Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

Ing. Václav Rybáček, Ph.D.

Ing. Václav Rybáček, Ph.D.

Manažerská ekonomie, Základy makroekonomické analýzy

Absolvent magisterského a doktorského programu na Vysoké školy ekonomické v Praze, obor hospodářská politika, v současnosti působí na Českém statistickém úřadě jako ředitel sekce makroekonomických statistik.

Publikační činnost

 • RYBÁČEK, V.: Measurement of market mechanism, how big is government?“ Review of Social and Economic Issues, Vol. 3, No. 4, 2017. ISSN: 2360-387x.
 • RYBÁČEK, V., FOŘTOVÁ, J., SKALÁKOVÁ, Š. The Valuation of Volunteer Work in the Satellite Accounts of Non-Profit Institutions. Statistics and Economic Journal. Vol. 97, Nr. 4, 2017. ISSN: 0322-0788x  (33 %).
 • RYBÁČEK, V.: The Public Sector´s structure of production and its changes: the Czech case. Statistics and Economic Journal. Vol. 97, Nr. 2, 2017. ISSN: 0322-0788x.
 • RYBÁČEK, V. System of National Accounts and Business Cycle. Lambert Academic Publishing, October 2016.
 • RYBÁČEK, V.: The Public Sector in the Czech Republic in Light of the Public Choice Theory. Statistics and Economic Journal. Vol. 96, Nr. 2, 2016. ISSN: 0322-0788x.
 • RYBÁČEK, V.: Is the Size of Government Underestimated? On the Treatment of Market in Macroeconomic Statistics. Romanian Business and Economic Review, Vol. 11, No. 4, winter 2016. ISSN: 1842-2497.
 • RYBÁČEK, V.: Vliv trhu mezistatků na úspěšnost prognóz ekonomické aktivity. Politická ekonomie, číslo 3, 2015. ISSN: 0032-3233.
 • RYBÁČEK, V. How to Stabilize Debt while Running Deficit. Statistics and Economic Journal. Vol. 95, Nr. 3, 2015. ISSN: 0322-0788x.
 • RYBÁČEK, V.: Price rigidities and the market process. Review of Social and Economic Issues, Vol. 1, No. 2, 2015. ISSN: 2360-387x
 • RYBÁČEK, V., VEBROVÁ, L.: How to Read Government Deficit and Debt? Statistics and Economic Journal. Vol. 94, Nr. 3, 2014. ISSN: 0322-0788x.
 • RYBÁČEK, V.: Private repayment of government debt, is current debt repayable? In: Europe in crisis, what with debts and what next? CEVRO Institute Academic Publishing, pp. 49-60, 2013. ISBN: 978-80-87125-23-6 (33 %).
 • RYBÁČEK, V., OTÁHAL, T.: Can Tight and Centralized Financial Regulations Prevent Financial Crises? Effects of Financial Regulations on Monetary Policy. In: Eurozone and its neighbors: The third year of crisis. Martin Stříž Publishing, pp. 174-186, 2012. ISBN: 978-80-87106-60-0 (50 %).
 • RYBÁČEK, V., ŠÍMA, J.: Bankovnictví divokých koček, minulost či přítomnost? Ekonomický časopis, číslo 9, ročník 58, 2010. ISSN: 0013-3035 (50 %).
 • Vliv trhu mezistatků na úspěšnost prognóz ekonomické aktivity. Politická ekonomie, číslo 3, 2015. ISSN: 0032-3233
 • System of national accounts and business cycle. Lambert Academic Publishing, 2014. ISBN: 978-3-659-61358-6
 • How to Read Government Deficit and Debt? Journal of Statistics. Vol. 94, No. 3, 2014. ISSN: 0322-0788x
 • Price rigidities and the market process. Review of Social and Economic Issues, Vol. 1, No. 2, 2015. ISSN: 2360-387x
 • How to Stabilize Debt while Running Deficit. Journal of Statistics. Vol. 95, No. 3, 2015. ISSN: 0322-0788x
 • Euro and Economic Growth. In: To pay or not to pay in euro? Cevro Institute Academic Publishing, 2012. ISBN: 978-80-87125-06-8
 • Private repayment of government debt, is current debt reapyable? Cevro Institute Academic Publishing, 2013. ISBN: 978-80-87125-23-6
 • Bankovnictví divokých koček, minulost či přítomnost. Ekonomický časopis, 2010, č. 9, s. 958-966. Spoluautor: Josef Šíma. ISSN: 0013-3035.
 • National accounts of Robinson Economy. Romanian Economic and Business Review, 2010, roč. 5, č. 3, s. 63-78. ISSN: 1842-2497.
 • Business cycle synchronization in Mostary union. Economy. Romanian Economic and Business Review, 2009, roč. 4, č. 1, s. 40-58. ISSN: 1842-2497.
 • Can Tight and Centralized Banking Regulation Prevent Financial Crises? The Lessons from American History. In Proceedings of Abstracts of the International 
 • Conference Financial Crisis: Institutions and Policies. ISBN 978-80-87106-22-8.
 • Theory and practice of holding gains and losses: Is the importance of revaluation reflected in the national accounts? Journal of Statistics, 2010, Vol. 90, No. 6, s. 506-516. ISSN 0322-788X.
 • Euro and Economic Growth. In: ŠÍMA, Josef, BAGUS, Philipp, MINÁRIK, Pavol, RYBÁČEK, Václav. To Pay or Not to Pay with Euro? Analysis of development in countries outside and inside the Eurozone. Praha : CEVRO Institut, 2012, s. 53–71. 71 s. ISBN 978-80-87125-06-9.
 • Financial Wealth Distribution in Revised Financial Accounts. Statistika, 2012, roč. 49, č. 3, s. 19–29. ISSN 0322-788X.
 • Can Tight and Centralized Banking Regulation Prevent Financial Crises? Effects of Financial Regulation on Monetary Policy. In: LACINA, Lubor, ROZMAHEL, Petr, RUSEK, Antonín. Eurozone and Its Neighbors: The Third Year of Crisis. 2012, Bučovice. ISBN: 978-80-87106-60-0.
 • Bankovnictví divokých koček, minulost či přítomnost. Ekonomický časopis, 2010, č. 9, s. 958-966. Spoluautor: Josef Šíma. ISSN: 0013-3035.
 • National accounts of Robinson Economy. Romanian Economic and Business Review, 2010, roč. 5, č. 3, s. 63-78. ISSN: 1842-2497.
 • Business cycle synchronization in Mostary union. Economy. Romanian Economic and Business Review, 2009, roč. 4, č. 1, s. 40-58. ISSN: 1842-2497.
 • Can Tight and Centralized Banking Regulation Prevent Financial Crises? The Lessons from American History. In Proceedings of Abstracts of the International
  Conference Financial Crisis: Institutions and Policies. ISBN 978-80-87106-22-8.
 • Theory and practice of holding gains and losses: Is the importance of revaluation reflected in the national accounts? Časopis Statistika, 2010, ročník 90, č. 6, s. 506-516. ISSN 0322-788X.
 • Měnové zóny a vliv jejich utváření na měnový cyklus. Acta Oeconomica Pragensia, 2009,        roč. 17, č. 1, s. 89-94. ISSN: 0572-3043. (spoluautor: I. Ryvolová)
 • Skúsenosti z Nemecka alebo krátkodobé efekty zavedenie eura. Odborný bankovní časopis BIATEC, Národní banka Slovenska, květen 2008. ISSN: 1335-0900. (spoluautor: Peter, R.)
 • Euro and Economic Growth. In: ŠÍMA, Josef, BAGUS, Philipp, MINÁRIK, Pavol, RYBÁČEK, Václav. To Pay or Not to Pay with Euro? Analysis of development in countries outside and inside the Eurozone. Praha : CEVRO Institut, 2012, s. 53–71. 71 s. ISBN 978-80-87125-06-9.
 • Financial Wealth Distribution in Revised Financial Accounts. Statistika, 2012, roč. 49, č. 3, s. 19–29. ISSN 0322-788X.
 • Can Tight and Centralized Banking Regulation Prevent Financial Crises? Effects of Financial Regulation on Monetary Policy. In: LACINA, Lubor, ROZMAHEL, Petr, RUSEK, Antonín. Eurozone and Its Neighbors: The Third Year of Crisis. 2012, Bučovice. ISBN: 978-80-87106-60-0.
 • Neutrální a reálné zisky a ztráty z držby. Statistika, 2009, roč. 89, č. 3, s. 207–215. ISSN 0322-788X.

Pedagogická činnost

 • VŠE (Národní účetnictví a rozbory)
 • VŠEM (Makroekonomická analýza)

Granty a členství

 • Měnové zóny a vliv jejich utváření na hospodářský cyklus (IG505057, VŠE)
 • Vztah reálné konvergence a zadlužení členských států eurozóny (41/05, VŠE)

Konference

 • Statistics: Investment in the Future 2 (Praha, 2009)
 • Financial Crisis: Institutions and Politics (Brno, 2009)
 • Group of Experts on Natinal Accounts (Ženeva, 2010)
 • Hospodárska a sociálna politika EÚ III. (Senec, 2008)
 • Liberecké ekonomické fórum (Liberec, 2007)
 • Pět let od zavedení účetnictví státu (NKÚ, 2015)
 • Energetické služby se zaručeným výsledkem: Příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy (APES, 2015)
 • International Monetary Conference "Money of Liberty" (Gruzie, 2015)