures. In European Financial Systems 2013, Proceedings of the 10th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2013. S. 181 – 188. ISBN 978-80-210-6294-8.
 • KUBOVÁ, P. a BENETTI, K. Main Consequences of Implementation “Polluter Pays Principle” with Analysis of Most Common Causes of Accidents in Czech Republic. Asian Journal of Business and Management. 1. vyd. : Asian Online Journals, 2013, roč. 1, č. 3. S. 99 – 105. ISSN 2321-2802.
 • BENETTI, K. a KUBOVÁ, P. Polluter Pays Principle: A New Challenge for a Commercial Insurance Company in the Czech Republic. In Global Virtual Conference. 1. vyd. Žilina: EDIS, 2013. S. 150 – 156. ISBN 978-80-554-0649-7.
 • KUBOVÁ, P. a BENETTI, K. The Analysis of Development of Insurance Contract Premiums of General Liability Insurance in the Business Insurance Risk in the Frame of the Czech Insurance Market in 1998–2011. In Scientific Conference 2013. 1. vyd. Žilina: EDIS, 2013. S. 143 – 148. ISBN 978-80-554-0726-5, ISSN 1339-3561.
 • KUBOVÁ, P. Analýza nákladovosti investičních produktů na českém pojistném trhu. In Sborník příspěvků SVOČ. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. S. 66 – 76. ISBN 978-80-7372-911-0.
       Nerecenzované příspěvky

 • VRABEC, J., KUBOVÁ, P. Růst hypotečních sazeb trvá. Deník, rubrika Moje peníze, 23.4.2018.
 • KUBOVÁ, P., SMOLOVÁ, H. et al. (interní projekt Mind Power). Podpora finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Ekonomické listy. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s., 3/2017, S. 119–121. ISSN 1804–4166.
 • KUBOVÁ, P., SMOLOVÁ, H. et al. (interní projekt Mind Power). Generace Y – vzdělá(vá)ní dětí milénia. Ekonomické listy. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s., 1/2017, S. 58–59. ISSN 1804–4166.
 • KUBOVÁ, P., SMOLOVÁ, H., URBANCOVÁ, H. Co můžeš, odlož na zítřek – fénomén akademické prokrastinace studentů vysokých škol. Zemědělská škola č. 2, roč. 80/2017-18. Ústav zemědělské ekonomiky a informací. 2017. Dostupné z WWW: http://www.cazv.cz/wp-content/uploads/2017/10/ZS-2-80.pdf.
 • SMOLOVÁ, H., KUBOVÁ, P, URBANCOVÁ, H. Sociální zemědělství – nový pohled na zemědělství a zemědělskou činnost. Zemědělská škola č. 6, roč. 80/2017-18. Ústav zemědělské ekonomiky a informací. 2017. Dostupné z WWW: https://issuu.com/zemedelskaskola/docs/zemedelskaskola_6_80.
 • KUBOVÁ, P., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Stárnutí zemědělské populace v kontextu s rostoucím významem vzdělávání mladé zemědělské a lesnické generace. Zemědělská škola č. 5, roč. 80/2017-18. Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Dostupné z WWW: https://issuu.com/zemedelskaskola/docs/zemedelskaskola_5_80
 • SMOLOVÁ, H., KUBOVÁ, P., URBANCOVÁ, H. Životospráva vysokoškoláků, aneb kde vzít energii na studium. Zemědělská škola č. 3, roč. 80/2017. Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Dostupné z WWW: https://issuu.com/zemedelskaskola/docs/zemedelskaskola_3_80
       Skripta a učební texty
 • KUBOVÁ, P. Metody zpracování dat v ekonomické praxi, Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2018. ISBN 978-80-8789-95-9.
 • HÁJEK, M., KUBOVÁ, P. et al. Lesnická bioekonomika, Praha: Česká zemědělská univerzita, 2018. ISBN 978-80-213-2838-9.
 • KUBOVÁ, P. Finanční a pojistná matematika, Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2017. 219 s. ISBN 978-80-87839-85-0.

Pedagogická činnost

 • Česká zemědělská univerzita - Lesnická bioekonomika, Forestry enterprise economics, Řízení jakosti, Kvalita výroby
 • Technická univerzita v Liberci – Mikroekonomie, Makroekonomie, Základy pojišťovnictví, Pojištění osob, Penzijní fondy
 • Vysoká škola Karla Engliše, a.s. – Mikroekonomie, Makroekonomie, Matematika I, Matematika II, Aplikovaná statistika, Veřejná ekonomika, Peněžnictví a bankovnictví, Bakalářský seminář

Granty a členství

 • IGA FLD 2017
 • Nadační fond pro vzdělávání v pojišťovnictví (2014) – spoluřešitelka projektu Přístup k řešení přírodních katastrof v zemích EU
 • Studentská grantová soutěž (2014) – spoluřešitelka projektu Agilní přístupy informační podpory při řešení mimořádných situací
 • Studentská grantová soutěž (2014) – spoluřešitelka projektu Identifikace změn a analýza procesu transformace a harmonizace české pojistné legislativy s legislativou EU
 • Studentská grantová soutěž (2013) – hlavní řešitelka projektu Komparace modelů řešení environmentálních rizik na světovém pojistném trhu

Konference

 • The Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN), Galati, Rumunsko, 2018
 • Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, Praha, 2017
 • The Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN), Liège, Belgie, 2017
 • Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, Praha, 2016
 • The Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN), Lüneburg, Německo, 2016
 • Členka vědecké rady a účastník konferencí:
  • Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje, Brno, 2018 
  • Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje, Brno, 2017 
  • Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje, Brno, 2016
 • Hradecké ekonomické dny, 2015
 • Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE, 2015
 • International Scientific Conference „European Financial Systems“, 2015.
 • Mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti, 2014
 • Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE, 2014
 • IMEA, 2014
 • Hradecké ekonomické dny, 2014
 • European Financial Systems, 2013
 • Global Virtual Conference, 2013