Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

Ing. Dana Stará, Ph.D.

Ing. Dana Stará, Ph.D.

Ekonomické myšlení a společnost, Ekonomie, Manažerská ekonomie

Absolventka Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Publikační činnost

 • BRČÁK, J., SEKERKA, B., STARÁ, D. Makroekonomie - teorie a praxe. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 223 s. ISBN 978-80-7380-492-3
 • DIITTRICH, L. O., STARÁ, D. Human Resources Availability in the Czech Health Care System. In International Advances in Economic Research, 2014. roč. 20, č. 4, s. 461 – 462. ISSN 1083-0898
 • DITTRICH, O. – STARÁ, D. Regulation Fees and Health Care Spending. In International Advances in Economic Research, 2013, roč. 19, č. 4, s. 8-10. ISSN: 1083-0898.
 • BRČÁK, J. – SEKERKA, B. – STARÁ, D. – SVOBODA, R. Česká republika ve světle ekonomických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 206 s. ISBN 978-80-7380-369-8
 • DITTRICH, O. – STARÁ, D. The Impact of Aging Population on the Rise of the Health care Cost in the Czech Republic. In International Advances in Economic Research, 2012, roč. 16, č. 1, s. 2-9. ISSN: 1083-0898.
 • STARÁ. D. Problematika vzdělávání lékařů v ČR. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2012.  roč. 9,  č. 1,  s. 14 – 20. ISSN 1214-9187
 • DIITTRICH, L. O., STARÁ, D. Academic Detailing programy a medicína faktu v ČR. Zdravotnictví v ČR.  Praha: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, 2011.  r. 14,  č. 4, s. 68 - 70. ISSN 1213-6050
 • DITTRICH, O. – STARÁ, D. After the Financial Crisis: Is the Czech Health Care System in Transition? In International Advances in Economic Research, 2011, roč. 17, č. 4, s. 492-493. ISSN: 1083-0898.
 • STARÁ, D., DIITTRICH, L. O. Národní zdravotní pojištění na Tchajwanu. v ČR. Zdravotnictví v ČR. Praha: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, 2010. r. 13,  č. 2, s. 68 - 70. ISSN 1213-6050
 • DIITTRICH, L. O., STARÁ, D. Je stárnutí populace hlavní příčinou růstu výdajů na zdravotní péči? Zdravotnictví v ČR. Praha:  Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, 2010. r. 13,  č. 4, s. 144 – 146. ISSN 1213-6050

Pedagogická činnost

PEF Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Základy ekonomických teorií
 • Obecná ekonomie
 • Obecná ekonomie I
 • Obecná ekonomie II

Granty a členství

 • IGA PEF - Problémy financování zdravotnictví, dopady finanční krize a aktuálních legislativních změn (Interní agentura PEF ČZU v Praze, 2009)

Konference

 • International Atlantic Economic Conference, 2013 - Vienna
 • International Atlantic Economic Conference, 2012 - Istanbul
 • International Atlantic Economic Conference, 2011 - Athens
 • International Atlantic Economic Conference, 2010 - Prague