Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

Ing. Pavel Hýla

Ing. Pavel Hýla

Finance a finanční trhy

Student doktorského studijního programu na Katedře měnové teorie a politiky VŠE v Praze.  Má mnohaleté zkušenosti s aktivním obchodováním na finančních trzích. Byl členem odborných organizací – Český klub obchodníků s dluhopisy, Asociace pro kapitálový trh České republiky a Financial Market Association of the Czech Republic. Během praxe absolvoval odborné semináře pořádané Českou finanční akademií. Držitel makléřské licence obchodníka s cennými papíry.  Odborný zájem zaměřuje na problematiku finančních trhů, analýzu cenové hladiny a dějiny českého ekonomického myšlení.

Pedagogická činnost

  • výuka VŠ kurzu Finance a finanční trhy na Vysoké škole ekonomie a managementu
  • výuka VŠ kurzu Peněžní teorie na Vysoké škole ekonomické v Praze – blok přednášek Peněžní teorie v českém ekonomickém myšlení
  • vedení bakalářského semináře na Vysoké škole ekonomické v Praze