Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Makroekonomická analýza

Absolvent Národohospodářské fakulty VŠE. V současné době působí jako místopředseda Českého statistického úřadu, kde dříve působil jako expert v oblasti národních účtů a posléze řadu let vedl sekci makroekonomických statistik. Specializuje se na makroekonomickou a strukturální analýzu, zejména na aplikace input-output modelu. Hlavní téma jeho výzkumných prací je role ekonomických struktur v procesu přechodu od nákladově ke kvalitativně zaměřené konkurenční výhodě a pozice jednotlivých odvětví v produkčním řetězci v jednotlivých zemích. Dále je to analýza makroekonomických a strukturálních dopadů globalizace ekonomických toků.  Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých a odborných článků, učebních textů a výzkumných studií.

Publikační činnost

 • Odvětvová konkurenceschopnost. In: Konkurenční schopnost České republiky 2013-2014. Praha, VŠEM 2015, s. 63-78. ISBN 978-80-87839-50-8.
 • (s V. Spěváčkem, E. Zamrazilovou, V. Žďárkem, R. Vintrovou), Makroekonomická analýza. Praha, Linde 2012. ISBN 978-80-86131-92-4.
 • Globalizace produkce a obchodu a její makroekonomické implikace. Working Paper CES VŠEM, 2010, č. 7, s. 26. ISSN 1801-4496.
 • Makroekonomické souvislosti mezinárodního obchodu. Ekonomické listy, 2010, č. 5, s. 16-25. ISSN 1804-4166.
 • Národní účetnictví - inspirace pro rozhodování. Politická ekonomie, 2010, č. 4, s. 572-576. ISSN 0032-3233.
 • Konkurenceschopnost obchodu ČR v procesu globalizace (Competitiveness of the Trade of the Czech Republic in the Process of Globalisation). Politická ekonomie, 2010, č. 2, s. 147-166. ISSN 0032-3233.
 • Sectoral Competitiveness. In: The Competitiveness of the Czech Republic 2008-2009. Praha, Linde 2010. ISBN 978-80-86131-89-4.
 • (s A. Kadeřábkovou), The Role of FDI in Quality-based Competitiveness: the Case of Czech Republic. Ekonomický časopis, 2008, č. 4, s. 333 - 352. ISSN 0013-3035.
 • (s A. Kadeřábkovou), Internationalization of production, trade and innovation. In: K. Piech (ed.), Knowledge and innovation processes in Central and East European economies. Cracow, EIKON Plus 2007, s. 293-312. ISBN 978-83-60653-03-6.
 • Strukturální charakteristika nabídkové strany české ekonomiky. Politická ekonomie, 2007, č. 4, s. 435-457. ISSN 0032-3233.
 • (s V. Spěváčkem, R. Vintrovou, E. Zamrazilovou, V. Žďárkem), Makroekonomická analýza - magisterský kurz (studijní text VŠEM). Praha: VŠEM 2010, s. 472. ISBN 978-80-86730-59-2.
 • Národní účetnictví - inspirace pro rozhodování. Politická ekonomie 4/2010, s. 572 - 576
 • Macroeconomic impact of the global crisis on the Czech economy. Atény, 3.-6.6.2010.
 • Konkurenceschopnost obchodu ČR v procesu globalizace (Competitiveness of the Trade of the Czech Republic in the Process of Globalisation). Politická ekonomie, 2010, č. 2, s. 147-166. ISSN 0032-3233.
 • Hodnocení konkurenceschopnosti odvětví. Bulletin CES VŠEM, 2010, č. 2, s. 4-7. ISSN 1801-1578.
 • Odvětvová konkurenceschopnost. In: Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009. Praha, Linde 2010, s. 157-167.  ISBN 978-80-86131-87-0.
 • Sectoral Competitiveness. In: The Competitiveness of the Czech Republic 2008-2009. Praha, Linde 2010. ISBN 978-80-86131-89-4.
 • Strukturální dopady recese v České republice. Bulletin CES VŠEM, 2009, č. 11, s. 1-4. ISSN 1801-1578.
 • The Effects of Export on the Czech Economy: Input-output Approach. Sao Paulo, 13.-17.7.2009.
 • (s J. Kahounem), Structural Competitiveness. In: The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2007-2008. Praha, Linde 2009, s. 99-111. ISBN 978-80-86131-81-5.
 • (s J. Kahounem), Strukturální konkurenceschopnost. In: Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007-2008. Praha, Linde 2009, s. 135-210. ISBN 978-80-86131-78-8.
 • (s V. Kermietem), Finanční analýza odvětví zpracovatelského průmyslu v České republice. Bulletin CES VŠEM, 2009, č. 2, s. 4-7. ISSN 1801-1578.
 • (s A. Kadeřábkovou a J. Lexou), Textilní průmysl. Bulletin CES VŠEM, č. 24, s. 10-13. ISSN 1801-1578.
 • (s A. Kadeřábkovou a J. Lexou), Elektrotechnický průmysl. Bulletin CES VŠEM, č. 23, s. 4-8. ISSN 1801-1578.
 • (s A. Kadeřábkovou a J. Lexou), Výroba dopravních prostředků. Bulletin CES VŠEM, č. 22, s. 4-7. ISSN 1801-1578.
 • (s A. Kadeřábkovou a J. Lexou), Dobývání nerostných surovin. Bulletin CES VŠEM, č. 21, s. 8-11. ISSN 1801-1578.
 • (s A. Kadeřábkovou a J. Lexou), Potravinářský a tabákový průmysl. Bulletin CES VŠEM, 2008, č. 20, s. 8-10. ISSN 1801-1578.
 • (s A. Kadeřábkovou a J. Lexou), Hutní a kovodělná výroba. Bulletin CES VŠEM, 2008, č. 19, s. 8-11. ISSN 1801-1578.
 • Technologická a znalostní náročnost odvětví. Bulletin CES VŠEM, 2008, č. 16, s. 4-6. ISSN 1801-1578.
 • Knowledge intensity differences between foreign and domestic sectors: the case of the Czech Republic, Knowledge for Growth: European Strategies in the Global Economy, Toulouse, 7.-9.7.2008.
 • (s A. Kadeřábkovou), The Role of FDI in Quality-based Competitiveness: the Case of Czech Republic. Ekonomický časopis, 2008, č. 4, s. 333 - 352. ISSN 0013-3035.
 • Měření efektů globalizace. Bulletin CES VŠEM, 2008, č. 12, s. 1–4. ISSN 1801-1578.
 • Měření vlivu vývozu na produkci ekonomiky. Bulletin CES VŠEM, 2008, č. 8, s. 3–4. ISSN 1801-1578.
 • (s J. Lexou), Odvětvová znalostní náročnost a konkurenceschopnost české ekonomiky. Working Paper CES VŠEM, 2007, č. 10, ISSN 1801-2728.
 • Vliv vývozu na produkci ekonomiky. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost IV. Praha, Linde 2008, s. 116–133. ISBN 978-80-86131-79-5.
 • Industrial competitiveness. Working Paper CES VŠEM, 2007, No. V. ISSN 1801-2728.
 • (s A. Kadeřábkovou, M. Benešem, a J. Kahounem), Structural competitiveness. In: Kadeřábková, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 63–72. ISBN  978-80-86131-78-8.
 • (s V. Kermietem a J. Kahounem), Strukturální konkurenceschopnost. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 409–432. ISBN  80-86131-64-5.
 • Konkurenceschopnost odvětví. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 118–136. ISBN  80-86131-64-5.
 • (s A. Kadeřábkovou a E. Zamrazilovou), Globalizace obchodu a investic. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 59–77. ISBN  80-86131-64-5.
 • (s A. Kadeřábkovou, M. Benešem a J. Kahounem), Výzvy pro Českou republiku. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 18, s. 9-10. ISSN 1801-1578.
 • Konkurenceschopnost odvětví. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 18, s. 3-5. ISSN 1801-1578.
 • (s A. Kadeřábkovou), Internationalization of production, trade and innovation. In: K. Piech (ed.), Knowledge and innovation processes in Central and East European economies. Cracow, EIKON Plus 2007, s. 293-312. ISBN 978-83-60653-03-6.
 • Strukturální charakteristika nabídkové strany české ekonomiky. Politická ekonomie, 2007, č. 4, s. 435-457. ISSN 0032-3233.
 • Klíčová odvětví v české ekonomice z pohledu input-output analýzy. Statistika, 2007, č. 2, s. 133-145. ISSN 0322-788x.
 • (s L. Vavrlou), Sestavování symetrických input-output tabulek a jejich aplikace. Statistika, 2006, č. 1, s. 28-43. ISSN 0322-788x.
 • Měření vlivu vývozu na produkci ekonomiky. Bulletin CES VŠEM, 2008, č. 8, s. 3–4. ISSN 1801-1578.
 •  (s A. Kadeřábkovou, M. Benešem a J. Kahounem), Výzvy pro Českou republiku. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 18, s. 9-10. ISSN 1801-1578.
 • Konkurenceschopnost odvětví. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 18, s. 3-5. ISSN 1801-1578.
 • Souhrnný indikátor konkurenceschopnosti odvětví. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 14, s. 1-3. ISSN 1801-1578.
 • Klíčová odvětví v České republice. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 6, s. 6-8. ISSN 1801-1578.
 • Konkurenceschopnost odvětví v České republice. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 23, s. 3-4. ISSN 1801-1578.
 • EU KLEMS - nástroj kontroly Lisabonských cílů. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 19, s. 12-14. ISSN 1801-1578.
 • Strukturální aspekty zahraničního obchodu České republiky. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 16, s. 5-7. ISSN 1801-1578.
 • Strukturální analýza - příklad české ekonomiky. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 7, s. 1-4. ISSN 1801-1578.
 • (s V. Spěváčkem, M. Hájkem), Makroekonomická rovnováha a ekonomický růst. Bulletin CES VŠEM, 2005, 1, s. 2-4. ISSN 1801-1578.
 • Vliv vývozu na produkci ekonomiky. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost IV. Praha, Linde 2008, s. 116–133. ISBN 978-80-86131-79-5.
 • (s A. Kadeřábkovou), Internationalization of production, trade and innovation. In: K. Piech (ed.), Knowledge and innovation processes in Central and East European economies. Cracow, EIKON Plus 2007, s. 293-312. ISBN 978-83-60653-03-6.
 • (s A. Kadeřábkovou, M. Benešem, a J. Kahounem), Structural competitiveness. In: Kadeřábková, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 63–72. ISBN  978-80-86131-78-8.
 • (s V. Kermietem a J. Kahounem), Strukturální konkurenceschopnost. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 409–432. ISBN  80-86131-64-5.
 • Konkurenceschopnost odvětví. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 118–136. ISBN  80-86131-64-5.
 • (s A. Kadeřábkovou a E. Zamrazilovou), Globalizace obchodu a investic. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 59–77. ISBN  80-86131-64-5.
 • Odvětvová struktura s využitím input-output modelů. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost III. Praha, Linde 2007, s. 143-160. ISBN 978-80-86131-71-9.
 • (s A. Kadeřábkovou, J. Kahounem), Strukturální charakteristiky konkurenceschopnosti. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost III. Praha, Linde 2007, s. 119-142. ISBN 978-80-86131-71-9.
 • Structural changes. In: Kaderabkova, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2005. Praha, Linde 2006, s. 19-30. ISBN 80-86131-69-6.
 • Strukturální změny. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 - analýza. Praha, Linde 2006, s. 57-71. ISBN 80-86131-66-1.
 • (s A. Kadeřábkovou), Konkurenční výhoda ve znalostně založené ekonomice. In: Konference Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy (sborník), Bratislava, EÚ SAV 2006, s. 31-61. ISBN 80-7144-148-1.
 • (s V. Spěváčkem, R. Vintrovou, M. Hájkem, T. Hlavsou, J. Miholou, V. Žďárkem), Makroekonomická výkonnost a stabilita. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. Praha, Linde 2005, s. 9-53. ISBN 80-86131-64-5.
 • Industrial competitiveness. Working Paper CES VŠEM, 2007, No. V. ISSN 1801-2728.
 • (s A. Kadeřábkovou, M. Benešem a M. Cíchou), Quality-based Competitiveness. Working Paper CES VŠEM, 2007, No. II, ISSN 1801-2728.
 • Strukturální analýza české ekonomiky. Working Paper CES VŠEM, 2007, č. 3, ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou), Odvětvová znalostní náročnost a konkurenceschopnost české ekonomiky. Working Paper CES VŠEM, 2007, č. 10, ISSN 1801-2728.
 • Structural changes. Working Paper CES VŠEM, 2006, No. II. ISSN 1801-2728.
 • Strukturální analýza české ekonomiky. Working Paper CES VŠEM, 2006, č. 1. ISSN 1801-2728.
 • (s L. Vavrlou), Využití input-output tabulek v ekonomické analýze. Pracovní sešity CES VŠEM, 2005, č. 12. ISSN 1801-5956.
 • Strukturální analýza české ekonomiky. Pracovní sešity CES VŠEM, 2005, č. 8. ISSN 1801-5956.

Pedagogická činnost

 • Vysoká škola ekonomie a managementu, kurz Makroekonomická analýza
 • Vysoká škola ekonomická, kurz Makroekonomická analýza

Granty a členství

 • Česká společnost ekonomická
 • International Input-Output Association
 • Výkonná rada časopisu „Statistika Journal“
 • Ediční rada časopisu „Politická ekonomie“ a „Actoa Oeconomica Pragensia“

Konference

 • 20th International Input-Output Conference, Bratislava, Slovensko, 2012
 • 19th International Input-Output Conference, Alexandria, USA, 2011
 • 9th Annual Conference EESF: Global Imbalances, Financial Institutions, and Reforms in the Post-Crisis Era, Atény, Řecko, 2010
 • 5th ECB Conference on Statistics: Central bank statistics in a global context, Frankfurt, Německo, 2010
 • 17th International Input-Output Conference, Sao Paulo, Brazílie, 2011
 • Knowledge to Growth, Toulouse, Francie, 2008
 • 16th International Input-Output Conference, Istanbul, Turecko, 2007